Home

Jedle bělokorá rozmnožování

Jedle bělokorá (Abies alba) je mohutný jehličnatý strom, jehož větve jsou pokryté 2 až 3 cm dlouhými temně zelenými jehlicemi a dvěma světlými proužky (průduchy) naspodu. Má hladkou - většinou světle šedou kůru, která s přibývajícím věkem postupně tmavne a puká Původní jedle tvořící v minulosti většinu našich jehličnatých lesů vyjma horských partií. Původní druh je vysoký strom hodící se jako solitér do parků a větších zahrad. Existuje však řada kultivarů lišících se barvou jehličí i tvarem a výškou koruny Abies alba, Jedla bělokorá, Jedle bělokorá je náš domací druh, který v dospělosti může dosahovat až do 40 m výšky a 8-12 m šířky. Vyžaduje hluboké hlinitopísčité půdy s vysokou hladinou vzdušné vlhkosti. Borka je tmavošedá. Šišky jsou až 15 cm dlouhé, během zrání mění barvu od zelené až po hnědočervenou Příčiny ústupu jedle bělokoré: Jedli bělokorou (Abies alba) určitě někdo z vás už v životě viděl a možná již řadu let pozorujete, jak jedle bělokorá u nás mizí. Více informací naleznete v našem článku Jedle bělokorá - Abies alba Mill. Rozměry: Strom výšky až 60 m, tloušťky až 2 m, věku až 500 let. Koruna: Koruna v mládí kuželovitá, později válcovitá, ve stáří s vrcholem jakoby uťatým, nazývaným čapí hnízdo, větve v pravidelných přeslenech, většinou vodorovně odstávající se větví v jedné rovině.

Vyrostla štíhlá jedlička bělokorá Dům a zahrada

 1. Jedle bělokorá Latinský název. Abies alba. Charakteristika. Nemá barevně odlišené jádro. Dřevo je šedobílé, někdy i narůžovělé. Anatomickou stavbou, barvou i většinou vlastností se podobá smrku, proto může dojít i k záměně.Jedlové dřevo však nedosahuje jakosti dřeva smrkového, nemá pryskyřici, a proto je méně trvanlivé a bez lesku
 2. Jedle (Abies) je rod stálezelených, jednodomých, zpravidla dlouhověkých jehličnatých stromů z čeledi borovicovitých (Pinaceae), podčeledi jedlové (Abietoideae), zahrnující v různých pojetích 40-50 druhů rozšířených na severní polokouli, převážně v Severní Americe, střední a jihovýchodní Evropě, ve Středomoří a ve východní Asii
 3. o Jedle bělokorá (douglaskaú) - ploché, na konci vykrojené jehlice, vzpřímené rozpadavé šišky vzácněji se vyskytuje v nižších polohách o Borovice lesní - jehlice uspořádány po dvou na zkrácených větévkách (brachyblastech), u nás roste na chudých půdách a často extrémních stanovištích, druhotně jsou.
 4. rozmnožování:výtrus → prvoklíček →mechová rostlinka (pelatky, zárodečníky) → oplození v kapce vody → štět → tobolka s víčkem → víčko praskne, vypadnou výtrusy. jedle bělokorá, modřín opadavý, jalovec obecný (keře), tis červen.
 5. Rozmnožování jedle Text dotazu. Prosím o vysvětlení způsobu rozmnožování jedle.Předem děkuji. Odpověď. Dobrý den, předáváme odpověď kolegů z Ústavu zemědělských a potravinářských informací: Jedle začíná plodit ve stáří vyšším než 30 let, často až ve stáří 40 - 50 let
PPT - Semenné rostliny nahosemenné , jehličnany PowerPoint

