Home

Řetězová reakce fyzika

5 Řetězová reakce. Jeden ze způsobů spalování jaderného paliva je řetězová samoudržující se reakce. Základem řetězové reakce jsou exoenergetické reakce, které jsou iniciovány nějakou částicí a při těchto reakcích vznikají druhotné částice. Tyto druhotné částice opět iniciují další reakce, ty opět další. 9. třída - Jaderná fyzika Štěpný materiál Řetězová reakce probíhá ve štěpných materiálech. Jediný přírodní štěpný materiál je uran 235 ( ). Přírodní uran je tvořen především uranem 238, uranu 235 je v něm jen 0,7%. Uran 235 se získává náročným způsobem 5.3. ŘETĚZOVÁ REAKCE, JADERNÝ REAKTOR Při štěpení se mohou uvolňovat další štěpící částice - neutrony. Ty pak mohou po zpomalení narážet do dalších prvků a štěpit je vzniká řetězová reakce . K zahájení reakce je potřeba tzv. kritické množství štěpného materiálu. Pro uran 235 to je asi 44,5 kg Fyzika na střední škole trochu jinak. Středoškolská fyzika. řízená jaderná reakce = taková jaderná reakce, jejíž průběh lze řídit a kontrolovat (např. řetězová reakce v jaderném reaktoru - zasouvání nebo vysouvání regulačních tyčí); spontánní jaderná reakce = jaderná reakce probíhající samovobně, bez umělého zásahu (např. jaderná reakce.

mikrosvet/jadro/retezova_reakce.txt · Poslední úprava: 2013/05/28 09:44 autor: Jan Koupi Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube This video is unavailable. Watch Queue Queue. Watch Queue Queu

Reakce představuje odezvu na určitou událost. Může být: chemie (obecná) chemická reakce. redoxní reakce - mění oxidační číslo atomů látky (výměna elektronu); acidobazická reakce - chemická reakce mezi kyselinou a zásadou (výměna kationtu vodíku); endotermická reakce - reakce, spotřebující energii; exotermní reakce - reakce, při které se uvolňuje. Fermi Enrico (1901-1944) - kontrolovaná řetězová reakce. Feynman Richard Philips (1918-1988) - kvantový fyzik. Franklin Benjamin (1706-1790) - franklin - elektrický náboj (soustava CGS). Gaede Wolfgang (1878-1945) - jednotka gaede. Galilei Galileo (1564-1642) - gal byl jednotkou zrychlení. Galvani Luigi (1737-1798) - bioelektřina * Název výukového materiálu: Jaderné reakce, reaktory a elektrárny - 9. ročník Vzdělávací obor: fyzika Tematický okruh: jaderná energie Téma: Druhy jaderných reakcí, řetězová reakce Jaderný reaktor Jaderná elektrárna Stručná anotace: Prezentace shrnující nejdůležitější informace o jaderných reakcích, složení. ZŠ Zlín, Nová cesta 268, Štípa. Základní škola ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14, Zlín-Štípa, IČO: 71008161, IZO: 10231947 Řetězová reakce je jinak naprosto průměrný, ničím nezajímavý film se solidním trojlístkem Reeves, Freeman, Weisz. Je okolo nich ale postavený tak nudný a klišoidní příběh čisté béčkařiny, že i těch 100 minut mi připadalo hlavně ve druhé polovině nepříjemně dlouhých

Tuto hmotnost označujeme jako kritickou hmotnost. 9. třída - Jaderná fyzika Štěpný materiál Řetězová reakce probíhá ve štěpných materiálech. Jediný přírodní štěpný materiál je uran 235 ( ). Přírodní uran je tvořen především uranem 238, uranu 235 je v něm jen 0,7% Fyzika vesmíru; Vím proč Štěpná řetězová reakce. 1. Nahlásit video / Žádost o odstranění Nahlásit video / Žádost o odstranění . Tvoje. Řetězová reakce Předmět: Fyzika Ročník: 9. ročník Tematický okruh: Polovodiče, atomová fyzika Anotace: 1. neutron 2. izotopy uranu 3. řetězová reakce 4. kritická velikost 5. poločas přeměny XII 13­15:42 ŘETĚZOVÁ REAKCE •štěpení těžkých jader se nejsnáze vyvolá neutronem •je to exoenergetická reakce Za vhodných podmínek může probíhat řetězová reakce jako lavinovitá reakce. V případě, že vhodným způsobem zajistíme, aby počet reakcí za časovou jednotku byl v čase konstantní, případně jej ovlivňujeme žádaným směrem, hovoříme o řízení štěpné řetězové reakce

