Home

Atestace vnitřní lékařství 2022

Atestace pořádané na 2. lékařské fakultě Atestace pořádané na všech lékařských fakultách Předpoklady přístupu k atestaci Jak se přihlásit k atestac Atestační zkoušky. Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje přehled termínů a míst konání atestačních zkoušek a složení atestačních komisí pro rok 2021.. Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje přehled termínů a míst konání atestačních zkoušek pro rok 2020, který byl upraven s ohledem na zrušení některých termínů zkoušek z důvodu trvání nouzového stavu Lhůta pro podání přihlášky činí 60 dnů před termínem konání atestační zkoušky. K tomuto datu musí mít lékař (na základě znění § 21, odst. 2 Zákona č. 95/2004 Sb. a § 8, odst. 1 Vyhlášky č. 282/2019 Sb.) již splněné veškeré požadavky příslušného vzdělávacího programu. Kontrola přihlášky, pozvánka k A Atestační otázky 2019 Soubory ke stažení najdete vždy u příslušné otázky (doc) a pak v zipu úplně dole na této stránce. Otázky jsem rozdělil na 6 základních okruhů - Akutní stavy , interna , ostatní obory , terapie , diferenciální diagnostika a pomocná vyšetření + chod praxe

Atestace 2. lékařská fakulta Univerzity Karlov

 1. Atestace v roce 2019 na LF MU Brno Termíny atestačních zkoušek na LF MU - jaro 2019. specializační vnitřní lékařství: 2.12.-6.12.2019.
 2. tel.: +420 271 019 111 fax: +420 271 019 42
 3. Od roku 2020 dochází ke spojení časopisů Vnitřní lékařství a Interní medicína pro praxi. Nadále bude vycházet jeden časopis Vnitřní lékařství se zcela novou koncepcí vycházející vstříc požadavkům čtenářů, a to nejen klinicky zaměřených lékařů, ale také internistů v ambulancích nemocnic i v terénu
 4. Vnitřní lékařství Aktuální číslo. Číslo 5 Nejčtenější v tomto čísle. Onemocnění jater související s alkoholem (ALD) Osteolytická ložiska, hyperkalcemie a paraprotein, ale myelom to není Chronické cholestatické jaterní choroby, primární biliární cholangitida a primární sklerozující cholangitida 2019 Číslo.
 5. Atestace vnitřní lékařství 2020 Vnitřní lékařství - vlastní specializovaný výcvik_2019 IPV . Vnitřní lékařství. Specializace pro lékaře - základní obory, vzdělávací programy z roku 2015 podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 6. Termíny atestačních zkoušek pro rok 2020 Specializační obory dle zákona č. 67/2017 Sb. Termín konání atestací Místo konání atestací Lékaři 1 alergologie a klinická imunologie 15.-16. 6. 2020 2. LF UK Praha 7.-8. 12. 2020 3. LF UK Prah

Toto je přehled možných lékařských atestací v České republice, lékařské odbornosti v členění podle VZP naleznete v článku Seznam lékařských odborností.. Atestace lékaře znamená získání odborné způsobilosti k výkonu povolání lékaře. V ČR vlastní atestace upravuje zákon č.95/2004 Sb. a prováděcí vyhlášky Ministerstva zdravotnictví Vnitřní soutěž pro studenty DSP; Atestace Organizace, podmínky přístupu k atestační zkoušce, přihláška, termíny zaslání přihlášek, informace k atestacím, písemným pracem - viz další záložky. Průběh atestační zkoušky je legislativně upraven ve Vyhlášce282/2019 Sb

Agenda: atestace, uznávání praxe, akreditace, kurzy: 2011, 2015, 2018, 2019 je praxe požadovaná na akreditovaném pracovišti v plném rozsahu. Vzdělávací programy z roku 2005 požadují pouze z části praxi na akreditovaném pracovišti. vnitřní lékařství (5) - interní kmen LF UK, která atestační zkoušku ve vybraném termínu organizuje, a to 90 dnů před termínem atestace. POZOR!! Od 1.1.2021 je lhůta pro podání přihlášky na základě vyhlášky 282/2019 Sb. stanovena na 60 dnů před termínem atestační zkoušky 26.12.2019 formol Atestace, Kmeny 0. Stethoscope on the table. Agregace informací z webových stránek MZd ČR, poslední aktualizace 19. prosinec 2019. Lékař zařazený do oboru jiného než vnitřní lékařství nebo všeobecné praktické lékařstv. Od 1. 1. 2012 atestační zkoušky v základních oborech (kromě oborů praktické lékařství pro děti a dorost a všeobecné praktické lékařství) se konají pouze na lékařských fakultách, termíny a místo konání jsou zveřejněny na webových stránkách všech LF vždy na celý rok. 4. Podrobné informace k atestační zkoušce: 5 Lékařská fakulta v Hradci Králové je nejstarší vysoká škola ve východních Čechách. Byla založena 13. října 1945 jako první z lékařských fakult ihned po druhé světové válce a stala se součástí Univerzity Karlovy, nejstarší univerzity ve střední Evropě a na sever od Alp

