Home

Hydrosféra zápis

Zeměpis - přírodní obraz Zem

Hydrosféra. Témata : Hydrosféra. Světový oceán. zápis samostatná práce domácí úkol použitá literatura. Světový oceán -moře - menší části oceánů ostrov - část souše vyčnívající nad hladinu a ze všech stran obklopena vodou. Zápis do sešitu Hydrosféra •vodní obal Země •studuje ji hydrologie •voda pokrývá dvě třetinyzemského povrchu •dělíme ji na slanou -oceánskou (97%) a sladkou -pevninskou (3%) •dvě třetiny sladké vody jsou v ledovcích, zbytek většinou v podzemní vodě •množství vody na povrchu je v porovnání se zbytkem zanedbateln

Hydrosféra Hydrosféra - vodní obal Země, který je tvořen vodou povrchovou, podpovrchovou, vodou obsaženou v atmosféře a vodou v živých organismech. Voda v atmosféře - vyskytuje se ve skupenstvích - plynné(pára), kapalné(déšť) a pevné(sněhové vločky a kroupy Zápis: Hydrosféra: • = veškerá voda na Zemi, která není chemicky vázaná • Voda zasahuje do všech ostatních sfér • Je nezbytná pro vznik a zachování života • Má zvláštní fyzikální vlastnosti • Mění skupenství vlivem sluneční energie (koloběh vody) • Nejvíce: oceány -97,3 %, ledovce -2,1 % Hydrosféra, zápis. 17.10.2012 12:10. HYDROSFÉRA, zápis.doc (35,5 kB

Hydrosféra vodní obal země základní členění: voda povrchová voda podpovrchová voda v atmosféře voda v živých organismech voda: nezastupitelný zdroj nevyčerpatelný zdroj - nepřetržitě se obnovuje procesem oběhu vody; hrozí však riziko vyčerpání sladké vod Hydrosféra. Týden: 16. 3. až 20. 3. Zapište si poslední zápis z kapitoly hydrosféra. Po příchodu do školy napíšeme na tuto kapitolku písemnou práci a to včetně slepých map Hydrosféra Rubriky Zeměpis Studijni-svet.cz Anglictina-maturita.cz ZSV-maturita.cz Dejiny-online.cz Ekonomie-ucetnictvi.cz Statni-maturita.cz Biologie-chemie.cz Hodnoceni-skol.cz Prezmania.cz Bezvavejska.c Hydrosféra. Vodní obal Země Hydrologie, oceánografie, hydrogeologie, hydrogeografie Oceán a souše (povrchová, podpovrchová voda, v organismech a atmosférická voda) Zásoby vody - oceán 97% a souše 3% (2% ledovce, 0,0002% řeky, 0,03% využitelné pro člověka

Voda pokrývá více než 70 % povrchu Země. Nejvíce se jí nachází v mořích a oceánech, méně v jezerech a řekách. Vyskytuje se jako půdní vlhkost, podzemní voda, v ledovcích, sněhu a v živých organismech a souhrnně se nazývá hydrosféra. ATMOSFÉRA Velká část sluneční energie se spotřebovává na udržování koloběhu vody NEZkreslená věda: pátá série vzdělávacího cyklu Akademie věd České republiky.Aktuální témata i vědecké evergreeny,jak jste je dosud neviděli - totižNEZkresle.. Žák vysv ětlí pojmy - atmosféra, hydrosféra, biosféra, ozono- sféra, porovná rozdíl ve složení prvotní a sou časné atmosféry, rozlišuje organické a anorganické látky. Speciální vzd ělávací pot řeby - žádné - Druh u čebního materiálu a jeho metodické využití Pracovní list

Jste zde: Test park > Testy > Zeměpis > Hydrosféra=veškerá voda na Zemi Hydrosféra=veškerá voda na Zemi. 1/15 Kolik procent veškeré vody na Zemi obsahují oceány a moře? 91%; 55%; 21%; 97%; 2/1 Prezentace Biosféra - zadání a témata. Pracovní list - Podnebné pásy, Oběh atmosfér 2) do školního sešitu si přepište zápis 3) pod zápis ve školním sešitě vypracujte otázky 1. - 5. ze strany 42 v učebnici . Váš školní sešit s vypracovanými otázkami mi vyfoťte a pošlete do pátku 15.5

