Home

Skutečně uhrazená cena vzmr

Dle tohoto názoru by tak měla být skutečně uhrazená cena uveřejňována na profilu zadavatele, i kdyľ smlouva byla uveřejněna v registru smluv. V souladu s principem předběľné opatrnosti pak lze doporučit, aby výąe skutečně uhrazené ceny byla uveřejněna na profilu zadavatele i u smluv, které byly uveřejněny podle. Druh zadávacího řízení: VZMR Skutečně uhrazená cena za rok 2017: 619.834,71 Kč bez DPH 750.000,00 Kč včetně DPH - dle splátkového kalendáře. 2. piiloha 2 SOD) Rekonstrukce odbérných mist, stabilizace a regulate napëtí s využití

VZMR - Plně automatický dezinfektor endoskopů č.j. 6504/2016-ÚVN Skutečně uhrazená cena : 977.680,00 K. VZMR - ÚVN Praha, pavilon VÚSL a patologie, 3NP - mediplyny Č.j. 6803/2016 - ÚVN Skutečně uhrazená cena: 468.306,30 Kč.

Skutečně uhrazená cena. Stav: Probíhá plnění smlouvy.. Postup zadání, předpokládaná hodnota Postup: VZMR uzavřené s výzvou Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu Není evidován žádný poddodavatel. Skutečně uhrazená cena Skutečně uhrazená cena bez DP Jak se určuje cena bytu? Výsledné ceny bytů jsou. Nabídková cena bez DPH : 429 981,00 Nabídková cena s DPH : 520 277,00 Účastník zadávacího řízení je sdružením dodavatelů : ne Skutečně uhrazená cena bez DPH : 554 139,00 Skutečně uhrazená cena s DPH : 670 508,00 Datum uzavření smlouvy : 09.05.2017 V Dobré dne: 30.10.2017 Ing. Jiří Carbol, starosta obce Dobr Skutečně uhrazená cena bez DPH: --- Dělená na části: Ne: Rámcová dohoda: Ne: Dynamický nákupní systém: Zakázka je vyhlášena ve dvou částech: 1. část VZMR: Výstavba mlatové plochy 2. část VZMR: Dětské hřiště s herními prvky Druh zadávacího řízení: otevřené řízení. Díky zmíněnému odkazu na § 219 odst. 1 ZZVZ sdílí povinnost uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny výjimky z povinnosti uveřejnění smlouvy na profilu zadavatele. Podle písm. a) citovaného ustanovení tak obě tyto povinnosti neplatí pro smlouvu na veřejnou zakázku, jejíž cena nepřesáhne 500 000 Kč bez DPH Skutečně uhrazená cena bez DPH. za rok 2015. Seznam subdodavatelů (uhrazeno více než 10% ceny veřejné zakázky) Poznámka . 01/12/OTŘ . Poskytování služeb výsadby a údržby květin a souvisejících služeb . S10/1013/ODŽP . 31.1.2013. 1 881 081,10 Kč . Sadovnický a zahradnický servis s.r.o., Ruzyňská 209/8, Praha 6, IČ.

Cena dle SOD Dodatek č. 1 Dodatek č. 2 Celkem 14.424.852,00 -111.217,23 206.826,00 14.520.460,77 Skutečně uhrazená cena v Kč vč. DPH Cena dle SOD Dodatek č. 1 Dodatek č. 2 Celkem 17.454.070,92 -134.572,85 250.259,46 17.569.757,53 Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění (vše v roce 2017 Skutečně uhrazená cena jednotlivým dodavatelům. Tato část veřejné zakázky Dodávka optického filtru (VZMR-8-2017, R1735-INV) zobrazuje skutečně uhrazenou cenu dodavatelům v jednotlivých letech plnění veřejné zakázky

