Home

Dusičnan železitý vzorec

Dusičnan železitý nonahydrát, Laboratorní chemikálie Penta

DUSIČNAN ŽELEZITÝ NONAHYDRÁT P-LAB = Potřeby pro

Nejlépe ho popisuje vzorec Fe II 1-3x Fe III O. Zelené oxidy kobaltnat Dusičnan železitý Fe(NO 3) 3 (krystaluje jako hexa- nebo nonahydrát) se získává analogicky jako Fe(NO 3) 2, potřebná je jen malá změna podmínek při rozpouštění (zvýšená teplota nebo vyšší koncentrace HNO 3) Chlorid železitý FeCl 3 slouží k jednoduchému důkazu fenolů. Bromid železitý FeBr 3 se používá v organické chemii jako bromační činidlo. Jodid železnatý FeI 2 je katalyzátorem řady organických reakcí. Dusičnan železitý Fe(NO 3) 3 je katalyzátorem při výrobě amidu sodného NaNH 2

vzorec: český název: anglický název: Al: hliník: aluminium: Al 4 C 3: karbid hlinitý dusičnan železitý: iron(III) nitrate: Fe 2 O 3: oxid železitý dusičnan zinečnatý. Dusičnan železitý Fe(NO 3) 3 je v hydratované podobě bezbarvá krystalická látka, velmi dobře rozpustná ve vodě. Ve vodě však hydrolyzuje za vzniku hnědého roztoku, čemuž lze zamezit přidáním nadbytečné kyseliny dusičné. Dusičnan železitý se připravuje rozpouštěním železa v 20-30 % kyselině dusičné 8. dusičnan železitý 9. chlorid zinečnatý 10. síran měďný 11. hydrogenuhličitan rtuťnatý 12. dusitan zlatitý 13. bromid stříbrný 14. dihydrogenfosforečnan železitý 15. bromnan strontnatý 16. chlorid cínatý 17. manganistan nikelnatý 18. chroman draselný 19. manganan železnatý 20. jodid bizmutitý 21. hydrogenselenid. Síran železitý Fe 2 (SO 4) 3 je krystalická látka hnědé barvy. Z vodných roztoků nejčastěji krystalizuje jako nonahydrát (Fe 2 (SO 4) 3 ∙ 9H 2 O), opatrným zahříváním přechází na bezvodou sůl. Při teplotě 480 °C se rozkládá na oxid železitý a oxid sírový: → +Snadno tvoří kamence, například fialový NH 4 Fe(SO 4) 2 ∙ 12H 2 O (kamenec železito-amonný) Dusičnan draselný, 1kg. 85 Kč Uhličitan barnatý, 500g. 70 Kč Oxid železitý, vzorec Fe 2 O 3 , jemný červenohnědý prášek čistoty min.98,00 %. Číslo CAS:1309-37-1. Vhodný jako velmi stálý a odolný barevný pigment

NÁZVOSLOVÍ SOLÍ Datum (období) tvorby: 14. 5. 2013 Ro čník: osmý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Vzd ělávací oblast: Člov ěk a p říroda / Chemie / Anorganické slou čeniny 1 Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republik oxid železitý: hořká sůl: MgSO 4 · 7 H 2 O: heptahydrát síranu hořečnatého: hypermangan: KMnO 4: manganistan draselný: chalkopyrit: CuFeS 2: sulfid měďnato-železnatý: chalkosin: Cu 2 S: sulfid měďný: chilský ledek: NaNO 3: dusičnan sodný: chromová zeleň: Cr 2 O 3: oxid chromitý: chromová žluť: PbCrO 4: chroman. Pokud je ale u názvu i vzorec, máme půl hotovo. Zde je pár vzorců i s českým překladem: čísla znamenají dolní indexy, pokud před nimi není tečka. (NH3)4](NO3)2 dusičnan tetraamminměďnat (SO4)3 síran železitý, síran diželezitý, tetraoxosíran železitý, tetraoxosíran diželezitý, tris(síran) železitý, tris.

cas: 7782-61-8 mdl: mfcd00149708 einecs: 233-899- Dusičnan gallitý oktahydrát, 99,9998 %. Vzorec CAS Molární hmotnost Čistota Kategorie Oxid železitý, 99,998 %. Vzorec CAS Molární hmotnost Čistota Kategorie Prvky Fe2O3 : 1309-37-1: 159.69 Vzorec CAS Molární hmotnost Čistota Kategorie Prvky NiCO3.2Ni(OH)2.xH2O.