Řetězová reakce - physics

Řetězová reakce; Jádro atomu; Description Start a chain reaction, or introduce non-radioactive isotopes to prevent one. Control energy production in a nuclear reactor! (Previously part of the Nuclear Physics simulation - now there are separate Alpha Decay and Nuclear Fission sims.) Fyzika Chemie: Nuclear Processes Řetězová reakce však vyhasne, pokud bude k dispozici pouze malé množství štěpného materiálu. Teprve překročí-li hmotnost štěpného materiálu určitou hodnotu zvanou kritická hmotnost, bude řetězová reakce soběstačná. Například v případě uranu-235 je kritická hmotnost přibližně 50kg Fyzika - pokračování 1. Do sešitu napsat nadpis ŠTĚPENÍ JÁDRA ( ŠTĚPNÁ REAKCE, ŘETĚZOVÁ REAKCE) A pokračovat : Jádra prvku uranu 92 U 235 jsou velmi těžká. Mají 92 protonů a 143 neutronů. Protony jsou odpuzovány velkou elektrickou silou a jaderné síly drží jádro pohromadě jen tak tak VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: FYZIKA. pojem řetězová reakce a popíše, na jakém principu funguje jaderný reaktor, porozumí, jak je zajištěn bezpečný provoz v jaderné elektrárně, dokáže popsat nepříznivý vliv radioaktivního a ultrafialového záření na lidský organismus Mechanický (Galileův) princip relativity. Galileova transformace. Einsteinovy postuláty speciální teorie relativity (Speciální princip relativity a princip stálé rychlosti světla ve vakuu)

fyzika - Základní škola Dr

Čtvrtá kniha bestsellerové postapokalyptické série SPAD od Františka KotletyJe po válkách, které nikdo nevyhrál. Většinu planety vymazaly výbuchy jaderných bomb a tam, kde lidé přežili, je situace stále horší - šíří se hlad, chaos, otrokářství a postapokalyptické kulty.V sutinách Prahy se dějí s Při k ( 1 naopak řetězová reakce ustává. Část neutronů se totiž pohltí bez štěpení nebo se dostane ven z jaderného materiálu, proto je potřeba mít pro zahájení využitelné řetězové reakce alespoň tzv. kritické množství neboli kritickou hmotnost štěpného materiálu (např. 44,5 kg uranu ve tvaru koule) Jaderný reaktor V jaderném reaktoru probíhá řetězová reakce za účasti jen určitého počtu účinných neutronů (k - multiplikační faktor) Je-li k<1, reakce vyhasíná, je-li k=1, je reakce činná a plně pod kontrolou, je-li k>1, je již reakce neřízená, lavinovitá Využití v praxi 1. Neřízená řetězová reakce, tedy že se nechají reagovat všechny vzniklé neutrony, reakce končí výbuchem tzv. atomové bomby. k tomu se používají izotopy 235U, 233U, 239Pu. 2. Řízená řetězová reakce, tehdy se nechá reagovat pouze 1 neutron. To je využito v jaderných elektrárnách Štěpení jader- řetězová reakce. Štěpení jader. Gama záření. Jak vzniká alfa záření? Přeměněním protonu na neutron. Vzniká, když jádro atomu po přeměně gama či beta má stále přebytečnou energii. Odtržením dvou protonů a dvou neutronů. Jaká tyč je znázorněna otazníkem? 3. bezpečnostní. regulační. palivov

Aldebaran: animace: fyzika

Čím víc neutronů se zastaví tím je reakce pomalejší a vzniká i méně tepla, které se pak mění na páru, která roztáčí trubínu. Tepelná a Jaderná elektrárna jsou prakticky stejné, jen s tím rozdílem, že v tepelné je kotel do kterého se hází rozemleté uhlí a v atomové se teplo vytváří jadernou reakcí Řízená termonukleární reakce je ve stadiu výzkumů. Štěpení těžkých jader neutrony. Neutron nemá náboj, proto snadno projde k jádru a vyvolá štěpnou reakci. Reakcemi se uvolňuje kolem 200 MeV energie. Uvolněné neutrony po zpomalení štěpí další jádra a může nastat řetězová reakce. K zahájení reakce je potřeba tzv

