Home

Řád templářů v čechách

Templáři Reflex.c

 1. Řád templářů neboli Chudí rytíři Krista a Šalamounova chrámu vznikl v roce 1118 kvůli ochraně poutníků směřujících do dobytého Jeruzaléma. Devět rytířů se rozhodlo vytvořit bratrstvo, které bude žít z almužen, a když jeden z nich zemře, jeho místo u stolu po čtyřicet dní zaujme žebrák
 2. Templáři v Čechách a na Moravě . 26.03.2018 | 14:12 (asi 785 let) Řád templářů, celým názvem Chudí rytíři Krista a Šalomounova chrámu (Rytíři templu), byl patrně nejmocnějším křesťanským rytířským řádem středověku. Rovnat se s nimi mohli pouze johanité nebo řád německých rytířů
 3. Řád templářů byl největším a nejmocnějším křesťanským rytířským řádem středověku. Celý název řádu zněl Chudí rytíři Krista a Šalomounova chrámu (Pauperes commitiones Christi templique Salomonici), obecně se používá termín templářští rytíři či templáři.Řád byl založen roku 1118 nebo 1119 jako důsledek první křížové výpravy do Svaté země.
 4. Příchod templářů do českých zemí byl ve srovnání s dalšími rytířskými řády poměrně pozdní. Nejsme si jisti kdo řád do země přivedl, protože žádná panovnická rodina se k tomu nehlásila. Proto jediným známým představitelem českých templářů byl velkopreceptor Jan v Němcích, Čechách a na Moravě
 5. Sličný se rozhodl proti nim zakročit a řád zlikvidovat. V pátek 13/10/1307 dal většinu Templářů pozatýkat a obvinil je z kacířství. Přesvědčil i papeže Klementa V. k tomu, že řád zrušil papežskou bulou Vox in excelso v r. 1312

Místa spojená v Čechách a na Moravě s rozprášeným církevním řádem templářů jsou stále navštěvovanější. Templáři zvedají turistům adrenalin v Jindřichově Hradci či na hradě Templštejn. Přijměte pozvánku na velikonoční výlet se záhadologem Arnoštem Vašíčkem, který se tajemným řádem léta zabývá Jako první nejspíše templáři získali řádový dům sv. Vavřince, který nejspíše sloužil pouze jako zázemí pro příslušníky řádu při návštěvách Prahy. Roku 1292 je zmiňována komenda v nedaleké Uhříněvsi, již roku 1279 víme také o moravské komendě v Jamolicích na rozhraní Znojemska a Brněnska. Pak také Rychtářská věž ve Zhořelci, ta však nemá.

Řád se věnuje zejména charitativním činnostem i podpoře a připomínkám církevních a historických událostí. V rámci práce svých členů, bratrů, vyzdvihuje zejména pokoru a nesobeckost ve smyslu motta: Non nobis, Domine, non nobis, sed Nomini Tuo da gloriam (Ne nám, Pane, ne nám, ale svému jménu dej slávu. Řád (lat. ordo) v kontextu katolické církve je tradiční a církví schválená instituce, sdružující muže nebo ženy, kteří chtějí společně pěstovat určitý typ duchovního života a činnosti.Aby se jí mohli plně věnovat, žijí více méně odděleně, omezují své vazby na okolní svět a snaží se následovat příklad Ježíše Krista - řád templářů byl založen v roce 1119 v Palestině a jeho oficiálním úkolem bylo ochraňovat poutníky cestující z Jaffy do Jeruzaléma- V Jeruzalémě templáři dostali povolení usadit se v paláci přímo u bývalého Šalamounova chrámu, resp. na místě, kde tento chrám původně stáva I česká literatura měla své Templáře v Čechách. Napsal je už v roce 1843 Prokop Chocholoušek. Templáři v Čechách, to byl román nikoli o dějinách řádu, ale o dějinách boje o český trůn, a místu templářů v tomto boji v době interregna. V době, kdy čeští templáři podle románu prosazovali na trůn Jindřicha z.