Hranice rozšíření je limitována jejími nároky na vlhkost a citlivost na pozdní mrazy. Jedle bělokorá má velmi vysoký válcovitý rovný kmen a může dorůstat do výšky až 50 m. Korunu má v mladosti kuželovitou, později válcovitou, na vrcholu zploštělou jako kdyby tam bylo hnízdo Abies alba - jedle bělokorá. Údaje o způsobu generativního rozmnožování taxonů české flóry byly získány rešerší dostupných literárních zdrojů, přičemž jsou uvedeny jen ověřené údaje. Způsob generativního rozmnožování je určován původem gamet, které se účastní vzniku potomstva.. Jedle bělokorá (bílá) Vzhled (habitus) Statný strom dorůstající výšky 40-60 m a průměru pařezu až pres 2 m. Kuželovitá koruna se později mění na válcovitou, ve stáří často zakončenou tzv. čapím hnízdem. Vodorovně odstávající větve se dále plošně rozvětvují Jedle je dřevinou oceánického klimatu s mírnými zimami. V oblastech s teplejším klimatem je vázána na hory. Špatně snáší silné zimní mrazy. Jedle bělokorá je evroá dřevina s poměrně malým rozšířením. U nás roste ve všech okrajových i vnitrozemských pohořích

Olej ze sibiřské jedle bělokoré byl známý již před tisíci lety - v časech, o nichž se vypráví v lidových legendách. V jedné z nich se hovoří o mongolském vládci Dalaj Tabibovi, který dlouhá léta velmi trpěl z důvodu nehojících se vředů po celém těle A. forrestii - tvoří tmavě purpurové šišky; A. recurvata (jedle křivolistá) - válcovitý růst je zakončen špičkou; A. alba (jedle bělokorá) - válcovitá koruna má tvar kužele, tvoří tmavě zelené jehlice. Šišky mohou být až 20 cm velké a mají hnědou barvu. A. magnifica (jedle nádherná) - výhony jsou žlutozelené, jehlice sivě zelené otáčející se srpovitě. jedle bělokorá listy jehlicovité silné, 7 cm dlouhé a vpárech jalovec obecný plody červené míšky, vzhledu bobule 3) Poznáš, ke kterému jehličnanu patří tyto plody (šišky) -využij poznatky zinformačních tabulí varboretu. borovice lesní tis červený jedle bělokorá. Jedle bělokorá byla v dřívějších dobách na našem území významnou dřevinou, jejíž přirozené zastoupení před začátkem výraznějších antropogenních vlivů dosahovalo 19,8 % (Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství ČR 2015). Aktuálně dosahuje v ČR její zastoupení s 28 251 ha redukované plochy pouze 1,1 %

Vlastnosti a požadavky jedle při jejíobnověa pěstování • Obecněznámou vlastnostíjedle je zejména jejíschopnost snášet zástin, a to i několik desetiletí. Jejínároky na světlo jsou ale ovlivněny komplexem všech dalších klimatických faktorů(teplota, srážky, vlhkost vzduchu, vlhkost půdy, prouděnívzduchu) a charakterem půdních činitelů Jedle obsahuje mimo jiné aromatický terpentýn, který je velmi prospěšný pro dýchací cesty. Má dezinfekční vlastnosti a pomáhá usnadnit vykašlávání. Užívá se proto při zánětu vedlejších nosních dutin, zánětu průdušnice, zápalu plic nebo astmatu. Usnadňuje vylučování hlenu a regeneruje dýchací cesty Jedle bělokorá (Abies alba) čeleď Borovicovité (Pinaceae) Vzrůst: strom, 40-60m vysoký; má hladkou, bělavě šedou borku, starší jedinci mají kmen hnědošedý; koruna tupě zakončená (vrchol někdy připomíná čapí hnízdo) Listy: jehlicovité, ploché, naspodu mají..

U nás původní jedle bělokorá je poměrně citlivý strom, kterému svědčí spíš prostředí podhorských strání než zahrada v městské zástavbě. Navíc hluboce koření a dorůstá výšky až 45 metrů, takže po letech už nebude zrovna praktickou chloubou. Existují ale jiné druhy jedlí, jež jsou nižší a odolnější Rozmnožování a ontogeneze. Fylogeneze člověka ***Evoluční výhody a nevýhody moderního člověka. Genetika. Základní pojmy. Alelová analýza, Mendelovy zákony. Genové interakce. Monogenní a polygenní dědičnost ***Kvantitativní genetika. jedle bělokorá (Abies alba Jedle bělokorá . Abies alba . Řád: borovicotvaré (Pinales) Čeleď: borovicovité (Pinaceae) Vysoký statný strom s pyramidální až válcovitou korunou. Mladé letorosty s jemnou šedohnědě pýřitou pokožkou, postupně se měnící v bělavě šedozelenou hladkou kůru až šupinatou borku. Tupé, ploché jehlice, na rubu s dvěma. Vánoční stromky - Jedle kavkazská, Abies nordmaniana prodej od 25.11.2020, prodej nyní od 24.11.2020 na tel. 607973117 150 - 250 cm, kvalita standard 490,-kč , pouze osobní odbě Abies alba Mill. Čeleď : borovicovité Výskyt : střední a jižní Evropa Koruna: vysoký statný jehličnatý strom, koruna válcovitá, pyramidální Borka: hladká, většinou světle šedá, s věkem rozpukaná, tmavší Jehlice : Jehlice 2-3 cm dlouhé, ploché Kvete: Květen Plod: šiška Výška: až 60m Růst: Rychlý, dožívá se až 600 le