Síla výbuchu zajistí, že nebudou obě části od sebe během prvních několika milisekund odhozeny teplem počínající řetězové reakce a tlakem vylétajících neutronů. V nadkritickém množství štěpného materiálu je pak nastartována řetězová reakce , která uvolní velké množství různých druhů energie Rubriky: Fyzika. Dominový efekt jako na dlani. Jako dominový efekt se označuje řetězová reakce vzájemně se ovlivňujících příčin a následků. Prvotní reakce je spuštěna třeba nepatrnou změnou, která bezprostředně ovlivní jen svoje nejbližší okolí, ale postupně se šíří i do oblastí vzdálenějších.. Fyzika :Urychlovač částic: 333 slov : K tomu, aby řetězová jaderná reakce štěpení mohla probíhat rovnovážným řízeným způsobem, je třeba zajistit dvě věci: a) Shromáždit nadkritické množství jaderného štěpného materiálu. b) Zajistit.

Výuková elektroforéza, žákovská sada | Conatex učební pomůcky

Jaderné reakce (syntéza a štěpení jader) - FYZIKA 00

Řetězová reakce Napsal uživatel pholzbech dne Út, 04/02/2013 - 19:15. Pětičlenný tým naší školy sestavil řetězový stroj na principu dominového efektu Halogenace - radikálová řetězová reakce, fáze: iniciace: vznik radikálů - Cl 2 >UV, světlo, teplo > Cl• + Cl• (radikály chloru (volné atomy) propagace: vznik dalších radikálů (jeden z radikálů rozštěpí CH > zbytek) - Cl• + CH 4 > HCl + CH 3 • - CH 3 • + Cl 2 > CH 3 Cl + Cl Neřízená řetězová reakce jaderný výbuch Řetězová jaderná reakce může probíhat buď řízeně tom zmíníme níže odstavci Jaderné reaktory) nebo explozivně tak tomu zločinného zneužití jaderné energie pro válečné účely jaderné bombě, zvané často též nepřesně atomová bomba Jaderná fyzika I Experimentální metody jaderné fyziky, detekce částic (Geigerův-Müllerův počítač, mlžná a bublinová komora, hmotnostní spektrograf), složení jader, nuklidy, izotopy, hmotnostní úbytek a vazební energie jádra, jaderné síly, syntéza a štěpení jader, (příklady jaderných reakcí), řetězová

Video: Řetězová reakce [FyzWiki

Řetězová reakce fyzika - YouTub

Pojmy z radioaktivity, jaderné fyziky · atom - základní částice hmoty · protonové číslo - počet protonů v jádře atomu · nukleonové číslo - počet protonů a neutronů v jádřě atomu · nukleony - protony a neutrony · chemický prvek - látka, jejíž atomy mají v jádře stejný počet protonů · izotopy - nuklidy téhož prvku, jejichž atomy mají stejný. Výbuch jaderné bomby se dá charakterizovat, jako neřízená řetězová reakce s lavinovitým štěpením. Jaderná bomba s náloží 1 kg nuklidu uranu 235 odpovídá náloži 20 000 tun trinitrotoluenu. Teplota při výbuchu dosahuje hodnoty okolo 107 stupňů Celsia