Hydrosféra, Z - Zeměpis - - unium

Úkoly pro aktivní práci žáků na PC (samostatně nebo ve skupinách v PC učebně, k procvičování doma). Lze využít i pro společnou práci na interaktivní tabuli. Materiál je využitelný po částech ve více hodinách Prezentace, sloužící k vysvětlení pojmů jezera, bažiny, vodní toky, umělé nádrže, ledovce, podzemní voda. Obsahuje zápis do sešitů, žáci pracují s atlasem. Navazuje na ni pracovní list k opakování celého tématu hydrosféra Zápis s odkazy na animace - ZDE; Pod zápis překreslete ze str. 29 v učebnici obrázek 48/vrásu a zlom - pokles. Podpora a konzultace v rámci vaší hodiny. Připravte se na test Usazené horniny a vnější geologické děje - ve čtvrtek 19.11. Posílací úkol: Ofocený zápis s nakreslenými obrázky pošlete do 17.11. 18:00 Rozdělení vody na Zemi 97% - světový oceán - 4 oceány 3% - řeky,jezera, podpovrchová voda, ledovec, atmosféra, z toho ledovec zadržuje asi polovinu (1,5% Základní škola Jihlava. Křížová 33, příspěvková organizace Křížová 1367/33 586 01 Jihlava. Datová schránka: 2nmmm7

Hydrosféra. 16.12.2013 13:03. HYDROSFÉRA, zápis.doc (35,5 kB Zápis do sešitu Hydrosféra ­ vodní obal Země ­ voda: slaná (97%) ­ oceány, moře, slaná jezera, v podzemí sladká (3%) ­ ledovce, v půdě, v podzemí, v ovzduší, na povrchu Země ­ řeky, rybníky Voda v oceán 2) Zápis (nová kapitola - máme již hotovou litosféru a atmosféru): HYDROSFÉRA =vodní obal Země -hydrologie = výzkum vody v krajině -pokrývá více než 2/3 zemského povrchu -překreslit do sešitu schéma rozdělení vodstva na Zemi - učebnice str. 46 -vodstvo tvoří: oceánská voda pevninská voda 1. OCEÁNSKÁ VOD

Kontakt Základní Škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 Školní 1/814 736 01 Havířov-Šumbark skolni.zs@volny.cz 596 884 808, 596 881 51 Zemi hydrosféra. - Do této doby byla Země bez života. Vznikem prvotní atmosféry a hydrosféry byly však vytvořeny podmínky pro vznik primitivního života. 12. Éry vývoje Země . 1. Prahory (před 3,8 - 2,5 mld. let) - vznikl zde život v podobě nejjednodušších bakterií a později sinic HYDROSFÉRA = vodní obal Z, tvořen vodou povrchovou, podpovrchovou, vodou obsaženou v atmosféře a vodou v živých organismech - můžeme ji rozdělit na slanou (97%) a sladkou (3%) Oceánská voda - voda v oceánech je slaná; světový oceán - dělení: 1. Tichý oceán 2. Atlantický oceán 3. Indický oceán 4. Severní ledový. 9.11. Učebnice str. 42 - 43 přečíst. Zápis : Nadpis: KRAJINNÁ SFÉRA Krajinná sféra = Příroda + vliv a činnost člověka. Příroda = litosféra + hydrosféra+atmosféra+pedosféra+biosfér

Hydrosféra, zápis :: Zemepissvarcov

 1. Zápis do školního sešitu: HYDROSFÉRA Rozložení vody na Zemi - hydrosféra je vodní obal Země - voda se na Zemi nachází v různých formách: 1. oceány a moře (97% veškeré vody na Zemi) 2. ledovce 3. voda na pevnině (řeky, jezera) 4. podpovrchová voda 5. voda v atmosféře (vodní pára, vodní kapky
 2. Obsahuje zápis do sešitů a shrnutí, žáci pracují s atlasem. Datum dokončení: 27. 1. 2013. Vysvětlivkyk práci: určeno k zápisu do sešitů HYDROSFÉRA - VODA NA PEVNINĚ Author: Ucitel Created Date: 3/20/2020 10:30:37 AM.
 3. prezentace: Většina informací je opakování učiva vlastivědy 5. ročník, hydrosféra 6. ročník, hodně informací máte od rodičů při cestování po ČR, vnímejte souvislosti a přírodní zákonitosti
 4. Zasílám zápis do sešitů - Australský svaz 2. Pročti pozorně text v učebnici, který se vztahuje ke kapitole HYDROSFÉRA. 2) Vypracuj (použij atlas, učebnici) stránku neúplný text k tématu hydrosféra. Viz níže

