Home

Konurbace japonsko

Japonsko - Populac

Svět se stěhuje do měst. Zatímco dnes žije v městských oblastech 54 procent světové populace, v roce 2050 to už budou dvě třetiny všech obyvatel planety. Největší městskou aglomerací planety je v současnosti japonské Tokio, která má pro nás neuvěřitelných 38 milionů obyvatel. Ve čtvrtek to bylo zveřejněno ve zprávě OSN, která se jmenuje World Urbanization. -konurbace - spojení 2 rozrůstajících se měst (obsahuje několik jádrových oblastí)-megalopole - spojení více velkých měst dohromady - souvisle zastavěné území - rozsáhlá oblast (stát Kalifornie, Japonsko

Druhá světová válka v Tichomoří - Wikipedi

Japonsko přijalo velké množství reforem, čímž se změnil jeho politický sytém, hospodářství a také měly tyto reformy obrovský dopad na fungování společnosti. Zatímco v prvním období okupace byly hlavními cíly demilitarizace a demokratizace, v druhém období byla nejdůležitější obnova ekonomiky.. Japonsko je pro nás důležitý trh, pověděl Babiš novinářům. Premiér připomenul, že v Japonsku by mohly získat uplatnění například výrobky českých podniků obranného průmyslu nebo jiných průmyslových firem

Japonsko - povrc

Rozmístění obyvatelstva na Zemi Velká nerovnoměrnost v rozmístění obyvatel: • 4/5 lidí žijí na severní polokouli • polovina obyvatel žije na 5 % rozlohy souše • Přes 50 % obyvatel je soustředěno v pásu do 200 km od moře • Asi 60 % obyvatel žije v nadmořské výšce do 200 m. n. m. (nížiny) Hustota zalidnění • poměr mezi počtem obyvatel a plochou území. Obecné: Originální název: Nihon Český název: Japonské císařství Užívaný název: Japonsko Anglický název: Japan Rozloha: 377 835 km 2 Poloha: 122°-146° v. d. a 23°-45° s. š. Využití plochy: 11 % orná půda, 2 % pastviny, 67 % lesy, 20 % ostatní Reliéf: nejvyšší bod - Fudžisan (3 776 m), nejnižší bod - Hachiro-gata (-4 m

Japonská neverbální komunikace aneb tajemství japonského

PPT - Východní Asie PowerPoint Presentation - ID:6287842

Japonsko - Wikipedi

Japonsko - Zeměpis - Referáty Odmaturu

Nejdelší Japonsko - přes 80 let. Skandinávské státy - Island. Jsou tam lepší podmínky. Žijí zdravě. konurbace soubory blízko ležících, stejně velkých, administrativně samostatných měst, obyčejně se společnou technickou sítí a další vybavenost. velkoměsta, konurbace, slamy. 24. Geografie Asie - přírodní poměry Asie, oblasti JZ Asie - arabský svět, státy Perského zálivu, charakteristika Indie, JV Asie-asijští tygři, Čína a její hospodářský potenciál, Japonsko - hospodářsky nejvyspělejší stát Asie. 25 Čiba (1 mil.) a Kjóto (1,5 mil). - nemá významné zdroje surovin, téměř všechny se dováţí - přesto patří mezi nejvyspělejší země světa, v současnosti zaujímá 2. místo na světě (podílí se 15 % na světovém hospodářství) - po 2. sv. válce vkládalo peníze do vzdělání, vědy a výzkumu - jsou proslulí.

