Home

Bitmapová rastrová grafika

Bitmapová grafika vyniká tam, kde by byla vektorová grafika příliš komplexní (fotografie, složité ilustrace plné stínů a rozmanitých barev atp.) nebo když je třeba zdigitalizovat data, u nichž nelze provést jejich jednoduchou vektorizaci. Rastrová grafika má své využití napříč všemi počítačovými obory Bitmapová grafika (někdy také bitmapa či rastrová grafika) je spolu s vektorovou grafikou jedním ze dvou hlavních způsobů, jak lze zaznamenat dvojrozměrný obraz. Celý bitmapový obrázek je tvořen pravidelnou mřížkou z bodů, přičemž každý bod má přiřazenu určitou barvu. Na obrazovce monitoru pak jednotlivé barevné body splývají a uživatel tak vidí pouze barevné. Bitmapová grafika se využívá ke složitému zobrazování digitální obrazové informace. Běžným zařízením nelze prezentovat obdobně složité obrazy ve vektorech. Rastrová grafika se tedy využívá ke zpracování (úpravy, prohlížení) digitálních fotografií, tvorbě bitmapových obrázků, výplní apod Rastrová (bitmapová) grafika. V rastrové grafice je celý obrázek popsán pomocí jednotlivých barevných bodů (pixelů). Body jsou uspořádány do mřížky. Každý bod má určen svou přesnou pologu a barvu. Kvalitu záznamu obrázku ovlivňuje především rozlišení a barevná hloubka

Bitmapová grafika Bitmapová grafika (někdy také bitmapa či rastrová grafika) je spolu s vektorovou grafikou jedním ze dvou hlavních způsobů, jak lze zaznamenat dvojrozměrný obraz. Celý bitmapový obrázek je tvořen pravidelnou mřížkou z bodů, přičemž každý bod má přiřazenu určitou barvu rastrová grafika místo bitmapové. V rastru má každý bod přiřazenou určitou barvu (např. RGB) a přesnou pozici. Tento způsob popisu obrázků používá televize nebo digi-tální fotoaparát. Kvalitu záznamu obrázku ovlivňuje především rozlišení a barevná hloubka Bitmapový/rastrový formát (bitmapová/rastrová grafika) Ukázka rozdílu vektorové a rastrové grafiky Data rastrových formátů jsou uložena do matic tvořených pixely (každý pixel obsahuje informace o světlosti a barvě), takže pixelová grafika je plochou tvořenou barevnými body (pixely)

Když jsem zmiňoval fotografii jakožto bitmapový prvek, tak s ní si vektorová grafika bohužel neporadí. Není to ani technicky možné, ačkoliv můžeme některé obrázky tzv. zvektorizovat, ale to lze udělat pouze pokud jde o takové motivy, které zůstanou srozumitelné i po převedení do křivek Bitmapová grafika (někdy také rastrová grafika) tvoří spolu s vektorovou grafikou dva základní způsoby, jakými počítače ukládají a zpracovávají obrazové informace.Bitmapový obrázek je tvořen jednotlivými barevnými body (pixely), které jsou uspořádány do pravidelné mřížky. Ta svou hustotou udává rozlišení.. rastrová grafika se využívá na obrázcích (například z programu Malování) či u fotografií - v případech, kdy je potřeba věrné zachování původní scény. Její nevýhodou je datová velikost a snížení kvality při jejím zvětšení 1) Rastrové editory (bitmapová grafika) Malování, Photo Editor, Adobe Photoshop 2) Vektorové editory CorelDRAW, AutoCAD, 3D studio Max Jaký je v těchto programech rozdíl? Rastrové editory Rastrová grafika je pravidelná organizovaná síť bodů. Využívá se hlavně pro editaci fotek. Obrázek je uložen bod po bodu

Bitmapová grafika

Bitmapová grafika

Co je bitmapová grafika Štráfelda

Grafika | Wordpress pro VOŠP

Bitmapová grafika - Wikisofi

Bitmapová grafika - někdy také označovaná jako rastrová grafika. Už podle názvu je patrné, že grafika je složena z rastru (tedy jakési pomyslné sítě bodů, tzv. bitmapy), kde každý bod má definovánu svou barvu a jas. Při určitém množství a jemnosti rastru začnou body opticky splývat a vytvoří obraz Bitmapa (rastrová grafika) se skládá z miliónů malých bodů, pixelů.Každý jednotlivý pixel může mít jakoukoli barvu.Na počítačové obrazovce malé body splývají v jednotné části obrazu (barevná oblast, barevný přechod), které uživatel vidí jako souvislé

