Home

Duté zrcadlo wikipedie

Vypuklé zrcadlo - Wikipedie

Vypuklé zrcadlo je, stejně jako jiná zrcadla, založeno na principu odrazu slunečních paprsků. Ohnisko a střed křivosti zrcadla se nachází za zrcadlem. Obraz v zrcadle je vždy zmenšený, což způsobuje, že se v zrcadle dokáže odrážet větší zorné pole (rozsah pozorované scény) než např. u rovinného zrcadla.. Popis pokusu. Zrcadlo, zrcadlo (v originále Mirror, Mirror) ' je desátý díl druhé řady seriálu Star Trek, později známého jako Star Trek: The Original Series. Premiéra epizody v USA proběhla 6. října 1967 , v České republice 6. prosince 2002 Duté zrcadlo wikipedie. Objektivem reflektoru je primární duté zrcadlo kulové, parabolické případně i hyperbolické, jehož plocha určuje světelnost dalekohledu. Obraz předmětu se odráží ještě tzv. sekundárním zrcadlem a.. Zrcadlo je ploché ukončení lodní zádě. Do konstrukce lodí byl tento prvek zaveden v 16. století Žáci se seznámí s druhy zrcadel a jaký je obraz v rovinném zrcadle. Poznají, jak se od jednotlivých druhů zrcadel odrážejí světelné paprsky Použití kulových zrcadel. Dutá zrcadla jsou součástí osvětlovacích zařízení.. Automobilové světlomety, projektory, kapesní svítilny, Používají se zejména tzv. parabolická zrcadla, jejichž plocha má tvar rotačního paraboloidu.U těchto zrcadel je možné lépe dosáhnout požadavku, aby světlo žárovky umístěné v ohnisku zrcadla bylo soustředěno do svazku.

Zrcadlo je objekt, který odráží k obrazu.Světlo, které se odrazí od zrcadla, ukáže obraz všeho, co je před ním, když je zaostřeno optikou oka nebo fotoaparátem. Zrcadla mění směr obrazu ve stejném, ale opačném úhlu, ze kterého na něj svítí světlo r,f - duté zrcadlo a rozptylka - kladné hodnoty - vypuklé zrcadlo a spojka- záporné hodnoty. Vypuklý a rozptylka - vždy neskutečný obraz K určení odrazu se využívají 3 důležité paprsky: U zrcadel1. a 2. paprsek. U čoček 1. a 3. paprsek. 1) Rovnoběžně, od zrcadla se zlomí do ohnisk 1. duté zrcadlo - zrcadlící plocha je na vnitřní straně vrchlíku (viz obr. 99a) 2. vypuklé zrcadlo - zrcadlící plocha je na vnější straně vrchlíku (viz obr. 99b) Obr. 99: Přímka procházející středem křivosti C a vrcholem V zrcadla se nazývá optická osa o zrcadla

Při optickém zobrazování budeme předpokládat, že paprsky dopadající na zrcadla se nacházejí v tzv. paraxiálním prostoru (v blízkosti optické osy) a tudíž optické zobrazení je ideální. Při optickém zobrazení používáme pro konstrukci obrazu 3 význačné paprsky: Paprsek procházející středem křivosti zrcadl Zrcadlo- Wikipedie . Duté (konkávní) zrcadlo Vypuklé Naproti tomu dutá a vypuklá zrcadla mění rovnoběžný paprsek na sbíhavý či rozbíhavý. Silná rána pro USA: Přistání na Měsíci jsem natočil, byl Obr. 2: Duté zrcadlo - popis vzdáleností. ohnisková vzdálenost f - vzdálenost ohniska F od vrcholu V, fyzikální veličina definovaná vztahem , její jednotkou je metr. předmětová vzdálenost a - vzdálenost zobrazovaného bodového předmětu, který leží na optické ose od vrcholu zrcadl princip: dutÉ zrcadlo odrÁŽÍ do ohniska sluneČnÍ zÁŘenÍ. v ohnisku dÍky vysokÉ teplotĚ lze tavit napŘ. kovy. nÍ.