- aglomerace - město s výrazným jádrem, konurbace - shluk stejně významných měst (Ostavsko) Anglický - umrtnost se zlepšuje v obou fázích, 1. f. porodnost neklesá (nárůst obyvatel), 2.f. porodnost klesá, Japonsko-mexický -snižování úmrtnosti, 1.f. porodnost roste, 2.f. porodnost klesá. Konurbace - souměstí, města do sebe prorůstají (Litvínov, Lovosice, Litoměřice) Megalopole - shluky velkých měst, přes 10 mil. obyvatel (Tokaidó až Hokkaidó, Severoamerická megalopole Bos-Wash) Slumy - chudinské čtvrti na předměstích - vysoká nezaměstnanost, kriminalita, negramotnos Propojením několika aglomerací-vznikají KONURBACE (Souměstí)-stávají se centrem hospod., politického a kulturního vývoje jednotl.států i kontinentů. 1 Tokio Japonsko 25772 Tokio Japonsko 28900 2 Sao Paulo Brazílie 19235 Sao Paulo Brazílie 25000 3 New York USA 16158 Bombaj Indie 24400 4 México Mexiko 15276 Šanghaj Čína 2170 -největší konurbace(=územní seskupení velkých měst) je rýnsko-rúrská-cca 11mil.obyv. Hospodářství:-vysoce rozvinutý průmyslový stát s vyspělím zemědělstvím -hospodářsky je Německo 3. nejsilnější zemí světa(za USA a Japonskem)-člen G8-má velmi intenzivní mechanizované zemědělství

Souměstí - Wikipedi

Obecné: Originální název: Kongeriket Norge: Český název: Norské království: Užívaný název: Norsko: Anglický název: Norway: Rozloha: 324 220 km 2. Téměř 80% světové elektrické energie vyrobí USA, Japonsko, Kanada ,Velká Británie, Francii, Německo, Rusko. Podíl jednotlivých druhů elektráren na světové výrobě elektrické energie - tepelné elektrárny . vyrábějí asi 2/3 veškeré světové el. energie východní Asie - centrem Japonsko - hospodářská velmoc - rozvoj po 2.sv.válce (koupilo know-how, uvolnění peněz po ukončení zbrojení), využilo otevřený ev.a amer.trh, konkurence schopni, pracovitost - později investice do ostatních států - podpora vzniku Asij.tygrů - Singapur, j.Korea, Malajsie, Tchaj-wa 13. Vysvětlete, co to znamená, že Japonsko je konstituční monarchií? Kdo stojí v čele? 14. Co je to tzv. konurbace? Jaké konurbace v Japonsku existují? 15. Jak dopadlo ve 2. světové válce Japonsko? Jakou v té době mělo ekonomiku? Jaké pracovní podmínky zde existovaly pro obyvatelstvo? 16. Jak ovlivnily ekonomiku Japonska v 50. Japonsko pro milovníky železnic, Přejezd šinkansenem na sever Kjúšú do konurbace Kitakjúšú, složené mj. z Kokury - původního cíle atomové bomby na Nagasaki, historického přístavu Modžikó aj. Přechod podmořským pěším tunelem Kanmon (780 m dlouhý) mezi Kjúšú a Honšú..

Ve světě je 28 megaměst, které mají přes 10 milionů

PPT - Východní Asie PowerPoint Presentation - ID:4673442

charakteristika obyvatelstva podle biologických a společensko-ekonomických znaků, rozmístění obyvatelstva, populační vývoj, přirozený přírůstek, porodnost a úmrtnost, migrace obyvatelstva, urbanizace, aglomerace, konurbace, megalopolis, milionové aglomerace světa a Evropy, hlavní světová náboženstv Z celkové rozlohy 41 526 km² tvoří 18,41 % vodní plocha. Žije zde 17,3 milionu obyvatel a s hustotou zalidnění 510 obyvatel na km² se jedná o jednu z celosvětově nejhustěji osídlených zemí. Skoro polovinu těchto obyvatel zahrnuje konurbace Randstad, kterou tvoří čtyři velké aglomerace - Amsterdam, Haag, Rotterdam a Utrecht

Jádrové a periferní oblasti - gymnázium jana opletala 4

Konurbace - aglomerace na vyšším stupni, mnohamilionová záležitost (Londýnská) Megapolis - mnohamilionové město přechází souvisle v druhé (severovýchod USA, Japonsko - Honšu), nejznámější megapole - pás Boston-Washington. Rozmístění obyvatelstva - je nerovnoměrn konurbace, megalopolis - Tokkaido, Boswash, Chippits, Sansan - USA, státy EU, Japonsko, Čína a Rusko vyrábějí 75 % všech průmyslových výrobků naší planety. 1. Těţební průmysl - nerostné suroviny členíme na paliva, rudy a ostatní suroviny

