Home

Hinduismus svátky

Hinduismus - Wikipedi

Hinduismus - Světová náboženstv

Indie - Tradice, svátky: informace, průvodce, tipy a triky. V indické společnosti se po staletí dodržuje řada, pro nás nepochopitelných zvyklostí a obřadů, z nichž některé jsou až drastické Hinduismus je souborné označení obsáhlého komplexu náboženských a filosofických tradic, praktik a zvyklostí asi 800 milionů lidí, žijících v Indii, Nepálu, Bangladéši, Bali, Pákistánu a na Srí Lance . V poslední době také v Latinské Americe, Evropě a USA. Hinduismus je chápán jako způsob života

Hinduismus na Jávě – 3: Pak Dewa Suratanya obhajuje

Oslavy svátků v hinduismu [Hospodářská a kulturní studia

 1. Mariánské svátky - Maria má raději napodobování, než obdivování (Terezie z Lisieux). Myšlenky o Marii a její víře v Boha (na webu pastorace.cz) Masopust - lidový svátek, který se slavil před Popeleční středou Masopust - pro děti (Jan Kotas
 2. Zde uvedené náboženské svátky jsou v muslimských zemích obvykle dny volna. Milad al-Nabi (Mawlid, Mawlid an-Nabi) jsou narozeniny Proroka Muhammada. 11.4. 2006, 31.3. 2007, 20.3. 2008. Šíité vždy slaví o 5 dní později
 3. Buddhistické svátky a slavnosti Losar. Historie svátku Losar sahá až do bönistického období Tibetu. Tibeťané tehdy každou zimu obětovali vonné tyčinky, aby si usmířili místní duchy, božstva a ochránce. Z tohoto obřadu se později vyvinula každoroční buddhistická slavnost
 4. Hinduismus je pojmem vzniklým z perského slova hindu, jenž představuje ekvivalent sanskrtského slova sindhu, označující řeku, velkou vodní plochu či oceán, jímž Peršané nazývali člověka nemuslimského vyznání a jeho zemi za velkou vodou.Touto velkou vodou byla míněna řeka později známá jako Indus. Výraz hindu do Indie importovali muslimští dobyvatelé a sloužil.
 5. Hinduisty dnes nalezneme v každé části světa, tento náboženský směr vyznává více než miliarda obyvatel země. Nejvíce jich objevíme v Indii, kde tvoří téměř osmdesát procent obyvatelstva. V prvním dílu cyklu o náboženství se podíváme do pro nás nevšedního světa lidí, kteří hinduismus vyznávají
 6. Buddhismus. Jedná se o druhé indické náboženství, které vzniklo ve starých indických dobách, je mladší než hinduismus . Je spjato s životem, postavou a vystupováním bájného Buddhy (560-480), žil 80 let, stal se zakladatelem nového buddhistického učení

Hinduismus, 3.nejrozšířenější (po křesťanství a islámu) náboženství světa, je polyteistický, tzn. že uctívá více než jednoho Boha. Každé božstvo v hinduismu má svou význačnou funkci a význam. Tři nejhlavnější jsou Brahma (stvořitel), Višnu (udržovatel) a Šiva (ničitel) hinduismus. Hinduismus je souborné označení obsáhlého komplexu náboženských a filosofických tradic, praktik a zvyklostí asi 800 milionů lidí, žijících v Indii, Nepálu, Bangladéši, Bali, Pákistánu a na Srí Lance . Svátky mají v jednotlivých oblastech Indie nejrůznější podoby. Často jsou připomínkou příběhů.

O hinduismu

Hinduismus. Hinduismus, jedno z nejstarších náboženství, vznikl před více než 500 lety v Indii. Jeho zakladatelem nebyl jedinec, ale postupně se v něm sloučily různé pradávné náboženské představy. Dnes existuje mnoho různých hinduistických skupin nebo sekt, které sice třeba uctívají stejná hinduistická božstva, ale. Hinduismus měl několik předchůdců, které ale ještě nenazýváme náboženstvím, ale spíše filosofickým směrem., např starověký hinduismus (3000 př.n.l.) Dělení na 4 kasty Funguje tu systém kast - rozdělení společnosti do čtyř tříd Hinduismus je s přibližně 900 miliony věřícími třetím největším náboženským společenstvím na světě. Hlavní podíl věřících tvoří obyvatelé Indie, Nepálu, Bangladéše a Srí Lanky. V Evropě vyznává hinduismus asi 1,5 milionu osob, zejména ze Spojeného království, Nizozemska a Německa Hinduismus. Buddhismus. Taoismus. Svátky a obřady. Dva hlavní křesťanské svátky připomínají narození Ježíše (Vánoce, 25. prosince, jimž předchází Advent) a vzkříšení (Velikonoce, první neděle po prvním jarním úplňku, jimž předchází půst).