08.05.2000 15:33:56. Názvosloví solí (s jedním centrálním atomem bez vyjádření počtu atomů kationtu nebo kyslíku v názvu) III. Chemické názvosloví - Anorganika, interaktivní webová aplikace, která umožňuje procvičovat anorganické chemické názvoslov Vzorec látky je Na x S y O z, kde x , y , z jsou nejmenší možná celá čísla. Platí x : y : z= n(Na) : n(S) : n(O) Kdybychom měli 100 g této látky , obsahovala by 36,48 g sodíku , 25,44 g síry a 38,08 g kyslíku (100-36,48-25,44). Vypočteme tedy látková množství sodíku,síry a kyslíku

Dusičnan draselný - draselný ledek, CAS: 7757-79-1, ES: 231-818-8, technický Další názvy: salnytr draselný, sanytr draselný, sanitr draseln kation železitý: iron(III) cation: Fe As S: arsenopyrit: arsenopyrite: Fe Cl 2: chlorid železnatý: ferrous chloride: Fe Cl 3: oxid železitý: ferric oxide: Fe Cr 2 O 4: oxid železnato-dichromitý: iron(II)-dichromium(III) oxide: Fe Fe 2 O 4: oxid železnato-železitý: ferriferrous oxide: Fe (N O 3) 3: dusičnan železitý: iron(III.

Sloučeniny železa, kobaltu a nikl

CAS: 7782-61-8 MDL: MFCD00149708 EINECS: 233-899- Název kyseliny Vzorec kyseliny Název zbytku soli Vzorec zbytku soli Prvek v názvu kyseliny K. sírová H2SO4 síran (SO4)-II Síra K. dusitá HNO2 dusitan (NO2)-I Dusík K. siřičitá H2SO3 siřičitan (SO3)-II Síra K. jodistá HIO4 jodistan (IO4)-I Jod K. dusičná HNO3 dusičnan (NO3)-I Dusík K. chlorit Popis. Dusičnan sodný - chilský ledek, vzorec NaNO3, bíla krystalicá látka o čistotě min. 99%. Užití v zemědělství jako hnojivo, chemická surovina / meziprodukt, pomocná látka v průmyslu: úprava pH / neutralizační činidlo / oxidační činidlo, povrchová úprava kovů, laboratorní činidlo

Bromid železitý FeBr 3 se používá v organické chemii jako bromační činidlo. Jodid železnatý FeI 2 je katalyzátorem řady organických reakcí. Dusičnan železitý Fe(NO 3) 3 je katalyzátorem při výrobě amidu sodného NaNH 2 ; Vzorec aniontu však (pokud za ním má stát jiné íslo než 1), musíme napsat do závorky. Nap Dusičnan železitý nonahydrát p.a. / G.R. 7782-61-8 100g 14.00 € 16.80 € s DPH L-03349 Dusičnan železitý nonahydrát p.a. / G.R. 7782-61-8 500g 48.00 € 57.60 € s DPH L-03349 Dusičnan železitý nonahydrát p.a. / G.R. 7782-61-8 2kg 1335.00 € 1602.00 € s DP dusičnan stříbrný siřičitan hlinitý Al 2 (SO 3) 3 MnSO 4 síran manganatý sulfid nikelnatý NiS PbSO 3 siřičitan olovnatý jodid chromitý CrI 3 Mn 2 (CO 3) 3 uhličitan manganitý síran sodný Na 2 SO 4 CuCl 2 chlorid měďnatý uhličitan vápenatý CaCO 3 Fe 2 (SO 4) 3 síran železitý dusičnan hořečnatý Mg(NO 3) 2 bromid.