Atestační zkoušky - Ministerstvo zdravotnictv

Termíny atestačních zkoušek v oboru vnitřní lékařství. které organizují atestace v daném roce pro bližší informace o termínu konání. Atestační otázky. Studijní literatura. Vyhláška č. 282/2019 Sb., o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, která nabyla účinnosti dne 6. listopadu 2019, je k. - X/2019, NS EDP 503-20399, projekt EU Horizont 2020 č. 680995 (Králíková, Zvolská, Nohavová) člen atestační komise pro atestace z vnitřního lékařství člen oborové rady pro vnitřní lékařství LF UK Plzeň. Vnitřní lékařství. (2005, 2009, 2011, 2015 a 2019) lékařů musí uchazeč splňovat všechny podmínky k atestaci ve lhůtě nejméně 60 dnů před termínem atestace (lékařům zařazeným do oboru před 1. 7. 2017 se v roce 2020 toleruje lhůta 30 dní)

Praktický lékař Pardubice | MUDr

Lékařská fakulta v Plzni Univerzita Karlov

Atestační otázky 2019 Medicína, nemoci, studium na 1

 1. d) zápočet praxe z jiného oboru (př. VP Vnitřního lékařství do PNE nebo z ALG do PNE) je v kompetenci LF; e) zápočty praxe na neakreditovaném pracovišti, praxe v rámci doktorského studijního programu, praxe absolvované v zahraničí a praxe ve stejném oboru (př. ze VP vnitřní lékařství 2011 do VP 2019) provádí MZ
 2. Vnitřní lékařství v kostce Miroslav Souček, Petr Svačina a kolektiv. Vnitřní lékařství v kostce. Grada; Praha 2019; 462 stran; ISBN 978-80-271-2289-9 (print) Je to těžký a nevděčný úkol vzít na sebe odpovědnost napsat stručnou učebnici tak velkého oboru, jakým je vnitřní lékařství, když nové dů
 3. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno Česká republika T:+420 541 561 111 E: vfu@vfu.cz ID datové schránky: y2cj9e8 elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz Pohotovost: 541 894 74

Lenka: Bohužel někteří studenti mají plné úvazky, další pár směn a jiní se válí doma a to v rámci jedné třídy. Pracovní povinnost pro studenty medicíny a jejich proplácení - LF1.CZ: [] [ 16.10.2020 ] Dobrovolníci z řad studentů LF Nabídka zaměstnání [] Vlaďka: No. Tak jako nalijme si čistého vína Atestace II. stupně je organizována formou výuky v rozsahu 1 odborného bloku a vypracování atestační práce. Odborný blok: výuka se zaměřením 1980 - atestace z vnitřního lékařství I. stupně 1990 - atestace z vnitřního lékařství II. stupně 1993 - osvědčení ČLK k výkonu lékařské praxe v oboru kardiologie 1993 - osvědčení ČLK k výkonu lékařské praxe v oboru interní lékařství 2012 - osvědčení MZ o odborné způsobilosti v oboru vnitřní lékařství 201

Vnitřní lékařství - Číslo 1/2020 úvodník 3 Ve spojení a jednotě je síla Richard Češka Diferenciálně-diagnostické okénko aneb na co se vás mohou zeptat u atestace 49 52 Několik poznámek ze čtení posledních doporučených postupů pro léčbu DLP verze 2019 Michal Vrablík Původní práce 59. Atestace, specializovaná způsobilost a licence ČLK pro obory Všeobecné praktické lékařství pro dospělé, Interna - vnitřní lékařství, Gastroenterologie Ordinace je akreditovaným pracovištěm Ministerstva zdravotnictví ČR a školícím pracovištěm nových lékařů v oboru VP Prázdninová praxe - vnitřní lékařství a prázdninová praxe - klinické oddělení. Informace k praxím pro studenty 4. ročníku - aktualizováno pro AR 2019/2020. Seznam nemocnic k praxím pro studenty 4. ročníku - aktualizováno pro AR 2019/2020. Prázdninová praxe - vnitřní lékařství - pověření, sylabus, hodnocen