Hinduismus: referát - iReferaty

 1. Hinduismus [19] Kde se nacházíme? Hinduismus [19] Benáres = Váránasí (Indie, řeka Ganga) poutní místo hinduistů, ale i buddhistů Hinduismus - Brahma, Višnu, Šiva [20] Judaismus Státní náboženství Izraele. Hlásí se k němu Židé na celém světě. Základem je víra v jednoho boha, který si vybral Židy za vyvolený národ
 2. Svátky, zvláštnosti apod.: ţidé mají jako svou posvátnou knihu Bibli, která se ale od křesťanské Bible liší tím, hinduismus umoţňuje víru ve více bohů dohromady, nebo jen v jednoho (například višnuisté - vyznavači boha Višnu
 3. Svátky a události. V Singapuru žije asi 5,5 milionů obyvatel. 77 % tvoří Číňané, 15 % Malajci, 7 % Indové a zbytek další přistěhovalci. Není divu, že kosmopolitní město absorbovalo také různá náboženství. Vyznává se buddhismus, islám, křesťanství a hinduismus

Svátky. Hinduisté slaví několik svátků během roku. Většina z nich je spojena se společnými oslavami v ulicích nebo festivaly. Diwali je festival světel. Ten trvá 5 dní a je plný ohňostrojů a světelných show. Oslavuje výhru světla nad tmou a dobra nad zlem. Datum svátku se mění, ale vždy je v průběhu října nebo. Hinduistické svátky 17. června 2006 v 13:50 | soleil | horoskopy - znamení zvěrokruhu Makar Sankranti 14. 1. 2006. Zimní slunovrat. Slunce se vrací z jihu na sever. Symbolizuje vysvobození ze tmy nevědomosti a návrat světla poznání a moudrosti. Vasant Pančami. Pitr PúrnimáÚplněk zasvěcený vzpomínce na předky. Po něm následuje Pitr Pakša- období uctívání předků. Pitr PakšaObdobí věnované vzpomínce na předky. Podzimní Nava RátriZačíná devíti denní půst na počest Božské Matky. Vidžaja Dašámi (Dašera)Sváte

Hinduismus - svátky a poutě. Hinduistický kalendář je naplněn různorodými náboženskými a společenskými svátky. Svátky jsou díky kulturní a náboženské pestrosti Indie rozmanité nejen ve svých vnějších formách. V posvátném čase se naplňují prostory chrámů (mandir) věřícími, kteří přicházejí vykonávat. Hinduismus Název je odvozen od perského pojmenování INDA (Hindu). Je to náboženství Indie, dnes má Okolo 400 mil. vëFících. Hinduismus nemá zakladatele, ani pFesné vyznání. Toto náboženství Eerpá ze EtyF sbírek tzv. Véd. Vyvíjel se více než 3000 let. Dnes rná tolik verzí, jako je v Indii vesnic Všechna zdejší hlavní náboženství - hinduismus, islám a křesťanství - mají jako symbol rovnosti v občanském kalendáři dva jednodenní svátky, v případě křesťanství je to Velký pátek a Boží hod. Oslava Vánoc zde zároveň vychází z britské tradice, kde je hlavním dnem 25. prosinec.. Hinduismus. Posvátnou knihou hinduismu je Rigvéda, v níž nalezneme i pojednání o stravovacích nařízeních.Hinduismus předpokládá reinkarnaci a nejvyšším bohem je Brahma, i když v lidových variantách dominují i jiní bohové, např. Višnu. Indická společnost je rozdělena na nepropustné kasty, jejichž základem je rodina, v rámci níž probíhají náboženské obřady Hinduismus je nejstarším dodnes aktivním náboženstvím na světě. Má své kořeny v tradicích a dějinách Indie, kde vznikl někdy kolem roku 1800 př. n. l. Jeho stoupenci věří v jediného Boha - Brahma (absolutní duch), který je mimo lidský dosah a chápání. Hinduisté věří pouze v Brahmu, ale používají více názvů pro jeho vlastnosti