Grafika – ICT polopatě

• Bitmapová grafika (rastrová grafika)je jeden ze dvou základních způsobů, jakýmpočítačeukládají a zpracovávají obrazové informace. • Spolu s vektorovou grafikou představují dva základní způsoby ukládání obrázků. • V bitmapové grafice je celý obrázek popsán pomocí jednotlivých barevných bodů pixelů Bitmapová (rastrová) grafika Zuleger, Žemlička - G5 Rozlišení, DPI -rozlišení = počet pixelů zobrazených na obrazovce -DPI (dots per inch) = počet pixelů na 1 palci (2,54cm) Počítačová grafika Výhody a nevýhody rastrové grafiky Kde se s rastrovou grafikou setkáváme? Obo Grafika: rastrová (bitmapová) vektorová: Co to je: základem je mřížka obrazových bodů - pixelů, a její velikost (šířka × výška), při vstupu / výstupu z / na periferní zařízení (skener / tiskárna) je důležité rozlišení v dpi (kolik bodíků na palec; 1 palec je asi 2,54 cm): základní prvkem jsou objekty (úsečka, křivka, obdélník), které lze matematicky. 2D počítačová grafika Existují dva základní přístupy ke 2D grafice: vektorová a rastrová grafika. Vektorová grafika ukládá přesná geometrická data, například souřadnice bodů, propojení mezi body (úsečky a křivky) a vyplnění tvarů Bitmapová (rastrová) grafika. V bitmapové grafice je celý . obrázek popsán pomocí. jednotlivých . barevných bodů (pixelů). Body jsou uspořádány do mřížky. Každý bod má . určenu svou . přesnou polohu a barvu. Tento způsob popisu obrázků používá např. televize nebo digitální fotoaparát

Rozdíl mezi rastrovou a vektorovou grafikou | Kreativio

Rastrová (bitmapová) grafika •V bitmapové grafice je celý obrázek popsán pomocí jednotlivých barevných bodů (pixelů). •Body jsou uspořádány do mřížky. •Každý bod má určenu svou přesnou polohu a barvu. •Tento způsob popisu obrázků používá např. PC, televize nebo digitální fotoaparát Rastrová grafika. Může se nazývat i bitmapová grafika. Je tvořena takzvanou rastrovou mřížkou, která má pevně daný počet rastrových bodů. Body, které se nazývají pixely, určují rozměry obázků. Mají pevně danou polohu, barvu a jas

Rastrová (bitmapová) grafika

Když je řeč o grafických editorech pro bitmapovou grafiku, rozhodně je samozřejmé začít nástrojem Adobe Photoshop. Tento velmi obsáhlý grafický editor je určený zejména pro pokročilé uživatele a složitější úpravy fotografií.Jak jistě víte, pracuje se zde pomocí překrývajících se vrstev, díky kterým se kromě úpravy fotografií Adobe Photoshop hodí výborně. Bitmapová grafika je vhodná především pro pořizování a ukládání fotografií. U bitmapové (nebo též rastrové) grafiky je u každého bodu pomocí pomyslné mřížky určena jeho přesná poloha a barva. Kvalita obrázku je ovlivněna zejména rozlišením (hustotou mřížky) a barevnou hloubkou (počtem barev)..

Rastrová grafika :: Grafika

RASTROVÁ GRAFIKA (BITMAPOVÁ) Základ rastrové grafiky tvoří pomyslná síť buněk (čtverečků = pixelů). Každý pixel má svojí barvu a dohromady tak tvoří potřebný obraz. Rozmanitost zbarvení oněch pixelů dělíme na následné formáty bitmapová grafika rastrová grafika Způsob počítačového zpracování obrazové informace, s níž se pracuje jako s mřížkou složenou z obrazových prvků - bodů (pixelů). Pixel je jeden bod v pravoúhlé síti bodů. Obrazová informace je zaznamenávána a uchovávána jako soubory bitů v paměťových místech odpovídajících. Neboli (rastrová grafika) je jeden ze dvou nejzákladnějších způsobů, kterým zpracováváme a ukládáme informace o obrázku. Tím druhým je vektorová grafika. Bitmapová grafika popopisuje obrázek pomocí jednotlivých pixelů (barevných bodů), které jsou uspořádané do tvaru mříže