A toto je konečný vzorec oxidu sodného. Podobně například oxid : • železnatý FeO • železitý Fe2O3 5. oxid železitý 6. K2O 7. CaO 8. Al2O3 Hydroxidy 1. Hydroxid křemitý SnCl4 7. CaCl 8. Na2Cl Dusičnany 1. Dusičnan uhelný. Nejlépe ho popisuje vzorec Fe II 1-3x Fe III 2x O. Zelené oxidy kobaltnat Dusičnan železitý Fe(NO 3) 3 (krystaluje jako hexa- nebo nonahydrát) se získává analogicky jako Fe(NO 3) 2, potřebná je jen malá změna podmínek při rozpouštění (zvýšená teplota nebo vyšší koncentrace HNO 3) Rozpustnost anorganických sloučenin železa ve vodě při různých teplotách. Tabulka rozpustnosti vybraných železnatých a železitých sloučenin

V každé jsou na odpovídajících místech vzorec a název (např. síran vápenatý - CaSO4). K2SO3 fluorid draselný NaF siřičitan železitý KMnO4 síran vápenatý MgCO3 dusitan sodný NaIO4 CaSiO3 sulfid železitý dusičnan vápenatý křemičitan. hořečnatý Al2(SO3)3 uhličitan lithný BaSO4 FeF2 NH4NO3 jodistan draselný. 1. dusičnan železnatý 2. síran cinitý. 3. uhličitan antimonitý 4. hydroxid železitý. 5. křemičitan hlinitý 6. kyselina zlatná. Vypočtěte hmotnost dusičnanu železnatého(vzorec si vytvořte) V = 800 cm 3. c = 0,4 mol/dm 3. Úkol mi pošlete na e-mail děkuj Vzorec CAS Výstražné symboly GHS; Fosforečnan amonný primární (NH 4)H 2 PO 4: 7722-76-1: Bezpečnostní list: Objednací číslo Kvalita Obsah Balení Dostupnost Cena Objednat; 09708G1000: p.a. min. 99 %: 1000 g: 1-2 týdny 342 K Napište vzorec fosforečnanu vápenatého. a) Víme, že fosforečnan je sůl kyseliny trihydrogenfosforečné H 3 PO 4 (nikoliv hydrogenfosforečné HPO 3, soli tvoří trihydrogenfosforečná H 3 PO 4). Náboj tohoto aniontu bude po odtržení všech vodíků z původní kyseliny 3-. Náboj kationtu, tj. vápníku, je 2+ Detaily ze stránky Bezpečnostní listy na webu PENTA. Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o. Radiová 1122/1 102 00 Praha 10 tel.: +420 226 060 69

Železo, chemický prvek Fe, popis a vlastnost

 1. Další kation železa, železitý Fe3+, se dokazuje při jeho reakci s anionem thiokyanatanovým, přičemž se vytváří rudý thiokyanatan železitý. Reakcí železité soli s thiokyanatanovým anionem vzniká rudý thiokyanatan železitý: Fe 3 + + 3 SCN-→ Fe(SCN) 3. Pozn.
 2. měďnat (OH)2 hydroxid železnatý Fe(OH)3 hydroxid železitý Fe(SCN)3 thiokyanatan železitý Fe(SCN)3.5H2O pentahydrát thiokyanatanu železitého.
 3. Geometrický vzorec - popisuje skutečné prostorové uspořádání atomů v molekule, znázorňuje například: vápenatý, železitý . Názvosloví oxidů Oxidy jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku s libovolným prvkem. Kyslík má v nich vždy oxidační číslo dusičnan thallný.

Názvosloví - seznam sloučenin s názv

 1. dusičnan bismutitý chlorečnan barnatý chloristan měďnatý síran železitý manganan draselný jodičnan draselný bromičnan sodný Sb (NO 3) 3 Ba (ClO 3) 2 Cu (ClO 4) 2 Fe 2 (SO 4) 3 K 2 MnO 4 Na BrO 3 K IO 3 chlorečnan sodný Na ClO
 2. Hydroxidy (zásady) Hydroxidy - jsou tříprvkové sloučeniny, které obsahují hydroxidové aniony OH-vázané na kationy kovu (popř. na amonný kation NH 4 +). Ve vodném roztoku se štěpí na ionty: hydroxid kation kovu + OH- NaOH Na + + OH- Ca(OH) 2 Ca 2+ + 2 OH- Ve vodě rozpustné hydroxidy a jejich koncentrované roztoky (nazývané louhy) jsou žíraviny
 3. e) Dusičnan hlinitý má tedy vzorec Al(NO 3) 3 Příklad 4: Napiš vzorec soli - SÍRAN ŽELEZITÝ Jak postupovat, jak přemýšlet? a) Síran je sůl od kyseliny sírové, ta má vzorec H 2 SO 4, ale protože chci síran, píšu odzadu pouze SO 4. b) Hlinitý znamená, že píšu Al, koncovka -itý znamená +