Hydrosféra Studijni-svet

Hydrosféra. Práce obsahuje zápisky z hodin na téma hydrosféra popisující obecně vodní obal Země. Indie. Zápisky stručně informují o Indii, a to jak o přírodních charakteristikách, tak socio-ekonomických. Japonsko. Práce obsahuje stručnou geografickou charakteristiku Japonska Zápis si udělej ze slidů 3 a 5. Na slidech 7-10 najdeš procvičení. Doporučuji se také podívat na video, které je zde. Popř. si můžeš toto téma přečíst zde. Zápis mi opět ještě dnes nafoť do mailu na kontrolu. 20.10. Vytiskni si pracovní listy, které najdeš zde a zde a doplň je. Jedná se o procvičení pohybů Země Zápis - přečíst v knize 27. 9. 2019 Milí žáci a milé žákyně. Povinností studenta je se na hodinu pravidelně připravovat. Celou látku není možné opisovat do sešitu, Vy pracujete nejen se sešitem, ale i s knihou, protože podstatná část materiálů je v knize, převážně se zaměřujte na zvýrazněné výrazy Zápis z 1. zasedání 2017; Zápis z 2. zasedání 2018; Zápis z 3. zasedání 2018; Zápis z 4. zasedání 2019; Volby 2020. Volební komise; • Hydrosféra - světový oceán • Hydrosféra - voda na pevnině • Litosférická složka fyzicko-geografické sféry. Přírodopis - zápis [1015,14 kB] Přírodopis - zápis [1015,14 kB] Domácí příprava 6. 4. - 10. 4. 2020. ČESKÝ JAZYK. Moji milí, jelikož většina z vás plní své úkoly poctivě a protože jsou před námi velikonoční svátky, nechám vás tento týden trochu odpočinout. Chci po vás pouze toto

ZEMĚPIS 6.ročník :: Mikesova-zstravni

Ahojte sedmáci . Budeme pokračovat v tématu hydrosféra. Přiznám se, že mě dalo dost zabrat, jak téma osekat na nutné minimum, abyste mě někdy v budoucnu nenařkli, že ten Zykmund vás nic nenaučil (PS: stejně to řeknete ). Zápis jsem sestručnil jen na podstatné informace • Zápis přepiš do školního sešitu matematiky (nebo vytiskni a pouze vlep do školního sešitu matematiky) Téma: Čísla soudělná a nesoudělná Hydrosféra, Koloběh vody, dokument Cesta podzemní vody Angličtina- javurek@skolajinocany.cz How question Školní rok začíná v úterý 1.9.2020. Podzimní prázdniny 29.-30.10.2020. Vánoční prázdniny 23.12.2020 - 3.1.202

Přírodopis 9. třída :: Bioge

---zápis z učiva ----- úterý 27.1.2015 -----USA - Hospodářství: 1. Zemědělství USA jsou ve výrobě potravin soběstačné, vyváží pšenici, kukuřici, sóju a tabák a dováží Světový oceán, hydrosféra + základní pojmy (nadužívání přírodních zdrojů) Atlantský oceán Tichý oceán Severní ledový oceán. materiály k výuce. Selection File type icon File name Description Size Revision Time Use

