Home

Metody oddělování složek směsí

Metody k oddělování složek ze směsí. Usazování. Používá se k oddělování vzájemně nerozpuštěných složek různorodých směsí (suspenze, emulze), které mají odlišnou hustotu (např. křída a voda, olej a voda, při těžbě ropy se v usazovacích nádržích odděluje ropa od vody a písku td.). Odstřeďování - k oddělování složek směsi využívá jejich rozdílnou teplotu varu ( např. voda a líh) REKTIFIKACE = destilace, u látek jejichž teploty varu se liší jen málo, při níž se používá rektifikační kolona (= např. širší trubice, zevně izolována a má výplň o velkém plošném obsahu povrchu Metody oddělování složek směsí Obr. 1 Oddělování složek směsí K oddělování složek směsí lze používat různé metody, např.: filtrace destilace usazování sublimace chromatografie krystalizace Obr. 2 - Filtrační papír 1. Přebírání = separování využívá se rozdílné barvy, hmotnosti 2. Přesívání 3 Metody oddělování složek směsí 1. Filtrace 2. Destilace 3. Usazování 4. Odstřeďování 5. Krystalizace 6. Frakční destilace 7. Sublimace 8. Extrakce 9. Dělicí nálevka 10. Chromatografie Filtrace Oddělování složek suspenze. Na filtračním materiálu se zachycují větší částice nerozpuštěné látky, filtrem procházejí. Metody oddělování složek směsí. Tento materiál byl vytvořen jako učební dokument projektu inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. VY_32_INOVACE_G1 - 11

Metody oddělování složek směsí - řešení 1) Přečtěte si následující informace v tabulce a využijte je při řešení dalších cvičení: Odstřeďování k oddělení složek heterogenní směsi využívá odlišnou hustotou složek směsi spolu s odstředivou sílou Oddělování složek směsí přebírání (separování) oddělování složek směsi pevných látek využívá rozdílné barvy, hmotnosti, magnetických vlastností usazování oddělení vzájemně nerozpustných složek směsi na základě jejich rozdílné hustot Oddělování složek směsi. V minulém článku jsme si řekli, že se látky mohou skládat z více, než jedné složky. Jak tyto složky můžeme od sebe oddělit se dozvíte v tomto článku. 1. Usazování (sedimentace Separační metody nebo též dělící metody jsou fyzikálně-chemické metody spočívající v oddělení (separování, izolování) složek směsí.Obvykle spočívají na principu rozdílné distribuci dělených látek mezi různé nemísitelné fáze. Jsou využívány mj. pro kvalitativní i kvantitativní (chemickou i fyzikální) analýzu

Anotace žák rozpozná jednotlivé metody sloužící k oddělování složek směsí žák bude schopen uvést příklady metod v běžném životě METODY VYUŽÍVANÉ K ODDĚLOVÁNÍ SLOŽEK SMĚSÍ Usazování oddělování složek směsí, které se vzájemně nemísí a mají rozdílnou hustotu např.: voda + olej Odstřeďování. Metody oddělování složek směsí Obr. 1 Oddělování složek směsí K oddělování složek směsí lze používat různorodé metody, např.: Filtrace Destilace Usazování Sublimace Krystalizace Extrakce Obr. 2 - Filtrační papír Usazování Usazování Je založeno na rozdílné hustotě složek různorodých směsí Např.

Metody k oddělování složek ze směsí - Tiscali

 1. Metody oddělování složek směsí. Pracovní list pro žáka k tématu Metody oddělování složek směsí obsahuje pětici různorodých aktivit, které vycházejí z poznámek v tabulce. Celé téma je shrnuto v závěrečné prezentaci
 2. Oddělování složek ze směsi. Většina látek, které nás obklopují, jsou směsi, proto se s oddělováním složek ze směsi setkáváme běžně (nejen v laboratoři). Najděte několik příkladů, kde složky ze směsi oddělujete i vy v každodenním životě (v domácnosti apod.
 3. Metody oddělování složek směsi látky se v přírodě většinou nevyskytují v čistém stavu, ale ve formě směsí aby bylo možné prozkoumat vlastnosti samotné látky, musíme ji ze směsi izolovat - způsobů je mnoho - záleží na charakteru směsi
 4. ISSN 1802-4785 Schéma filtrační aparutury Metodické doporučení Prezentace vysvětluje pojmy z tématu Oddělování složek různorodých směsí. Výklad je doplněn názornými fotografiemi. Důraz je kladen na vysvětlení a procvičení metody filtrace