Fyzika: Řetězová reakce - YouTub

 1. V. FYZIKA ATOMU 1. Model atomu a) ATOMOVÁ FYZIKA (jinak FYZIKA ELEKTRONOVÉHO OBALU) zkoumá vlastnosti a pohyb elektron v elektronovém obalu při které mže proběhnout řetězová reakce pro čistý U 235 asi 50 kg (ve tvaru koule o prměru 18 cm)
 2. Řetězová štěpná reakce a její dynamika, kritické množství, explozívní reakce a jaderná bomba. Jaderné reaktory - řízená řetězová reakce a její dynamika, multiplikační faktor, kritické množství. Štěpné materiály (uran-235, plutonium-239), příprava štěpného materiálu, obohacování 235-U. Generace jaderných.
 3. Úvod » Referáty Fyzika » Jaderný reaktor. Jaderný reaktor. 2. 6. 2008. K tomu, aby řetězová jaderná reakce štěpení mohla probíhat rovnovážným řízeným způsobem, je třeba zajistit dvě věci: a) Shromáždit nadkritické množství jaderného štěpného materiálu
 4. Fyzika . Nacházíte se na základní stránce fyziky pro základní školy na české Wikiverzit řetězová reakce, jaderný reaktor, jaderná elektrárna; výroba elektrické energie a její vlivy na životní prostředí.
 5. 7. Jaderné reakce zapisujeme : nerovnicemi rovnicemi procenty. 8. Při chemických i jaderných reakcích se může uvolňovat : síla plyn energie. 9. Aby proběhla řetězová jaderná reakce, musí mít štěpný materiál : kritickou hmotnost krizovou hmotnost kráterovou hmotnost. 10. Při reakci štěpení se těžké atomové jádro
 6. Otázka: Jaderná fyzika (fyzika atomového jádra) Jaderné reakce. jaderná přeměna vyvolaná vzájemným působením (srážkou) s jinými jádry nebo částicemi; platí zákony zachování (energie, hybnosti, hmotnosti, elektrického náboje) uvolní se další 3 neutrony → další štěpení → řetězová reakce
 7. učebnice - str. 84 - přečíst Řetězová reakce + zápis str. 85 - shrnutí str. 86 - Jaderný reaktor + zápis str. 87 P.A,

Reakce - Wikipedi

 1. Radioaktivita, její časový průběh. Jaderné reakce, syntéza a štěpení jader, řetězová reakce. Jaderný reaktor, ochranné bariéry, radioaktivní únik, jaderná elektrárna, radionuklidy. Ochrana osob před následky úniku radioaktivních látek do životního rostředí. 4.4 Fyzika části
 2. Na konci dubna 1986 začali technici jednoho z bloků jaderné elektrárny v Černobylu zkoušku. Jedna chyba za druhou vedly k tomu, že jaderný reaktor explodoval. Řetězová reakce se vymkla kontrole a s výbuchem se do ovzduší uvolnily tuny radioaktivních látek. Totalitní systémy v socialistických zemích se snažily tuto nehodu před obyvateli zatajit
 3. Průběh tohoto typu reakce se podařilo vysvětlit na základě kapkového modelu. Analogie s kapkou je taková, že reakce probíhá jako postupné protažení, zaškrcení a rozdělení kapky. Důležité je, že neutrony uvolněné z reakce mohou po zpomalení štěpit další jádra, a tak může nastat řetězová jaderná reakce
 4. Vzdělávací obor fyzika je vyučován v rámci integrovaného předmětu Fyzika - chemie (F-CH) od 6. po 9. ročník. Je součástí oblasti Člověk a příroda a zahrnuje reakce, řetězová reakce, jaderný reaktor, jaderná elektrárna, termonukleární reakce Laboratorní práce předpoví, jak se změní délka i dan

Slavní fyzici, vědci a vynálezci - životopisy conVERTE

Video Jaderná štěpná řetězová reakce může být použito pro osobní a komerční účely v souladu s podmínkami zakoupené Royalty-free licence. Video je k dispozici ke stažení ve vysokém rozlišení až do 1920x1080 Komentáře . Transkript . Fyzika

Veřejný přístup je omezen. Pro získání plného přístupu je nutné se přihlásit.. Zpět na seznam. Vyhledat v katalog Jaderná fyzika Jaderná reakce - zsondrejov.cz 9. třída - Jaderná fyzika Štěpný materiál Řetězová reakce probíhá ve štěpných materiálech. Jediný přírodní štěpný materiál je uran 235 ( ) Řetězová reakce. Doplňování do textu. Tento typ cvičení ti pomůže ověřit, zda dobře rozumíš textu či dané problematice. Má dvě podoby - v té jednodušší si vybíráš z variant, ve složitější samostatně vymýšlíš chybějící části. Spusti Fyzika, fyzikální seminář Jaderné reakce, Řetězová reakce, Jaderný reaktor (zopakovat, provést stručný zápis do sešitu). Nové: str. 88-89: Jaderná elektrárna (nastudovat, zápis do sešitu) Podívat se na doplňující video: Jak funguje JE => link