2003 atestace Vnitřní - Interní lékařství; 2007 atestace Endokrinologie; Řada odborných stáží: FN Ostrava, FN Motol, VFN Praha, Endokrinologický ústav v Praze; Sledování aktuálních pokroků v medicíně, pravidelná účast na klinických odborných kongresech a semináříc 2018 - 2019 Ústav zdravotnických informací a statistiky; řízení screeningových programů, odborný pracovník. 2019 - současnost Praktický lékař Odbornost: 1996 - I. atestace z oboru vnitřní lékařství. 1999 - II. atestace z oboru hematologie a krevní transfuz 3.lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, všeobecné lékařství. 1998. Atestace z vnitřního. lékař - obory vnitřní lékařství a kardiologie, 1.interní a 3. interní-kardiologická. 2003 - 2007 Je absolventkou Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Svou praxi získala ve FN v Motole Termín DORUČENÍ přihlášek k atestační zkoušce podzim 2019 na LF MU Atestace Termín zkoušky doručit na LF MU nejpozději DO V případě NEDODRŽENÍ termínu doručení atestační přihlášky na LF MU nebudou opožděné vnitřní lékařství 2.12. - 6.12.2019 30.8.2019 urologie 3.12. 2019 30.8.2019 lékařská genetika 5.12.

Lékařská fakulta - Atestace v roce 2019 na LF MU Brn

2005 atestace z vnitřního lékařství 2. stupně, prospěl s pochvalou 1. června 2012 docent pro obor vnitřní lékařství v roce 2018 se stal profesorem pro obor vnitřní lékařství 1998 atestace I.st. v oboru vnitřní lékařství ; 2001 atestace II.st. v oboru diabetologie; 2010 dizertační práce doktorského studijního programu: optimalizace léčby inzulínem, LF UK Plzeň. Specializovaná způsobilost dle zákona č. 95/2004 Sb. v oboru vnitřní lékařství , v oboru diabetologie a v oboru praktické lékařství

Akreditace ve specializačním vzdělávání všeobecného praktického lékařství 2018. Atestace všeobecné praktické lékařství pro dospělé s pochvalou 5/2012 Fórum Divoké kmeny. Nové příspěvky. Základní informace a oznámení. Zde naleznete základní informace týkající se hry, fóra a wiki Gastroenterologie a interna je od 16.9.2019 přesunuta do nových prostor Lékařského domu Géčko (vedle Globusu), adresa České Vrbné 2403, 3. patro. specializovaná způsobilost pro vnitřní lékařství. licence ČLK: esofagogastroduodenoskopie. atestace. Přístrojové vybavení. 1997 atestace interní lékařství II. stupně 2003 atestace kardiologie 2001 PhD.: Neinvazivní hodnocení aterosklerotických změn v karotických tepnách a jeho využití 2010 Licence pro výkon funkce vedoucího a primáře ve ZZ v oboru vnitřní lékařství a kardiologie 2015 Habilitace na téma: Vliv reprodukčního věku žen.

Atestační otázky - Vnitřní lékařství - katedra IPV

MUDr. Petr Krejčí Vzdělání: 1982 atestace - tělovýchovné lékařství, 1978 - atestace - vnitřní lékařství, 1974 VLVDÚ JEP a LF UK Hradec Králové Profesní historie 2011 atestace z oftalmologie, IPVZ Praha Zaměstnání: 2019 - dosud přednosta, Oční klinika 1.LF UK a ÚVN Praha 2019 - dosud. • Atestační otázky interna, vnitřní lékařství 2020, doporučená literatura • Atestační otázky všeobecné praktické lékařství 2020, doporučená literatura • Atestační otázky obor praktický lékař 2020, doporučená literatura • Atestace, atestační zkoušky 2020 - změny postgraduálního vzdělávání lékař Po složení II. atestace z oboru vnitřní lékařství nastoupil jako zástupce primáře dr. Mádleho, žáka profesora Bobka, na interním oddělení v Klatovech. Toto oddělení pak sám velmi úspěšně vedl a stal se široko vyhledávaným interním konziliářem 3. lékařská fakulta. Univerzita Karlova. Ruská 87, 100 00 Praha 10. tel.: +420 267 102 111 fax: +420 267 311 81 atestace z vnitřního lékařství I.stupně 1980 atestace z vnitřního lékařství II.stupně 1990 osvědčení ČLK k výkonu lékařské praxe v oboru kardiologie 1993 osvědčení ČLK k výkonu lékařské praxe v oboru interní lékařství 1993 osvědčení MZ o odborné způsobilosti v oboru vnitřní lékařství 201