Hinduismus - Víra.cz, Bůh, křesťanstv

K domorodému náboženství se přičítají také osoby, které vyznávají hinduismus či buddhismus. Tanzanský šaman Svátky v Tanzánie a Zanzibaru: 1.leden - Nový rok. 12. leden - Den revoluce Zanzibaru. duben/březen (pohyblivé svátky) - velký pátek a Velikonoce Svátky a události. Obyvatelstvo ostrova tvoří převážně Francouzi, Portugalci a Indové. Žijí zde i Číňané, Afričané a potomci otroků. 85% obyvatelstva se hlásí ke katolické víře, 7% vyznává hinduismus a asi 3% islám. Státní svátky se vztahují k náboženským událostem a historii kontinentální Francie Hinduismus, buddhismus, islám i křesťanství. A aby vlády nikoho neurazily, garantují hlavní svátky všech tradic. Jeden svátek na pět dní. Na Srí Lance je díky tomu pětadvacet oficiálních dní pracovního klidu. V Indii stát garantuje 21 dní základního volna. K tomu si navíc každý region přidává místní svátky Velký rozkvět zaznamenává hinduismus opět ve 20. století, zejména díky působení významných mystiků. Tradiční oblibě u vyznavačů hinduismu se těší očistné koupele v posvátné řece Ganga a početné barvité svátky a slavnosti. Hinduismus má dnes více než 700 milionů vyznavačů, především v samotné Indii Hinduismus,Taoismus, Svědci Jehovovi jsou přesvědčeni o tom, že svátky jako velikonoce a vánoce patří původem mezi pohanské svátky a proto je neslaví. Bůh Jehova. Věří v jediného Boha, který má jméno Jehova. Svědkové Jehovovi oznamují toto jméno, všem, jak napsal biblický žalmista David v knize žalmů:.

Svátky. Běžný život se ve Vietnamu řídí podle gregoriánského kalendáře stejně jako u nás. Pouze pohyblivé svátky, jako Nový rok, se slaví podle kalendáře lunárního. Během oslav příchodu Nového roku dostávají děti peníze a oblečení, které však musí být pouze nové, jako symbol zrození nového roku Hinduismus. Pro stravování hinduistů je charakteristické vege­tariánství a zákaz požívání hovězího masa. Ve sta­rých hinduistických textech se však dočteme, že konzumace hovězího masa byla běžnou záležitostí. Svátky a šábes hrají v židovských stravovacích zvyklostech také důležitou roli a při kaž­dém. Svátky Velikonoce Modré pondělí Šedivé úterý. Oba dny spadaly do 40-ti denního půstu, menu bylo skromné. Podávaly se hlavně polévky - jáhlová či zelná. Škaredá středa. Den velkého úklidu, čemuž odpovídal i jídelníček. Na stůl přišla jídla jednoduchá - bramboráky, čočka a hrách. Zelený čtvrte

Hinduismus. Kategorie: Základy společenských věd. Typ práce: Seminárky/referáty. Škola: Gymnázium, Kolín III, Žižkova 162, Kolín III. Charakteristika: Práce na téma hinduismus je vhodná pro přednes a základní seznámení s hinduistickými tradicemi a hinduismem obecně Nakupujte více než 250,000 motivů z Fotografie, Plakáty, Obrazy • Ušetřete 20 % na prvním nákupu • Expresní doručení • 100 % garance spokojenosti • Vybírejte z kategorie Hinduismus

Svátky Den bodhy - den, kdy se Gautama stal buddhou Parinirvána - Buddhův přechod do nirvány Vesak Púdža - Třídení svátky, při nichž se připomínají hlavní události Buddhova života Den Dharmačakra - den, kdy Buddha pronesl 1.kázání. Barm Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci Hinduismus jako náboženství a styl života vypracovala samostatně pod vedením vedoucího diplomové práce a výhradně s použitím uvedených pramenů, odborné literatury a dalších zdrojů Hinduismus Vznik Název hinduismus pochází od perských muslimů, kteří pronikli kolem r. 1000 po Kristu do Přední Asie. Hinduismus označuje tedy náboženství vyznávané tamějším obyvatelstvem až po současnost, ač se dějiny velkých náboženských tradic Indie vyznačují hlubokými proměnami Vysoké svátky: Počátek roku - Rhožhašhana - přísný půst. Den soudů - Jom Kipur - kající modlitby, odprošení Boha za hříchy. Ostatní: Purim - čtení knihy Ester, konzumace alkoholu. Chanuka zasvěcení - osmidenní svátky, svátek světel (zapalování sedmiramenného svícnu) Kipur - den smíření, podzi