Uveřejnění skutečně uhrazené ceny Města a obce profi

Skutečně Uhrazená Cena

 1. Název: VZMR - rekonstrukce elektro čp. 66, Policie ČR ; Druh veřejné zakázky: Dodávky; Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je oprava elektroinstalace v pro-storách užívaných obvodním odd. Policie ČR, v objektu čp.66, ul. 28.října, Dobříš, ve vlastnictví města Dobříše
 2. fáze zadávacího řízení Zadáno Zakázka byla zadána. DBID: 797 Systémové číslo: P19V00000008 Evidenční číslo zadavatele: 928/2019-UVCR (OIT) Datum zahájení: 11.01.2019 Nabídku podat do: 22.01.2019 10:0
 3. fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu) Zakázka byla zadána. DBID: 27234 Systémové číslo: P16V00001227 Spisová značka: MZ 26/2016, HSZL-4498/E-2016 Počátek běhu lhůt: 15.07.2016 Nabídku podat do: 25.07.2016 09:0
 4. fáze zadávacího řízení Zadáno Zakázka byla zadána. DBID: 8213 Systémové číslo: P20V00000535 Datum zahájení: 29.10.2020 Nabídku podat do: 06.11.2020 11:0
 5. fáze zadávacího řízení Zadáno Zakázka byla zadána. DBID: 8246 Systémové číslo: P20V00000568 Evidenční číslo zadavatele: OIT Datum zahájení: 22.10.2020 Nabídku podat do: 03.11.2020 09:0
 6. Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu Název: Podpora licencí HCL na rok 2021 Druh veřejné zakázky: Služby Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí technické podpory k licencím HCL na období od 01.01.2021 do 31.12.2021

fáze zadávacího řízení Zadáno Zakázka byla zadána. DBID: 67 Systémové číslo: P20V00000067 Datum zahájení: 14.04.2020 Nabídku podat do: 24.04.2020 14:0 fáze zadávacího řízení Zadáno Zakázka byla zadána. DBID: 127 Systémové číslo: P20V00000127 Evidenční číslo zadavatele: 2373 Datum zahájení: 07.09.2020 Nabídku podat do: 22.09.2020 10:0 Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu Název: Oprava komunikace ulice Žižkova - Dobříš Druh veřejné zakázky: Stavební práce Stručný popis předmětu: Jedná se o rekonstrukci stávající chodníkové plochy a vjezdů v mezikřižovatkových úsecích ulice Žižkova. Úpravy chodníků začínají resp. končí vždy v místě již provedené rekonstrukce nároží. Vítězná cena bez DPH: 145,00 Kč Poznámka k vítěznému uchazeči: Vítězná cena je cena hodinové sazby. Datum zadání zakázky: 29. 9. 2017 Skutečně uhrazená cena bez DPH: --- Poznámka k ceně

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu Název: Splašková kanalizace a ČOV pro obecní úřad, prodejnu a kabiny TJ k.ú. Dolní Brusnice Druh veřejné zakázky: Stavební práce Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, a to napojení obecního úřadu se 2 bytovými jednotkami, prodejny potravin a kabin TJ na novou čistírnu odpadních. Příloha č. 6 ZD-Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR: Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena ŽPSV s.r.o. 06298362: 2019: 282 998,00 bez DPH - s DPH 282 998,00 bez DPH - s DPH Dokumenty. Smlouva. Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění.

VZMR/05/2017 Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: Vítězná cena bez DPH: 575 240,00 Kč Poznámka k vítěznému uchazeči: --- Datum zadání zakázky: 5. 9. 2017 Skutečně uhrazená cena bez DPH: --- Poznámka k ceně: --- Poznámka:. Profily zadavatelů a veřejné zakázky v elektronickém nástroji Tender arena VZMR 1/2019: VZ0006702: P15V00106158: Dodávka exteriérových výukových prvků do interaktivní expozice Dobrodružství v zahradě: Muzeum Říčany, příspěvková organizace: Zadána: VZ0000248: P14V00101202: Vytvoření geomorfologických a geobotanických prvků: Didaktické centrum geologie v zahradě 1. ZŠ Říčan Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 274 000,00 CZK: Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 331 540,00 CZK: Datum ukončení plnění: 11.12.2017: Skutečně uhrazená cena bez DPH: 274 000,00 CZK: Skutečně uhrazená cena s DPH: 331 540,00 CZ