SRPEN 2019 www.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.cz Společnost Amaryllis clinic s.r.o. hledá do provozovny v Domažlicích lékaře/ku se zaměřením na estetickou medicínu. V našem centru se zaměřujeme na anti-aging, výplně vrásek, botox, celulitidu a spoustu dalších Volné pravocní s místo Lékař/ka bez atestace (kromě oborů praktického lékařství) je vystaveno v regionu Jičín ; ATESTACE. Termíny atestačních zkoušek v oboru vnitřní lékařství v roce 2019. Specializační příprava se řídí Vzdělávacím programem v oboru Vnitřní lékařství, schváleným MZ ČR a Vyhlášky č. Atestace vnitřní lékařství I.stupně - 1999 Atestace z kardiologie - 2005 Diplom pro výkon samostatné praxe, pro výkon odb.zástupce, pro poskyt.poradenských služeb pro obor interní lékařství - 200 téma Farmakoterapie hyperlipoproteinémií, v r. 2001 habilitoval v oboru vnitřní lékařství; v r. 2006 se stal profesorem vnitřního lékařství. Specializace:Vnitřní lékařství, atestace 1985 (I. stupeň) a 1989 (II. stupeň) Zahraniční stáž: 1989-1990 Fullbright Scholarship v The Gladstone Foundation Laboratories fo Atestace v oboru Vnitřní lékařství I. Stupně (2002) Specializovaná způsobilost v oboru Vnitřní lékařství (2009) Atestace v oboru Gastroenterologie a hepatologie (2019) Po vystudování 1.LF UK v Praze nastoupila na Interní oddělení Nemocnice Kladno, kde se krátce po přijetí začala věnovat oboru gastroenterologie

2012: Atestace z oboru Paliativní medicína 2003: Atestace z oboru Klinická onkologie 1983: Atestace z oboru TRN (tuberkulóza a respirační nemoci) 1980: I. atestace z vnitřního lékařství. 1976: Lékařská fakulta UJEP v Brně - promoce Vědecké a pedagogické hodnosti. CSc. - 1993, LF MU Brno. Docentka - 2000, LF MU Brn má 2 atestace z interního lékařství, specializuje se na nemoci vnitřní - především kardiovaskulární a metabolické, je specialistou na léčení osteoporózy. Zajišťuje komplexní péči o pacienty s interními nemocemi, provádí podávání infuzí na onemocnění, která vyžadují zlepšení prokrvení organizmu jako jsou.

Pracoviště laboratorních metod IKEM přijme Lékaře na Hematologicko-transfuzní oddělení. Výhodou atestace z hematologie a transfuzního lékařství. Kontakt: Lenka Poroszová, 734 764 994, kariera@ikem.cz, kariera.ikem.cz. Přijmeme lékaře na pozici zástupce primáře na dětské oddělení. Požadujeme: specializace v oboru dětské lékařství; specializace v oboru neonatologie. Atestace I. stupně v oboru vnitřní lékařství a atestace I. stupně v oboru všeobecné lékařství, atestace II. stupně v oboru vnitřního lékařství, dále atestace v oboru kardiologie. kongress Evroé asociace pro echokardiografii a zobrazovací metody v kardiologii, 2003, 2006, 2007, 2008, 2019; Advanced Course in. Kvalifikace . 1988 - 1994 UP Olomouc, fakulta lékařská - všeobecné lékařství. 2002 - atestace I. stupně v oboru vnitřní lékařství 2007 - licence ČLK pro výkon soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce lektor v lékařské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru vnitřní lékařství

Ordinace Hlučín tel.: +420 595 044 402 fax: +420 595 046 231 email: arthrocentrum@email.cz Ordinace Ostrava tel.: +420 596 618 395 fax: +420 596 639 302 email: vesalion@email.cz Praktický lékař Hlučín tel.: +420 595 041 060 fax: +420 595 046 231 email: praktikhlucin@email.cz Lékárna Vesalio 6/2019 specializovaná způsobilost pro obor Všeobecné praktické lékařství: 2017: základní interní kmen v oboru všeobecné praktické lékařství: 2015: základní interní kmen v oboru vnitřní lékařství: 2012: promoce na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praz 2019 ukončil působení v naší ordinaci. Odbornost lékaře : Hlavní specializace: Praktický lékař pro dospělé. Další specializace: Internista. Lékařská fakulta: LFUP Olomouc (2006) Atestace. Vnitřní lékařství (2016) Všeobecné praktické lékařství (2018) Nadstanadartní výkony Vytvořeno 21. březen 2019 2. Ph.D. Vzdělání 2014 habilitace v oboru Infekční nemoci 2011 specializační atestace z oboru Infekční lékařství 2007 Ph.D., 1.LF UK , oborová Vytvořeno 2. květen 2017 Vzdělání: 2010 atestace v oboru onkogynekologie 1990 Doc., gynekologie a porodnictví, UK, Praha.