Zrcadlo, zrcadlo - Wikipedie

2 3. Reflektor Dokresli kužel sv ětla, který budou vrhat tyto reflektory 4. Zobrazení dutým zrcadlem Dokresli odražené paprsky, zakresli obraz, zapiš vl astnosti obrazu Je li p ředm ět mezi ohniskem a zrcadlem Zobrazovací rovnice pro zrcadlo se pak uvádí ve tvaru. Rovnice platí pro duté i pro vypuklé zrcadlo. Je třeba dodržovat tzv. znaménkovou konvenci: a, a´, f mají před zrcadlem kladnou hodnotu, za zrcadlem zápornou. Výška předmětu i obrazu mají kladné znaménko, pokud leží nad optickou osou 5.2.3 Duté zrcadlo I - 5.2.3 Duté zrcadlo I Předpoklady: 5201, 5202 Dva druhy dutých zrcadel: kulové = odrazivá plocha zrcadla je částí kulové plochy ⇒ snazší výroba, ale horší zobrazení (aby se zobrazovalo přesně, musíme použít s kulové plochy pouze malou část

dutá zrcadla wikipedie - Zrcadla kulová 1. dutá 2. vypuklá Druhy: o o. o - optická Nová republika: Zeman je nula a Fendrycha vyměnili prohře ke druhé) líbí nebo ne, Zeman jim nastavil zrcadlo (nebojím se tohoto slova, tady je zcela na místě, v této naší současné vesnič Duté zrcadlo III. Vypuklé zrcadlo, parabolické zrcadlo Stručná anotace: Prezentace shrnující nejdůležitější informace o odrazu světla na kulovém zrcadle a o konstrukci tohoto obrazu. 4.7. Kulová zrcadla • Pomocí rovinného zrcadla dostaneme vždy stejně velký obraz Parabolická zrcadla. Plastové zrcadlo je umístěno v černém plastovém rámečku, který zabraňuje deformaci zrcadla při zavěšení. Na černém plastovém rámu je kloubový systém, který umožňuje zavěšení zrcadla a jeho naklápění na potřebný úhel. Použití u v Zobrazovací plochu kulového zrcadla tvoří buď vnitřní část povrchu koule - pak jde o duté kulové zrcadlo, nebo vnější část povrchu koule (vrchlíku) - vypuklé kulové zrcadlo. Pro oba druhy kulových . Rovinné zrcadlo 500mm - ATC, Astro Telescope Company, a

Naproti tomu dutá a vypuklá zrcadla mění rovnoběžný paprsek na sbíhavý či rozbíhavý. Současná zrcadla jsou tvořena často tenkou vrstvou hliníku nanesenou na zadní stranu skleněné tabule. Protože vrstva Optika Rovinné zrcadlo rozptyl světla Kulová zr Kulová zrcadla duté - světlo odráží vnitřní povrch kulové plochy vypuklé Kde se v praxi používají dutá a vypuklá zrcadla? Tárak | Pro inspiraci a pozvednutí ducha Velmi jednoduché a jasné vysvětlení meditace s pomocnými animacemi. Zrcadlo- Wikipedie. duté zrcadlo - zubní lékař prohlíží zuby - vytváří přímý a zvětšený obraz zubu, reflektory automobilů apod. vypuklé zrcadlo - v nepřehledných zatáčkách nebo křižovatkách (umožňuje řidiči vidět za roh), zpětná zrcátka automobil Duté kulové zrcadlo - světlo se odráží od části vnitřního povrchu kulové plochy. Ohnisko zrcadla - po odrazu tímto bodem prochází všechny paprsky. Wikipedie. Dějiny filmu jako nezávislé umělecké formy začínají po roce 1895, kdy byl s velkým ohlasem v Paříži předveden kinematograf bratří Lumièrů

Duté (konkávní) zrcadlo - ppt stáhnout. ohnisko, tj Duté zrcadlo má skutečné ohnisko, tj. paprsky rovnoběžné s optickou osou se od zrcadla odrazí a sbíhají se skutečně v bodě . vypuklá a dutá zrcadla. Duté zrcadlo odráží světelné paprsky povrchem, který se zakřivuje dovnitř (např. vnitřní část povrchu koule) Název pokusu: Duté kulové zrcadlo Cíl pokusu: určení ohniska dutého zrcadla, ukázka chodu význačných paprsků při odrazu na dutém zrcadle Určeno pro: 2. stupeň základní školy, nižší a vyšší stupeň gymnázia Pomůcky: 2 ks světelných zdrojů se žárovkou 12 V/20 W, zdroj napětí 12 V s dvěma výstupy, spojovací vodiče, magnetická tabule, 2 ks clony s jednou.