Postup: VZMR uzavřená výzva (201 tis. - 500 tis.) Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu Předpokládaná hodnota: 700 000 Kč bez DPH Zadavatel. Úřední název: Obec Podluhy; IČO: 00233731; Poštovní adresa: Podluhy 51 26801 Podluhy; Adresa kontaktního místa. Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:. Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu Název: Chodník a přechod pro chodce, lokalita Pražská - Příbramská - II. vyhlášení Druh veřejné zakázky: Stavební práce Stručný popis předmětu: Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jehož předmětem je stavební zakázka spočívající ve zřízení přechodu pro chodce. fáze zadávacího řízení Zadáno Zakázka byla zadána. DBID: 564 Systémové číslo: P17V00000092 Evidenční číslo zadavatele: MR36/2017 Datum zahájení: 13.11.2017 Nabídku podat do: 20.11.2017 11:0 Postup: VZMR v otevřené výzvě (mimo režim Zákona) Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu Předpokládaná hodnota: 261 980 Kč bez DPH Zadavatel. Úřední název: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. IČO: 61389005; Poštovní adresa: Hlavní 130 25068 Husinec; Id profilu zadavatele ve.

Postup: VZMR s uveřejněním výzvy Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu Předpokládaná hodnota: neuvedena Zadavatel. Úřední název: TEPVOS, spol. s r.o. IČO: 25945793; Poštovní adresa: Královéhradecká 1566 56201 Ústí nad Orlicí; Adresa kontaktního místa. fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu) Zakázka byla zadána. DBID: 457 Systémové číslo: P19V00000030 Datum zahájení: 02.04.2019 Nabídku podat do: 18.04.2019 00:0 Postup: VZMR II. kategorie - s uveřejněním výzvy Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu Předpokládaná hodnota: neuvedena Zadavatel. Úřední název: Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320; IČO: 68157801; Poštovní adresa: Lískovec, K Sedlištím 320 Frýdek-Místek. fáze zadávacího řízení Zadáno Zakázka byla zadána. DBID: 323 Systémové číslo: P20V00000027 Datum zahájení: 02.09.2020 Nabídku podat do: 14.09.2020 11:0

VZMR - Plně automatický dezinfektor endoskopů - Ústřední

Postup: VZMR s uveřejněním výzvy Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu Předpokládaná hodnota: 267 056 Kč bez DPH Zadavatel. Úřední název: Povodí Labe, státní podnik; IČO: 70890005; Poštovní adresa: Hradec Králové - Slezské Předměstí Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003. Veřejná zakázka: VZMR 9.8.2017 Informace o veřejné zakázce. fáze zadávacího řízení Zadáno Zakázka byla zadána. DBID: 3635 Systémové číslo: P17V00000623 Datum zahájení: 09.08.2017 Nabídku podat do: 31.08.2017 07:00 Katalog smluv: přejít na. fáze zadávacího řízení Zadáno Zakázka byla zadána. DBID: 369 Systémové číslo: P18V00000039 Datum zahájení: 25.05.2018 Nabídku podat do: 08.06.2018 09:3 fáze zadávacího řízení Zadáno Zakázka byla zadána. DBID: 5 Systémové číslo: P17V00000005 Evidenční číslo zadavatele: 4_2017_VZ Datum zahájení: 22.06.2017 Nabídku podat do: 03.07.2017 10:00 Registr smluv: přejít na smlouv

fáze zadávacího řízení Zadáno Zakázka byla zadána. DBID: 55 Systémové číslo: P20V00000021 Spisová značka: SZ MěÚ Litomyšl 051897/2020 Datum zahájení: 22.07.2020 Nabídku podat do: 07.08.2020 09:0 fáze zadávacího řízení Zadáno Zakázka byla zadána. DBID: 7220 Systémové číslo: P20V00000820 Datum zahájení: 10.11.2020 Nabídku podat do: 18.11.2020 10:0 fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu) Zakázka byla zadána. DBID: 21 Systémové číslo: P20V00000021 Evidenční číslo zadavatele: 2020/8/VV Datum zahájení: 17.07.2020 Nabídku podat do: 28.07.2020 10:0