Tradice a svátky v Indii Cestování NašeInfo

Stáhnout royalty-free Náboženské svátky. Hinduismus. Indie Únor 27, 2019 video 376475942 z Depositphotos kolekce s milióny prémiových fotografií s vysokým rozlišením, vektorových obrázků, ilustrací a videí : Hinduismus Autor: Dušan Zbavitel První část čtyřsvazkového díla zahrnuje některé hymny a písně z véd, výňatky z komentářů bráhman, výběr z upanišad, vybrané partie ze šáster, Bhagavadgítu, několik dalších kratších textů z Mahábháraty a ukázky z purán Buddhismus není náboženství. Ve skutečnosti je Buddhismus způsob života, mravní a ideová forma, věda ducha, filosofický postoj.Buddha, zakladatel a hlavní představitel Buddhismu, se nikdy neodvolával na jakéhokoliv Boha nebo jinou autoritu tak, jako je zvykem u tradičních náboženství Spolu s imigranty přišel islám či hinduismus. Státní svátky. Nový rok 1.ledna : Karneval Úterý před popeleční středou. Velký pátek Je oslavován ve stejnou dobu jako u nás, v souladu s katolickou tradicí. Místně se ale může v Portugalsku slavit v jiný den Velikonoc Mimořádná popularita jógy v české společnosti byla v Náboženském infoservisu nedávno zmíněna dokonce několikrát. Podíl na tomto stavu nemají jen duchovní učitelé, kteří jógu zařadili do svých originálních náboženských koncepcí,[1] ale také - a možná hlavně - ti, kdo v komunistickém Československu zdůraznili, že jóga může mít pozitivní důsledky

Diwali Omalovánky Svátky mezinárodní hinduismus Vítejte na našich stránkách omalovánky, které se zabývají různorodým tématem svátků. Omalovánky poskytují ideální základ pro přípravu mladších dívek a chlapců na velké oslavy a pro hravé jednání s nimi Hinduismus. DUM číslo 124481. Nová Jednotlivé snímky stručně popisují historii, posvátné texty, nejvýznamnější osobnosti a svátky tohoto náboženství. Prezentaci lze rovněž uložit ve formátu PDF a poskytnout ji žákům k jejich mimoškolnímu vzdělávání. Klíčová slova

Co je hinduismus a čemu hindové věří

Buddhistické svátky - Wikipedi

Židovské tradice a zvyky. Pro judaismus je dodržování tradic, zvyků a všeho co je spjaté s židovskou kulturou, velmi důležité. Všechny tyto zvyky a tradice doprovázejí každodenní život židů a jsou doprovázeny specifickými znaky.Tyto židovské tradice vychází z hebrejských biblických knih a zejména z Tóry, která je nejdůležitější knihou judaismu 1.7 Hinduismus v zámoří 99 Vystěhovalecké komunity 99 Šíření jógy a duchovní filozofie hinduismu na Západ 101 . 2 BUDDHISMUS 105. 2.1 Dobové pozadí a počátky buddhismu 105 najdeme zde svátky a svatyně, jména a funkce božstev,. Navzdory protestům ochránců zvířat v úterý v odlehlé části Nepálu začal hinduistický obřad, při němž jsou každých pět let obětovány statisíce zvířat. Ochránci zvířat proti obětování dlouhodobě protestují, podle nich jde o nesmyslné páchání krutosti na živých tvorech. Slavnost Gadhimai začala zabitím kozy, krysy, kuřete, vepře a holuba Nepál - hinduismus (82%), budhismus (9.0%), islám (4.4%), Kirat (3.1%), křesťanství (1.4%) Tradice a svátky. V Jižní Asii je mnoho specifických zvyků a tradic, které jsou pro místní lidi velmi důležité. Například je nezdvořilé jíst levou rukou. Naopak uctivé je zouvat se před vstupem na posvátnou půdu chrámů a. Hinduismus: Vizualizace a meditace - Přehled článků; H: Vizualizace (1) H: Fikce vs realita (2) H: Získání nadpřirozených sil díky meditaci (3) H: Transformační účinek vizualizace (4) H: Pronikání do subjektivní domény druhého (5) H: Rituální instalace života (6) H: Rituál vizualizace (7) H: Obětní rituál a příprava.