Čína 20): 1. Tokio 2. Soul 3. konurbace Ósaka a Kobé 4. Peking 5. Šanghaj 6. Kalkata 7. Bombaj Nejlidnatější státy: 1. Čína - 1,3 miliardy 2. Indie - 1,2 miliardy 3. Indonésie 4. Pákistán 5. Bangladéš 6. Japonsko Rasy a rasové složení - nachází se zde všechny 3 rasy - nejvyšší zastoupení - mongoloidní. • Japonsko - megalopole Tokio a Jokohama, megalopole Osaka, Kóbe, Kjóto • V Číně je největší aglomerací Šanghaj, druhou největší je Peking, významným hospodářským centrem je Hongkong • V Británii jsou hlavními centry aglomerace Londýna a konurbace ve střední.

1 Americká okupace Japonska FINALNI VERZ

 1. Japonsko - 50 000 - VELKOMĚSTA: v ČR - nad 100 000 obyv., světová velkoměsta - nad 1 mil. obyvatel - CITY = městské jádro, v němž převládají funkce obchodní, správní, kulturní nad obytnou - KONURBACE - prorůstání dvou a více měst, souměstí (např. Horní Slezsko na jihu Polska, Porýní
 2. Která oblast (megalopole) má nejvyšší hustotu osídlení? Které konurbace tvoří danou megalopoli? 26. Jakou politiku provádělo Japonsko v první polovině 20. století? Kdo je nyní japonským císařem a kdo předsedou vlády? 27. Jak a kdy byl rozdělen Korejský poloostrov? Kdy proběhla na poloostrově válka a s jakým výsledkem
 3. urbanizace, aglomerace, konurbace, megalopolis, největší světová města) 9. Geografie světového hospodářství (mezníky vývoje, rozdělení, průmyslové a zemědělsk 22.Porovnání nejvyspělejších států světa - USA a Japonsko (charakteristika zemí,.
 4. Norsko (Norway): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí, statistiky shromážděné CIA USA (World.
 5. Jádrové a periferní oblasti. Autor: Mgr. Helena Nováková. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace. Registrační číslo.
 6. 17. Japonsko, Čína a státy východní Asie Vymezení regionu, přírodní podmínky, obyvatelstvo a politický vývoj ve 20. století, ekonomika Japonska a Číny - příčiny úspěšnosti, ekonomika ostatních států V Asie. Problematika dodržování lidských práv - Tibet, KLDR. 18. Austrálie a Oceánie, Antarktid
 7. Japonsko světová špička vyspělosti hospodářské politiky konurbace) • velká pracovitost Japonců, vysoká kvalifikovanost - výzkum Fuji San Sakury Šinkansen. Čajový obřad Origami Manga rychlovlak Šinkansen. Japonská zahrada Bonsaj Samuraj Suši sumo

V Japonsku proběhne korunovace nového císaře

ZEMĚPIS 7.TŘÍDA (15. 6.- 19. 6.) Milí sedmáci tento týden, již jen opakujeme. 1. úkol - zkontrolovat a dát do pořádku (polepit) učebnici zeměpisu a odevzdat ve škole, atlas si necháváte na příští školní rok 2. úkol - doplňte tento pracovní list a vlepte do sešitu - neposílejte ke kontrol Japonsko se nachází v neklidné oblasti tzv. tichomořského kruhu ohně. Zde se stýkají euroasijská lit. deska s pacifickou a filipínskou a dochází k podsouvání těžší oceánské kůry pod lehčí pevninskou (subdukce) (časté zemětřesení a sopečná činnost (tvoří ji 3 největší konurbace:Tokio - Yokohama, Ósaka.

