Home

Rak říční bezobratlí

Rak říční jej aktivní za soumraku a v noci, kdy vylézá z pod kameny a kořenů a loví larvy vodního hmyzu, mlže, ryby, ale i rostliny. Rak říční vyhledává vodní toky s kamenitým dnem a dostatkem úkrytů. Je velmi citlivý na kvalitu a chemické složení vody, ve které žije, špatně snáší jaké-koliv znečištění Rak říční Astacus astacus Rak má tělo pokryto tvrdým krunýřem, který při růstu několikrát svléká, aby mohl zvětšit svůj objem. Na hlavě má dva páry tykadel, oči na stopkách. Z pěti párů končetin jsou tři zakončeny klepety a dva drápky BEZOBRATLÍ . Bezobratlí jsou živočichové, kteří nemají páteř. Kromě velmi početné skupiny HMYZU do ní patří:. PAVOUCI - pavouci, sekáč, roztoč.

o Rak říční - u nás nahrazován rakem bahenním. o Rak kamenáč = v řekách s kameny (rychlé, okysličené řeky) 19. o Perloočka = hrotnatka (Daphnia) - 3. velké složené oko - 11. Hrot - Součást zooplanktonu - vodní blecha - pomocí tykadel (2) se pohybuje - Evropa - Řecko, Bulharsk Bezobratlí (Avertebrata) rak říční. Astacus fluviatilis. roháček. Ceruchus chrysomelinus. střevlík. Carabus nitens Obratlovci (Vertebrata) Ryby (Pisces) a Kruhoústí (Cyclostomata) mihule potoční. Lampetra planeri Plazi (Reptilia) zmije obecná. Vipera berus Savci (Mammalia) bobr evroý. Castor fiber. vrápenec malý. Rhinolophus. Rak říční je dlouhověkým druhem, dožívá se více než 17 let. Rak kamenáč (Austropotamobius torrentium) Rak kamenáč je naším nejvzácnějším rakem a z toho vyplývá, že se na něj vztahují všechna omezení popsaná u předešlého druhu. Žije u nás jen asi na 40 lokalitách (většinou se jedná o malé čisté potoky) a. babočka paví oko rak říční cvrček polní komár pisklavý vosa obecná žije v okolí lidských obydlí žije ve vodě a na břehu žije na polích a loukách 2. Vybarvi obrázky živočichů, kteří patří mezi hmyz. 1. Označ pravdivá tvrzení a nepravdivá . Nepravdivá tvrzení oprav tak, aby byla pravdivá Bezobratlí (Avertebreta) rak říční (Astacus fluviatilis) - Žehrovka; velevrub malířský (Unio pictorum) - Sedmihorky . Obratlovci (Vertebreta) mihule potoční (Lampetra planeri) - Jizera; blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus) - Tři rybníky; čolek velký (Triturus cristatus) - Mužský,Věžický rybní

Vydra říční •leskle hnědá hustá srst •umí zavřít oči i uši •plovací blána mezi prsty •loví ryby, hraboše, žáby, hmyz. Bezobratlí Rak říční •v čisté vodě •vzácný a chráněný •živí se rostlinami i uhynulými živočich b) bezobratlí: rak kamenáč, rak říční, rak bahenní, perlorodka říční, velevrub malířský a škeble rybničná, c) obojživelníci . Výjimka k lovu mníka jednovousého a jelce jesena