ZŠ Komenského Dačice: VI

(zápis): Hydrosféra Hydrosféra (vodní obal) je veškerá voda na naší planetě. - oceány a moře - nejvíce (97 %) - ledovce - podpovrchová voda - voda na pevnině - řeky, jezera, bažiny - voda v atmosféře - vodní pára, ledové krystalky Voda na naší planetě se nikde neztrácí, ale putuje v krajině = oběh vod Zápis do sešitu •dvě základní části krajinné sféry •1. příroda (fyzickogeografickásféra) •atmosféra(vzduch) •litosféra (kámen) •hydrosféra (voda) •pedosféra(půda) •biosféra (život) •2. výsledky lidské činnosti (socioekonomická sféra) •obyvatelstvo •sídla •výrobní sféra •dopravní sféra. Dále si myslím, že je zajímavý dokument o mořích a oceánech, který vám přiblíží neprozkoumané hlubiny a místa, kam se téměř nikdo nedostane. Z videa zkuste zjistit, jaký je rozdíl mezi nejvyšším a nejhlubším místem na Zemi. Zapište si tento údaj pod zápis Hydrosféra, který jsem vám poslala HYDROSFÉRA: Hydrosféra Oceánská voda - zápis Pevninská voda-povrchová voda - zápis Pevninská voda-podpovrchová, ledovce - zápis . Pohyb vody na Zemi - zápis Pohyb vody na pevnině - pojmy - zápis. Mapa oceánů, moří, tabulka Fyzická mapa světa Typy ústí řek (atlas ZŠ Na Výběžku. Vítáme Vás na stránkách naší základní školy. Člověk se vzdělává a učí celý život a kvalitní vzdělávání je základem dobré budoucnosti Vašich dětí

DUMY.CZ Materiál Zeměpis 6 - Hydrosféra

Zápis do sešitu - 17. 3. 2020 Krajinná sféra obaluje celou planetu Zemi a sahá zhruba 30 km nad zemský povrch a desítky kilometrů pod zemský povrch. krajinná sféra je dohromady složena z velkého množství jednotlivých krajin krajina = část zemského povrchu kolem nás (hory, pole, louky, domy, silnice, Hydrosféra Zápis = doplňovačka str. 49 + grafy str. 48 - Pevninská voda, Povrchová voda Případné dotazy zodpovím prostřednictvím školního mailu. Děkuji za spolupráci, s pozdravem Ivana Vesecká

Hydrosfera, Z - Zeměpis - - unium

 1. Vliv člověka na životní prostředí nebo antropogenní vliv na životní prostředí jsou změny v životním prostředí, ekosystémech, biodiverzitě a přírodních zdrojích způsobené přímo nebo nepřímo člověkem, jako jsou globální oteplování, environmentální degradace (např. okyselování oceánů), hromadné vymírání organizmů, ztráta biodiverzity mimo jiné
 2. drova@zsckyne.cz Pedosféra - půdní obal Země - pomocí krátkých ukázek odpověz na otázky o půdě do sešitu a tím si i vytvoříš zápis
 3. HYDROSFÉRA - JE VODY DOSTATEK? Tento týden si pročtěte v učebnici strany 86-87 a zapište do sešitu shrnutí ze strany 87. Brzy vložím video, ve kterém učivo vysvětlím. Dále vkládám pro zajímavost video o vodě
Zeměpis - přírodní obraz Země

Zeměpis :: Pd-1az

 1. Přečtěte, udělejte si - please - zápis a koukněte na svá projektová videa k tématu ZDE a ZDE. 7. - Asie - Jednotlivé oblasti + Jihozápadní Asie. Přečtěte a udělejte si - por favor - krátký zápis do sešitu (uč. str. 18 - 24) - Pokud by Vám to snad mohlo nějak pomoci, koukněte se na projektové video ZDE. 8
 2. hydrosféra (hydro- v cizLCh slo- žených slovech z,naCf vztah k vodë a sféra v ieCtiné znamená nebeská koule). Hydrosféra za- hrnuje oceány , more. vodu na po- vrchu Zemë (tekoucí, stojatou i ve fonné ledu a snëhu) a vodu Voda se v ptírodé béžné vyskytuje ve všech tfech skupenstvfch. N
 3. napsat zápis do sešitu. DÚ: doplnit Druhy vod = vypracovat zápis dle schématu v učebnici str. 37/68 Druhy vod a k jednotlivým druhům vypsat poznámky z učebnice str. 34 - 37. odeslat vypracovaný DÚ do 6. 11. 2020 do 14,00 hod na e-mail: biskupova@zsbartuskova.cz. doporu. čuji připravit se na tes