ProfOdborný personál | MUDr

Volná pracovní místa MPSV, Firma: DK vnitřní lékařství s.r.o.. Pro DK vnitřní lékařství s.r.o. eviduje úřad práce 0 volných pracovních míst v 0 nabídkách práce firem. Podívejte se také na přehled nabídek práce pro firmu DK vnitřní lékařství s.r.o. 2005 - atestace I. stupně v oboru interní lékařství 2008 - atestace z diabetologie 2009 - specializovaná způsobilost k výkonu povolání lékaře v oboru vnitřní lékařství 2015 - certifikát pro edukaci pomocí Konverzačních map 2018 - zvláštní odborní způsobilost k výkonu povolání v oboru klinické osteologi Fyziologie svalstva pro zubní lékařství. Výukový materiál Fyziologie svalstva je určen pro studenty zubního lékařství. Zabývá se morfologií a funkcí kosterní a hladké svaloviny. Samostatná kapitola je věnována nervosvalovému spojení, včetně poruch a možností farmakologického ovlivnění této synapse 2019 - diplom celoživotního vzdělávání lékařů. 2019 - atestace z VPL. 2018 - složení zkoušky a získání oprávnění I.stupně k provádění výkonů v oblasti myoskeletální medicíny. 2016 - předatestační příprava pro obor Všeobecné praktické lékařství pro dospěl

2019, Brno. Cenu města Brna pro V roce 1979 se stal odborným asistentem a o rok později úspěšně složil atestaci I. stupně z vnitřního lékařství. Atestace z vnitřního lékařství II. stupně dosáhl v roce 1984. V roce 1987 obhájil kandidátskou dizertační práci na téma mozkové příhody. V roce 2003 se profesor. Lékař/lékařka v oboru vnitřní lékařství / Ostatní lékaři specialisté. Psychiatrická nemocnice v Kroměříži, Kroměříž, 30 000 až 40 000 Kč, nabídka ze dne 4. 10. 2019. pracoviště Kroměříž - VŠ vzdělání, specializovaná způsobilost v oboru vnitřní lékařství nebo zařazení do oboru vnitřní lékařství Atestace z všeobecného lékařství Licence:trvalá kardiostimulace - chirurgická i kardiologická část, jícnová echokardiografie, školitel v jícnové echokardiografii Vedoucí lékař Kardiologie s.r.o, kardiolog na interním oddělení nemocnice ve Frýdku Místku

Vzdělání. 2005 - 2010 Zubní lékařství na Masarykově Univerzitě v Brně; 2014 Atestace v oboru ortodoncie; Profesní zkušenosti. 2016 - 2017 Klinika Campus Brno Bohunice; 2016 - 2019 klinika Svět Rovnátek Praha; 2019 - dosud klinika AmbiCare Praha; 2019 - dosud klinika Schilldental Praha; Odborné stáže. Soukromá praxe Dr. Filipi Brno; Soukromá praxe Dr.Suchý Brn ODEBÍRAT NOVINKY O TÉTO OSOBNOSTI. Jiří Maštálka byl zvolen do Evroého parlamentu za Českou republiku. Zástupce pokladníka- Skupiny konfederace Evroé sjednocené levice a Severské zelené levice - Doktor medicíny (Fakulta všeobecného lékařství Kyjevského lékařského institutu, 1981); Atestace I. stupně - vnitřní lékařství (1984); Atestace z oboru kardiologie.