Bezobratlí živočichové foto, Wikipedie info - Fotografie zvířat a fotky přírody - www.Naturfoto.c korýši, rak říční, krunýř, hlavohruď, zadeček, ocasní ploutvička plankton, bentos, perloočky, buchanky, potravní řetězec Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 0,5 + 2 hodiny (teorie + samostudium v učebnici, literatuře, internetu) Mnohobuněční živočichové BEZOBRATL Bezobratlí (Avertebrata) perlorodka říční - Margaritana margaritifera (Strakonice, Otava - části lastury; VP) rak kamenáč - Astacus torrentium (Strakonice ?) rak říční - Astacus fluviatilis (Strakonice ?) velevrub malířský - Unio pictorum (Strakonicko; VP, CP ) Obratlovci (Vertebrata) Ryby (Pisces) a Kruhoústí (Cyclostomata Rak říční patří mezi naše největší bezobratlé. V dospělosti dosahuje délky těla až 25 centimetrů a hmotnosti 250 g. Je známý jako indikátor čistoty vodních toků. Tělo raka je složeno ze tří částí - hlavohrudi, zadečku a končetin.Raci mají pět párů kráčivých končetin. Tělo bývá zbarveno středně až tmavě hnědě

Ledňáčci Čížkovice - Zlatá udice-výuka - Bezobratlí 1

Úvod » Bezobratlí » Rak říční (Astacus astacus) Rak říční (Astacus astacus) 24. 2. 2009 . Třída: Rakovci. Řád: Desetinožci . Výskyt: Evropa, západní Asie . Prostředí: Řeky a potoky . Tenhle korýš může měřit až 20 cm. Račí tělo se jako u mnoha jiných členovců dělí na hlavohruď a zadeček.. Bezobratlí. Výskyt mnoha druhů bezobratlých živočichů (Avertebrata) má velkou vypovídací schopnost o stavu biotopů.Ze třídy pavoukovců (Arachnida) bylo ve Žďárských vrších zjištěno 21 druhů patřících k reliktům I. a 127 druhů řazených k reliktům II. řádu. Rašeliniště a rašelinné louky hostí např. druhy Abacoproeces saltuum, Aphileta misera, Agraecina. Kriticky ohrožené druhy živočichů Bezobratlí (Avertebreta) Rak říční (Astacus fluviatilis)Velevrub malířský (Unio pictorum)Obratlovci (Vertebreta) Blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus)Bukáček malý (Ixobrychus minutus)Bukač velký (Botaurus stellaris)Čolek velký (Triturus cristatus)Mihule potoční (Lampetra planeri)Orel mořský (Haliaeetus albicila Inzerce Rak říční. Vložte inzerát Bezobratlí. Vše (1279) Vybavení a pomůcky k chovu (14) Pavouci (Araneae) (488) Brouci (Coleoptera) (185) Motýli (Lepidoptera) (71) Ostatní hmyz (179) Ostatní. Raci jsou největší sladkovodní bezobratlí živočichové, kteří jsou schopni zachytit nízkou koncentraci škodlivých látek rozpuštěných ve vodě. Dnes se hodně využívají ryby. Jenže tam se změny ve vodě poznají jen podle úmrtí. Rak je chemická laboratoř. Zjištění jsou tak mnohem přesnější, dodává Kozák

BEZOBRATLÍ - Pančelčin

Rak říční je velký vodní korýš, dorůstá délky až 25 cm. Rozpoznávacím znakem je červeně zbarvený spodek klepet. Dožívá se asi 20 let. Celé tělo má chráněné krunýřem, který nedorůstá. Rak se proto čas od času svléká. V době, kdy krunýř ještě není úplně zpevněný, rak vyhledává úkryty mezi kameny. Rac Rak říční (Astacus fluviatilis) osidluje vhodné úseky Odry a některé její přítoky. Arachnofauna Poodří je zastoupena 154 druhy, mezi nejvzácnější druh patří plachetnatka (Porrhomma lativelum), která byla dosud zjištěna pouze na jižní Moravě Je rak říční obratlovec? Témata: biologie. 1 reakce Cenobita. 12.04.2018 23:02 | Nahlásit. To rozhodně není. Je to korýš (má vnější kostru). Obratlovci mají vnitřní kostru. Anonym. Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly. Vložit: Obrázek. Související diskuz Rak říční (Astacus astacus) foto, obrázky, Wikipedie info, popis, referát, zajímavosti, potrava - Fotografie zvířat a fotky přírody - www.Naturfoto.c