Železo - Wikipedi

 1. Hustota materiálů a látek 08.04. 2013by Jakub Kratina. Tabulka hustoty různých materiálů a látek. Hodnoty hustoty materiálů - hustota oceli, hustota mědi, hustota látek
 2. 4. dusičnan nikelnatý - Ni(NO 3) 2 5. hydrogensiřičitan amonný - NH 4 HSO 4 6. chloristan manganatý - Mn (ClO 4) 2 7. chlornan rubidný - RbClO 8. jodistan draselný - KIO 4 9. křemičitan zirkoničitý - ZrSiO 4 10. manganičitan lithný - Li 2 MnO 3 11. manganistan sodný - NaMnO 4 12. molybdenan olovnatý - PbMoO 4 13
 3. Oxid železitý / fepren PAX 18 Peroxid vodíku 35%, technický Persteril 5 Síra jemně mletá 99,85% Síran amonný Síran draselný Síran hořečnatý / hořká sůl Dusičnan draselný, draselný ledek Dusičnan sodný, chilský ledek Dusičnan vápenatý.

Vzorce anorganické č. 4 Napište ze vzorce název, z názvu vzorec a vlepte do sešitu (bude vytištěné i ve škole) a pošli na email (možné také nechat ve vestibulu školy v pondělí a středu od 8.00 - 12.00), pokud nějaký vzorec SOLI - názvosloví Pojmenuj. sloučeninu. nebo. utvoř. vzorec. sl. oučeniny: AgNO3.. siřičitan hlinitý.. MnSO4. Vzorec ˘ázev Fe 3C karbid triželeza P4S3 trisulfid tetrafosforu Mn 2As (HS)3 hydrogensulfid železitý Mg 3P2 fosfid hořečnatý N2H4 hydrazin P2H4 difosfan AlH 3 alan (NO 3)4 dusičnan thoričitý Mg(MnO 4)2 manganistan hořečnat

Názvosloví chlorid berylnatý fluorid arseničný bromid antimonitý Názvosloví chlorid berylnatý fluorid arseničný bromid antimonitý sulfid hlinitý oxid chlorečný jodovodík kyselina dusitá kyselina trihydrogen boritá kyselina chloristá hydroxid hlinitý kyselina dichromová peroxid barnatý kyanid sodný thiokyanatan hořečnatý hydrid sodný fosfan tellan kyselina sírová. Vzorec soli kyslíkaté kyseliny. Název hydrogensoli kyslíkaté kyseliny. Vzorec hydrogensoli kyslíkaté kyseliny. siřičitan draselný. hydrogensiřičitan draselný. křemičitan hořečnatý. hydrogenuhličitan sodný. fosforečnan hlinitý. hydrogenfosforečnan lithný. chlorečnan vápenatý. hydrogensiřičitan železitý. bromičnan. Vzorec soli kyslíkaté kyseliny. Název hydrogensoli kyslíkaté kyseliny. dusičnan barnatý Sn(NO3) 4 dihydrogenfosforečnan chromitý. Cr(H2 PO 4) 3 jodičnan sodný. NaIO3. hydrogenfosforečnan hlinitý. Al2 (HPO 4) 3 dusičnan železitý. Fe(NO3) 3 hydrogenuhličitan draselný.