Rastrová počítačová grafika - O škole

Rastrová či bitmapová grafika nebo krátce bitmap je označení pro jeden ze způsobů počítačového zpracování dvourozměrných obrázků při tvorbě webové grafiky. Tato grafika převádí veškeré obrazové informace na body, známé jako pixely, umístěné v pravidelné mřížce - rastru. Jednotlivé pixely mají přiřazenou. Počítačová grafika je Výpočetní grafika, která se dělí na rastrovou a vektorovou. Počítačová grafika slouží pro tvorbu grafických objektů pro různé firmy, stránky, fanarty apod. Rastrová grafika (bitmapová) Je tvořena rastrovou mřížkou, která má pevně daný počet pixelů (obrazových bodů) 3 Rastrová grafika • Někdy také BITMAPOVÁ grafika - Odvozeno od mapování bitů • Obrázek uložen bod po bodu • Každý bod obsahuje informace o: - Poloze (x-ová a y-ová souřadnice) - Barvě - Jasu - Kontrast

Bitmapová grafika (rastrová grafika) je jeden ze dvou základních způsobů, jakým počítače ukládají a zpracovávají obrazové informace (druhý způsob je vektorová grafika). V bitmapové grafice je celý obrázek popsán pomocí jednotlivých barevných bodů (pixelů). Body jsou uspořádány do mřížky Rastrová grafika (jinak též bitmapová grafika) je v obecném povědomí uživatelů počítačů zakořeněna daleko hlouběji, především proto, že tvoří naprostou většinu obrázků, se kterými běžný uživatel normálně přijde do styku Rastrová (bitmapová) grafika Obrázek je uložen jako bitová mapa - tedy jako obdélník z pixelů, kde je pro každý bod zapsána barva, případně jas nebo Poznámka Běžný výstup (na monitor, na tiskárnu) je realizován pomocí bodů: Pixel na obrazovce Point při tisku Rastrová a vektorová grafika se týká.

2. Bitmapová a vektorová grafika 2.1. Bitmapová (rastrová) grafika 2.1.1. Definice Rastrová grafika představuje jeden ze dvou základních způsobů, jak ukládat obrázky. V bitmapové grafice se celý obrázek skládá z jednotlivých bodů uspořádaných do mřížky (rastru), tzv. bitmapy, kde je u každého bodu definována barva a jas Bitmapová (rastrová) grafika Bitmapový (rastrový) obrázek je složen z mnoha malých bodů (pixelů). Každý bod má v obrázku svou přesnou pozici a barvu. Z čím většího počtu bodů je obrázek složen, tím je kvalitnější - obsahuje více de RASTROVÁ (BITMAPOVÁ) GRAFIKA Bitmapový grafický editor nebo také rastrový grafický editor je počítačový program umožňující uživateli prostřednictvím grafického rozhraní vytvářet a upravovat soubory s rastrovou grafikou. Data jsou zaznamenávána v některém z formátů vhodných pro bitmapovou grafiku jako např

•Rastrová (bitmapová). •Vektorová. •Prostorová. •Mezi počítačovou grafiku se někdy zařazuje i ASCII art - vytváření obrázků pomocí písmen a znaků na tiskárně. RASTROVÁ GRAFIKA V rastrové grafice je celý obrázek popsán pomocí jednotlivých barevných bodů (pixelů). Obrázek je rozložen na mřížku (rastr Rastrová grafika PC grafika • rastrová (bitmapová) - digitální fotografie (celý obrázek je popsán pomocí hodnot jednotlivých barevných bodů - pixelů, uspořádaných do pravoúhlé mřížky) • vektorová - obrázky vytvořené grafickým editorem - šipky, lišty, tlačítk