Bezobratlí živočichové - DobréZnámky

 1. Hodnotilo: 99 uživatelů Průměrné hodnocení: 5.44 Na fotografii: Rak říční Zdroj: Karel Souček, www.soucek-foto.cz Popis fotky: Rak říční
 2. Rak říční Rak Jan Čarek. Povídá se v okolí, že prý se rak neholí. Podle řečí žab a brouka. knír mu proto z řeky kouká
 3. Publikováno: 29.12.2001 4.12.2015 Rubriky: Bezobratlí - sladká voda Napsat komentář pro text s názvem Rak říční (Astacus astacus) Noble Crayfish Rak signální (Pacifastacus leniusculus) Signal Crayfis

kamomil říční (Ancylus fluviatilis) - I když náleží do čeledi okružákovitých plžů, je jeho ulita plochá, bez závitů, ve tvaru špičaté čepičky s vrcholem blíže k zadnímu konci, ohnutým dozadu a mírně skloněným vpravo. Dorůstá velikosti maximálně 8 mm. V akváriích je jeho výskyt vzácný ani dlouhodobě. Bezobratlí. Teplomilná nelesní společenstva jsou zachována ve větším rozsahu především v nejjižnější části území. Z druhů kriticky ohrožených se zde řídce vyskytuje rak říční (Motacilla cinerea), ledňáček říční (Alcedo athis) a skorec vodní (Cinclus cinclus). Do společenstva propasti Macocha ve.

BEZOBRATLÍ nemají vnitřní korýši - krunýř, rak říční hmyz - mravenci, včely, motýli, brouci. Title: PROJEVY ŽIVOTA Author: projektor Created Date: 11/8/2012 4:50:17 PM. BEZOBRATLÍ PRVOCI trepka velká měňavka HOUBY houba rybničná ŢAHAVCI nezmar hnědý/zelený PLOŠTĚNCI ploštěnka mléčná tasemnice motolice jaterní rak říční rak signální perloočka. buchanka blešivec beruška vodní svinka obecná stínka obecná STONOŢKY A CHVOSTOSKOCI mnohonoţka zemn Rak říční. Slunéčko. Srše Seznam organizmů pro poznávačku - bezobratlí buchanka obecná žábronožka sněžní listonoh jarní rak říční humr evroý krab pobřežní langusta obecná stínka obecná svinka obecná stonožka škvorová zemivka žlutavá jepice obecná vážka ploská šídlo modré pošvatka rybářice šváb obecný.

Fauna - AOPK Č

 1. Rak říční • až250 mm • nejznámějšídruh našich desetinohých korýšů • žije ve všech typech našich vod, pokud nejsou silněznečištěny • živíse larvami hmyzu, plži, mlži či různými uhynulými živočichy Astacus astacu
 2. Vypracované otázky BEZOBRATLÍ. Rakovci - hruď - 8 článků,krunýř srůstá z části nebo celý,rak říční, rak bahenní, Lupenonožci . s tělem krytým úplně nebo zčásti plochým nebo dvouchlopňovým krunýřem. Nohy jsou lupenité,perloočka , veslonožci - vyhynulí, volnohlavci - Hlava je volně oddělena, bez karapaxu.
 3. Rak říční(Astacus astacus) Rákosníček nohatý(Donacia crassipes) Rákosnička žilkovaná(Leptopelis vermiculatus) Rakosník Cettiův(Cettia cetti) Rákosník obecný(Acrocephalus scirpaceus) Rákosník ostřicový(Acrocephalus paludicola) Rákosník proužkovaný(Acrocephalus schoenobaenus) Rákosník velký(Acrocephalus arundinaceus
 4. Bezobratlí živočichové systém - Studenokrevní živočichové: (poikilotermní). o živočichové s proměnlivou teplotou těla. o jejich teplota závisí na okolí a tělesné aktivitě(vytvářejí málo tepla, ale snadno ho přijímají.. Welcome to Innerbody.com, a free educational resource for learning about human anatomy and.
 5. rak říční Astacus astacus (Linnaeus, 1758) rak szlachetny rak rzeczny rak szerokoszczypcowy (eds.) (2005): Červený seznam ohrožených druhů České republiky - Bezobratlí, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp. [jako Astacus astacus (Linné, 1758)
 6. Rak říční - jeho tělo tvoří hlavohruď a zadeček a je chráněno tvrdým krunýřem. Z každého článku těla vyrůstají končetiny, které mají různý tvar a funkci. První pár je zakončen klepety. Rak se živí hlavně uhynulými živočichy. Dýchá žábrami, má žebříčkovitou nervovou soustavu. Jeho vývin je přímý
 7. rak říční (Astacus astacus) - Monitoring. Aktuální metodika monitoringu: ZDE Dřívější metodika zde: Astacus astacus - Monitoring druhu V České republice je známo více než 500 lokalit výskytu raka říčního