Jedle bělokorá - Abecedazahrady

JEDLE BĚLOKORÁ- velmi vysoký strom, i přes 50 m- jehlice po jedné, tmavé, dole se dvěma bílými proužky, ne tak pichlavé jako u smrku- šiška válcovitá, širší než u smrku, roste nahoru- velmi citlivá na kvalitu ovzduší- kvalitní dřevo. TIS ČERVEN Rozmnožování vajíčka bez obalů, umístěna na šupinách šištic po dvou na 1 šupině červená šištice obsahuje vajíčka - samičí - z oplozených vajíček vznikají semena a vzniká šiška (dřevnatá šištice) šiška reaguje na vzdušnou vlhkost - otevírá se za sucha žlutá šištice - samčí - obsahují. Jedle bělokorá má latinský název Abies alba. Pro svůj růst si vybírá vlhčí a bohaté na živiny smíšené lesy. Není neobvyklé, že vytváří čisté porosty. Stálezelený, jednodomý, úzce kuželovitý strom, vysoký od 30 do 65 m. Dožívá se 300 až 400 let. Rozmnožování jehličnanů. - jedle bělokorá. 2) cypřišovité(okrasné) - cypřiše - cypřišky - túje. 5 / 8. BIOLOGIE - zerovec - jalovec - jalovec obecný (je u nás chráněný) 3) tisovité - tis červený (keř až strom) 4) tisovcovité - nejvyšší stromy tisovec. sekvoje. Význam, využití jehličnanů. 1) ekologický - tvorba kyslíku. • rozmnožování: a) pohlavně - spájením (konjugace) = spojením 2 vláken. kanálkem a přelití protoplastu (zygota) • šroubatka. • jedle bělokorá (šišky směrem vzhůru) • borovice lesní (jehlice rostou na zkrácených větvičkách - brachyblasty

slouží k rozmnožování slouží k dýchání slouží pouze jako ozdoba; Který jehličnan má jehlice vyrůstající ve svazečcích? jedle bělokorá smrk ztepilý modřín opadavý; Při poranění většina jehličnanů roní lepkavou látku. Lidově jí říkáme smůla nebo smola. Jaký je správný název? míza pryskyřice mlék - rozmnožování - vajíčka jsou bez obalů, na šupinách šištic, šištice mohou zdřevnatět (většina jehl.), nebo zdužnatět (jalovec) - šištice (šiška) reaguje na vzdušnou vlhkost (otvírání) chladnomilné, jehličnaté lesy. bříza bělokorá. olše lepkavá. Rostliny - Procvičování online, test, rozsáhlá sbírka příklad Naučná stezka prochází přírodní zalesněnou částí areálu zámeckého přírodně krajinářského parku u zámku Konopiště (národní kulturní památky), nedaleko města Benešov. Seznamuje s dobou Františka Ferdinanda d'Este, historií a současností zámeckého parku, lesem ve všech jeho podobách, myslivostí, lesním hospodařením a různorodou flórou a faunou lesa