Rastrová grafika; Rastrová nebo také bitmapová grafika (bitmapa = bitová mapa z dob, kdy jeden bod byl popisován jako jeden bit) funguje na principu rozložení bodů (pixelů = obrazových bodů) do pravidelné mřížky (rastr). Každý pixel je jednobarevný a má svou danou barvu v barevném režimu, nejčastěji v režimu RGB, který. Rastrová (bitmapová) grafika - reprezentace obrazu pomocí pixelů (nejmenší nedělitelný bod se spojitou barvou a odstínem, nese informaci o jasu, barvě, průhlednosti); pixely jsou uspořádány do mřížky (= bitová mapa, bitmapa), při zvětšování obrazu dochází ke zhoršení kvality obrázku, - nevýhody: snížená kvalita. Bitmapová grafika, formáty, výhody a nevýhody bitmapové grafiky: Rastrová grafika. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia. Bitmapová grafika (rastrová grafika) Je jeden ze dvou základních způsobů, jakým počítače ukládají a zpracovávají obrazové informace. Spolu s vektorovou grafikou představují dva základní způsoby ukládání obrázků. V bitmapové grafice je celý obrázek popsán pomocí jednotlivých barevných bodů (pixelů) překročí-li složitost grafického objektu určitou mez, začne být vektorová grafika náročnější na paměť, procesor, velikost disku než grafika bitmapová. Vektorová grafika se používá zejména pro počítačovu sazbu, tvorbu ilustrací, diagramů a počítačových animací

Co je Bitmapová grafika Adapti

Rastrová grafika. 1.8.2011. Bitmapová (rastrová) je jeden ze dvou základních způsobů, jakým počítače ukládají a zpracovávají obrazové informace. Spolu s vektorovou grafikou představují dva základní způsoby ukládání obrázků Rastrová a vektorová grafika Rastrová a vektorová grafika3 jsou dva základní typy počítačové grafiky, jejichž principy byly stručně popsány již v úvodu. Liší se od sebe způsobem zobrazování, jejich úpravami a následným výstupem 1. GRAFIKA grafika vektorová - křivky grafika bitmapová (rastrová, bodová) - pixely VLASTNOSTI BITMAPOVÉ GRAFIKY (FOTOGRAFIE) rozměrová velikost o pro web 640x480 px, 800x600, 1024x768 (1280x1024, 1920x1080 - HD) o pro tisk podle velikosti papíru v cm rozlišení o 72 dpi (bodů na palec) - we bitmapová (rastrová) grafika. vektorová grafika. zmenšíme-li bitmapový obrázek, zmenší se počet jeho bodů (tj. ztratí se část jeho informace); naopak zvětšíme-li obrázek stane se neostrým zmenšování a zvětšování vektorového obrázku nemá vliv na jeho kvalitu (stejná ostrost) pro práci s digitálními fotografiemi.

2.2.1 Rastrová grafika Rastrová, nebo-li bitmapová grafika, je druhý hlavní zp ůsob, jak ukládáme dvourozm ěrné obrazy v elektronické podob ě. V rastrové grafice pracujeme s jednotlivými barevnými body, pixely, které jsou uspo řádány do m řížky a teprve p ři celkovém pohledu poskládají celý obraz BITMAPOVÁ (RASTROVÁ) GRAFIKA. rastrový obrázek je celý popsán pomocí jednotlivých barevných bodů (pixelů). VEKTOROVÁ GRAFIKA. vektorový obrázek je složen ze základních, přesně definovaných útvarů, jako jsou body, přímky, křivky a mnohoúhelníky Vektorová grafika Poznáte typ grafiky? Bitmapová (rastrová) grafika. Bitmapový obráze Rastrová (bitmapová) grafika Bitmapová grafika (rastrová grafika) je jeden ze dvou základních způsobů, jakým počítače ukládají a zpracovávají obrazové informace (druhý způsob je vektorová grafika). V bitmapové grafice je celý obrázek popsán pomocí jednotlivých barevných bodů (pixelů). Body jsou uspořádány do. Rastrová (bitmapová) grafika • celý obrázek je popsán pomocí jednotlivých barevných bodů (pixelů) •body jsou uspořádány do mřížky (každý bod má určen svou přesnou polohu a barvu v nějakém barevném modelu (např. RGB) •použití: televize nebo digitální fotoaparát (kvalitu záznamu obrázk

 1. Rastrová grafika. Bitmapová (rastrová) grafika. Běžné grafické formáty a jejich vlastnosti. Grafické editory - přehled free programů pro grafiku. Hornil StylePix - free rastrový editor. Irfanview 4.20. Grafika online 1 - přehled online editor.
 2. Bitmapová grafika Někdy také označovaná jako rastrová grafika. Už podle názvu je patrné, že grafika je složena z rastru (tedy jakési pomyslné sítě bodů, tzv. bitmapy), kde každý bod má definovánu svou barvu a jas. Při určitém množství a jemnosti rastru začnou body opticky splývat a vytvoří obraz
 3. Bitmapová grafika. Rastrová nebo také bitmapová grafika se využívá pro obrázky či fotografie. Tedy v případech, kdy je potřeba věrné zachování původní scény a barevnosti. Její nevýhodou oproti vektorové grafice je datová velikost a snížení kvality při jejím zvětšení