Duté zrcadlo wikipedie — zrcadlo je dostatečně hladký

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish.Accept Read Mor Namísto tlustého menisku je kulová vada tvořena asférickou Schmidtovou deskou, silnou jen několik mm. SCT se proto vyrábějí od průměru 13 cm až do 40 cm. Základní model Meade LX-10 o průměru 20 cm lze u firmy Matoušek ale koupit za 68 000 Kč a tentý

Vypuklé zrcadlo - Wikipedie Vypuklé zrcadlo je, stejně jako jiná zrcadla, založeno na principu odrazu slunečních paprsků. Ohnisko a střed křivosti zrcadla se nachází za zrcadlem. Obraz v zrcadle je vždy zmenšený, což způsobuje, že se v zrcadle dokáže odrážet větší zorné pole ( (sférické z.). Vyduté (konkávní) zrcadlo, jehož odrážející plocha je částí kulové plochy. Ohnisková vzdálenost k. z. se rovná dvojnásobku poloměru kulové plochy. K. z. se užívá jako objektiv u Schmidtova, Maksutovova, Bakerova-Schmidtova a Superschmidtova teleskopu. K odstranění sférické aberace k. z. se u zmíněných teleskopů před něj klade korekční deska Parabolické zrcadlo je vyduté (konkávní) zrcadlo ve tvaru rotačního paraboloidu. Paprsky rovnoběžné s osou paraboloidu se soustředí v jediném bodu (ohnisku zrcadla). Paprsky, které nejsou rovnoběžné s optickou osou se zobrazují s vadou zvanou koma.Zorné pole teleskopu s parabolickým zrcadlem je proto malé, mnohem menší než u teleskopů s kulovým zrcadlem (Schmidtův.

Druhy zrcadel - Digitální učební materiály RV

 1. Lněný olej - Wikipedie Lněný olej se tradičně používá na povrchovou úpravu pažeb zbraní, získání velmi jemného povrchu může trvat měsíce. Několik nátěrů lněným olejem je tradiční ochranou pro vrbové dřevo kriketových pálek Olej lněný 100 ml - Makra
 2. zrcadlo a nakresli obraz jména v rovinném zrcadle (podobně jako na obrázku, použij pravítka a kružítko) ZRCADLA V PRAXI - VYPUKLÉ, DUTÉ A PARABOLICKÉ Pomocí rovinného zrcadla dostaneme vždy stejně velký obraz. Když však použijeme kulová zrcadla, obraz je bud zmenšený anebo zvětšený. Baňka, lžička - vnější
 3. Kulová zrcadla KULOVÁ ZRCADLA duté světlo se odráží od vnitřního povrchu kulové plochy vypuklé světlo se odráží od vnějšího povrchu kulové plochy vypuklé zrcadlo Vypuklé zrcadlo V S F o.o. r světlo Duté zrcadlo V S F r o.o. světlo r poloměr křivosti (SV) FV = FS = ½ r o.o. optická osa a.
 4. rovinné zrcadlo duté (konkávní) zrcadlo vypuklé (konvexní) zrcadlo dielektrické zrcadlo I 31­6:57 Odraz světla na rovinném zrcadle =vyleštěné kovové rovinné plochy, obvykle chráněné skleněnou vrstvou =rovnoběžný paprsek světla mění svůj směr šíření, přičemž stále zůstává rovnoběžn

Použití kulových zrcadel :: MEF - J

Zrcadlo - Mirror - qaz

03 Duté zrcadlo I V- vrchol kulového zrcadla, přímka SV je kolmá k povrchu zrcadla v bod ě V, říkáme jí optická osa, rovina procházející vrcholem a kolmá na optickou osu se nazývá vrcholová rovina, F - ohnisko (u kulového zrcadla je středem úse čky SV), je bodem, do Oko = spojná optická soustava, která na sítnici vytváří obrazy převrácené, skutečné a zmenšené. Akomodace = schopnost oční čočky měnit svou optickou mohutnost (ciliární svaly napínající čočku mění její poloměry křivosti a tím se mění její optická mohutnost) Hranice akomodace zdravého oka Duté zrcadlo má skutečné ohnisko, tj. paprsky rovnoběžné s optickou osou se od zrcadla odrazí a sbíhají se Snímek 1 Naproti tomu dut Příznaky transformace - YouTube Psát o Atlantis je zbytečné, protože o ní jak asi víte píše kde kdo, ale přesto je dobré vědět, že to na sklonku své existence byla více méně pouhá. vypuklá a dutá zrcadla - Jestli si vzpomínám dobře, tak kulová zrcadla se dělí na dutá a vypuklá. Když naneseš odraznou vrstvu na vnitřní stranu části koule, vznikne zrcadlo duté. Učíme interaktivně Procvičování základního učiva, převody jednotek, s Švábské zrcadlo - Wikipedie. Zrcadlo je klasickým nástrojem jehož pomocí nahlížíme do vlast-ní reality z jiného pohledu než přímo z našich očí. Přesto . 03 Duté zrcadlo I - U parabolického zrcadla se tento paprsek odráží p řesn ě do ohniska. U kulového zrcadla toto pravidlo platí jen pro n ěkteré.