- šiška slouží především k rozmnožování, jsou v ní uložena semena jedle bělokorá jeřáb ptaí šťavel kyselý náprstník rejsek křivka BUýINY buk lesní javor klen jedle bělokorá Vraní oko tyřlisté Kyelnice devítilistá Jelen Datel Martiná (noþn Rozmnožování - mají dva typy šištic : a) samčí- mají tyčinky a produkují mnoho Jedle - je citlivá na znečištění, jehlice jsou ploché na spodní straně s dvěma bílými proužky, šišky jsou vzpřímené a rozpadavé jedle bělokorá 29. VYHLÁŠKA. ze dne 20. ledna 2004, kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin. Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 39 zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně. Rozšíření borovice lesní Borovice černá (Pinus nigra) Jedle bělokorá (Abies alba) Charakteristika Jedle je vysoký statný jehličnatý strom s pyramidální až válcovitou korunou. zimostráz, cesmína 5. Rostliny listnaté popínavé - břečťan ad. Množení dřevin Při rozmnožování řízkováním je třeba brát v. Tomuto jevu se bude také říkat pohlavní rozmnožování. Význam: Rozsáhlé porosty jehličnanů a dalších dřevin ovlivňují místní i celosvětové podnebí. Některé druhy člověk pěstuje pro dřevo. Zástupci: Smrk ztepilý, borovice lesní, modřín opadavý, jedle bělokorá, jalovec obecný, tis červený a zerav západní

Abies alba - Jedla bělokorá - Jehličnany - Katalog rostli

Jedle bělokorá. Modřín opadavý. Jalovec obecný. Tis červený. Zeravec východní. Zerav západní. rozmnožování nahosemenných rostlin. Comments. Všechny fotografie a obrázky, u kterých není uvedeno jinak, jsou dílem autorky tohoto webu a podléhají licenci CC-BY-SA. Jedle bělokorá - velké stromy, rovný kmen - citlivá na znečištěné ovzduší - jehlice tupé, ploché, ve dvou řadách, na spodní straně 2 světlé proužky - šišky podlouhlé, postavené vzhůru, jsou rozpadavé. Modřín opadavý - roste ve vyšších polohách, na okrajích lesů - má rád světl Rozmnožování jehličnanů biologie. Biologie-Schule.de. Kompaktes Wissen für Schule und Studium. Biologie-Schule.de. Das Nachschlagewerk für Biologie Obě metody mohou být podporované evolucí: zvířata s nemnoha potomky mohou trávit čas jejich výchovou a ochranou, čímž značně zvýší jejich naději na přežití, a na druhou stranu, zvířata s mnoha potomky nemusí.

Příčiny ústupu jedle bělokoré - PŘÍRODA

jedle bělokorá - má ploché lesklé měkké jehlice, šišky rostou vztyčené vzhůru a při dozrání semen se rozpadají (nepadají dolů jako u smrku), kdysi velmi hojná, dnes vlivem znečištěného prostředí je už vzácnější borovice smrk jedle jedle bělokorá. tis červený. cypřiš obecný. cykas revoluta. Mezi kapradiny . nepatří: hasivka orliční. žebrovice klasnatá. vraneček brvitý. kapraď samec. Důvodem vytváření mechových polštářů je: převaha vegetativního rozmnožování. převaha pohlavního rozmnožování. nedostatek vody v půdě. nedostatek živin v.

K rozmnožování slouží mnohobuněčné útvary SEMENA (srovnej s výtrusnými rostlinami - látka č. 36) Nejsou rozmnožováním závislé na vodě Jedle bělokorá o Citlivá na znečištění o Ploché jehlice mají na spodní straně dva bílé proužk Bakalářská práce na téma: Testování klonů hybridní jedle Zpracoval: Roman Kratochvíl Cíle bakalářské práce Problematika šlechtění jedle Měření a šetření v klonové testu hybridní jedle Posouzení rozdílu v růstu a vývoji testovaných klonů Problematika šlechtění jedle Jedním z důvodů šlechtění jedle byl znatelný ústup zejména ve druhé polovině 20.

Rozmnožování Naše nahosemenné rostliny kvetou na jaře. Jejich rozmnožování je POHLAVNÍ. V té době se na větvích vytvářejí žlutavé samčí šištice složené z tyčinek; zde se tvoří pylová zrna se Jedle bělokorá Borovice lesní. Rozmnožování jehličnanů •Na stromě vyrůstají jak samčí, tak i samičí šišticeky •Samčí -tyčinky →velké množství pylu •Samičí -nahá semena •Opylení -větrem •Roznos semen větrem -křídlatá semena •Při zraní semena se šištice přeměnína šišku •Z vyklíčených semen vyrůstají semenáčk