Fyzika - 9. roční

Tato řetězová reakce dokonce vznikne samovolně, jakme se vytvoří nadkritické množství uranu (plutonia). U jaderných zbraní se nepoužívá moderátor (zpomaloval by štěpnou reakci), a tak štěpení probíhá s neutrony, které mají prakticky stejnou energii, s jakou se při štěpení uvolňují Řetězová reakce (1996) (Chain Reaction), akční / sci-fi, Spojené státy americké, 106 minut Zpětná reakce (1996) (The Trigger effect), drama / thriller, Spojené státy americké, 94 minut Řetězová reakce (1989), (TV film) komedie, Československo, 40 minu Řetězová reakce probíhá v aktivní zóně... chladící věže turbíny reaktoru generátoru 2. Jako palivo se do jaderné elektrárny používá... uran 245 uran 240 uran 238 uran 235 3. Aby probíhala řetězová reakce, nesmí neutrony letět velkou rychlostí. Abychom je zpomalili, použijeme například těžkou vodu, grafit (tuha).. Závěr akční postapokalyptické tetralogie (Spad, Poločas rozpadu, Rázová vlna) Je po válkách, které nikdo nevyhrál. Většinu planety vymazaly výbuchy jaderných bomb a tam, kde lidé přežili, je situace stále horší - šíří se hlad, chaos, otrokářství a postapokalyptické kulty » Fyzika » řetězová reakce #1 24. 05. 2020 17:52 Patrik2 Příspěvky: 39 Pozice: student Reputace: 0 . řetězová reakce. Potřebuji poradit ohledně této otázky: Co vzniká při řetězové reakci ? Offline #2 24. 05. 2020 18:08 Jj Příspěvky: 8209 Škola: VŠB, absolv. r. 197

Řetězová reakce / Chain Reaction (1996) ČSFD

Úvod > Nové knihy > Beletrie pro dospělé > Romány, povídky, novely > Sci-fi > Kotleta František - Řetězová reakce Nové knihy. Beletrie pro dospělé. Neřízená řetězová reakce s lavinovitým štěpením probíhá při výbuchu jaderné pumy. Používají se při ní stejné nuklidy jako v jaderných reaktorech. Jako štěpná látka slouží čistý 235U nebo 239Pu. Po překročení tzv. kritické hmotnosti (u kovového U 50 kg, u Pu 15 kg) dochází k samovolné řetězové reakci reakce ž: 1. (odezva, odpověď) reacción f, respuesta f, (reflex) reflejo m alergická reakce reacción f alérgica zákon akce a reakce ley f /principio m de acción y reacción: 2. (chem., fyz.) (chemická ap.) reacción f řetězová reakce reacción f en caden

Stabilizovaný zdroj napětí pro gelovou elektroforézu

Reaktor se stavěl v letech 1965 až 1971, v roce 1972 se poprvé spustila stabilní řetězová reakce a od roku 1973 začal fungovat jako zdroj energie. Mezi léty 1973-75 běžel na tepelný výkon 300 MW t , Od března 1975 pak na tepelný výkon 650 až 750 MW t » Fyzika » řetězová reakce #1 24. 05. 2020 17:52 Patrik2 Příspěvky: 44 Pozice: student Reputace: 0 . řetězová reakce. Potřebuji poradit ohledně této otázky: Co vzniká při řetězové reakci ? Offline #2 24. 05. 2020 18:08 Jj Příspěvky: 828 Fyzika 9. Působení magnetického pole na vodič Jaderné reakce. Řetězová reakce. Jaderný reaktor. Jaderná elektrárna. Termonukleární reakce. Čím se zabývá astronomie? Slunce. Kamenné planety. Plynné planety. Malá tělesa. Keplerovy zákony. Vznik a vývoj hvězd . Zánik hvězd Základy jaderné a částicové fyziky: radioaktivní rozpad a jaderné reakce, částice a antičástice, fermiony a bosony. Předmět, kromě poskytnutí základních poznatků o vlastnostech mikroobjektů a jejich soustav, připravuje posluchače na axiomatický výklad kvantové mechaniky, která na něj navazuje Řetězová reakce. Štěpení těžkých jader se nejsnáze vyvolá neutronem. V přírodě se vyskytuje jen jeden nuklid, který lze rozštěpit libovolně pomalým neutronem. Je to izotop uranu. V přírodním uranu je ho jen 0,7%, zbytek tvoří nesnadno štěpitelný izotop. Je zajímavé, že rozštěpí nejsnadněji pomalý neutro