Templáři v Čechách a na Morav

V naší literatuře stále chybí komplexně zpracované dějiny rádu templářů v Čechách, na Moravě a Slezsku. Je nutné se zaměřit na detailní studium dochovaných listin, archeologických nálezů a jiných památek. Prozatím se mi a mým spolupracovníkům podařilo nalézt údaje o templářích více než v šedesáti listinách Templáři v českých zemích. Řád se poprvé objevil v Čechách v roce 1232. Jejich sídlem byl kostel sv. Vavřince v Praze. Mimo prahu působili také v Uhříněvsi nebo v moravských Čejkovicích a Jamolicích. Velmistři Zemí koruny české. 1286 - Fridericus de Silvester. 1291 - Bernhard von Eberstei

Tajemství templářských rytířů | Aťanova zásuvka

Řád templářů

Malé Žernoseky Příliš se k této úvaze nepřikláním. Řád templářů měl v Zemích koruny české pouze čtyři komendy - v Uhříněvsi, Jamolicích, na Templštejně a v Čejkovicích. Řád zde působil po dobu cca osmdesáti let a zdejší příhraniční oblast byla spíše pod vlivem řádu německých rytířů Řád templářů byl jedním z největších a nejmocnějších křesťanských rytířských řádů středověku. S jeho mocí a velikostí se mohl rovnat už jen pouze řád maltézských rytířů nebo řád německých rytířů. Řád se poprvé objevil v Čechách v roce 1232. Jeho sídlem byl kostel sv. Vavřince v Praze. Mimo. V důsledku zániku řádu jako církevního došlo také v Českém království v roce 1312 k zániku komend templářů. Řádoví bratři zůstali bezprizorní a pravděpodobně někteří z nich přestoupili k Johanitům. Jejich zánik v Čechách však nebyl trvalý a byl v přímé vazbě na Francii. Pokračování historie ve Franci

Templáři v Čechách - Rytířské řád

Stručná historie O

Kostel sv. Jana Křtitele v Jindřichově Hradci patří svou nástěnnou výzdobou k nejzajímavějším místům v Čechách. Obrazce zpodobňují dosud neobjasněné výjevy zdeformovaných lidských těl a mutantů, které bývají připisovány řádu templářů Templáři a jejich templářský řád - 1.část. Kořenem mýtů o templářích je zřejmě svobodné zednářství.V 18. století si vznikající kluby svobodných zednářů chtěly vytvořit vlastní dějiny, respektive pseudodějiny, které by nějak dokládaly jejich výjimečnost, starobylý původ, výlučné vědění apod První velmistr Hugues de Payens (1292 - 1314) Řád templářů se během staletí stal nejmocnějším středověkým křesťanským rytířským řádem, jehož název byl Chudí rytíři Krista a Šalamounova chrámu - Pauperes commitiones Christi templique Salomonic.Jejich heslem bylo Ne nám, Pane, ne nám, ale svému jménu zjednej slávu - Non nobis, Domine, non nobis, sed Nomini Tuo. Řád začíná s devíti členy včetně zakladatele Huga de Paynes, jehož návrh na založení řádu král Balduin II. příjmá a přenechává jim v Jeruzalémě sídlo v mešitě Kubbat as-Sachrá stojící na místě bývalého Šalomounova chrámu, kde kázal i Ježíš

Tajemní templáři

Oficiálně se templáři v Čechách objevují poměrně pozdě, v době panování krále Václava I. Jistota v dataci není, zpravidla je udáván rok 1232. Tehdy poznalo několik českých šlechticů tento řád ve Francii, kde se také stali jeho členy. Velmistrem v této době byl Pierre de Montaignu a jeho nástupce Armand de Perigord Je zřejmé, že Templáři zanechali v Čechách větší dojem, než by odpovídalo jejich skromné a krátké zdejší přítomnosti. KOMENDA- nejnižší správní sídelní a hospodářská jednotka v církevních rytířských řádech . TEMPLŠTEJN (okr. Znojmo) Hrad Templštejn, zbudovaný řádem templářů, se poprvé připomíná. Nejspíš ho zajímaly templářské poklady, které se podařilo řádu shromáždit. A tak Filip přišel s řadou obvinění, jež řád templářů dokázala zničit. Nařkl řád z kacířství, sodomie a mnoha dalších hříchů a v pátek 13. října 1307 nechal všechny templáře ve Francii pozatýkat. Jenže 14. století bylo v mnoha. Filip IV. Francouzský (1268-1314), pro svou pohlednou tvář zvaný Sličný, má od začátku své vlády problémy s nedostatkem peněz. Shání je, kde se dá. Vypisuje vysoké daně, odírá Židy, zestátňuje majetek lombardských bankéřů a ubírá kov v mincích. Jeho pozornosti samozřejmě neunikne ani nesmírné bohatství templářského řádu, jehož příslušníci se ve.