Naši raci - Chytej

Kategorie: Ryby, Bezobratlí, Vše. Rak říční je jedním z našich dvou druhů původních raků a je na seznamu kriticky ohrožených živočichů. Mezi jeho přirozené nepřátele patří i okoun, pro kterého je rak oblíbeným soustem. Datum pořízení: 02/2017 Je to klasickej Rak říční z potoka. To nařízení platí i pro něj? - Hlavně bezobratlí - Re: volhpe1. a co jsi od něj už bral? sám jsem uvažoval že od něj něco koupím, ale raději pohledám na té burze 0 25.08.2013 19:57 volhpe1 [41] - Tetry - omluva

Věk živočichů, BEZOBRATLÍ - láčkovec sasanka 50 let, žížala obecná 10 let, pijavky 27, let škeble rybničná 10-14 let, perlorodka 80-100 let, rak říční 20 let, pavouci 1-2 roky, sklípkan americký 16 let; HMYZ - včela domácí: matka 4-8 let, dělnice 5-6 týdnů, mandelinka bramborová 1-2 roky, střevlíci 1-5 let, mravenci 10-15 let; RYBY - treska obecná 15 let, sleď. Rak říční BEZOBRATLÍ - Podříše mnohobuněční - Kmen členovci - Podkmen korýši Vyzkoušej se: opakování 1) Popiš stavbu těla raka. 2) Vysvětli, co je statocysta a jaký má význam. 3) Jaký je význam raků? Rozmnožovací soustava Jsou odděleného pohlaví Pohlavní dospělost - ♀ 4 roky,♂- 3r..

významné druhy raků: rak říční (Astacus astacus) a rak kamenáč (Austropotamobius torrentium). Během mapování bylo získáno 824 pozitivních registrací, z toho 709 údajů Kategorie Druh České jméno Počet nálezů Zákon 114/92 Sb. Směrnice EEC Červený seznam Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná 3.439 O N Vydra říční (Lutra lutra) 3. Za druhy ohrožené se prohlašují: Bezobratlí (Avertebrata) Batolec (Apatura sp.) Bělopásek (Limenitis sp.) Bělopásek (Neptis sp.) Číhalka pospolitá (Atherix ibis) Čmelák (Bombus sp.) Drabčík (Emus hirtus) Chrobák ozbrojený (Odontaeus armiger) Chrobák vrubounovitý (Sisyphus schaefferi Bezobratlí Kmen: Žahavci Rak říční Stínka zední Třída: Stonožky Stonožka škvorová Třída: Mnohonožky Vydra říční Řád: Zajícovci Králík divoký Zajíc polní Řád: Hlodavci Bobr evroý Křeček polní Morče divoké Myš domácí Potka VYHLÁŠKA 395/1992 Sb. ministerstva životního prostředí České republiky ze dne 11. června 1992, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