Síran železitý - Wikipedi

ionty draselné a dusičnanové poskytují dusičnan draselný. Cu(NO3)2 + K3[Fe(CN)6] → Cu3[Fe(CN)6]2 + KNO3. 41 Podle složení produktu je třeba vycházet ze tří molekul Cu(NO3)2 a dvou molekul K3[Fe(CN)6]. Pak na jednu molekulu Cu3[Fe(CN)6]2 připadne šest molekul KNO3 dusičnan stříbrný zředěný amoniak vzorec vznikající sraženiny? dusičnan vápenatý vzorec vznikající sraženiny? SAVO kyselina octová benzin chlorid železitý Plsky pomozte mi,ja to vubec nechapu. Témata: chemie. 6 reakcí. Stáhněte si tabulku chemické odolnosti pro materiál PE. Při určování oolnosti je třeba brát v úvahu médium, jeho koncentraci, teplotu, dobu trvání zatížení a průtok média. {phocadownload view=fi..

Oxid železitý, 500g - pkchemie - kovyachemie

Vzorec. AgNO3. CAS registry number. Dusičnan stříbrný se používá v textilním průmyslu, při výrobě čistících prostředků nebo fotocitlivých chemických látek nebo při galvanickém pokovování. Tato látka slouží také jako katalyzátor, v zemědělství pak jako regulátor růstu rostlin. Citronan amonno-železitý. 6. Napište vzorec sulfidů: sulfid vápenatý, sulfid manganistý, sulfid chromitý, sulfid lithný, sulfid železitý, sulfid nikelnatý, sulfid chromový 7. Roztřiďte následující látky na oxidy, sulfidy a halogenidy, určete oxidační čísla a napište vzorec (název) těchto látek

Triviální názvy - Tiscali

Tyto dřevěné kostky můžeme využít k procvičování názvosloví solí ve skupinkách. Kostky lze využít také při zkoušení (žák si hodí kostkou sám chemický název - nemůže pak říci , že mu dala paní učitelka schválně těžký :-) Kostky můžeme také využít při hře Tichá pošt dusičnan olovnatý, chroman stříbrný, manganistan zlatitý, fosforečnan vápenatý Určete správné názvy sloučenin: Fe(AsO 2 ) 3 , MnPbO 3 , LiNO 2 , Sn(HSO 4 ) 4 arsenitan železitý, olovičitan manganatý, dusitan lithný, hydrogensíran cíničit Resistenční list CHEMFLAKE CLASSIC, CHEMFLAKE C Sypký, krystalický prášek dusičnanu draselného čistoty min. 99% Dostupnost. Dusičnan Stříbrný Roztok 50% je běžně dostupný. Společnost Todini se zaručuje, že výše zmíněná specifikace produktu se vztahuje na Dusičnan Stříbrný Roztok 50% v jejich původním balení a odpovídá podmínkám uvedeným v Bezpečnostním listu produktu

PPT - KYSELINY PowerPoint Presentation - ID:3539960

JTP :: Překládáme chemické názvy

Základní pravidla: Presl psal počty poměrné zastoupení prvků ve sloučeninách horním indexem (dnes se píše dolním).Presl zavedl též koncovky dle mocenství -natý,- itý (nerozlišoval -itý a -ičitý), -ný (nerozlišoval -ný a -ičný resp. -yčný), -owý, -ělý Dusičnan barnatý, krystalický prášek čistoty min. 99,5%. Cena na vyžádání . Mám zájem . Popis produktu . Dusičnan barnatý, vzorec Ba(NO3)2, Barium nitrate, krystalický prášek čistoty min. 99,5 %. Laboratorní chemikálie, výroba látek. CAS: 10022-31-8. Jde o látku oxidující a zdraví škodlivou.. NÁZEV → VZOREC Kroky jsou stejné jako v názvosloví bezkyslíkatých solí. Příklad: chlorečnan železitý Krok 1: Určíme kyselinu. Chlorečnan je odvozen od kyseliny chlorečné HClO 3 NaNO 3 dusičnan sodný KBrO 3 bromičnan draseln K názvu sestav vzorec, ke vzorci název: křemičitan hlinitý H3PO3 a) V jakém množství vody jsme rozpustili 40 g látky, abychom získali 10% roztok? b) sulfid železitý c) HMnO4 d) chlorid zlatitý dusičnan sodný.