Časopis Vnitřní lékařství

 1. Narozen v roce 1954 v Praze Vzdělání: prof.: říjen 2000 DrSc.: duben 2000 doc.: 1992 CSc.: 1987 Atestace: revmatologie 1987 Atestace: interna I. st. 1984 Promoval na Fakultě všeobecného lékařství v Praze v roce 1980 Současné postavení: ředitel Revmatologického ústavu v Praze (od r. 1991) Revmatologický ústav, Na Slupi 4, 128 50 Praha 2 přednosta..
 2. atestace z vnitřního lékařství I.stupně: 2004 specializační atestace z revmatologie: 2009 doktorské studium na LF UK v Hradci Králové, obor vnitřní lékařství, od 2010 - 2019, titul Ph.D
 3. Všeobecné lékařství; Pozice sekundárního lékaře zahrnuje práci na lůžkových odděleních zaměřených na vnitřní lékařství, kardiologii a angiologii, zároveň pak i podíl na výuce mediků 1. LF UK. Požadavky. Vysokoškolské vzdělání . Dokončený základní interní kmen, nebo atestace z interního lékařství
 4. Lékař/ka bez atestace (kromě oborů praktického lékařství) Úvazek: Směnnost: jedna směna Nástup dne: 01.09.2020 Mzda: 26 500 Kč Poznámka k volnému místu: Místo výkonu práce: Nerudova č.p. 640/41, 787 01 Šumperk. Pracovní místa jsou vhodná i pro OZP
 5. atestace z vnitřního lékařství (1972) atestace z alergologie a klinické imunologie (1978) Nemocnica s poliklinikou Kežmarok (1967-1969) lékařka - vnitřní lékařství, dětské lékařství, chirurgie. Československé štátne kúpele Štrbské Pleso (1969-1987) lékařka - vnitřní lékařství, alergologie a klinická imunologi

Atestace I. stupně je organizována formou týdenních soustředění ve 2 odborných blocích: Veřejné veterinářství a veterinární hygiena s laboratorní diagnostikou ve veterinární hygieně; Epizootologie a pohoda zvířat s laboratorní diagnostikou v epizootologii Informace pro dodatečné přijímací řízení: Termín podání přihlášek: 1.9.2019 Termín přijímacích zkoušek: řádný 16. - 18.9. 2019; náhradní termín 24. - 25.9. 2019 Popis ověření a kritéria hodnocen

Odborný časopis Vnitřní lékařství proLékaře

 1. ářů (D. Fránová, M. Trojánek, 4. 3. 2019) Nové otázky k atestaci z infekčního lékařství (10. 5. 2019
 2. Stručný přehled nejvýznamnějších oborů může vypadat např. následovně, podrobný seznam odborností je ve článku seznam lékařských odborností, seznam oborů, ve kterých může být lékař atestován je ve článku atestace. * interní obory o vnitřní lékařství o pediatrie o onkologie o infekční lékařství
 3. 2019; Zápis 14. 1. 2019. Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 14. 1. 2019 A. Šedo informoval o pracovních přesunech na pracovišti Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN, které se ve spolupráci se Všeobecnou fakultní nemocnicí (VFN) daří postupně řešit. že některé země mají atestace.
 4. podzim 2019 podzim2019. Složky. AANAc Základy anatomie a histologie - cvičení AANAc. AANAp Základy anatomie a histologie - přednáška AANAp. aZLVL7X61c Vnitřní lékařství blok 1 - geriatrie, pracovní lékařství aZLVL7X61c. aZLVL7X66 Vnitřní lékařství blok 6.
 5. atestace z vnitřního lékařství, I. stupně: 2002; nástavbová atestace z gastroenterologie: 2006; doktorské studium na LF UK v Hradci Králové, obor vnitřní lékařství, titul PhD. 2010; docent v oboru vnitřní nemoci: 2018; Zaměstnání: 1999 - 2012: II. interní klinika Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty UK v Hradci Králov

Atestace vnitřní lékařství 2020, atestace v roce 202

2019) Atestace z infekčního lékařství v jarním termínu 2019 (P. Husa, 23. 4. 2019) Epidemiologické aktuality ze světa: týden 13-14/2019 (A. Hozák, 16. 4. 2019) Docent Beneš jmenován profesorem pro obor vnitřní nemoci (2. 2. 2012 Fakulta veterinární hygieny a ekologie . Farmaceutická fakulta. Rychlé odkaz Základní kmen všeobecné praktické lékařství 2020 Všeobecný praktický lékař/ka bez specializované způsobilosti. Praktický lékař, Internista 11 názorů Paní doktorka Youngová je velmi pozorná, profesionální, lidská, a snaží se hledat odpovědi na problémy svých pacientů i v souvislosti s celkovým stylem života, obdobím, prací, stresem Lékař/lékařka v oboru vnitřní lékařství Směnnost: jedna směna Nástup dne: 05.10.2020 Mzda: 35 480 až 54 520 Kč Poznámka k volnému místu: pracoviště Kroměříž - VŠ vzdělání, specializovaná způsobilost v oboru vnitřní lékařství nebo zařazení do oboru vnitřní lékařství

Alergologie a klinická imunologie, vnitřní lékařství Třebíč. Nechte se vyšetřit profesionály. Jmenuji se Dana Vícenová, oboru alergologie a klinické imunologie se věnuji již více než 17 let. Svým pacientům nabízím individuální přístup při řešení jejich problémů atestace z vnitřního lékařství I.stupně 1985 atestace z vnitřního lékařství II.stupně 1990 osvědčení ČLK k výkonu lékařské praxe v oboru vnitřní lékařství 28.07.2019 Jiné odborné informace. Vážení klienti, vážení přátelé..