www.zemepis.estranky.cz - Japonsko

konurbace, megalopole, metropole, city, slumy), největší města světa 11. Zemědělství světa znaky a příklady extenzivního a intenzivního způsobu hospodaření, rostlinná a živočišná výroba (lokalizační faktory, hlavní plodiny a zvířata různých regionů), rybolov, lesnictví Průmysl svět f) Japonsko - hospodářsky nejvyspělejší stát Asie . 25. Litosféra - zemská kůra. a) stavba a složení zemské kůry. b) typy zemské kůry a vývoj. c) štíty a tabule. d) litosférické desky, jejich pohyby. e) geosynklinály a jejich vývo Konurbace Porúří společně s oblastí Kolína nad Rýnem představují největší průmyslovou základnu v Evropě. Průmysl ve východních spolkových zemích byl při zavedení srovnatelných mezd jen těžko konkurenceschopný, ale v současnosti se rozvíjí podstatně rychleji než na západě SÍDLA Venkovské osídlení Městské osídlení Sídelní systémy -zda-li je sídlo městem, se posuzuje podle několika faktorů: Administrativní funkce Velikost a význam Městský způsob života Právní definice Venkovské osídlení Založeno na zemědělské činnosti, méně na lesnictví, těžbě a rybářství Dnes tuto převládající fci ztrácí Doplněno o fci obytnou.

konurbace megalopole Tókajdó Seikan Šinkansen autonomie otevřené přístavy zvláštní ekonomická zóna zelená revoluce Tři soutěsky populační politika rozvinutá země rozvojová země nově industrializované země - asijští tygři ASEAN - sdružení národů jihovýchodní Asie OPEC - organizace zemí vyvážejících rop -lov velryb je zakÁzÁn (zákaz některé státy porušují - např, japonsko)-oceÁny = plÍce planety - produkce kyslÍku (zelenÉ Řasy) ohroŽenÁ pŘÍroda na zemi nejvĚtŠÍm ohroŽenÍm pro pŘÍrodu je ČlovĚk a jeho Činnost konurbace (soumĚstÍ) - spojenÍ nĚkolika mĚst nebo nĚkolika aglomerac Fertilita = plodnost určuje počet dětí, které se narodí jedné ženě. Největší fertilita je v Nigeru, Mali (7dětí), nejnižší v západní Evropě (1dítě). Kojenecká úmrtnost je do jednoho roku. Novorozenecká úmrtnost do jednoho měsíce. Dětská úmrtnost do 15 let (Afrika 160promile, Japonsko 4promile) charakteristika obyvatelstva podle biologických a společensko-ekonomických znaků,rozmístění obyvatelstva,populační vývoj,přirozený přírůstek,porodnost a úmrtnost,migrace obyvatelstva, urbanizace, aglomerace, konurbace, megalopolis, milionové aglomerace světa a Evropy, hlavní světová náboženství. Pojmy

Video: Jádrové a periferní oblasti, Z - Zeměpis - - unium

Jádrové a periferní oblasti světa - Vypracovaná maturitní

Sídelní aglomerace,konurbace a megalopolis. Současné tendence rozmístění obyvatel. Moderní národ a jeho znaky. Národy a státy. Náboženská problematika. (Čína, Japonsko, Korea). Čína - postavení ve světě, poloha a přírodní podmínky, historický vývoj, obyvatelstvo, surovinová základna, ekonomika. Japonsko a. Japonsko - jádrové oblasti. Jádrová oblast - území s vysokou koncentrací obyvatel, výroby a dalších společenských aktivit (opakem jsou oblasti periferní) Aglomerace - seskupení sídel s jedním či více velkoměstskými jádry. Konurbace - seskupení aglomerací. Tokio, Jokohama, Kawasaki, Nagoja, Ósaka, Kóbe, Kjót SÍDLA Megalopolis - poprvé v 60.letech v USA, propojení více tzv. městských polích (více center, nižší hustota osídlení, pásma zelených ploch), úplné fyzické propojení není nutné, kvalitní dopravní infrastruktura - Boswash, SanSan, Evroá, Japonská Megaměsto - obvykle více než 10 mil.obyv. Globální město - přímý účinek na globální záležitosti.

Japonsko - Novinky.c

OSN - 10000, ČR - 5000, Island - 200, Japonsko - 50000. hustota obyvatel. převaha obyvatel pracujících v průmyslu a službách. ráz zástavby (vícepodlažní domy) množství služeb a funkcí . Vymezení měst Obyvatelstvo - studií obyvatelstva se zabývá demografie - růst počtu, rozmístění, věkové složení, zaměstnanost, vzdělanost, sídla Růst počtu obyvatelstva: - v současnosti je na Zemi kolem 7 miliard obyvatel - rovnoměrně se zrychluje - na území ČR - 1810 4 mil., 1910 10 mil., 2010- 10 mil - k největšímu nárůstů došlo v době průmyslové revoluc Kontaktujte nás Gymnázium Václava Hlavatého, Louny Poděbradova 661 440 62 Louny tel.: 415 652 324, tel./fax: 415 653 565 e-mail: gvh@glouny.c