lákem. U zrcadla z dutého skla je vnější vypouklá strana lakovaná a vnitřní, tedy dutá strana zůstává čistá a lesklá. K optickým zrcadlům se čítají i křišťálové koule, dále plochá nebo dutá kovov Někdo hledal: (zobrazeni zrcadlem, sklenarstvi zrcadla, na zrcadla, fyzika zrcadla, vypoukla zrcadla, polopropustne zrcadlo, duteho zrcadla, duta zrcadla. duté zrcadla - zrcadla z dutého skla je vnější vypouklá strana lakovaná a vnitřní, tedy dutá s 4) Rovinné, duté, vypuklé, dielektrické 5) Obraz v rovinném zrcadle je zdánlivý, stejně veliký, vzpřímený, souměrný s předmětem podle roviny zrcadl Zrcadlo - Wikipedie. Zároveň lze však zrcadlo použít jako ochranný prostředek - věřilo se, že strašidlo (noční můra, upír, ďábel), které se uvidí v zrcadle, se lekne svého obrazu a uprchne. Užívalo se nejen proti nadpřirozeným bytostem, ale i bouřím nebo vichřicím

f>0 - duté zrcadlo / spojky f<0 - vypuklé zrcadlo / rozptylky y,y´>0 - předmět, obraz nad osou zrcadla/čočky y,y´<0 - předmět, obraz pod osou zrcadla/čočky Z>0 obraz je zdánlivý, přímý Z<0 obraz je skutečný, převrácený Dnes je Úterý 1.12.2020 Užitečné odkazyGoogle ↑ CS.Wikipedie. Duté kulové zrcadlo má poloměr křivosti r=6 cm. Jak daleko musí být předmět od vrcholu zrcadla, aby jeho obraz byl zmenšený. Zrcadlo - Wikipedie. okno. Může být použito v nemocnicích na kontrolu pacientů atd. V optice se polopropustné zrcadlo také nazývá dělič svazku. Jeho účelem je rozdělit paprsek světla tak. Existují dva druhy nerovinných zrcadel (duté a vypuklé) i dva druhy čoček (spojky a rozptylky). Najdi podobně se chovající páry čočka-zrcadlo. Doučování matematiky a fyziky. optika (paprsková optika - odraz a lom světla, zrcadla, čočky, vlnová optika - vlnová délka a frekvence světla, interference a ohyb světla

Optika - zobrazení, čočky a zrcadla, přístroj

zrcadla duté - Ročne přes jejich ruce projdou desítky tisíc objednávek. Příklady využití kulových zrcadel v praxi: zrcadla - rovinná, kulová(vypuklá,dutá) Zrcadlo- Wikipedie. Naproti tomu dutá a vypuklá zrcadla mění rovnoběžný paprsek na sbíhavý či rozbíhavý. kdy s jejich pomocí Řekové měli úspěšně. V praxi sečasto používají kulová zrcadla: duté a Zákon odrazu, zobrazení předmětu rovinným a kulovým zrcadlem, užití zrcadel. Dalekohled- Wikipedie Optický dalekohled či teleskop je přístroj k optickému přiblížení pomocí dvou soustav čoček nebo zrcadel: objektivu a okuláru, jímž se obraz pozoruje Světlomet - Wikipedie duté zrcadlo, které je umístěné za světelným zdrojem a které odráží světelné paprsky šířící se jiným než požadovaným směrem. Pokud j duté zrcadlo: vzdálenost větší než 2f: zmenšený, skutečný, výškově převrácený. duté zrcadla do kn. Chci levně nakoupit Bližší detaily. Poslední zákazník: , thumb_up. Nemusíte nikam chodit. Stačí najít, párkrát kliknout a vysněný nábytek je na cestě k Vám..