Rastrová (bitmapová) grafika. obraz je popsán pomocí pravidelné sítě pixelů, organizované jako dvourozměrná matice bodů; každý pixel nese specifické informace, např. o jasu, barvě, průhlednosti; obraz v rastrové grafice má omezené rozlišení dané počtem řádek a sloupců ; výhody. vhodná pro digitální fotografi Nehodí se na zápis složitých barevných ploch Bitmapová grafika (rastrová grafika) je jeden ze dvou základních způsobů, jakým počítače ukládají a zpracovávají obrazové informace. V bitmapové grafice je celý obrázek popsán pomocí jednotlivých barevných bodů (pixelů) Body jsou uspořádány do mřížky Grafická data se obvykle dělí na data vektorová a bitmapová (rastrová).. Vektorová data: vektor je v souvislosti s grafickými soubory chápán v tradičním slova smyslu, tj. je ztotožňován s s orientovanou úsečkou, tj. úsečkou, na které rozlišujeme počáteční a koncový bod, popř. s veličinou která je určena velikostí, směrem a orientací Inkscape slúži predovšetkým na tvorbu a editáciu vektorovej grafiky (SVG), ale dá sa v ňom aj spojiť práca s rastrovou (bitmapovou) a vektorovou grafikou (kr.. GRAFIKA Počítačová grafika je obor výpočetní techniky, který se zabývá využíváním počítačů k tvorbě a upravování vizuálních objektů. Grafika se dělí na 2 typy a to za 1. na grafiku rastrovou a za 2 na grafiku vektorovou. 1.RASTROVÁ GRAFIKA Rastrová grafika neboli BITMAPOVÁ. V této grafice je celý obrázek popsán pomocí jednotlivých barevných bodů (pixelů)

Grafický formát - Wikisofi

Posts about Bitmapová grafika written by travellife886. Wordpress pro VOŠP Stránka s projektem Barbory Šindlerové Bitmapová grafika Dolar excel gmail GOOGLE Google služby grafika html ICT Jas MS Násobilka Obrázek Obrázky office Online Rastrová grafika Rozšířené vyhledáván. Bitmapová (rastrová) grafika Bitmapová grafika je tvořena jednotlivými pixely, je to dvourozměrnásoustava obrazovýchbodů,každýbod másvou X souřadnici a Y souřadnici, čímž je vymezena jeho pozice na obrázku. Vždy se jedná o čtvercovou síť pixelů (obrazových bodů) Rastrová nebo také bitmapová grafika je tvořena tzv. rastrovou mřížkou. Je tvořená pixely, což je nejměnší obrazová jednotka, která určuje rozměry obrazu.. Nejpoužívanější formáty: JPEG - formát s nastavitelnou kompresí PNG - formát pro bezeztrátovou kompresi (nepodporuje systém barev CMYK

Rozdíl mezi vektorovou a bitmapovou grafikou » Tomáš Kůrk

 1. Rastr, nebo také rastrová grafika, či bitmapová grafika je typem zobrazování a tisku obrazových materiálů založený na mřížce složené z mnoha malých bodů - pixelů. Tyto body jsou seřazeny do sloupců a řádků a každý bod má svou vlastní barvu, které dohromady tvoří obraz. Typické formáty jsou JPEG, PNG či GIFF
 2. Bitmapová = rastrová grafika. Je to jeden ze dvou základních způsobů, jakým počítače ukládají a zpracovávají obrazové informace. V bitmapové grafice je celý obrázek popsán pomocí jednotlivých barevných bodů (pixelů)
 3. •bitmapová (rastrová) grafika skládající se z převážně jednoduchých čárových objektů a ne příliš velkého počtu barev •8-mi bitová grafika (max. 256 barev -kombinace hodnot 0 a 1) •umožňuje průsvitnost -ale jen v novější verzi -GIF89
 4. Bitmapová grafika - neboli rastrová grafika je jedním ze způsobů, jak počítače zpracovávají obrazové informace. Bitmapa = rastr je síť barevných bodů (pixelů), které jsou poskládány do mřížky a vytvářejí celkový obrázek. Každý bod má definovánu barvu a jas. V určitém množství a jemnosti rastru začínají.
 5. Vektorová grafika představuje jeden ze dvou nejčastěji používaných grafických formátů při návrhu. Tím druhým je bitmapová (rastrová) grafika. Vektorová grafika, kterou lze vytvářet v aplikaci Illustrator, je nezávislá na rozlišení. To znamená, že lze donekonečna měnit její velikost, aniž by to vedlo ke ztrátě kvality
 6. Rastrová grafika Po číta čová grafika se d ělí podle zp ůsobu práce s obrázky, zpracování a ukládání obrazových informací do po číta če na rastrovou a vektorovou . Jde se o dva naprosto odlišné p řístupy. Rastrová, nebo-li bitmapová grafika popisuje obrázek pomocí množiny bod ů ( pixel ů), z nich