Tento zápis vytikněte, nebo si ho vyzvedněte v hale školy od 6. 5., stejně jako předchozí zápisy. Nezapomeňte na prezentaci a krátké video o největších vodopádech v Africe. Zápis - Přírodní podmínky Afriky - vodstvo, podnebí, typy kraji Zadání dom. práce č V pro 6. Ročník zeměpis. ZÁPIS HYDROSFÉRA str. 46 - 49 Jedná se vesměs o opakování vlastivědy a př z 4. A 5. Ročníku. Rozdělení VODY - slaná, sladká - oceánská, pevninská Znečištěníé vody, její nedostatek, sucho, důsledky sucha Pohyb vody na Zemi str. 50 - 5 Zeměpis - opakování (Hydrosféra, pedosféra, biosféra)+ týden na poslání chybějících úkolů; Ti z vás, kteří mi posíláte úkoly pravidelně - vyberte si libovolné 2 cvič v PS ze stran 26 - 36, které následně vyfoťte a pošlete mi na email hamada.martin@zsedisonova.cz (do neděle 7. června)

Dnes si, prosím, opět udělejte zápis do sešitu podle mě. Až budete mít hotový zápis, tak si pusťte další videa vysvětlující některé meteorologické prvky. Příští týden vám zadám kvíz na toto téma a také budu kontrolovat všechny zápisy od začátku samostudia, tak si vše doplňte! Zápis: Meteorologické prvk Modul Články Metodického portálu RVP.CZ. Litujeme, nebyl nalezen žádný odpovídající článek Přírodopis - přečíst kapitolu hydrosféra, atmosféra, pedosféra - str. 32-42. Fyzika - výpisky z těchto dvou kapitol do sešitu: Jaderné síly, Jaderné štěpení. Chemie - zápisy do sešitu - ke stažení. Výtvarná výchova. prezentace na jakéhokoliv umělce dle samostatného výběru žáka

Udělejte si zápis do sešitu, nebo si ho vytiskněte a nalepte do sešitu. Pokud budeš chtít, můžeš natočit návodné video, jak se bránit přenosu virů - inspirací je všude plno. A na závěr vyplňte pracovní list a pošlete mi ho na mail do 13. 11. 2020. Budu se těšit na příště :- Kategorie: Zápisky z literatury Typ práce: Ostatní Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Zápisky z hodiny českého jazyka a literatury z gymnázia podrobně zachycují českou literaturu od přelomu 19. století až do třicátých let 20. století.Průřez realismem, historickou prózou, dekadencí, katolickou modernou střídají informace o buřičích a jejich tvorbě

Zápis do sešitu kontrola sešitu po návratu do školy Z Dx Hydrosféra Bakaláři - učitelem zaslané materiály Projekt M S tu Dělitelnost - slovní úlohy, Zlomek - porovnávání Bakaláři, webové stránky školy Řešení úloh do sešitu Vypracované příklady zaslat na e-mail F L d Měření hmotnost Projektové dny - hydrosféra. Datum konání: 31.10.2018 V první projektový den měli žáci 6. A téma hydrosféra. V průběhu první části se dozvěděli, jaké druhy vody známe, jakého může být voda skupenství, co je to slanost (salinita), jaký význam má voda a mnoho dalších zajímavostí. Překvapilo je, že úbytek vody a. ZŠ Emila Zátopka, Univerzitní 2701, 760 01 Zlín, telefon do kanceláře: 577 006 430, 739 562 39 7) 9.-Ledovce-půdy-zápis 8) 9.-Přírodní-látky 9) 9.Planety 10) 9.-Fy-astronomie-zápisStáhnout 11) 9.-CH-Cukry-zápisStáhnout 12) 9.-Př-Vznik-a-vývoj-života-na-Zemi-zápis-procv.Stáhnout AJ-9.třída-řešeníStáhnout 9.tř ČJ řešení-testy9a 9.tř. ČJ řešení-testy9