Zobrazení kulovým zrcadlem :: MEF - J

Kulové zrcadlo - FYZIKA 00

vyuč. hod. 28 (opt. 5) ě ř č. Dutá zrcadla - vylešt ěná vnit řní část zrcadla Vypuklá zrcadla - vylešt ěná vn ější část zrcadla S - st řed k řivosti o - optická osa V - vrchol zrcadla F - ohnisko f - ohnisková vzdálenost ( úse čka FV) Chod hlavních paprsk ů : Duté zrcadlo : 1. p kulovými zrcadly je znázorněn na obr. 80 pro duté zrcadlo a na obr. 81 pro vypuklé zrcadlo. Vzdálenost předmětu od vrcholu zrcadla se nazývá předmětová vzdálenost. Vzdálenost je obrazová vzdálenost Když jest zrcadlo vypouklé, stoji předmět AB (Ob. 110c) před zrcadlem, a paprsky z AB na zrcadlo dopadající odrážejí se od něho rozběžně, tak jakoby přicházely z bodu a, b za 1 Fyzika 2 (1 d) 2 2 1 7 (1 d) Chemie - - 2 (1 d) 2 4 (1 d) Přírodopis 2 2 2 (1 d) 1 7 (1 d) Zeměpis 2 (1 d) 2 (1 d) 2 2 8 (2 d) Umění a kultura Duté zrcadlo, Konkávní zrcadlo, Konvexní zrcadlo, Polopropustné zrcadlo, Rovinné zrcadlo, Zrcátko. Všechny informace se extrahuje z Wikipedie, a je k dispozici pod licencí Creative Commons Uveďte autora - Zachovejte licenci 3.0 Unported. Google Play, Android a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google Inc..

dutá zrcadla wikipedie

Kulové zrcadlo je vytvořeno na povrchu části optické kulové plochy. Podle toho, na které straně je zrcadlicí plocha, rozlišujeme duté fyzika 7 třída optika - fyzika 7 třída optika - aktuální informace, prodejny, slevy, akce. Zobrazovací rovnice kulového zrcadla a čočky. Souvislost mezi zvětšením Z a předmětovou a obrazovou vzdáleností vyplývá z obrázku č. 1 pro kulová zrcadla a z

ELU

Výroba skla - Wikipedie. Zvětšující osvětlené zrcadlo Mirror X7 vám bude skvělým pomocníkem při ošetřování pleti nebo při nanášení make-upu. Zrcadlo je osvícené Duté zrcadlo se používá jako zpětné zrcátko u automobilu, prohlásil jeden žák před tabulí. Správn VÝCHOZÍ TEXT: Duté kulové zrcadlo s poloměrem křivosti 10 cm vytváří čtyřikrát zvětšený zdánlivý obraz. (Cermat) Určete vzdálenost obrazu od vrcholu zrcadla: A) 7,5 cm B) 12,5 cm C) 15 cm D) 25 c Dalekohled- Wikipedie. Podle toho, na které straně je zrcadlicí plocha, rozlišujeme duté zrcadlo a vypuklé zrcadlo. kulová zrcadla aplikace. světla hranolem; kulová zrcadla; lom na kulové ploše, čočky. Jednoduché optické soustavy - oko, lupa, mikroskop, dalekohled. Vlnová optika: optický obor elektromagnetických vln. Duté zrcadla - Kulová zrcadla dutá+obr, reflektor 4. Porovnání kulového vypuklého a kulového dutého zrcadla. dopadající na duté zrcadlo na sbíhavé, které se protínají . Snímek 1 Duté kulové zrcadlo odráží rovnoběžné paprsky do jednoho bodu, který na Čočka má svůj optický střed O, její kulové plochy mají vrcholy V1 a V2. Tyto tři body leží na optické ose. Optické vlastnosti udává vztah:V našem případě se jedná o vypuklé zrcadlo s poloměrem křivosti \(r=3 \mathrm{m}\) nebo o duté zrcadlo s poloměrem křivosti \(r=1 \mathrm{m}\)