Video: VZMR - ÚVN Praha, pavilon VÚSL a patologie, 3NP

fáze zadávacího řízení Zadáno Zakázka byla zadána. DBID: 628 Systémové číslo: P20V00000031 Datum zahájení: 27.08.2020 Nabídku podat do: 11.09.2020 13:0 Postup: VZMR pro evidenci Předpokládaná hodnota: 128 281 Kč bez DPH Zadavatel. Úřední název: Střední škola stavebních řemesel Brno - Bosonohy, příspěvková organizace; IČO: 00173843; Poštovní adresa: Pražská 38b 642 00 Brno; Id profilu zadavatele ve VVZ:. Postup: VZMR s uveřejněním výzvy Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu Předpokládaná hodnota: neuvedena Zadavatel. Úřední název: Krajská zdravotní, a.s. IČO: 25488627; Poštovní adresa: Sociální péče 3316/12A 401 13, Ústí nad Labem ; Id profilu.

Skutečně uhrazená cena vzmr — není evidován žádný poddodavate

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu Název: Mycí centrum Druh veřejné zakázky: Dodávky Stručný popis předmětu: Předmětem Veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka mycího centra ve stávajících prostorech zadavatele na adrese Polní 252/1, 682 01 Vyškov. Účelem je zajištění dodávky mycího centra, které bude splňovat jak vysoké nároky na kapacitu. fáze zadávacího řízení Zadáno Zakázka byla zadána. DBID: 242 Systémové číslo: P19V00000006 Datum zahájení: 26.03.2019 Nabídku podat do: 05.04.2019 10:0 Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu Název: Úprava manipulační plochy na p.č. 586/26 v k.ú. Třeboň Druh veřejné zakázky: Stavební práce Stručný popis předmětu: Předmětem plnění je zhotovení díla s pracovním názvem Úprava manipulační plochy na p.č. 586/26 v k.ú. Třeboň

fáze zadávacího řízení Zadáno Zakázka byla zadána. DBID: 447 Systémové číslo: P19V00000051 Datum zahájení: 11.12.2019 Nabídku podat do: 07.01.2020 10:0 fáze zadávacího řízení Zadáno Veřejná zakázka byla zadána. Systémové číslo VZ: P12V00000069 Počátek běhu lhůt: 03.05. 2012 Nabídku podat do: 14.05. 2012 12:0

Aplikace - Veřejné zakázk

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu Název: Stavební úpravy prostranství před nákupním centrem Hliník, Třeboň Druh veřejné zakázky: Stavební práce Stručný popis předmětu: Jedná se o provedení nových zpevněných ploch s osazením vodního prvku se třemi vodotrysky, dále doplnění nového městského mobiliáře, instalace veřejného osvětlení a. fáze zadávacího řízení Zadáno Zakázka byla zadána. DBID: 447 Systémové číslo: P17V00000064 Datum zahájení: 06.12.2017 Nabídku podat do: 13.12.2017 16:0 fáze zadávacího řízení Zadáno Veřejná zakázka byla zadána. Systémové číslo VZ: P13V00000009 Počátek běhu lhůt: 15.11. 2012 Nabídku podat do: 27.11. 2012 12:0 fáze zadávacího řízení Zadáno Zakázka byla zadána. DBID: 14717 Systémové číslo: P20V00001165 Evidenční číslo zadavatele: 133200035 Datum zahájení: 23.10.2020 Nabídku podat do: 10.11.2020 10:0

ZZVZ: Nevynutitelnost povinnosti uveřejnění výše skutečně

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu) Zakázka byla zadána. DBID: 63 Systémové číslo: P14V00000003 Počátek běhu lhůt: 07.03.2014 Nabídku podat do: 17.03.2014 10:0 Postup: VZMR s uveřejněním výzvy Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu Předpokládaná hodnota: 1 805 059 Kč bez DPH Zadavatel. Úřední název: Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.) IČO: 25003046; Poštovní adresa: Purkyňova 227 473 01 Nový Bor; Id profilu zadavatele. fáze zadávacího řízení Zadáno Zakázka byla zadána. DBID: 349 Systémové číslo: P18V00000005 Datum zahájení: 01.03.2018 Nabídku podat do: 15.03.2018 10:0 fáze zadávacího řízení Zadáno Zakázka byla zadána. DBID: 530 Systémové číslo: P17V00000058 Datum zahájení: 25.08.2017 Nabídku podat do: 06.09.2017 10:0 fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu) Zakázka byla zadána. DBID: 3371 Systémové číslo: P16V00000466 Počátek běhu lhůt: 17.05.2016 Nabídku podat do: 25.05.2016 10:0