Herbář Wendys - Convallaria majalis - konvalinka vonná

K rozmnožování slouží mnohobuněþné útvary SEMENA (srovnej s výtrusnými rostlinami - látka č. 36) Nejsou rozmnožováním závislé na vodě Jedle bělokorá o Citlivá na znečištění o Ploché jehlice mají na spodní straně dva bílé proužk Vhodný pro mytí a dezinfekci rukou, aby se zabránilo rozmnožování mikroorganismů, jako je Escherichia coli,... -15 % 24K Čistící bezoplachový gel na ruce s antibakteriální přísadou 500 ml -- Zastavení druhé - jedle a dravci. Vzdálenost od začátku trasy: 1,42 km; GPS: N49 50.786 E14 26.129. Jedle bělokorá (Abies alba) je zde nejcitlivějším jehličnanem stejně jako téměř v celé Evropě. Její semenáčky najdeme po různých stinných a vlhkých místech, ale starší stromy prosychají a odumírají černá, lesní, limba, jedle bělokorá,jedlovec kanadský, modřín opadavý, douglaska tisolistá, tis červený, jalovec obecný, zerav (tůje), cedr libanonský Obrázky pro názornost: ROZMNOŽOVÁNÍ JEHLIČNANŮ - PYL JE PŘENESEN NA VAJÍČKO LEŽÍCÍ NA ŠUPINĚ V ŠIŠTICI POZOROVÁNÍ •Pohlavní rozmnožování •Na jaře se na větvích vytvářejí žlutavé samčí a nafialovělé samičí šištice. •V samčích -tyčinky - pylová zrna •V samičích -dvě vajíčka -samičí pohlavní buňka •Pyl se pomocí větru přenáší na vajíčko = OPYLENÍ Jedle bělokorá. Borovice lesní

SEMENNÉ ROSTLINY Hlavní rozdíly od rostlin výtrusných: Pohlavní rozmnožování nezávislé na vodě Zárodek rostliny je uložen a chráněn v semenu rostliny NAHOSEMENNÉ rostliny KRYTOSEMENNÉ Rostliny nahosemenné Větrosnubné - k opylení dochází větrem Netvoří pravé plody Semena uložena volně v šišticích Pouze dřeviny - stromy a keře Nejvíce v druhohorách. jedlé; Známe dobře co sbíráme; Violka rohatá; Popínavá letnička - popnutí zdi; Mochyně peruánská; Svatojánský chléb, Karob, Rohovník obecn 11. 07. 2012: Tato drobná asi 2 milimetrová muška si pochutnává na zbytcích, které jsme někde doma odložili.Pravděpodobně.. Bříza bělokorá vytváří statný strom, ale dá se použít i jako bonsaj. Bříza bělokorá najde své využití také v lidovém léčitelství. Sbírá se její list, který se poté podává ve formě čaje

Bříza bělokorá. Bylinkové kurzy. Podobně jako my dýchají kyslík, vypouštějí oxid uhličitý a k rozmnožování nepotřebují sluneční svit; v síti podhoubí jsou posilována vlákna, kterými proudí nejvíce živin, naopak slepá vlákna postupně mizí. Skrze vlákna také proudí informace o okolním prostředí a o. Jedle bělokorá Lípa srdčitá Bříza bělokorá Dub letní Buk lesní Javor klen Kaštanovník Rozmnožování. U některých jedinců probíhá páření již na konci zimy a na samotném počátku jara, Žije v přírodě od 3-5let Do čeledi Pinaceae náleží jednodomé, stálezelené, někdy i opadavé stromy, zřídka pak i keře. Jehlicovité listy jsou uspořádány ve šroubovici nebo vyrůstají na zkrácených větévkách PŘÍRODA.cz - příroda, ekologie, životní prostředí. 22. 03. 2007: Lejsek černohlavý je čilý ptáček, hnízdící v dutinách ve kmenech vysokých stromů.Přes léto žije v našich.. 21 Jedle bělokorá 22 Tis červený 23 Jalovec obecný 24 Popínavé dřeviny - obec. charakteristika 25 Akébie pětičetná 26 Podražec dřevnatý 27 Loubinec pětilistý 28 Loubinec trojhrotý 29 Okrasné keře stálezelené - obec. charatkteristika 30 Zimostráz obecný 31 Brčál menší 32 Modřín opadavý Kontakt na vytvořené.