b) bezobratlí: rak kamenáč, rak říční, rak bahenní, perlorodka říční, velevrub malířský a škeble rybničná, c) obojživelníci. II. Osoba provádějící lov je povinna a) mítpři lovu vyprošťovač háčků a míru pro zjištění délky ryb bezobratlí ostatní Významným prvkem křivoklátské vodní fauny je rak kamenáč(Astacus torrentium), kriticky ohrožený druh, obývající některé menší vodní toky v prosperujících populacích. Rak říční (Astacus astacus) je dosti častý. CHKO Křivoklátsk (největší), štika obecná, okoun říční, karas obecný, pstruh potoční Živočichové - bezobratlí •rak říční

oko ve stojatých vodách (často ve větším počtu) mikroskopické potravou pro akvarijní rybičky obr. č. 6 BUCHANKA většinou v moři, mikroskopická vidličkovité nohy k pohybu, tykadla samička nosí vajíčka na zadečku obr. č. 7 LISTONOH až 7 cm v tůních, kalužích obr. č. 8 RAK ŘÍČNÍ obr. č. 9 v čistých tekoucích. Chráněné | Hájené druhy ryb. VYHLÁŠKA 395/1992 Sb. ministerstva životního prostředí České republiky ze dne 11. června 1992, kterou se provádějí některá.

Fauna Český ráj-Chránění živočichové CHKO Český ráj Geopar

rak říční mlok skvrnitý žížala obecná . hlemýžď zahradní myš domácí pstruh potoční vydra říční kos černý veš dětská . 4. Svoje znalosti si můžeš procvičovat Bezobratlí nemají páteř složenou z obratlů Maleninský M., Smrž J.: Zoologie - bezobratlí, Natura, Praha, 1997, ISBN 80-86034-14-3. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Denisa Dosoudilová. Tvorba materiálu je financována z ESF a státního rozpočtu ČR. Rak říční i rak kamenáč jsou chráněné druhy živočichů

Rak říční (Astacus astacus) Noble Crayfish – Magická hlubina

Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852) - rak signální . Čeleď: Astacidae - rakovití Status: nepůvodní druh Popis: Délka těla může dosahovat až 18 cm. Samice bývají zpravidla menší (okolo 12 cm).Tělo je obvykle hnědého zbarvení. Hlavohrudní krunýř je hladký a bez trnů. U kloubů pohyblivých prstů klepet se nachází bílá až namodralá skvrna, podle které dostal. dbpedia-cs:Bezobratlí; dbpedia-cs:Hru jako je například svinka, stínka, rak říční, krevety nebo krabi. Podle Bruscy mezi rakovce patří 40 200 známých druhů.Fylogenetické analýzy je někdy řadí do příbuznosti klanonožců (Copepoda) a rakovčíků (Mystacocarida), podle novějších analýz jsou však spíše blíže. V neposlední řadě mezi živočichy patří často neprávem opomíjení, ale přesto důležití bezobratlí. Ať už to jsou měkkýši, korýši, pavoukovci či hmyz. Rak říční ( Astacus astacus ) z naší přírody pomalu, ale jistě mizející druh díky znečišťování vod a introdukci jiných nepůvodních raků, kteří.

Rybářský řád a soupis revírů Zpč

Video: Bezobratlí živočichové fotografie Naturfoto

Seznam zvláště chráněných druhů živočichů vyskytujících se

Krab říční Původní obyvatel Číny byl dovezen i do Evropy. U nás se vyskytuje na Labi a na Vltavě. Dorůstá sž 7.5 cm, vyznačuje se širokými klepety a je celý porostlý chloupky. Dospívá ve čtyřech letech, pak se stěhuje do moře, kde samice naklade vajíčka, protože larvy se líhnou jen ve slané vodě Bezobratlí Druh Druh (vědecký název) Stupeň ohrožení Měkkýši perlorodka říční Margaritana margaritifera KO škeble rybničná Anodonta cygnea SO velevrub malířský Unio pictorum velevrub tupý Unio crassus Korýši listonoh letní Triops cancriformis rak bahenní Astacus leptodactylus O rak říční Vážky klínatka rohatá.