Červen 2013 – 3

9. třída - Jaderná fyzika - Absolventi A Sraz

Fyzika 9.ročník Ahojte mládeži Všem, jež doma pracujete na domácích pracích, velké díky. Řetězová reakce - Při každém štěpení atomového jádra se uvolňuje několik neutronů. Za určitých podmínek mohou tyto neutrony vyvolat další štěpení. Docház = řetězová reakce probíhá ve štěpných materiálech - jediný štěpný materiál je uran 235U, který je tvořen především uranem 238, uranu 235 je v něm jen 0,7% (čistý uran 235 se získává náročným způsobem) - z uranu 238 se v reaktorech uměle vyrábí plutonium 23 1.a Jaderná fyzika - radioaktivita - výklad. 1.b Radioaktivita (Nezkreslená věda) 1.c Poločas přeměny - animace. 1.d Uhlíkové datování - animace. 2.a Jaderné reakce - výklad. 2.b Jaderné reakce - animace. 2.c Řetězová reakce - animace. 2.d Jaderná bezpečnost - výklad. 2.e Jaderný reaktor - animace. 2.f Jaderná elektrárna. 2. Jaderné reakce. přeměna jádra vyvolaná srážkou 2 jader nebo srážkou jádra s částicemi; štěpení(řetězová reakce) - těžké jádro se rozpadá na 2 lehčí jádra a energii; syntéza(fúze,slučování) - 2 lehké jádra se přemění na 1 těžší za uvolnění energie; Zákony zachování při jaderných přeměnác Jaderné reakce dochází k nim při srážkách atomových jader letících proti sobě velkou rychlostí při nich se jedno jádro může měnit v jiné možná vzájemná přeměna prvků elektrický náboj i počet nukleonů je stejný před reakcí i po reakci Energie uvolňovaná při jaderných reakcích nukleony v atomovém jádře jsou.

jaderná reakce, při níž dochází k rozbití jádra nestabilního atomu vniknutím cizí částice (většinou neutronu) za vzniku energie jaderná syntéza je proces, při kterém dochází ke sloučení atomových jader a vzniku těžšího jádra jaderný reaktor soustava, ve které může probíhat řízená řetězová reakce Tato kapitola obsahuje řešené i neřešené příklady z oblasti speciální teorie relativity.Lorentzova transformace. Kontrakce délek, dilatace času

Jaderná fyzika metody detekce částic, urychlovače, jaderné záření stavba jádra, izotopy, nuklidy hmotnostní úbytek a vazební energie jádra jaderné síly, syntéza a štěpení jader, termonukleární syntéza řetězová reakce, jaderný reaktor, jaderná elektrárn - Princip řetězové reakce: do jádra uranu 235 vnikne neutron, rozštěpí ho na dvě jádra a z jádra vylétnou dva až tři neutrony, které štěpí další jádra- Je-li množství látky větší než kritická hmotnost à řetězová reakce s charakterem jaderného výbuch

Narazí-li na jádro atomu uranu neutron, jádro se rozpadne. Uvolní se dva až tři neutrony, které mohou štěpit další jádra. Je to řetězová reakce. Podobné pokusy provedli i jiní fyzikové. Začátkem 50. let dosahovaly jaderné reaktory desítek až stovkek MW. V současnosti využívá jadernou energii třicet zemí světa Jaderné reakce Jaderné reakce • Jaderné přeměny, k nimž dochází při vzájemných srážkách jader s různými částicemi nebo jader navzájem • Zapisujeme rovnicí X a Y b Terč Střela • Počet nukleonů zůstává stejný i po reakci • Při jaderných reakcích se uvolňuje obrovská jaderná energie Historicky důležité. 13.Změna skupenství Bureš J. a) tání, skupenské teplo tání b) tuhnutí c) vypařování a kapalnění d) var ,var za sníženého a zvýšeného tlak