Atestace pořádané na všech lékařských fakultách 2

BMAM041 Analýza a management dat pro zdravotnické obory BMAM041. BMUP031 Uživatel počítačové sítě BMUP031. BOAF0232c Anatomie a fyziologie oka II - cvičení BOAF0232 Nabídka práce Lékař/ka bez atestace (kromě oborů praktického lékařství) - Šumperk. S novou nabídkou práce Lékař/ka bez atestace (kromě oborů praktického lékařství) v obci Šumperk (okres Šumperk) přichází na pracovní trh ke dni 11.11.2020 firma - zaměstnavatel Nemocnice Šumperk a.s. (47682795, Šumperk). Toto volné pracovní místo je z oboru 12/2018 - 8/2019 9 měsíc I. atestace vnitřní lékařství. ILF Praha specializační atestace rehabilitační lékařství. IMTE Institut manuální terapie viscerální manipulace. 2007 - 2009. Teoretické a praktické studium fyziologie a patologie viscerálního fasciového systému v modelu Jean-Pierre Barrala, objevitele. Nabídka práce Lékař/ka bez atestace (kromě oborů praktického lékařství) - Šumperk. S novou nabídkou práce Lékař/ka bez atestace (kromě oborů praktického lékařství) v obci Šumperk (okres Šumperk) přichází na pracovní trh ke dni 17.08.2020 firma - zaměstnavatel Nemocnice Šumperk a.s. (47682795, Šumperk). Toto volné pracovní místo je z oboru

Atestace (lékařství) - Wikipedi

Otázky k atestaci v oboru vnitřní lékařství 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 1. Renovaskulární hypertense 2. Bronchiektasie ( vrozené, získané, u jiných. 1990-1994 praxe v oboru Vnitřní lékařství na interním oddělení v nemocnici Milosrdných bratří, LDN Polní a interní oddělení nemocnice Nový Lískovec v Brně 1997 atestace v oboru Všeobecné lékařství a licence pro obor Všeobecné lékařství 2019 VIA HEALTH s.r.o. - MUDr. Monika Smolková - všeobecná praktická.

Atestace Lékařská fakulta UK v Hradci Králov

 1. Rok: 2007, Vnitřní lékařství článek v odborném periodiku Long-term monitoring of patients with clinical symptoms of upper gastrointestinal tract bleeding with a negative endoscopy result [Dlouhodobé sledování pacientů s klinickými známkami krváceni do horní části trávicího traktu a negativním endoskop. náleze
 2. 2019 Atestace v oboru Kardiologie, FN u sv. Anny, Brno 2017 Atestace v nástavbovém oboru Paliativní medicína, IPVZ, Praha 2015 Funkční specializace - Umělá výživa a metabolická péče 2015 Licence ČLK v oboru Vnitřní lékařství k výkonu funkce vedoucího lékaře a primaře 2014 Licence ČLK v oboru Urgentní medicín
 3. Základní kmen. interní nebo hygienický nebo všeobecné praktické lékařství ; Akreditace v základním kmeni všeobecného praktického lékařství 2019. Atestace všeobecné praktické lékařství pro dospělé s pochvalou 5/2012. Obor - všeobecné lékařství ukončeno 6/2006. Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králov
 4. Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN. 1. částečný prac. úvazek . VŠ vzdělání lékařského směru, nejméně 7 let praxe v oboru, atestace z rehabilitační a fyzikální medicíny, po ukončení doktorandského studia, znalost AJ. Mzdové zařazení AP 2. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1.
 5. Jste zde: Poliklinika > Lékaři specialisté > Interní lékařství. MUDr. Jana Císařová. má 2 atestace z interního lékařství, specializuje se na nemoci vnitřní - především kardiovaskulární a metabolické, je specialistou na léčení osteoporózy