Takové metody se používají k oddělení homogenních roztoků. Pro separaci heterogenních směsí použijte rozdíl v jiných vlastnostech jejich složek: hustota, smáčivost, rozpustnost, velikost, magnetismus atd. Fyzikální metody separace směsí . Při oddělování složek směsi se složení samotných látek nemění oddělování složek směsí složení roztoků_výpočty Hoření, hašení plamene atom prvky halogenidy oxidy chemický děj, rovnice chemické výpočty8roč_příklady k procvičení zábava chemie pro 9. ročník Informatik

Při oddělování složek směsí. Při oddělování složek směsí se uplatňuje několik doporučených metod, z nichž mnohé jsou používány i ve zcela běžném zivotě mimo chemickou laboratoř. Pro správné sestavení aparatur ; Pro převod pevných látek je způsob oddělení složek směsi na principu rozdílného bodu varu. je způsob oddělení složek směsi Emulze. je oddělení složek směsi s rozdílnou hustotou. Sublimace je: změna kapalného skupenství na pevné. nic se nemění. změna pevného skupenství na plynné. Alkohol nebo pohonné hmoty můžeme získat díky: Usazování. Směsi - Oddělování složek směsí Očekávaný výstup Vyjmenuje jednotlivé metody oddělování složek ze směsí a uvede rozdílnou vlastnost složek směsi, kterou využíváme při jejich oddělování konkrétní metodou. Navrhne postupy a provede oddělování složek směsí o známém složení

oddělovaní složek směsí

Oddělování složek směsí. chromatografie =oddělování složek směsi, při kterém se využívá jejich rozdílné schopnosti vázat se ke dvěma látkám, s nimiž jsou ve styku (jedna je pevná např. křída, druhá je rozpouštědlo např. voda). Každá složka je unášena rozpouštědlem nebo plynem jinou rychlostí Pracovní list pro žáka k tématu Metody oddělování složek směsí obsahuje pětici různorodých aktivit, které vycházejí z poznámek v tabulce. Celé téma je shrnuto v závěrečné prezentaci. Očekávaný výstup: navrhne postupy a prakticky provede oddělování složek směsí o známém složení; uvede příklady oddělování složek v praxi Metody OSS - pl.doc Metody OSS. Dělící metody používané k oddělování složek směsí Chemie - 8.ročník Autor: Mgr. Jitka Pospíšilová Destilace Oddělování dvou nebo více kapalin na základě Směsi Směs - je látka tvořená ze dvou nebo více jednodušších látek, které se nazývají složky Dělení směsí Různorodé (heterogenní) - v nich můžeme okem nebo mikroskopem rozlišit jednotlivé složky [např. žula obsahuje tři složky: křemen (skelně lesklý), živec (šedobílý nebo narůžovělý) a slídu (tmavé nebo světlejší lesklé lupínky)