Aktivní zóna - základní část reaktoru, kde probíhá řetězová reakce uranu 235. Palivem - palivové články (např. uranové tyče). Neutrony uvolňované při štěpné reakci jsou zpomalovány moderátorem (např. voda). Regulační tyče - slouží k ovládání reaktoru. Havarijné tyče - slouží k zastavené řetězové reakce fyzika Fyzika - kvarta Gymnázium J. V. Jirsíka . Atom - historie Řetězová reakce

Otázky - Jaderná fyzika (vše) 1 Struktura a vlastnosti atomového jádra. Přínos modelu atomového jádra založeného pouze na protonech. oproti vývojově předcházejícímu modelu spočívá v tom, že. to je první model struktury snažící se objasnit stavbu atomového jádra. probíhá jako řetězová reakce pouze za. Fyzika atomového jádra Stavba jádra atomu. Jaderné přeměny. Experimentální metody jaderné fyziky. Jaderné reakce. jaderná syntéza, štěpení jader uranu. Řetězová reakce, jaderný reaktor, jaderná elektrárna. Radionuklidy a jejich využití. Biologické účinky jaderného záření a ochrana před ním. Fyzikální částice. Fyzika 9.ročník Krásný den deváťáci, které může probíhat řízená řetězová reakce. Palivem je látka snižující rychlost neutronů regulační tyče - řízení řetězové reakce reaktoru - funkci moderátoru a chladiva plní voda. Ve vodě je velký tlak, proto může mít teplotu až 300 ⁰ Polymerázová řetězová reakce (PCR) je mezi odborníky považována za nejspolehlivější z dostupných způsobů testování. Metoda je založena na mnohonásobném namnožení vzorku DNA, který se nabere zpravidla stěrem z nosohltanu. Zabití íránského fyzika může být reakcí Izraele na Bidena, říká politolog

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze Řetězová reakce. Publikováno: 12. 6. 2020 Autor: AR, VR Elektrostatika Elektřina, Elektromagnetismus Fyzika Informatika Jaderná fyzika Kmitání, vlnění, akustika Magnetismus Malá fyzika Mechanika Mechanika: energie a její přeměny Mechanika: pohyb Mechanika:. Fyzika. Aktivní zóna jaderného reaktoru - probíhá v ní řetězová jaderná reakce. Štěpný materiál je součástí palivových článků. Moderátor - zpomalení neutronů uvolněných při štěpení. Regulační tyče - slouží k ovládání reaktoru. K zastavení řetězové reakce se využívají havarijní tyče. Aktivní.

 • Vzp příspěvek na ultrazvuk.
 • Kettlebell 10 kg.
 • Asharp piano.
 • Holiday inn takeaway.
 • Nikon d2x bazar.
 • Určování podstatných jmen.
 • Mollers omega 3 natur 500ml rybí olej.
 • Enhancement shaman wowhead.
 • Návštěva osvětimi bez rezervace.
 • Ploskolebec stepní.
 • Auto do 100000 kč.
 • Zlatnictví macounová turnov.
 • Lu beauty zlin.
 • Civilizační choroby pracovní list.
 • War thunder germany tanks.
 • B pole dance ústí nad labem.
 • Warrior netflix.
 • Dokonale nepružná srážka.
 • Rybářské potřeby kolín.
 • Háčkovaný šál.
 • Mollers omega 3 natur 500ml rybí olej.
 • Jak se dostane streptokok do pochvy.
 • Dekorativní svíčky brno.
 • Stáza.
 • Mumifikace wikipedia.
 • Orsay.
 • Nitro scooters smart 1000.
 • Forex tipy.
 • Gdpr mš.
 • Sklenice na víno etiketa.
 • Call of duty modern warfare 2 příběh.
 • Ge money bank pobočky.
 • Opalinka uhrineves.
 • Traumatický šok príznaky.
 • Převod ampér na miliampér.
 • Jelení jazyk celolistý.
 • Lovecké kožené golfky.
 • Rychlý ledový čaj.
 • Morgan 3 wheeler mobile de.
 • Lékořice lysá.
 • Mollers omega 3 natur 500ml rybí olej.