Uveřejňování dle §219 • Praha

fáze zadávacího řízení Zadáno Zakázka byla zadána. DBID: 28625 Systémové číslo: P20V00001085 Evidenční číslo zadavatele: SP3906/2020-525101 Datum zahájení: 21.04.2020 Nabídku podat do: 06.05.2020 09:00 Registr smluv: přejít na smlouv Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu Název: Údržba HOZ Třebnouševes Druh veřejné zakázky: Služby Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je provedení udržovacích prací v k.ú. Třebnouševes, obec Třebnouševes, okres Jičín, ORP Hořice, povodí Labe - posečení a vyhrabání divokého porostu a vodního rostlinstva z profilu HOZ fáze zadávacího řízení Zadáno Zakázka byla zadána. DBID: 1632 Systémové číslo: P20V00000043 Evidenční číslo zadavatele: VZMR/010/3/2020 Datum zahájení: 25.03.2020 Nabídku podat do: 08.04.2020 11:0 Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu Předpokládaná hodnota: 1 100 000 Kč bez DPH Zadavatel. Úřední název: Město Dvůr Králové nad Labem; IČO: 00277819; Poštovní adresa: Náměstí T. G. Masaryka čp. 38 Dvůr Králové nad Labem. Postup: VZMR s uveřejněním výzvy Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu Předpokládaná hodnota: 455 000 Kč bez DPH Zadavatel. Úřední název: Krajská zdravotní, a.s. IČO: 25488627; Poštovní adresa: Sociální péče 3316/12A 401 13, Ústí nad Labem.

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouv

Postup: VZMR s uveřejněním výzvy Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu Předpokládaná hodnota: 2 000 000 Kč bez DPH Zadavatel. Úřední název: Operátor ICT, a.s. IČO: 02795281; Poštovní adresa: Dělnická 213/12 17000 Praha; Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017. Postup: VZMR 2 - s uveřejněním výzvy Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu Předpokládaná hodnota: 1 178 214 Kč bez DPH Zadavatel. Úřední název: Město Rumburk; IČO: 00261602; Poštovní adresa: Třída 9. května 1366/48 Rumburk 1 40801 Rumburk; Název odboru. Postup: VZMR s uveřejněním výzvy Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu Předpokládaná hodnota: 895 404 Kč bez DPH Zadavatel. Úřední název: Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.) IČO: 25003046; Poštovní adresa: Purkyňova 227 473 01 Nový Bor; Id profilu zadavatele. Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu Název: Vyhotovení PD a zajištění AD pro vodní nádrž VN 1 v k. ú. Koloveč Druh veřejné zakázky: Služby Stručný popis předmětu: Vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro stavební řízení a vlastní realizaci stavby včetně výškopisného a polohopisného zaměření v potřebném rozsahu pro vyhotovení. fáze zadávacího řízení Zadáno Zakázka byla zadána. DBID: 401 Systémové číslo: P19V00000011 Evidenční číslo zadavatele: VZMR/S/007/19 Datum zahájení: 17.04.2019 Nabídku podat do: 13.05.2019 12:0

Dodávka optického filtru (VZMR-8-2017, R1735-INV) l

Postup: VZMR otevřená výzva Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu Předpokládaná hodnota: neuvedena Zadavatel. Úřední název: Město Louny; IČO: 00265209; Poštovní adresa: Mírové náměstí 35 440 01 Louny; Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-012297; Adresa kontaktního místa. fáze zadávacího řízení Zadáno Zakázka byla zadána. DBID: 478 Systémové číslo: P20V00000055 Evidenční číslo zadavatele: 60050179 Datum zahájení: 13.07.2020 Nabídku podat do: 24.07.2020 09:0 fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu) Zakázka byla zadána. DBID: 240 Systémové číslo: P19V00000048 Datum zahájení: 11.11.2019 Nabídku podat do: 26.11.2019 09:0