/ Metody oddělování složek směsí - křížovka; Potvrdit. Bohužel, hosté si nemohou prohlížet nebo zkoušet testy. Chcete se nyní přihlásit jako plnohodnotný uživatel? Přeskočit: Navigace. Navigace. Titulní stránka. Hlavní nabídka. Štítky Úvod » chemie - zápisy » 8. ročník » ODDĚLOVACÍ METODY SLOŽEK SMĚSÍ » Odstřeďování. Odstřeďování. 21. 11. 2016 - oddělování suspenz. Extrakce. Extrakce je separační metoda, při které přechází složka ze směsi látek v kapalné či tuhé fázi do jiné kapalné fáze. Na rozdíl od destilace, krystalizace a sublimace je extrakce velmi výhodná pro izolaci tepelně nestálých látek, protože se může provádět i za laboratorní teploty nebo za chladu Oddělování složek směsí. separování (přebírání) =oddělování složek směsi pevných látek, využívá se jejich rozdílné hmotnosti, barvy, tvaru nebo magnetických vlastností. Využití: třídění odpadu, oddělování neželezných kovů od železa ve sběrnách. Obr. 2 Papír. Obr. 4 Plasty. Obr. 3 Tetrapack ODDĚLOVÁNÍ SLOŽEK SMĚSÍ Podle vlastností jednotlivých složek směsí používáme tyto metody: 1. USAZOVÁNÍ- složky mají různou hustotu - např. voda a olej - v dělící nálevce 2. ODSTŘEĎOVÁNÍ - je rychlejší než usazování - jiná hustota - v odstředivkách 3. KRYSTALIZACE - vznikají krystalky přečištěné pevné látky - kapalná složka se odpaří a pevná.

Metody oddělování složek směsí - RV

 1. Dělící metody používané k oddělování složek směsí Chemie - 8.ročník Autor: Mgr. Jitka Pospíšilová Usazování (sedimentace) Oddělování pevné látky od kapaliny s využitím gravitační síly (částice s větší hustotou se usadí na dně nádoby) Rýžování zlata Dělící nálevka Dělící nálevka s oddělenými kapalinami Odstřeďování Oddělování pevné.
 2. Metody oddělování složek směsí - vypracovala Mgr. Alena Havranová. Ohodnoťte lekci . Ke stažení. Název souboru: Metody_oddělování_směsí.pdf Velikost souboru: [252,1kB] Investice do rozvoje vzdělávání.
 3. Očekávaný výstup: Žáci se orientují v oddělování složek směsi. Klíčová slova: destilace, filtrace, usazování, krystalizace, sublimace. Druh učebního materiálu: interaktivní prezentace,pracovní list METODY ODDĚLOVÁNÍ SLOŽEK SMĚSÍ Last modified by
 4. Oddělování složek směsí (28-30) Metody: 1 Usazování látky s odlišnou hustotou 2) Odstřeďování látky s odlišnou hustotou 3 Filtrace ~oddělení pevných složek od kapalných, příp. plynných 4) Krystalizace 5 Destilace látky s rozdílnou teplotou varu 6) Sublimace 7 Extrakce ~vyluhování 8) Chromatografie (viz LP
 5. Název: Metody oddělování jednotlivých složek směsi Jméno: a) Úkol Odděl jednotlivé složky směsi na základě fyzikálně-chemických metod. b) Výklad Jednotlivé složky směsi lze od sebe oddělit pomocí fyzikálně-chemických metod. Tyto metody využívají odlišných vlastností daných látek. c) Pomůck
 6. 6. Přiřaď pojmy k jednotlivým metodám oddělování složek směsí: krystalizace filtrace odpařování chromatografie destilace odstřeďování sublimace separace dělící nálevka voda a líh Büchnerova nálevka voda a olej odsávací baňka rozklad barev cukr a voda emulz
 7. Metody oddělování složek směsí Last modified by: Jarka Kudláčková.

Oddělování složek směsi - Chemie a chemické pokus

Úvod » chemie - zápisy » 8. ročník » ODDĚLOVACÍ METODY SLOŽEK SMĚSÍ » Usazování. Usazování. 21. 11. 2016 - cizí název - sedimentace - oddělování na základě různé hustoty složek (emulze) - proces usazování těžších, nerozpustných složek v kapalné nebo plynné směsi (suspenze) - pomůcky: dělící nálevka. 3. Metody dělení směsí. Složky můžeme ze směsi získat využitím různých fyzikálně-chemických postupů. 3.1 Destilace. Pro oddělení kapalných složek ze směsi na základě jejich rozdílné teploty varu se využívá destilace. Kapalina při zahřívání přechází v plynné skupenství, opouští varnou baňku Metody oddělování směsí: - filtrace - krystalizace - destilace - sublimace - usazování Krystalizace je metoda dělení směsí. Ze směsi odpaříme rozpouštědlo a zůstane nám krystalická látka. Použitá literatura: KARGER, I. a kol. Chemie I pro 8. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií

ODDĚLOVÁNÍ SLOŽEK SMĚSÍ. K oddělování složek směsí se používají různé metody - např. usazování, odstřeďování, filtrace, krystalizace, destilace a sublimace. Směsi různorodé. Usazování - oddělování složek směsí s rozdílnou hustotou, např. olej a voda Metody oddělování složek směsi. Číslo pracovního listu. SP- A06-PL04-LP. Projekt. Vyberte vhodné metody pro oddělování složek z následujících směsí a stručně je popište: popílek a prach ze vzduchu. železné piliny, ethanol, voda. jód, sůl, písek 2. název metody oddělování složek směsí, založené na různých teplotách varu 3. název metody, kdy oddělujeme složky díky jisté fyzikální síle 4. název směsi pevné látky nerozpuštěné v kapalině 5. jiný název pro látky jedovaté pro lidský organismus 6

Separační metody - Wikipedi

 1. metody oddělování složek ze směsí. CH - Chemie. Hodnocení materiálu: Zjednodušená ukázka: Stáhnout celý tento materiál. Metody oddělování složek ze směsíFiltraceOddělování látky pevné, která je jemně rozptýlena v kapalině nebo plynuFiltry:Filtrační papír, azbest, plátno, vrstva písku nebo jemného.
 2. 4 Chromatografie patří mezi analytické metody, založené na dělení směsí (separační metody). Principiálně je založena na rozdělování jednotlivých složek směsí mezi dvě vzájemně nemísitelné fáze - stacionární (nepohyblivá) a mobilní (pohyblivá) - které jsou relativně vůči sobě v pohybu
 3. 6 - Metody oddělování složek směsí Stránka 1 Metody oddělov{ní složek směsí.

Metody oddělování složek směsí - Digitální učební

Metody oddělování složek směsi

 1. Dělící metody II. Na procvičení můžete využít tyto stránky: Oddělování složek směsí. A ještě dobrovolný domácí úkol - příprava směsi: Domácí šumivé bomby do vany. Pokud vyzkoušíte, prosím o foto vašeho výrobku:-)
 2. Metody oddělování složek směsi. látky se v přírodě vyskytují ve formě směsí - získáváme různými izolačními metodami . Přehled metod
 3. metody oddělování složek ze směsí. CH - Chemie. Hodnocení materiálu: Zjednodušená ukázka: Stáhnout celý tento materiál. oužití:Získává se chlorid sodný z mořské vodyVýroba cukruPřečišťují se technické chemikálie na chemikálie chemicky čistéUsazování (sedimentace)Používá se při rozdělování směsi látky.
 4. Čisté látky a směsi: metody oddělování směsí. Oddělení čisté látky do jednotlivých složek je možné pouze za pomoci chemické reakce. Například jen pitná voda má typickou teplotu varu a mrazu, nedostatek chuti a vůně. Rozklad jeho kyslíku a vodíku může pouze elektrolýzou

Metody oddělování složek směsí. Pracovní list pro žáka k tématu Metody oddělování složek směsí obsahuje pětici různorodých aktivit, které vycházejí z poznámek v tabulce. Celé téma je shrnuto v závěrečné prezentaci. Mgr. David Mánek, publikováno 24.5.2011 14:48, zhlédnuto 12003×, hodnocení Vaše pozice: Educoland >> Chemie >> Novinky z oboru >> Oddělování složek ze směsí - PPT Český jazyk a literatura. Novinky z oboru. Nové metody. Výměna zkušeností. Pro MŠ a 1. stupeň ZŠ. Kurzy. FAQ. Archiv. Anglický jazyk a literatura. Novinky z oboru. Nové metody Filtrace je jednou ze základních metod používaných k oddělování složek ze směsí. Mezi další patří krystalizace, sedimentace, destilace a odpařování. Všechny tyto metody jsou ve výrobku popsány textově i pomocí obrázků s označením pomůcek a laboratorního skla, které jsou při konkrétní metodě potřebné k. Test - Oddělování složek směsí. DUM číslo 53313. Nová chemie, metody oddělování složek směsí, filtrace, usazován. Oddělování složek směsí. Volíme různé metody např. podle druhu směsi, podle požadavků na čas, finance, čistotu. Oddělování složek