Děti si hladí lva pro štěstí – Náboženský infoservis

Vybíráte-li koberec, určitě si vyberete u nás. Nabízíme bytové, dětské, vlněné, vpichované i zátěžové koberce, čistící zóny, rohože i umělé trávníky.Skladem máme přes 400 dekorů, na objednávku vám dodáme až 2000 kvalitních koberců Svátky. Svátky také souvisejí s Buddhovým životem, např.: den Vaišákhí - jeho narození. V různých zemích se slaví svátky související s cykly zemědělského roku, nebo svátek období dešťů ásálha. Motlitby a rituály. Rituálem je recitace 3 klenotů a pěti zásad V knize s podtitulem Kalendářem od Pesachu do Purimu naleznete přehled všech významných svátků, objasnění jejich kořenů a ukotvení v příbězích Tóry Hinduismus nemá ani zakladatele, ani kánon stálého posvátného Písma. To obsahuje shruti (soubor zjevených textů) a smriti (texty tradice). K první skupině patří Védy (Vědění), soubor Písma, sepsaný v severozápadní Indii od roku 1500 př. n. l., jež obsahují pod obecným názvem hinduismus nacházíme mnoho odlišných tradic: uctívání Višnua (Vaišnavismus), uctívání Bohyně (Šaktismus), uctívání Šivy (Šivaismus) a mnoţství menších kultů a regionálních sekt. Tato náboţenství se zrodila v Indii, stejně jako několik pozdějších tradic: buddhismus

Lidé, zvyky, náboženství HedvabnaStezka

 1. Pojďte se projít českým rokem a zjistit, jaké svátky se slaví v naší zemi. Mohou to být svátky historicky, církevní, státní, ale také novodobé, které získaly oblibu teprve v nedávných dnech. Dozvíte se, kdy jsou letnice, kdy se upalují čarodějnice, kdy je svatojánská noc či kdy chodí štědré báby či ometačky
 2. Hinduistická svatá žena Sádhví Kamalová má za úkol pátrat po pašerácích krav. Oděná v rouchu šafránové barvy jezdí v bílém terénním autě, které má na zadním okně nálepku zobrazující krávu obklopenou meči a puškami. Kráva je matka světa, hlásá nápis na samolepce. Společně s tisíci dobrovolníků se vydává hledat ty, co jejich posvátná zvířata.
 3. Džinismus byl ve své době významným náboženským směrem na jihu Indie (tak jako se na severu vedly polemiky především v duchu hinduismus vs. buddhismus, na jihu to byl džinismus vs. hinduismus). Dnes se ale většina z nás setká s džinismem v Indii spíše v restauracích, protože mnoho z nich má v jídelníčku tzv
 4. Kompletní denní zpravodajství z domova i ze zahraničí. Věnujeme se zejména politice, financím a ekonomice, zprávám o počasí, krimi zprávám a zajímavostem z dalších oblastí. Zprávy od Tiscali jsou neustále aktualizované a nabízejí kompletní přehled o tom, co se právě teď děje v České republice i ve světě
 5. Aktuálně.cz - kompletní zpravodajství, zprávy z domova i ze svět
 6. Šintoismus (Šintó) 神道 Japonsko - přehle

Hinduismus : Světová náboženstv

Muslimské svátky a kalendář HedvabnaStezka

Video: Nejvýznamnější hinduistická božstv

hinduismus - referaty-seminarky

 1. Hinduismus :: Kapery
 2. Gymnázium Che
 3. Vše co mě baví - Referáty - Náboženstv
 4. Státní svátky Singapur - svátky 2020 Invia
 5. Světová náboženství: Hinduismus cKlub
 • Teploměr online.
 • Kopřivka ze sluníčka.
 • King of the hill game.
 • Ovzduší jihlava.
 • Sportovní pracovní obuv.
 • Awakenings film.
 • Orechove pusinky.
 • Nepálský slovník.
 • Seychely bez cestovky.
 • Slabost.
 • Řídké vlasy na temeni.
 • Honor 9 fotoaparat.
 • Nejdelší osobní vlak.
 • Býčí žlázy na vlasy.
 • Postel bílá 90x200.
 • Darwin awards czech republic.
 • Policie zlín kontakty.
 • Cernit.
 • Martan bombuj.
 • Ovzduší jihlava.
 • Čsn 33 2000 5 52.
 • Škůdci venkovních rostlin.
 • Comfor mlada boleslav.
 • Nejdelší tobogán na světě.
 • Olaplex co to je.
 • Pohroma katastrofa.
 • Rakovina vaječníků příběhy.
 • Punta cana výlety.
 • George w bush senior.
 • Vw jasko dily.
 • Hrad kostomlaty otevírací doba.
 • Lékythos.
 • Poslední den ivety bartošové.
 • Ikea pánev wok.
 • Pepco hradec.
 • Jak upravit profilovou fotku na facebooku.
 • Kavon.
 • Hp sprocket 2 in 1.
 • Chata voltýřov.
 • Plachta na dno jezírka.
 • Joe walsh hudební skupiny.