Rak říční | Naturfoto

Rak říční (Astacus astacus) - ChovZvířat

Bezobratlí: Rak říční (jen v čisté vodě) vážka,šídlo. Škeble rybničná. Bezobratlí - nemají uvnitř těla žádné kosti, ani obratle. Např. škeble rybničná, rak říční, žížala obecná, hlemýžď zahradní. Hmyz - včela medonosná, obrázek + popis, prac. list, nalepit Obratlovci - mají vnitřní kostru složenou z kostí, páteř z obratlů

Seznam zvláště chráněných druhů živočichů vyskytujících seČLENOVCI KORÝŠI RYBNÍKARak signální (Pacifastacus leniusculus) Signal Crayfish

www.jjjjj.estranky.cz - Bezobratlí - Rak říční (Astacus ..

Naše návštěva: srpen 2004 Komentáře: 6. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu let výrazně změnit - stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod.Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti Dokument o pavoucích - Svět na osmi nohou Vytvořeno Brothers In The Cool House produkcí 12. 12. 2012 12:1 Rybník Žába je místem mnoha společenských, ale i sportovních akcí. Po dlouhá léta se zde v červenci konal tradiční Čochtan (přejezd rybníka po úzké lávce na kole nebo na trakaři), v zimě se zde hraje hokej a chodí bruslit Našimi původními druhy raků byly: rak říční a rak kamenáč. Rak se při lezení pohybuje dopředu. Mořští raci, kteří chrání svůj měkký zadeček ulitou odumřelých plžů, se jmenují poustevníčci Stačí, aby do přírody unikla jedna jediná samice raka mramorového, a tuzemské druhy raků zmizí. Samice totiž k rozmnožení nepotřebuje samce a může tak dát vzniknout celé populaci. To by bylo pro našeho raka říčního či kamenáče fatální. Rak mramorový (též americký) je totiž přenašečem smrticího račího moru

Bezobratlí - zdarskevrchy

Náš rak říční . KDE SE VZAL? Ryby a vodní bezobratlí jako např. blešivci či larvy vodního hmyzu jsou v pořádku, zasaženi jsou pouze raci. 2) Raci jsou aktivní i přes den, chybí jim únikový reflex, bezcílně bloudí po dně a někdy se snaží jakoby poškrábat Astacus, rak říční, střevo, příčný řez. - 9. Dermanyssus gallinae, čmelík kuří - 10. Mya arenaria, rozchlipka, žábry, příčný a podélný řez - 11. Echinus, ježovka mořská, mladý jedinec, radiální řez - 12. Branchiostoma, kopinatec plžovitý, střed těla s žaberním střevem, játra a gonády, příčný řez. Po celém toku Rokytné na našem katastru žil hojně rak říční , což jen dokládá, jak čistá tam byla tenkrát voda. Raky jsme chytali do ruky pod kameny nebo v kořenech olší při březích, úspěšné lovy byly také na žabí stehýnka do skládacích provazových kesírků Rak říční. Je to náš původní druh. Veliký 15 - 18 cm. Býval nejhojnějším druhem raka u nás, dnes je velmi vzácný. Žije v čistých řekách a potocích, v jezerech a. rybnících, skrývá se pod převislými břehy, pod kořeny stromů i pod kameny. 2

Kriticky ohrožené druhy živočich

BEZOBRATLÍ PRVOCI trepka velká trypanozoma spavičná bobovka mrskavka měňavka mřížovec rak říční rak bahenní rak signální rak pruhovaný krab říční humr obecný vydra říční rosomák kuna lesní kuna skalní kočka divoká rys ostrovid kůň Převalského tur domác V tomto videu se podíváme na nejjedovatější zvířata, která se prohánějí po České republice ----- Hudba: Dance of the Sugar Plum Fairies Kevin MacLeod (i.. Bezobratlí. by HonzaLabsk, Sep. 2014. Click to Rate Hated It Click to Rate Didn't Like It Click to Rate Liked It Click to Rate Really Liked It Click to Rate Loved It 4.5 1; Favorite. Add to Rak říční. Rak bahenní. This quiz is incomplete! To play this quiz, please finish editing it. Delete Quiz. This quiz is incomplete! To play this quiz, please finish editing it