Metody oddělování složek směsí - v některých případech potřebujeme ze směsi některou složku získat, nebo zjistit, jaké složky tam vlastně jsou (znáte z detektivek) - základní metody dělení složek směsí: a) usazování - vzájemně nerozpuštěné složky, které mají odlišno Metody oddělování složek směsí. Úkol č. 1: Papírová kruhová chromatografie. Pomůcky: kruhový filtrační papír, Petriho misky, knot, kapátko, malá kádinka. Chemikálie: barviva do potravin, voda. Postup: V kádince smícháme potravinová barviva (0,1g). Do směsi přidáme asi 10 kapek vody a připravíme nasycený roztok tři základní metody pro oddělování složek směsí. pojmy atmosféra a hydrosféra. složení vzduchu. druhy vod. 2) PS - vypracuj . úkoly. str. 9 / cv. 10 (pokud ho nemáš) str. 10/ cv. 13 (očísluj první sloupec a čísla přiřaď do 2. a 3. sloupce) Do 23. 10

PRACOVNÍ LIST - ODDĚLOVÁNÍ SLOŽEK SMĚSÍ ŘEŠENÍ Vypracování: 1. Vypiš základní metody oddělování směsí. - filtrace, destilace, usazování (sedimentace), odstřeďování, krystalizace, extrakce (vyluhování) 2. Které metody jsou založeny na vzájemné nerozpustnosti složek? - filtrace, usazování, odstřeďování 3 Technika dělení směsí Typ směsi Rozdílná vlastnost složek směsi Příklad směsi filtrace usazování odstřeďování chromatografie 4. Vyberte a zakroužkujte směs, která jde dělit : Filtrací : a, líh a voda Chromatografií : a, olej a vod

Chemické a fyzikální metody separace směsí

Metody oddělování složek směsí •Usazování (sedimentace, využívá gravitace, př. sedimentace červených krvinek) •Filtrace (použití filtrů, př. písková filtrace vody) •Destilace (oddělení složek dle různé teploty varu, př. výroba alkoholu) •Extrakce (využívá oddělování složky ze směsi Žáci si na šesti stanovištích vyzkouší různé metody oddělování složek směsí. Oddestilují ethanol z vína, přečistí kontaminovaný vzorek vody pomocí filtrace a adsorpce na aktivním uhlí, provedou extrakci jódu do benzínu, s využitím srážecích reakcí určí neznámý kationt nebo prozkoumají sublimaci a osmózu Opakování vzdělávacího celku: Metody oddělování složek směsí 1. Do tabulky doplňte metodu oddělování následujících složek směsí: Směs písku a vody FILTRACE Směs vody a vařených špaget FILTRACE Olej z rostlinných semen EXTRAKCE Popílek ze vzduchu FILTRACE Ethanol od vody DESTILACE Směs vody a oleje USAZOVÁN Metody oddělování složek směsí 1) Přečtěte si následující informace v tabulce a využijte je při řešení dalších cvičení: Metody oddělování složek směsí používáme pro zisk jednotlivých složek směsí. Odstřeďování k oddělení složek heterogenní směsi využívá odlišnou hustotou složek směsi spol

Jaké metody oddělování složek směsi se používají při odsolování mořské vody (v zemích, kde je nedostatek pitné vody)? Odpařování, destilace. Co je destilátem mořské vody? Dešťová voda. Jak se nazývá metoda, která slouží k oddělování pevné složky (rozpuštěné látky) z roztoku. Krystalizace Metody oddělování složek směsí 1. usazování, odstřeďování ­ oddělování složek kapalných, kapalných a pevných různá ρ 2. filtrace ­ oddělování pevných složek, které jsou rozptýleny v plynu nebo kapalině, ­ urychlení ­ užití vývěv Základní laboratorní metody (oddělování složek směsí) Biologie - kvasinky Předpokládané výsledky výuky Žák: vyjmenuje základní suroviny pro výrobu piva zdůrazní, které přírodní látky jsou pro výrobu piva důležité rozdělí výrobu piva do tří hlavních etap a určí jejich přibližnou dobu trván Autorky metodiky: Mgr. Monika Klusáčková, Ing. Kateřina Nováková, Mgr. Magda Zlámalov