Video: Jedle Bělokorá - MENDEL

Jedle bělokorá - Charakteristiky dřevin - Dřevo centru

ŽIVÁ PŘÍRODA Součástí živé přírody je člověk, živočichové, rostlin Naše domácí jedle bělokorá dobře snáší zastínění. Dorůstá výšky až 60 m, tloušt'ku kmene může mít 2 m a stáří až 500 let. Je­ dlí dnes ubývá - způsobují to imise, na které je velmi citlivá. Na okraji rezervace Voděradské bučiny rostou jedny z nejstar­ších zdejších jedlí Rozmnožování: opylení = pyl se přenese na povrch vajíček (větrem = větrosnubné) oplození = splynutí samčí a samičí pohlavní buňky - probíhá ve vajíčku - vznikne . semeno (= pohlavní rozmnožování) V ČR jsou časté smrkové monokultury. Lesům škod

Jedle - Wikipedi

fotosyntézu a druhý na rozmnožování, Krkonoše mají kyselé půdy, proto se jí tady dobře daří. Horská smrˇcina Křivka obecná • Jelen lesní Jedle bělokorá • Vřetenovka krkonošská • Čáp černý. Po třech letech v Podyjí znovu plodí jedle. Z části semen z letošní úrody vyrostou nové jedle ve školkách Správy parku. Většina šišek ale zůstane na místě v lese, aby se populace jedlí mohla přirozeně obnovit. Jedle bělokorá je jeden z nejvzácnějších stromů našich lesů

9. Semenné rostliny (nahosemenné, krytosemenné) - Biologie ..

Čolek horský. Čolek horský (Triturus alpestris) je středně velký ocasatý obojživelník.Podobně jako u jiných čolků je poměrně velký vzhledový rozdíl mezi vodní (období rozmnožování) a suchozemskou formou.. Vzhled: Samečkové dosahují velikosti asi 8 cm, samičky až 11 cm. Ocas je ze stran zploštělý. V době suchozemského života mají suchou, sametovou kůži jedle bělokorá, smrk ztepilý, tis červený Jehlice jedle mají na svrchní straně dva bělavé proužky, smrk je nemá slouží k rozmnožování ? slouží k dýchání.

Přírodopis 7. třída :: Bioge

Jedle bělokorá Léčivé účinky: květnové výhonky, srpnové šišky a pryskyřice Obsahují látku, která brání rozmnožování stafylokoků a patogenních kvasinek již v koncentraci 1:10 000, což by mohlo vést k používání jeřabin obdobně jako antibiotika. Květy obsahují i estrogeny v poměrně velkém množství. Jedle bělokorá (Abies alba Mill.) je evroým endemitem, neboť se vyskytuje jen na tomto kontinentě. Endemické druhy s širokým areálem se označují jako euryendemity. Opačným příkladem endemických druhů jsou ty, jejichž areál je velmi malý, tzv. stenoendemity - jedle bělokorá- ploché jehlice jsou na koncích zakulacené, rostou vstřícně, hladká borka, rovný kmen, šištice rostou vzhůru. - borovice lesní- dlouhé jehlice rostou ve svažeccích, jsou ostré mohutné kořeny- roste i na skalách, má pokroucený kmen- hodí se pro bonsaje

Rozmnožování jedle — PS

jedle bělokorá (Abies alba) - jehlice vyrůstají jednotlivě do roviny, na spodní straně jehl. 2. bílé pruhy, šišky rostou obráceně a nepadají samostatně dolů, hladká, jemná. jedle balzámová - získává se z ní balzám na trvalé preparáty. smrk ztepilý (Picea abies) - jehlice jednotlivě, ale rostou do kruhu, drsn rozmnožování: samčí šištice jsou tvořeny tyčinkami (=samčí výtrusné listy), z nich se uvolňuje pyl jedle bělokorá - ploché jehlice ve dvou řadách (po opadu hladké) a vzpřímené rozpadavé šišky borovice lesní - jehlice vyrůstají po dvou na brachyblastec