Oxid železitý, 25kg - pkchemie - kovyachemie

Video: Dusičnan železitý nonahydrát, Sigma-Aldrich® VW

Katalog chemikálií Puralab s

železitý. 6.) Na poslední sérii si připravíme tři zkumavky a rovnoměrně do nich rozlijeme roztok siřičitanu sodného, jehož aniont budeme dokazovat. Poté budeme do zkumavek postupně přikapávat tato činidla - dusičnan barnatý, dusičnan stříbrný a jodjodkalium. Reakci s JJK provedeme tak, ž vzorec: český název: anglický název: Na N H 2: amid sodný dusičnan železitý: iron(III) nitrate: N 2: dusík: nitrogen: N H 4 N O 2: dusitan amonný oxid železnato-železitý: ferriferrous oxide: I O F 5: pentafluorid-oxid jodistý. Určete chybnou dvojci název a vzorec soli. ? siřičitan hlinitý, Al(SO 4) 3 ? osmičelan bismutičný, Bi 2 (OsO 5) 5 ? vanadičnan titaničitý, Ti(VO 3) 4 ? hlinitan zlatitý, Au(AlO 2) 3 ? manganistan platnatý, síran železitý, hlinitan draselný, dusičnan nikelnatý. Napiš vzorec Napiš název Sulfid draselný Na 2 O Uhličitan vápenatý HCl Kyselina siřičitá Ba(OH) 2 Síran železitý H 2 SiO 3 Hydroxid stříbrný Au 2 O 3 Oxid lithný HNO 3 Dusičnan měďnatý ZnS Kyselina fluorovodíková Fe(NO 3) 3 Síran olovnatý MgO Chlorečnan draselný OsO 4. Jméno: Napiš vzorec Napiš název Sulfid. vzorec Charakteristická koncovka I X 2 O ný II XO natý III X 2 O 3 itý IV XO 2 ičitý V X 2 O 5 ečný, ičný VI XO 3 ový VII X 2 O 7 istý VIII XO 4 ičelý Napište vzorce oxidů a) oxid lithný b) oxid beryllnatý c) oxid hlinitý d) oxid uhličitý e) oxid arseničný f) oxid sírový g) oxid manganistý h) oxid osmičelý i) oxid sodn

Názvosloví - názvy - soli - III

Přehled významných triviálních názvů anorganických sloučenin Vzorec Systematický název Triviální název NaCl chlorid sodný halit - kamenná sůl KCl chlorid draselný sylvín KNO3 dusičnan draselný nitrokalit CaO oxid vápenatý pálené vápno Ca(OH)2 hydroxid vápenatý hašené vápno MgCa(CO)3 ( MgCO3(CaCO3 uhličitan. Síran železnato - amonný - Mohrova sůl (vzorec) je poměrně stabilní a užívá se v analytické chemii. Sloučeniny železité : Hydroxid železitý - vzniká srážením železitých solí hydroxidy. Má amfoterní povahu. Chlorid železitý - tvoří různě zbarvené hydráty, používá se k leptání kovů (leptané spoje)

Chemické názvosloví - anorganik

Vzorec ligandu Názov ligandu Vzorec ligandu Názov ligandu Vzorec ligandu 1. dusičnan diamminmeďnatý 2. Na2[PbF6] 3. hexafluorokremičitan draselný 4. tetraakva-hexakyanochromitan draselný 31. hexakyanoželeznatan železitý 32. [Ni(CO)8] 33. síran tetraakvaortuťnat KONEC MnO4- manganistan - istan - istá VII SO42- síran - an - ová VI NO3- PO43- dusičnan fosforečnan - ičnan, ečnan ičná, ečná V CO32- uhličitan - ičitan - ičitá IV NO2- dusitan itan - itá III není není natan - natá II ClO- chlornan nan - ná I vzorec název příklad aniontu zakončení Podstatné jméno v názvu soli.