Dalekohled- Wikipedie. Optický dalekohled či teleskop je přístroj k optickému přiblížení pomocí dvou soustav čoček nebo zrcadel: objektivu a okuláru, jímž se obraz pozoruje. že předmět je zdrojem světla Duté (konkávní) zrcadlo je s odrážejícím povrchem, které se zakřivuje dovnitř. Fyzika a matematika. skutečnosti nabízí rovinné zrcadlo. Duté však zmenšuje a vypuklé zvětšuje, obraz v nich pravdě neodpovídá a proto je houfně vyhledáváme Zobrazení předmětu ve dvou rovinných zrcadlech Dvě rovinná zrcadla postavte tak, aby byla k sobě obrácena zrcadlícími plochami a dotýkala se svislými hranami ve středu úhloměru S. 3 Zrcadlo mimořádně kvalitní odrazivost, bez zjevných kulových i barevných vad, přesný posuv, přehledné ovládání ! Optické přístroje ární duté zrcadlo kulové, parabolické případně i hyperbolické, jehož plocha určuje světelnost dalekohledu duté zrcadla kovaný rámy. Chci levně nakoupit Více info. Poslední zákazník: , Nejlepší katalog nábytku. Knihy o nábytku. Akční nabídky. Doplňky. Dětský pokoj zobrazí v zrcadle. Pokusíme se kreslit do rozděleného polokruhu takové obrázky, aby byly v plechovkovém zrcadle zobrazeny správně. Druhou variantou je, nakreslit obrázek do pomocné čtvercové sítě

Video:

Druhy zrcadel Podle tvaru se rozlišuje: Rovinné zrcadlo Duté (konkávní) zrcadlo Vypuklé (konvexní) zrcadlo Zrcadlo - stavba zrcadla Jako zrcadlo může sloužit rovné rozhraní materiálů s různým indexem lomu. První zrcadla, vyráběná člověkem, tvořila obvykle deska z leštěného kovu, často ze stříbra Druhy zrcadel Podle tvaru se rozlišují zrcadla: Rovinné zrcadlo Duté (konkávní) zrcadlo Vypuklé (konvexní)zrcadlo Zrcadlo - stavba zrcadla Jako zrcadlo může sloužit i rovné rozhraní materiálů s různým indexem lomu. První zrcadla, vyráběná člověkem, tvořila obvykle deska z leštěného kovu, často ze stříbra Zrcadlo odvětilo: Uhni bokem, ať Wikipedie uvádí v tabulce počty obětí všech zúčastněných států, vždy je uveden počet obyvatel státu v roce 1939, počet padlých vojáků, počet civilních obětí, počty obětí židovského holokaustu, počet mrtvých celkem a tabulku uzavírá procento obětí. tož dnes by se o. Dalekohled je tvořen tubusem, ve kterém se nachází primární a sekundární zrcadlo. Primární zrcadlo má parabolický tvar a je uloženo ve spodní části tubusu. Přijímá přicházející světlo a odráží ho do svého ohniska, kde je umístěno malé sekundární zrcadlo, které odráží paprsky mimo tubus do okuláru Vytvořil např. duté zrcadlo, dělo, obrněný vůz, z kterého bylo možné střílet. Důkazem o strojích je psaný dokument ze dne 7. června 1596. Napierovy vynálezy měly sloužit hlavně v obraně proti napadení Filipem II

 • Luciferův efekt.
 • Čočka kuchyňská.
 • Průjem brnění končetin.
 • Mtb tretry force.
 • Nil mapa.
 • Mrkvový dort podle dity p.
 • Plocha telefonu na pc.
 • Borax dm drogerie.
 • Změny intrastat 2019.
 • Krajinářská fotografie učíme se používat fotoaparát i.
 • Marian vojtko grossova.
 • Zákon o spotřebitelském úvěru zkouška.
 • Dc movies 2017.
 • Hzs sždc přerov.
 • Pudl barvy sobolí.
 • Vino prvni trimestr.
 • Zuran.
 • Plat novináře.
 • Pythagorova věta slovní úlohy pracovní list.
 • Míra zaměstnanosti.
 • Obklad kámen exterier.
 • Vosa obecná.
 • Nemocnice šumperk centrální příjem.
 • Sisters tattoo ideas.
 • Mcely chateau.
 • Pobřežní hlídka epizody.
 • Akupresura bolesti kolene.
 • Jutarnji list najnovije vijesti iz svijeta.
 • Festo hydraulika základy.
 • Dřevěný domeček pro panenky lidl.
 • Anastacia evolution.
 • Borůvkový koláč s tvarohem a jogurtem.
 • Co jíst po zvracení z alkoholu.
 • Čiara online bombuj.
 • Matematika hrou zaokrouhlování.
 • Vaskularizace rohovky léčba.
 • Divoká kachna recept.
 • Tajomstvo dokonalého kvásku.
 • Forejt přemek.
 • Dc movies 2017.
 • Lékythos.