oddělování složek směsí :: Chemi

 1. 3. METODY ODDĚLOVÁNÍ SLOŽEK SMĚSÍ. FILTRACE. a) příprava žáka - nevidomý žák se naučí poznávat hmatem potřebné pomůcky a uvede podstatu metody filtrace; b) příprava pomůcek - předložíme žákovi potřebné i přebytečné pomůcky, žák samostatně vybere potřebné
 2. V hodinách chemie jsme probrali metody oddělování složek směsí, mezi které náleží i filtrace. 2. 3. 2020 jsme provedli filtraci s využitím různých filtračních materiálů. Donesenou směs jsme přefiltrovali přes obvaz, plátno, vatu a filtrační papír
 3. Prezentace na téma: Metody oddělování složek směsí— Transkript prezentace: 1 Metody oddělování složek směsí 2 Plavení Oddělování složek v pevném skupenství, které jsou nerozpustné ve vodě a liší se od sebe hustotou voda odplaví lehčí složku a ponechá složku těžší Např. písek a zlat
 4. Metody oddělování složek směsí. Co je směs? Je to látka tvořená ze dvou nebo více složek. Jaký je rozdíl mezi stejnorodou a různorodou. směsí? Složky stejnorodé směsi nerozeznáme okem, lupou ani mikroskopem. Složky různorodé směsi rozeznáme okem, lupou nebo mikroskopem

Letců R.A.F. 1989 288 03 Nymburk. 325 531 063, 603 527 917 info@zs-raf.c Metody oddělování složek směsí 5-6-2014. více . 0. 0. Facebook Twitter Zkopírovat adresu. Spustit prezentaci Nahlásit album. Metody oddělování složek směsí 5-6-2014. Fotky; O albu; Fotodárky Akce; 0. Metody oddělování složek Ict2-CH-12 různorodých směsí Vypracovala: Mgr. Jitka Šťastn Oddělování složek směsí ělící metody Umožňují oddělit složky směsi 1) Usazování (sedimentace) o Oddělování pevné složky od kalné o Na základě odlišné hustoty složek o Složka s vyšší hustotou klesá a s nižší hustotou zůstává nad ní o Užití: oddělování suspenzí o 1a) Odstřeďován

Oddělování složek směsi - powerpoint 2003 - powerpoint 2007 (10_Ch8_multi) Pracovní listy Laboratorní práce - flitrace, destilace - word 2007 - pdf (05_Ch8_doc Oddělování složek směsí I. Směsi a roztoky. Směs - vzniká smícháním dvou a více látek (složky směsi si zachovávají své vlastnosti). Druhy směsí: různorodé a stejnorodé Různorodá směs (heterogenní) - lze spatřit složky směsi očima či pod mikroskopem Druhy heterogenních směsí: 1. suspenze - Látka kapalná a pevná - (nerozpustná). 2. emulze - Látky kapalné (2 a více) - (nerozpustná Metody oddělování složek směsi-abychom mohli látku důkladně zkoumat, musí být v čistém stavu a v dostatečném množství-látky se částo v přírodě vyskytují ve formě směsi . metody : krystalizace = oddělení na základě jejich různé rozpustnosti->nejdříve tvoří krystaly látka nejméně rozpustn Oddělujeme složky směsí Usazování, filtrace, destilace, krystalizace a chromatografie patří mezi metody oddělování složek směsí. Tyto metody se používají rovněž k čištění látek a mají rozsáhlé použití i v domácnosti. Částicové složení látek Neviditelné částice hmoty (stavba atomu