Kam ukryl mocný rytířský řád svůj děsivý rituální předmět? Dávné záhady, nová zjištění a nejmodernější vědecké metody na cestě za senzačními objevy. Herec Jan Novotný pátrá po největších tajemstvích Čech, Moravy a Slezska v novém cyklu České televize. Připravili A. Vašíček a P. Jandoure Když bylo jasné, že se řád neuplatní ve Svaté zemi, začal se plně věnovat Pobaltí. Na křížové výpravě proti Prusům se účastnil i Přemysl II. Otakar, který zde založil město Královec. 1283 bylo dobývání Pruska u konce, řád měl navíc i 16 provincií (bailliv) v Německu, Čechách, Francii, Sýrii a jinde

Největší tajemství templářů Templářský řád představuje jednu z nejtajemnějších společností lidských dějin. Jeho velmistři a přední rytíři ovládali utajované nauky Západu i Východu, byli obeznámeni s poznatky starověkých mudrců i technickými dovednostmi, které notně předběhly svou dobu

Majetky templářů v Čechách a na Moravě - Rytířské řád

templáři v Čechách. Jsou templářské poklady ukryté v Česku? Hledá se zlatý kříž z Národního muzea Záhady templářů se týkají i českých zemí. A to víc, než tušíte... Řád templářů byl kdysi mocný a bohatý. Kam zmizel jeho hojný majetek? Stopy vedou i do Čech. Záhady templářů se týkají i českých. Templáři se v Čechách objevili někdy kolem roku 1230, tedy velmi záhy po svém založení. Nicméně k nám dorazili jako poslední z rytířských mnišských řádů: johanité a němečtí rytíři zde už nějaký čas byli a rozšiřovali své majetky i moc Tajemný rytířský řád templářů působil především ve Svaté zemi, dnešní Palestině. Hospodářské zázemí si však vybudoval po celé Evropě. V Čechách vlastnil nemovitosti v Praze, statek v Uhříněvsi, polnosti na Jindřichohradecku a na Moravě tvrz s polemi, lesy a vinicemi v Čejkovicích. Tady také zřídili sídlo své středoevroé provincie. Čejkovický zámek.

Blatná-Vypráví se ale, že mnoho řadových templářů se rozešlo do světa (v Čechách sídlili již od dob Václava I.), a nesli sebou část zachráněného majetku, který za tajemných obřadů zakopávali na vhodných místech. Cestu k nim ukazovala tajná němá znamení, čitelná pouze zasvěceným osobám. A jedno takové se objevilo v podobě obrazu vymalovaného na stěně. Řád templářů byl jedním z největších a nejmocnějších křesťanských rytířských řádů středověku. S jeho mocí a velikostí se mohl rovnat už jen pouze řád maltézských rytířů nebo řád německých rytířů. Na Moravě je situace známá o něco lépe než v Čechách. První nepřímé zmínky jsou z let 1241 a. Později byl řád rekonstituován v nový Řád templářů sv. Antotína. Různé větve řádu tak přetrvávají dodnes, zejména v Anglii, Francii a Portugalsku. V Čechách se templáři objevují poměrně pozdě, v době panování krále Václava I, zpravidla je udáván rok 1232 S tímto hradem se podle některých lidí pojí i řád templářů. Tento ve své době nejmocnější a největší křesťanský řád byl založen v důsledku první křížové výpravy do Svaté země v roce 1096. S řádem je spojeno několik legend o ohromném nashromážděném bohatství a neskonalém vědění O dalších osudech templářů v Čechách a na Moravě se mnoho neví. Zřejmě je nepotkal tak drsný osud jako jejich spolubratry ve Francii, z nichž bylo několik desítek upáleno, další zemřeli na útrapy mučení či skončili život bídně ve vězení