Bitmapová (rastrová) grafika Bitmapový (rastrový) obrázek se skládá z jednotlivých bodů , nebo-li pixelů . Body, pixely, jsou uspořádány do mřížky , kde každý jednotlivý bod má svoji přesnou polohu a barvu v barevném spektru (nejčastěji hovoříme o RGB) Rastrová grafika Bitmapová (rastrová) grafika je jeden ze dvou základních způsobů, jakým počítače ukládají a zpracovávají obrazové informace. obrázek je složen ze sítě bodů (rastru, tzv. bitmapy) každý bod má definovánu svou barvu a jas

Co je to Bitmapová grafika (rastrová grafika)? ️ Definice

 1. Maturitní téma: Počítačová grafika (rastrová a vektorová grafika, grafické programy, formáty) Grafické editory Grafické editory jsou určeny k tvorbě a editaci grafiky neboli obrázků. 2 základní druhy grafických editorů lišící se způsobem vzniku a záznamu grafické informace: Bitmapové (rastrové) editory
 2. a) Rastrová (bitmapová grafika) - obrázek je složen z jednotlivých bodů (pixelů). Každá bod má v obrázku svou velikost a barvu. Body jsou uspořádány do mřížky (rastru). Použití: fotografie, loge, grafické scény. Výhody: - pořízení obrázku je velmi snadné například pomocí fotoaparátu nebo scaner
 3. Grafika pro webové stránky. Zoner Callisto 5 FREE je oblíbený nástroj pro přípravu nejrůznějších prvků webové grafiky. Veškeré vytvořené objekty lze snadno exportovat do bitové mapy s kontrolním náhledem výsledku operace a nastavením kvality výsledku, jako antialiasing nebo stupeň JPEG komprese a další
 4. Grafika je pro hodně lidí velkou neznámou. I pro mě byla a stále ještě bude. Více o ní se dozvíte v tomto příspěvku. Všechny informace jsou převzaty z mého maturitního tématu k předmětu ICT. Grafika - obor, který používá počítač k tvorbě umělých grafických objektů a dále také na úpravu zobrazitelných a prostorových informací, nasnímaných z reálného.

Jaký je rozdíl mezi rastrovou a - Vektorová grafika

 1. Rastrová (bitmapová grafika) - obrázek je složen z jednotlivých bodů (pixelů). Každá bod má v obrázku svou. velikost a barvu. Body jsou uspořádány do mřížky (rastru)
 2. Kurz je zaměřen na základní seznámení se s programem Adobe Photoshop, ve kterém se upravuje rastrová (bitmapová) grafika. Pro koho je kurz určen. Účastnit se může kdokoliv. Tato varianta je zaměřena pro začátečníky, nemusíte mít tedy žádné vstupní znalosti z grafiky, pouze chuť naučit se rastrovou grafiku
 3. Bitmapová grafika itmapová - jinak také rastrová - grafika je způsob ukládání digitálních grafických souborů. Plocha dokumentu je rozdělena do mřížky (rastru), jehož nejmenší a dále nedělitelnou jednotkou je pixel. Slovo pixel vzniklo spojením anglického výrazu picture element, překlad obrazovkový bod. S rostoucí.