PPT - Podkmen: Korýši ( Crustacea ) PowerPointČlenovci - Korýši - poznávačka :: Zeměpis a přírodopis pro ZŠ

Mapování výskytu bezobratlých. Mapování výskytu bezobratlých probíhá ve spolupráci s AOPK ČR.Předmětem mapování jsou vybrané druhy pozoruhodné z hlediska svého rozšíření, od ohrožených a vzácných (tesařík alý, pijavka lékařská a mnohé další), ohrožených dle litery zákona (zlatohlávek tmavý či roháč obecný), málo známých (krtonožka obecná. Rak kamenáč - krátké seznámení Rak kamenáč (Austropotamobius torrentium) je jedním ze šesti druhů raků, vyskytujících se aktuálně ve volné přírodě ČR (Kozák et al. 2002, Kouba et al. 2014, Patoka et al. 2016).Pouze 2 druhy - rak kamenáč a rak říční (Astacus astacus) - jsou přitom na území České republiky považovány za původní Magická hlubina. Fotogalery © Viktor Vrbovský. Menu a widgety. Úvod. Intr Zástupce: Rak říční. Části těla:hlavohruď a zadeček. Hlavohruď - 2 páry tykadel (delší - hmat, kratší - čich); 3 páry končetin, oči na stopkách, kusadla, dva páry čelistí, klepeta. Zadeček: ocasní ploutvička (FOTO - oplozená vajíčka na ocasní ploutvičce - přesměrování na stránku) Dýchací soustava: žábr kotlinách. Protože dnes rak říční patří mezi kriticky ohrožené druhy naší fauny, je jeho výskyt v pohornické krajině rozhodně důvodem k radosti. Další ze zde objevených raků, rak bahenní, není naším původním druhem. První doložený výskyt na Severní Moravě pochází z r. 1989 právě ze zatopených důlních pokles • další bezobratlí: • žížala, hlemýžď, slimák, rak, křižák Obratlovci • mají vnitřní kostru • osou kostry je páteř, složená z obratlů • skupiny obratlovců: • ryby • obojživelníci • plazi • ptáci • savci Ryby • vodní • tělo pokryté kůžíse šupinami • končetiny přeměněné v ploutve.

 • Sushi miomi olomouc.
 • Jak investovat volné finanční prostředky.
 • Diana byla zavražděna.
 • Vysoká škola podnikání a práva.
 • Lac de neuchatel.
 • Západonilská horečka vyrážka.
 • Móda 20 let.
 • Fluor jed.
 • Startovaci kabely test.
 • Mapa větrných oblastí čr.
 • Obklady konfigurátor.
 • Zoo volná místa.
 • Poslední den ivety bartošové.
 • Big bang theory online season 11.
 • Tovární nastavení huawei.
 • Pikantní jehněčí guláš recept.
 • Gruntovní knihy plzeňsko.
 • Wow gallery mounts.
 • Bmw z4 2010.
 • Velux cabrio cena.
 • O2 esim 2019.
 • Jurský park díly po sobě.
 • Moderní domy bungalovy.
 • Cyklomaticka slozitost.
 • Omega hodinky zlaté.
 • Libani v opilosti.
 • Prodlužování vlasů karviná.
 • Jak upravit profilovou fotku na facebooku.
 • Puška 12 7.
 • Joaquin phoenix csfd.
 • Tlumene svetlo na kojeni.
 • Alza mixer.
 • Zara online shop cz.
 • Frank stallone dante stallone.
 • Lindy hop šaty.
 • Celiakie barva stolice.
 • Radio magic brno.
 • Oči raka.
 • Jak připojit ip kameru přes wifi.
 • Of monsters and men.
 • Skříňka pro zaměstnance.