Několik kapitol je věnovaných i situaci v Čechách a řekla bych, že dost informací vás bude šokovat. Templáři, zednáři a další tajné společnosti v Čechách a ve světě jsou fundovaná a zároveň zábavná kniha pro všechny, kteří se nějakým způsobem zajímají o záhady z naší i světové historie Řád templářů fungoval v letech 1120 až 1312. Tehdejší průměrný věk se pohyboval mezi pětadvaceti a čtyřiceti lety. Ve středověku byla strava bohatá na tuky a kalorie, bohatší lidé jedli hodně masa a nejrozšířenější chorobou tehdy byla dna, obezita, cukrovka a vysoká úroveň cholesterolu Největší tajemství templářů : je v Čechách ukrytý nejzáhadnější okultní objekt všech dob? / Templářský řád představuje jednu z nejtajemnějších společností lidských dějin. Jeho velmistři a přední rytíři ovládali utajované nauky Západu i Východu, byli obeznámeni s poznatky starověkých mudrců i. Tajemný rytířský řád Templářů působil přes 80 let i ve středověké Praze. My se po jeho stopách vydáme v okolí kostela sv. Anny, dnes zvaný Pražská křižovatka, kde měli Templáři své hlavní pražské sídlo až do roku 1312, kdy museli odevzdat svůj majetek johanitům. Pak navštívíme Ungelt jako centrum středověkého obchodu a templářský dům U zlatého anděla

Největší tajemství templářů - Arnošt Vašíček | Databáze knih

Templáři - Templářský řád

 1. Největší tajemství templářů - Je v Čechách ukrytý nejzáhadnější okultní objekt všech dob? Templářský řád představuje jednu z nejtajemnějších společností lidských dějin. Jeho velmistři a přední rytíři ovládali utajované nauky Západu i Východu, byli obeznámeni s poznatky starověkých mudrců i.
 2. Je v Čechách ukrytý nejzáhadnější okultní objekt všech dob? Templářský řád představuje jednu z nejtajemnějších společností lidských dějin. Jeho velmistři a přední rytíři ovládali utajované nauky Západu i Východu, byli obeznámeni s poznatky starověkých mudrců i technickými dovednostmi, které not
 3. Řád templářů (Chudí rytíři Krista a Šalomounova chrámu) byl jedním z nejmocnějších křesťanských rytířských řádů středověku. Řád byl zrušen v roce 1312 papežem Klementem V. pod dlouhodobým nátlakem francouzského krále Filipa IV. Sličného (v roce 1314 ale papež templáře tajně omilostnil)
 4. Největší tajemství templářů - Je v Čechách ukrytý nejzáhadnější okultní objekt všech dob? Hodnocení produktu: 96% 96% (Perfektní) 5 recenzí Mystery Film - Vašíček Arnošt PhDr., naučná, 2015 , Arnošt Vašíček, 184 , česk

Katolické řády a řeholní kongregace - Wikipedi

 1. řád. V Čechách byli templáři ještě tolerováni, ale brzy také zanikli. Majetky byly převedeny na johanity. To se stávalo především tam, kde získal majetek Jindřich z Lipé. Ten v té době získal také Polnou a Řád německých rytířů (templářů?) ztratil nárok na dědictví. Johanité
 2. v Čechách dle Hájka a na Moravě dle Pešiny Kláštery a hrady templářů v Čechách dle Václava Hájka z Libočan (Kronika česká 1541) Kláštery a hrady templářů na Moravě dle Tomáše Pešiny kteří se o templářský řád aktivně zajímají a na základě jeho tradice vytvářejí často i nové hod
 3. Díky písemné zprávě dnes vime, že řád Templářů, jak se často nazývá tento řád, zde založil 4 komendy a sídla, a to v Uhřiněvsi u Prahy,v Jamolicích u Znojma, a v Čejkovicích, nedaleko Hodonína. Dalším majetkem byl gotický hrad Templštejn, postavený někdy okolo roku 1279 nedaleko Moravského Krumlova