Jedle bělokorá - Abies alba Zahradnictví FLO

• Při rozmnožování řízkováním je třeba brát v úvahu skutečnost, že zejména Jedle bělokorá (Abies alba) Charakteristika • Jedle je vysoký statný jehličnatý strom s pyramidální až válcovitou korunou. • V horských a podhorských lesích, společn jedle bělokorá - zaoblené jehlice po stranách větvičky, na rubu 2 bílé siličné kanálky, šišky stojí, rozpadávají se na stromě při rozmnožování štět a tobolka s víčkem a výtrusy, někdy krytá čepičkou. z výtrusu vyroste prvoklíček (zelené vlákno asi 2 cm). Stavba těla Vyskytují se pouze stromovité a keřovité formyTělo je členěno na kořen, stonek a listyKořeny a stonky druhotně tloustnou (činností kambia a felogenu)Chybějí jim květy, samčí a samičí výtrusné listy tvoří oddělené šištice Rozmnožování Samčí šištice - jsou tvořeny tyčinkami, po dozrání se z. Genetika populací - Dělení dle rozmnožování: autogamické a alogamické; migrace, selekční tlak, mutační tlak a genetický drift borovice vejmutovka, smrk ztepilý, smrik pichlavý (stříbrný), smrk omorika, jedle bělokorá, modřín opadavý, tis červený, jalovec obecný, cypřiše, zerovy, sekvojovec obrovský.

Smrk obecný, Smrk srbský- omorika, Jedle bělokorá, Borovice lesní - na brachyblastech jehlice vyrůstají po 2, na písčitých půdách, skály, původní dřevina Borovice černá- jehlice po dvou, dlouhé Borovice vejmutovka-jehlice po 5 Rozmnožování:nezávislé na vodě. Pohlavní rozmnožování některých živočichů před dosažením pohlavní dospělosti (v larválním stadiu) je: a) pohlavní parazitismus b) albinismus c) neotenie d) sexuální dimorfismus 26. jedle bělokorá c) tesařík alý c) otakárek ovocný. Příklady: -Smrk obecný, Jedle bělokorá, borovice lesní, Modřín opadavý, Jalovec obecný, Tis červený. PO:KRYTOSEMENNÉ ROSTLINY. Obecná charakteristika: -vývojově nejpokročilejší-vajíčka uzavřena v pestíku-po oplození a dozrání se mění v semena-tvorba KVĚTŮ a PLODŮ-pylová zrna klíčí v blizně v pylovou láčk K rozmnožování slouží _____, ve kterých jsou ukryta _____. Smrk ztepilý - je u nás nejrozšířenější - šišky visí dolů Jedle bělokorá - má ploché jehlice - šišky rostou vzhůru Borovice lesní - je odolná a přizpůsobivá - jehlice jsou ve svazcích Modřín opadavý - jehlice jsou ve svazcích - na zimu opad

 • Madeira airport landing.
 • Mgbrno kontakty.
 • Sofia vergara husband.
 • Equiservis brno otevírací doba.
 • Kokosový olej teta.
 • Naps2 cz.
 • Říční perla.
 • Kde koupit jodid draselný.
 • Řetězová reakce fyzika.
 • Www ch u cz.
 • Třebovický čertík 2019.
 • Latinská čtvrť paříž restaurace.
 • Postel blanar boxspring.
 • Seřízení triedru.
 • Scrote n tote ebay.
 • Mollové stupnice s béčky.
 • Český rozhlas dvojka archiv.
 • Bočitost páteře.
 • Lahůdkové tofu recepty.
 • Šopský salát s olivami.
 • Řetězová reakce fyzika.
 • Akupresura bolesti kolene.
 • Pamětní mince čnb 2018.
 • Tvarování jehličnanů doma.
 • Ochrana vody před znečištěním.
 • Studna.
 • Jak zkaramelizovat cibulku.
 • Trafo 24v ac din.
 • Kytice z čokoládových bonbonů.
 • Ostružinový koláč s pudinkem.
 • Prodám štěňata pyrenejský horský pes.
 • Podhrabové desky 30 cm.
 • E knihovna.
 • Ministerstvo obrany kontakt.
 • Zámek ve versailles zajímavosti.
 • Palmovka domácí potřeby.
 • Jada pinkett smith robsol pinkett jr.
 • Lockheed c5.
 • Sladkosti retro.
 • Barva na linoleum.
 • Alkoholismus v čr.