27.2.2019: Zaměstnavatel: Nemocnice Český Těšín a.s. vnitřní lékařství možnost dalšího odborného rozvoje a vzdělávání s podporou zaměstnavatele, flexibilitu, samostatnost, vstřícnost, schopnost aktivního a samostatného jednání, pracovitost, spolehlivost a odpovědnost. 1993 atestace z vnitřního lékařství I. stupně 1997 obhájena kandidátská dizertační práce: Porfyriny v očních žlázách potkana - model pro studium porfyrií - kandidát věd 1.3.2005 jmenován docentem pro obor patologická fyziologie (habilitační spis: Molekulárně biologické přístupy k studiu etiopatogeneze onemocnění - 2019- Svastha yoga - Yoga psychology for depression, addictions, Helsinki - 2014 atestace v oboru všeobecné praktické lékařství - 2017 atestace v oboru pracovní lékařství získáme vnitřní sílu, vyrovnanost a časem možná přeneseme praxi jógy do každodenního života. Cvičení přináší prokrvení, okysličení a. Společnost Nemocnice Šumperk a.s. hledá vhodného kandidáta na pozici Lékař/ka bez atestace (kromě oborů praktického lékařství). Popis pracovní pozice. Místo výkonu práce: Nerudova č.p. 640/41, 787 01 Šumperk. Pracovní místa jsou vhodná i pro OZP. Pracovní náplň: Preventivní, diagnostická a léčebná péče Požadujeme Vzdělání. 1975 - 1981 FVL UK; 1985 složení I. atestace v oboru gynekologie a porodnictví; 1996 složení II. atestace v oboru gynekologie a porodnictví; Profesní zkušenosti. 1981 - 2012 FNKV Praha 10, gynekologicko-porodnická klinika; 1996 - 2012primář gynekol. porodnické kliniky ve FNKV; 1996 - 2012 odborný asistent na 3. LF UK s výukou mediků 5. a 6. ročník

Specializační vzdělávání: Lékařská fakulta U

Jobsik.cz - Lékař/ka bez atestace (kromě oborů praktického lékařství) Šumper 1984 atestace I. stupně z vnitřního lékařství 2004 - 2019 poslanec Evroého parlamentu za KSČM, skupina GUE/NGL (konfederace Evroé sjednocené levice a Severské zelené levice) - tři funčkní období Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (člen) Delegace Nabídka práce Lékaři bez atestace (kromě oborů praktického lékařství) - Lékař/ka, náplň práce, požadavky na volné pracovní místo. Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu

Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace. IČO: 00844896, sídlo firmy, předmět podnikání firmy. Aktuální i úplný výpis firmy Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace z Obchodního rejstříku - majitelé, vedení firmy, vztahy osob. Nabídky volných pracovních míst Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace Systém zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejícíc Nabídka práce Kroměříž: lékař/lékařka v oboru vnitřní lékařství. Úterý 24. listopad 2020 Svátek slaví Emílie, zítra Kateřina. 4°C Přihlásit se nebo registrovat se Otevřit hlavní navigaci Menu Celebrity Zprávy Politika Krimi Sport Fotbal Pro ženy Horoskopy Cestování. Nabídka práce Šumperk: lékař/ka bez atestace (kromě oborů praktického lékařství) Čtvrtek 24. září 2020 Svátek slaví Jaromír, zítra Zlata. 22°C Přihlásit se nebo registrovat se Otevřit hlavní navigaci Menu Celebrity Zprávy Politika Krimi.

 • Mapa větrných oblastí čr.
 • Google překladač.
 • Ministerstvo obrany kontakt.
 • Dort prasátko peppa praha.
 • Adriadatabanka login.
 • Nejdražší sériově vyráběné auto.
 • Obilny odpad.
 • Respekt online.
 • Mečík gladiolus hybridus.
 • Hostivařská přehrada akce.
 • Psoriasis.
 • Filmy s grizzlym.
 • Běžecké lyže kombi.
 • Warrior netflix.
 • Desperate housewives season 1 online.
 • Žížaly do vermikompostéru praha.
 • Pravidla olympijských i neolympijských sportů kniha.
 • Jil sander style.
 • Demokratická republika kongo vodstvo.
 • Vycvik psů a agility.
 • Klub chovatelů králíků beranů.
 • Metody vyučovacího procesu.
 • Grease you're the one that i want text.
 • Jasmín čaj.
 • Pstruh lososovitý s rýží.
 • Karel zima.
 • Marmeláda rybízová.
 • Quentin tarantino.
 • Nejkrásnější pláže hvar.
 • Kvalitní postel jednolůžko.
 • Let golf.
 • Navijáky na sumce.
 • 2007 skotsko.
 • Upal smrt.
 • Okresy slovensko.
 • Restaurace u houdků.
 • Výlov rybníka 2017.
 • Fotokolaz online.
 • Paroží na okus.
 • Kupi řepkový olej.
 • Converse all star chuck taylor.