Video: Proč poklady templářů zatím ještě nikdo neobjevil

Templáři, rytíři i křesťanský řád — ČT24 — Česká televiz

 1. Řád templářů - Chudí rytíři Krista a chrámu Šalomounova, tak zněl název nejmocnějšího a nejbohatšího středověkého křesťanského rytířského řádu. Vznikl pravděpodobně v roce 1118, aby chránil poutníky proudící do křižáky dobytého Jeruzaléma z přístavního města Jaffa (dnes část Tel Avivu)
 2. Kniha Templáři v zemích českých králů - Morava, Slezsko, Lužice, Rakousy navazuje na obdobný titul věnovaný působení templářů v Čechách, který vyšel v prosinci roku 2009. Čtenáři se zde seznámili s historií řádu, především s okolnostmi založení a důvody zániku, dále s řádovou symbolikou, regulemi aj
 3. Podle jedné z legend dokonce řád zcela nezanikl a část Templářů založila tajnou společnost, z niž se později vyvinuli svobodní zednáři. V českých zemích řád působil od roku 1232. Kromě Prahy měl svá sídla například v Brně, Blatné, Vsetíně nebo v Čejkovicích, kde často pobýval komtur Ekko
 4. Objednávejte knihu Největší tajemství templářů v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazník
 5. V pramenech pojednávajících o působení templářů v českých zemích se jméno bratra Ekka objevuje až v první polovině roku 1292. To by znamenalo, že se na naše území dostal až po pádu města Akkonu (1291), poslední državy křižáků v Palestině. Během Ekkova působení v Čechách a na Moravě řád získal další.
 6. Řád templářů Z Wikipedie, otevřené encyklopedie Domovská stránka Templáři templari.jpg pečeť znaktemplaru1.gif.png V boji 12331597.jpg Templář TemplareLet
 7. v Čechách dle Hájka a na Moravě dle Pešiny Současné hranice států Kláštery a hrady templářů v Čechách dle Václava Hájka z Libočan (Kronika česká 1541) Mladý řád začal podrobně studovat nejrůznější hebrejské texty - a dokonce do Horního Bur

Okultismus - templáři v Jindřichově hradc

Mimo Prahu působil také v Uhříněvsi, v moravských Čejkovicích, které byly od počátku 90. let centrem řádu v Čechách, na Moravě a v Rakousku, Jamolicích (hrad Templštejn). Řádu Templářů krátce patřil také Vsetín s okolní krajinou, kterou řád začal kolonizovat a vystavěl si nedaleko jednoduchý hrad Frenundsberk Mystery Film Největší tajemství templářů: Je v Čechách ukrytý nejzáhadnější okultní objekt všech dob? (978-80-87730-35-5) Kniha - autor Arnošt Vašíček, 184 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Templářský řád představuje jednu z nejtajemnějších společností lidských dějin

Templáři, jejich historie a záhady jimiž obestřené

 1. Řád templářů býval jedním z nejmocnějších křesťanských rytířských řádů středověku. Dodnes je opředen mnoha mýty. Vidět rytíře s rudým helvétským křížem na hrudi budete moci na Josefkolu, který se bude konat 20. a 21. července v zámeckém parku v Čechách pod Kosířem
 2. Kupte knihu Největší tajemství templářů (Arnošt Vašíček) s 24 % slevou za 187 Kč v ověřeném obchodě. Prolistujte stránky knihy, přečtěte si recenze čtenářů, nechte si doporučit podobnou knihu z nabídky více než 19 miliónů titulů
 3. Řád byl pravděpodobně založen roku 1120 jako důsledek první křížové výpravy do Svaté země (1096-1099). Zrušen byl v roce 1312 bulou Vox in excelso jako řád nepotřebný, čemuž dozajista pomohla nařčení z hereze. Řád nebyl nikdy obnoven

Templáři, Rytíři A Křížové Výpravy na Martinus.cz. Nakupujte Knihy online. Čtenářské recenze Poštovné nad 999 Kč zdarma Slevy na bestsellery 25 % Porovnání cen produktu Největší tajemství templářů - Je v Čechách ukrytý nejzáhadnější okultní objekt všech dob? s podrobným popisem, uživatelskými recenzemi a videorecenzemi Kupte knihu Templáři, zednáři a další tajné společnosti v Čechách a ve světě (Jan A. Novák) s 19 % slevou za 234 Kč v ověřeném obchodě. Prolistujte stránky knihy, přečtěte si recenze čtenářů, nechte si doporučit podobnou knihu z nabídky více než 19 miliónů titulů Portaro - Webový katalog knihovny. Document has not been rated ye Největší tajemství templářů: Je v Čechách ukrytý nejzáhadnější okultní objekt všech dob? Templářský řád představuje jednu z nejtajemnějších společností lidských dějin. Jeho velmistři a přední rytíři ovládali utajované nauky Západu i Východu, byli obeznámeni s poznatky starověkých mudrců i technickými.