Revitalizace Tyršových sadů a revitalizace podzámeckého

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu Název: Na hřišti děti nesmí chyběti Druh veřejné zakázky: Stavební práce Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je dodávka a montáž sportovního povrchu na hřišti, typ povrchu dvouvrstvý systém minimálně 8+6 mm, horní vrstva EPDM barva zelená RAL 6011 na plochu 490 m2 fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu) Zakázka byla zadána. DBID: 1220 Systémové číslo: P14V00000197 Evidenční číslo zadavatele: 14/9615/148 Počátek běhu lhůt: 09.09.2014 Nabídku podat do: 19.09.2014 08:3 Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu Název: Zvuk, světla, pódia a ostatní technika - kulturní akce v roce 2020 ve Frenštátě pod Radhoštěm Druh veřejné zakázky: Služby Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele za účelem zabezpečení plnohodnotného nazvučení, nasvícení, vybudování zastřešeného pódia, pronájmu LED. fáze zadávacího řízení Zadáno Zakázka byla zadána. DBID: 392 Systémové číslo: P19V00000034 Datum zahájení: 24.06.2019 Nabídku podat do: 08.07.2019 23:5

Veřejné zakázky - E-ZAK Ministerstvo vnitra České republik

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu Název: 16-097.2 ŠS Gall - nátěr střechy a instalace záchytových prvků Druh veřejné zakázky: Služby Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v nátěru střechy a dodávka s instalací záchytových prvků fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu) Zakázka byla zadána. DBID: 58 Systémové číslo: P20V00000031 Datum zahájení: 15.10.2020 Nabídku podat do: 27.10.2020 09:0

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu Název: VZ 17-246 LAN aktivních prvků -obměna Druh veřejné zakázky: Dodávky Stručný popis předmětu: Obnovení LAN aktivních prvků za nové prvky generace 7-E dle specifikace uvedené v příloze č fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu) Zakázka byla zadána. DBID: 24 Systémové číslo: P19V00000012 Evidenční číslo zadavatele: 11-24-07-19-VZMR Datum zahájení: 24.07.2019 Nabídku podat do: 06.08.2019 09:0 Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu Předpokládaná hodnota: 990 000 Kč bez DPH Zadavatel. Úřední název: Město Dačice; IČO: 00246476; Poštovní adresa: Krajířova 27, 380 13 Dačice; Id profilu zadavatele ve VVZ: 345598. Postup: VZMR Uzavřená výzva Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu Předpokládaná hodnota: 400 000 Kč bez DPH Zadavatel. Úřední název: Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. IČO: 68081707; Poštovní adresa: Královopolská 2590/135 61200 Brno; Adresa kontaktního místa. fáze zadávacího řízení Zadáno Zakázka byla zadána. DBID: 19 Systémové číslo: P19V00000019 Datum zahájení: 22.05.2019 Nabídku podat do: 06.06.2019 13:3

 • Discgolf praha.
 • Malování na zeď barvy.
 • Pet wombat.
 • Opavský deník.
 • Přání k rubínové svatbě.
 • Horor s rodenem.
 • Dítě 7 měsíců neleze.
 • John hannah.
 • Poslední vlak z gun hillu online.
 • Mšmt dotace sport 2018.
 • Dres bílí tygři liberec.
 • Jack o connell filmy a televizní pořady.
 • Hacky na zrcadlo.
 • Dakar 2018 standings.
 • Minipedie vozidla.
 • Jak léčit vyhozené koleno.
 • Zpívající sobi vánoce.
 • Filipíny národní jídlo.
 • Kde oslavit dětské narozeniny v ostravě.
 • Působiště síly.
 • Evropa otázky a odpovědi online.
 • Gender vtipy.
 • V slaném.
 • Hermes un jardin sur la lagune.
 • Stříbrné jezero opava akce 2019.
 • Autismus genetika.
 • Autokemp cena.
 • Magic hill recenze.
 • Výměna online film cz 2016.
 • Protéza ruky cena.
 • Dvojité vidění oběma očima.
 • Změny intrastat 2019.
 • Folie do dveří octavia.
 • Karlovy vary festival 54.
 • Pb2 kcal.
 • Zkušební otázka č 37.
 • Krev v moči u feny.
 • Goat simulator payday.
 • Hovory s tgm kniha pdf.
 • Studiový mikrofon bazar.
 • Zvíře s velkými oči.