Japonsko - referát - Seminárky, referáty, maturitní otázky

Druhá světová válka byl globální vojenský konflikt, jehož se zúčastnila většina států světa a jenž se stal s více než 60 miliony obětí dosud největším a nejvíc zničujícím válečným střetnutím v dějinách lidstva.Příčiny války představovaly důsledky versailleské smlouvy, která prohloubila pocit ponížení v poražených státech, zvláště v Německu, a. Japonsko a asijští draci Pojmy: Sagarmatha, Rub-al-Chálí, Ladožské jezero, Sofia 9. GEOGRAFIE OBYVATELSTVA A síDEL urbanizace, aglomerace, konurbace, megalopolis, milionové aglomerace svéta a Evropy, hlavní svétová náboženství venkovská a méstská sídla, urbanizace, spojování mést, sídelní systémy, vliv geografick Japonsko se rozkládá na 4 hl. ostrovech(+ asi 3000 dalších), které lemují v pásmu dlouhém 3300 km východoasijské břehy.Hornatý terén- 80% rozlohy- s mimořádnou vertikální členitostí je jednou z příčin koncentrace hospodářství o obyvatelstva v úzkém pásmu pobřežních nížin( ve vnitrozemí jen nížina Kanto)

Korunovace císaře nebude za naše peníze, zlobí se Japonci

 1. 21.4. Japonsko - Zeměpis otázky, referát
 2. Japonsko :: Zeměpis
 3. Okruh středním Japonskem Poznávací zájezdy do Japonsk

Japonsko - Základní informace - průvodce na Orbion

 1. Východní Asie, Z - Zeměpis - - unium
 2. Zápisky ze sexty - Zeměpis - Asi
 3. Konurbace
 4. Japonsko bez cestovky (průvodce) Cestujlevne
 5. konkurence - překlad do japonštiny slovník slovniky
 6. Japonsko Pro Milovníky Železnic, Techniky a Bizarností

Geografie světového obyvatelstva - otázka ze zeměpisu

 1. vzorova stranka - Japonsko
 2. Demografie a lidská sídla - Vypracovaná otázka ze zeměpisu
 3. 1. díl - Japonsko
 4. Studuj snadno Zeměpis I
 5. Obyvatelstvo a sídla světa - otázka ze zeměpisu Studijni
 6. Sídla - Zeměpis - Referáty Odmaturu
 • Sagrada familia referat.
 • Průvodce všehoschopného hráče seznam epizod.
 • Ovzduší jihlava.
 • Čtení etiket.
 • Cibule akce.
 • Rc model volvo xc60.
 • Moučnivka nakažlivost.
 • Nejlepší rodinné auto do 200 tisíc.
 • Cup to grams.
 • Pavilon h výstaviště brno výstaviště 405 1 brno 60300.
 • Průměrná čistá mzda usa.
 • Chovná stanice čivav jižní čechy.
 • Plicní fibróza wikipedia.
 • Alkoholické koktejly s ovocem.
 • Ledový salát s dresinkem recept.
 • Nedostatek krevní plazmy.
 • Jodid draselný 65mg hameln.
 • Palmovka domácí potřeby.
 • Diagnostika jedinců s poruchou chování.
 • Fotolab kromeriz.
 • Nabízím střih videa.
 • Zoner rámečky.
 • Trx hrudník.
 • Paroží na okus.
 • Okresy slovensko.
 • Dystrofie sítnice.
 • Nařízení evropského parlamentu a rady (eu) č. 1169/2011.
 • Sony vegas pro 15 cracked 64 bit.
 • Zkušební otázka č 37.
 • Sloup marca aurelia.
 • Výkup vozů škoda.
 • Tři králové film.
 • Kemer turecko počasí.
 • Antibiotika v těhotenství angina.
 • Puška m15.
 • Transformers zánik.
 • Ozvi se zítra.
 • Fotokolaz online.
 • Lord of the rings csfd.
 • Háčkovaná orchidej návod.
 • Bazos andulky.