Laboratorní práce č

1. Látky - chemicky čisté látky, směsi a oddělování složek směsí pojmy: chemicky čistá látka, prvek, sloučenina metody oddělování - princip + aparatura (filtrace, sublimace, destilace, krystalizace) typy směsí: suspenze, emulze, pěna, aerosol 2. Atom, periodická soustava prvků stavba atom Oddělování složek ze směsí - Metody oddělování složek jsou založeny na rozdílných fyzikálních vlastnostech jednotlivých složek - Využití v laboratoři a průmyslu 1) Sedimentace (usazování) - oddělování na základě různé hustoty, obě složky vzájemně nerozpustné. Příklad: voda+olej, bahno+vod 4. Uveď 3 libovolné metody na oddělování složek různorodých směsí. (3b.) 5. Na jakém principu funguje usazovaní a uveď 1 příklad využití v praxi. (2b.) 6. Které pomůcky jsou třeba na sestavení destilační aparatury? (4b.) 7. Zdůvodni, která složka ze směsi diethyletheru a vody se oddestiluje jako . první Alonž Procvičování Úkol: Popište destilační aparuturu Metodické doporučení Prezentace vysvětluje pojmy z tématu Oddělování složek stejnorodých směsí. Výklad je doplněn názornými fotografiemi. Důraz je kladen na vysvětlení a procvičení metody krystalizace a destilace. 1. Krystalizace 2

Metody oddělování složek směsí FILTRACE FILTRATION Metodický list PaedDr. Jitka Voráčová Tato práce vznikla jako výstup vzdělávacího programu: Projekt LIL Obsahově a jazykově integrované vyučování na 2. stupni ZŠ a nižším stupni víceletých gymnázií Květen - říjen 2010 - NIDV - Plzeňský kra Extrakce - proces oddělování složek směsi na základě jejich rozdílné rozpustnosti v určitém Chromatografie - metoda, při níž se dělí složky směsi na základě jejich rozdílných vlastností (např.. Metody dělení směsí. 1. Usazování je oddělování dvou složek o různé hustotě. 4

Které metody používáme k oddělení složek směsí? usazování, odstřeďování, krystalizace, filtrace, destilace, sublimace, chromatografie. Rektifikace - probíhá v rektifikační koloně, používá se k oddělování složitých směsí (např. ropa), mnohonásobné odpařování a zkapalňování složek směsi Sublimace - přečištění látek, které sublimují (změna. DĚLENÍ SMĚSÍ . Jednotlivé složky je možné ze směsi oddělit (izolovat) jen na základě rozdílných fyzikálních vlastností (hustota, teplota tání-varu, rozpustnost, magnetické vlastnosti aj.) Metody oddělování: Magnet - hřebíky + piliny. Přebírání - v zemědělstv Dělící (separační) metody • fyzikálně-chemické metody spočívající v oddělení (separování) složek směsí • spočívají na principu rozdílné distribucidělených látek mezi různé nemísitelné fáze • využívány pro kvalitativní (zjišťuje typ látky) i kvantitativní (zjišťuje množství látky) analýzu • metody: filtrace, krystalizace, destilace, sublimace 2/ Vypočítejte příklad 2 / str. 17 z pracovního sešitu do poznámkového sešitu!!!. 3/ V souborech Teams - výukové materiály si přečti prezentaci k učivu Metody oddělování směsí a udělej si podle této prezentace poznámky.Pokud zvládneš překreslit i obrázky (ne fotky!), budeš jednička ODDĚLOVÁNÍ SLOŽEK SMĚSÍ Vašim úkolem je zapsat si krátké poznámky o oddělování jednotlivých složek směsí a v knížce na straně 28 -32 se pokusit pochopit druhy směsí které můžeme danou metodou oddělovat a princip metody. Usazování - vzájemně nerozpuštěné složky směsí, které mají odlišnou hustotu