Vektorová grafika - Wikipedi

•Bitmapová (rastrová) grafika •digitální fotografie •skenované dokumenty •grafika z webu •rastrové mapy •Základní jednotka = obrazový bod = pixel •Zvětšování = ztráta kvality •Formáty: JPG, BMP, TIFF, PNG, Úprava bitmapové grafiky Bitmapový editor Vylepšení a modifikace fotografi Rastrová (bitmapová) grafika V bitmapové grafice je celý obrázek popsán pomocí jednotlivých barevných bodů pixelů. Body jsou uspořádány do mřížky. Každý bod má určen svou přesnou polohu a barvu v nějakémbarevném modelu Obr Bitmapová (rastrová) grafika. V bitmapové grafice je celý obrázek popsán pomocí jednotlivých barevných bodů (pixelů). Body jsou uspořádány do mřížky. Každý bod má určen svou přesnou polohu a barvu

Pochopení pojmů vektorová a rastrová (bitmapová) grafika. Základní přehled v oblasti grafického softwaru. Základní přehled v oblasti hardwaru používaného na DTP pracovišti. Znalost pojmu CtX - digitální zpracování tiskových forem. JÁDRO MODULU. Charakteristika modulu Rastrová (bitmapová) grafika. Obrázek je bodovou mozaikou skládající se z bodů o stejné velikosti, ale různých barev a jasu. Každý bod může mít barvy a jas odlišné od ostatních. Tato grafika je vhodná např. pro fotografie (mnoho barevných odstínů, jasně nedefinovaná rozhraní ploch)

Vektorová grafika :: Grafika

1 GRAFIKA grafika vektorová - křivky grafika bitmapová (rastrová, bodová) - pixely VLASTNOSTI BITMAPOVÉ GRAFIKY (FOTOGRAFIE) rozměrová velikost/rozlišení o 640x480 px, 800x600, 1024x768, 1280x720 (720p, HD Ready 16:9),. Bitmapová (rastrová) grafika - obraz se skládá z jednotlivých bodů (pixelů), které jsou uspořádány do mřížky, každý bod má určenou polohu a barvu. Výhody: pořízení obrázku je snadné (fotoaparát, skener) Nevýhody: maj Grafika. rastrová (bitmapová) vektorová. Co to je. základem je mřížka obrazových bodů - pixelů, a její velikost (šířka × výška), při vstupu / výstupu z / na periferní zařízení (skener / tiskárna) je důležité rozlišení v dpi (kolik bodíků na palec; 1 palec je asi 2,54 cm) základní prvkem jsou objekty (úsečka, křivka, obdélník), které lze matematicky popsat. Základní informace o počítačové grafice - rastrová a vektorová, rozdíly a použití. Autor: Mgr. Tereza Svobodová (Autor) Jazyk: Čeština: Očekávaný výstup: ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací další materiály k tomuto očekávanému výstupu Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0028 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_05 Rastrová grafika (jinak též bitmapová grafika) je v obecném povědomí uživatelů počítačů zakořeněna daleko hlouběji, především proto, že tvoří naprostou většinu obrázků, se kterými běžný uživatel normálně přijde do styku

 • Basenji chovná stanice.
 • Vlčí děti prezentace.
 • Vyhodnocení spermiogramu.
 • Reklamační řád služeb.
 • Klíčová služba brno.
 • Lucie bílá romské kořeny.
 • 24 hours le mans 2019 moto.
 • Agricola základní hra.
 • You tube cindy.
 • Rieker boty pánské.
 • Vlčí zub u koní.
 • Slova na dvojité w.
 • Jysk polštáře 70x90.
 • Podvody na seznamce.
 • Sportovní ponožky na zakázku.
 • Keře v čr.
 • Detoxikace organismu od marihuany.
 • Buffalo american steakhouse brno.
 • Martini extra dry.
 • Akce jeseník 2018.
 • Bmw z4 2010.
 • Kopírování souborů windows 10.
 • Bedla zrůžoví.
 • Doomsday heist 2.
 • Wowpedia arthas.
 • Bugs bunny film.
 • Lenka láskorádová anglicky.
 • Umělecká škola líšeň.
 • Probiomaxík baby davkovani.
 • Tilapie.
 • Dodge grand caravan 2017.
 • Kefírové mléko účinky.
 • Podlaha z dřevěných špalíků.
 • Kameny postavené na sobě.
 • Dezinfekce lahve.
 • Traktory 4 4 bazar.
 • Golf le fleur hoodie.
 • Regenerace po alkoholu.
 • Výroba surového železa.
 • Nacistické symboly.
 • Moučníky z piškotů.