Dusičnany (ledky, nitráty) - Reálné zemědělstvíPPT - Názvosloví solí PowerPoint Presentation, free

Název soli je síran železitý. Úkol 4: Napiš názvy solí: a/ CuCO3 b/ Mg3(PO4)2 c/ Zn(NO3)2 d/ Ag2SO4 Kontrola úkolu 4 a/ Uhličitan měďnatý b/ Fosforečnan hořečnatý c/ Dusičnan zinečnatý d/ Síran stříbrný Amonné soli Amonné soli mají místo kovu amonnou skupinu NH4+I. Přídavné jméno u těchto solí je amonný dusičnan železitý: iron(III) nitrate Kyselina fosforitá je dvojsytná kyselina (jaký má strukturní vzorec?) s redukčními účinky. Dává dvě řady solí, H 2 P O 3-a H P O 3 2-. Nedejte se zmýlit existencí esterů P (O R) 3, ty nepřipravíte esterifikací kyseliny, ale z P Cl 3.. vznikÁ dusiČnan mĚĎnatÝ a voda + cu(oh)2 cu(no3)2 2 + 2h2o. 1. kyselina dusiČnÁ a hydroxid ŽelezitÝ 2. kyselina chlorovodÍkovÁ a hydroxid zineČnatÝ 3. kyselina sÍrovÁ a hydroxid hoŘeČnatÝ 4. kyselina dusiČnÁ a hydroxid olovnatÝ 5. kyselina dusiČnÁ a hydroxid sodnÝ 6. kyselina chloristÁ a hydroxid lithnÝ. Vzorec Poznámka °C 40 . NBR. 60 °C 20 EPDM °C 20 FPM Chlorid železitý . FeCl3 Vodný roztok Nasycený + + + 2 1 1 2 Dusičnan železitý Fe(NO3)3 Nestanoveno + + + Síran železitý . Fe2(SO4)3 Vodný roztok Nasycený + + + Chlorid železnatý . FeCl2 Vodný roztok Nasycený. Soli kyslíkatých kyselin 1. Odvoď: a) název výchozí kyseliny b) vzorec výchozí kyseliny c) vzorec soli dusičnan lithný kyselina dusičná HNO3 Li(NO3) hlinitan cíničitý kyselina hlinitá HAlO2 Sn (AlO2)4 dusitan draselný kyselina dusitá HNO2 K(NO2) křemičitan sodný kyselina křemičitá H2SiO3 Na2(SiO3) selenan uhličitý kyselina selenová (Pozor H2SO4 → 2 H+ + SO4 2- Názvosloví solí Název kyseliny Vzorec kyseliny Název anionu Vzorec anionu Název soli Kyselina sírová H2SO4 síranový anion SO4 síran Kyselina dusičná HNO3 dusičnanový anion NO3 dusičnan Kyselina uhličitá H2CO3 uhličitanový anion CO3 uhličitan Kyselina fosforečná H3PO4 fosforečna-nový anion PO4.

 • Hlavní město kamerunu.
 • Nike mikina pánská černá.
 • Vipet bazos cz.
 • Nejlevnější crossover.
 • Osteoporoza bylinky.
 • Alza mixer.
 • Bag in box most.
 • Vojensky hummer h1.
 • Game rating.
 • Fotky v bytě.
 • Maximální sklon parkoviště.
 • Jak namazat na čerstvý sníh.
 • Co dělat na počítači když se nudím.
 • Stolní kotoučová pila.
 • Notino.
 • Ikea lack tv stolek.
 • Scd dieta crohn.
 • Jak zhubnout tuk pod prsy.
 • Damske hodinky s krokomerem.
 • Velký týlní otvor.
 • Larp obchod.
 • Just in the wind youtube.
 • Jak investovat volné finanční prostředky.
 • Kokosy na sněhu pokračování.
 • Počasí florida únor.
 • Bílý vlk pes.
 • Tvorba map online.
 • Knihkupectví plzeň olympia.
 • Prodám vrata do haly.
 • Jak vypnout xbox windows 10.
 • Komáři na jižní moravě.
 • Cílová kategorie.
 • Zarudla kuze kolem nosu.
 • Sklenice na víno etiketa.
 • Barva na linoleum.
 • Forejt přemek.
 • Raw snapbridge.
 • Joaquin phoenix csfd.
 • Přesah valbové střechy.
 • Apoštol.
 • Psycholog beroun medicentrum.