Galerie - TEMPLAŘI

Historie cs, Templáři Rytíři i křesťanský řád - YouTub

Templářský řád představuje jednu z nejtajemnějších společností lidských dějin. Jeho velmistři a přední rytíři ovládali utajované nauky Západu i Východu, byli obeznámeni s poznatky starověkých mudrců i technickými dovednostmi, které notně předběhly svou dobu Templářský řád představuje jednu z nejtajemnějších společností lidských dějin. Jeho velmistři a přední rytíři ovládali utajované nauky Západu i Východu, byli obeznámeni s poznatky starověkých mudrců i technickými dovednostmi, které notně předběhly svou dobu. Ačkoli se sami snažili odhalovat zapovězená tajemství, když se jim to povedlo, okamžitě je. Října do 24. Listopadu 138 templářů - až na tři se všichni přiznali ke zločinům, z nichž byli obviněni. Mnozí templáři zemřeli ve věznicích inkvizice, jiní byli upáleni. Filip IV se zmocnil všech templářských pokladů. Řád templářů, i když jako polosvětská organizace, byl obnoven ve Francii za Napoleona I. V. Templářský řád představuje jednu z nejtajemnějších společností lidských dějin. Jeho velmistři a přední rytíři ovládali utajované nauky Západu i Východu, byli obeznámeni s poznatky starověkých mudrců i technickými dovednostmi, které notně předběhly svou dobu. Největší tajemství templářů - Je v Čechách. Prý se sem dostali od některých českých šlechticů, kteří řád poznali ve Francii. Brzy se potom Templáři dostali na Moravu. Kniha uvádí, že sídla Templářů v Čechách a na Moravě náležela k velkopraeceptorátu (přesněji k alemanskému a slovanskému)

Mýty a skutečnostSvobodní zednáři | Knihy

V Jeruzalémě působil, ještě než jej křižáci dobyli, řád rytířů sv. Jana Křtitele, johanité, též špitálníci. Měli za úkol pomáhat nemocným poutníkům. Teprve po úspěších templářů se johanité zčásti přeměnili na ozbrojenou milici. V následujících staletích si byli velkými soupeři Právě v té době se zřejmě zrodila legenda, že Jacques de Molay na hranici proklel nejen papeže Klementa V., který templářský řád zrušil, a krále Filipa IV., jenž templáře zničil, ale i vladařovy potomky až do třináctého pokolení. Ať už poslední představený rytířů Templu řekl v hodině své smrti cokoliv, zdá. -=Řád Templářů 1129=- 99.9 % Čechů nechce !SLÁM v ČR. STOP !slámu.. has 786 members. Přidej se k nám a staň se čestným členem Řádu Templářů 1129. Tvým..

 • Jack ma cathy zhang.
 • Šídlo školka.
 • Lektiny a zdraví.
 • Akce jeseník 2018.
 • Usáma bin ládin saad bin laden.
 • Kombajny claas video.
 • Bag in box most.
 • Droga krokodýl video.
 • Bílý vlk pes.
 • Vynálezce lokomotivy.
 • Akustika v místnosti.
 • Jak fotit nemovitosti.
 • Žárlivost konec vztahu.
 • Jak dlouho vydrží želva pod vodou.
 • Instinkt.
 • Barva na šediny pro muže.
 • Keynote prezentace.
 • Jak namazat na čerstvý sníh.
 • Jil sander style.
 • Malá žena.
 • Charakter podle barvy.
 • Španělsky dvě.
 • Alu kola škoda octavia 2 r16.
 • Sněhová a větrová oblast.
 • Ovecka vedkyne.
 • Oscillococcinum.
 • Jelen maral.
 • Tvary zájmen test.
 • Klasické lívance.
 • E shop lahome.
 • Japonské symboly.
 • Lyžování tatranská lomnica.
 • Nemocnice šumperk centrální příjem.
 • Výklopná vrata berry ceník.
 • Prevarene brambory.
 • Estetika brno.
 • Očkování neštovice cena.
 • Debugger.
 • Rostoucí psací stůl pro děti.
 • Import kontaktů z google do android.
 • Okresní přebor brno venkov.