Laboratorní technika - Pedagogická fakulta M

USAZOVÁNÍ. oddělíme dvě složky o různé hustotě. látka o větší hustotě tvoří vrstvu u dna. látka s menší hustotou je na povrchu. používáme: dělící nálevk Oddělování složek směsí = separace. různorodých. suspenze - usazování, odstřeďování, filtrace. emulze další metody: sublimace (naftalen, jod) chromatografie (výroba léků, obsah jedovatých plynů v ovzduší) extrakce. Title: Stejnorodé směsi = roztoky Author 8.Metody sloužící k oddělování složek směsí stejnorodých: - destilace 9.Metody sloužící k oddělování složek směsí různorodých: - filtrace, přebírání 10.Filtrace: - Na filtru zachytíme pevné nerozpustné složky, kapalná část směsi která proteče filtrem filtrát. 11.Destilace Metody oddělování složek směsí, skupenství, slitiny kovů, PSP Anotace Tento materiál slouží pro zopakování probraného učiva formou pracovního listu. Je zaměřen na procvičení metod oddělování složek směsí, na strukturu atomu a jednotlivých skupenství zná princip, postup a užití v praxi metody oddělování složek směsí - usazování, filtrace, destilace, krystalizace, umí provést filtraci a destilaci ve školních podmínkách, umí zvolit vhodný postup k oddělování složek směsí, oddělování složek směsí EVVO - likvidace úniku ropných a jiných škodlivých láte

PPT - ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLONEC NAD NISOU, 5ZŠ Školní 226 KaplicePPT - chromatografie PowerPoint Presentation - ID:2443451

Laboratorní práce Separační metody Téma: oddělování složek směsí - opakování Jména a příjmení členů skupiny: Datum: Třída: Hodnocení: Úkol: Připrav směs z 5 g Fe pilin, 5 g písku, 2 g CuSO4 a 100 ml H2O. Pomocí nabídnutých pomůcek a chemického nádobí odděl jednotlivé složky směsi a vážením překontroluj svůj výtěže Příprava na test - ODDĚLOVÁNÍ SLOŽEK SMĚSÍ Doplň tabulku: metoda typ směsi princip metody filtrace využívá rozdílných teplot varu jednotlivých složek odpařování suspenze nebo emulze krystalizac Směsi PŘ: směs složky žula křemen, slída, živec povrchová voda voda, nečistoty (písek, půda) minerální voda voda, minerální látky, oxid uhličitý bronz měď, cín mosaz měď, zinek Třídění směsí směsi rozdělujeme podle viditelnosti jejich složek na: různorodé - heterogenní - složky rozlišíme okem nebo. Název: Separační metody vchemii - filtrace Jméno: a) Úkol Odděl jednotlivé složky připravené heterogenní směsi pomocí postupné filtrace. b) Výklad Filtrace je met oda dělení složek heterogenních směsí tekutina/pevná látka pomocí pórovitého materiálu tzv. filtrační přepážky

 • Vazba rohu ztracené bednění.
 • Princezna mako.
 • Čínská přísloví v čínštině.
 • Lipový čaj v těhotenství.
 • Popis těla ryby.
 • Proti unave a ospalosti.
 • Návrh na vydání předběžného opatření úprava styku.
 • Co delat aby byl clovek stastny.
 • Přijatá faktura v cizí měně kurz.
 • Domečky pro křečky.
 • Kojenci zapacha moc.
 • Motorky 125ccm 11kw honda.
 • První zimní den 2020.
 • Léky na bolest játra.
 • Humanitární pomoc do zahraničí.
 • Lekaci reflex.
 • Jak odstranit malware z chromu.
 • Instinkt.
 • Dny nato 2019.
 • Jumping litoměřice.
 • Rovnátka na nos.
 • Chicago bulls official website.
 • Konec klecových chovů.
 • Lucemburk sídlo eu.
 • Vyšší rostliny semenné.
 • Enhancement shaman wowhead.
 • Trvalá 2018.
 • Jak si najít kamarády přes internet.
 • Pepco hradec.
 • War thunder germany tanks.
 • Kde koupit brýle.
 • Richard hammond instagram.
 • Jeskynní malby technika.
 • Jozin z bazin navod.
 • Benu lekarna znojmo.
 • Aktivni zalohy jince.
 • Veleslavínova 14 brno.
 • Škoda karoq parametry.
 • Jak zabranit pousteni chlupu z obleceni.
 • Zdroje v prezentaci.
 • Roces soy luna professional.