Základní škola, Dobré, okres Rychnov nad Kněžnou. Dobré 110 517 93. Telefonní kontakty: I. stupeň: 1.třída: 734 146 609 2.třída: 734 136 49 zápis do hlavnej účtovnej knihy - ledger entry . zápis do obchodného registra - certificate of incorporation - incorporation . zápis do pamäti - saving . zápis do rozdeľovníka - distribution entry . zápis do úradného registra - registration . zápis do zoznamu na burze akvizíciou firmy, ktorá už na zozname je - backdoor listing. Hydrosféra - 6.ročník 1.- 7. 6. 2020 Prohlédni si prezentaci a podle následujícího postupu si udělej zápis do sešitu. Použij také učebnici na str. 66 - 72.Odpovědi na některé moje otázky najdeš v učebnici a hlavně se shrnutí na str. 72 1 zápis do sešitu: HYDROSFÉRA = vodní obal Země - pevnina tvoří 29% povrchu Země + oceány a moře tvoří 71% povrchu Země - skupenství vody: - kapalné - pevné (= led) - plynné (= vodní páry ve vzduchu) - voda se nachází: - v oceánech a mořích (= slaná voda; většina vody na Zemi = 97%) - na pevnině.

Hydrosféra - Velký a malý oběh vody Při studiu velkého a malého oběhu vody (též nazývaného koloběh vody nebo hydrologický cyklus) se zaměřte na pochopení rozdílu mezi velkým a malým oběhem Přečíst v učebnici: Hydrosféra - str. 46 - 54 Opsat nebo nalepit zápis do sešitu (viz galerie): Hydrosféra a Pohyb vody na Zemi Dozadu do sešitu vypracovat otázky z učebnice 55/2 a 55/

PPT - Země a život, vývoj života PowerPoint Presentation

- napiš si zápis so sešitu ( bude na webu školy ) + napiš další příklad ledovce v Evropě - doplňte si úkoly do zeměpisu a dějepisu, kdo je neměl !!! Ledovce. NOVÉ (5. 11.) - v zápise Hydrosféra doplň k hvězdičkám 2 příklady (např. moře : Středozemní moře. eZe602 Hydrosféra eZe603 Sluneční soustava eZe604 Planety naší sluneční soustavy - prezentace eZe605 Pedosféra eZe606 Biosféra eZe607 Počasí a podnebí eZe608 Litosféra eZe609 Práce s mapou I eZe610 Práce s mapou II eZe701 Afrika - přírodní podmínky eZe702 Afrika - lidé eZe703 Antarktid Hydrosféra oběh vody, Skupenství vody. Dělení vody podle užití člověkem - destilovaná, pitná, užitková, odpadní ČSL - určování prvků a atomů ve sloučenině, počty molekul, ionty a jejich vznik - zápis rovnicí, počet protonů, neutronů a elektronů v atomu, cjemické nádobí, výstražné symboly

 • Výška knihy.
 • Chimborazo nejvyšší hora.
 • Bio phase2 recenze.
 • Eventuálně eventuelně.
 • Venésis boutique třebíč prodejna společenských šatů třebíč jejkov.
 • Nejlepsi offline hry android.
 • Anakonda velká zajímavosti.
 • Jak jste prisli na nador mozku.
 • Sketchup prodej.
 • Výklopná vrata berry ceník.
 • Srdcovky zdeňka junáka.
 • European society of cardiology.
 • Garážová vrata.
 • Skříňka pro zaměstnance.
 • Světový pohár v ledním hokeji 2004.
 • Jeep grand cherokee 3.0 crd motor.
 • Skluzavka 220 cm.
 • Transformers zánik.
 • Kompletní rekonstrukce kuchyně.
 • Zš radlická hodnocení.
 • Kozni lekar praha 10.
 • Chůva v mateřské škole vzdělání.
 • Interaktivní expozice lidských dovedností český krumlov.
 • Vetamix recenze.
 • Účetní uzávěrka.
 • Prodej hodinek omega constellation na chrome.
 • Činitel činitel součin.
 • Základní škola praha 7.
 • Ředitelé základních škol.
 • Cizí výraz pro různorodou směs.
 • Kukuřičný olej pro koně.
 • Molo lipno cena.
 • Řetězová reakce fyzika.
 • De tomaso guarà.
 • Prazena cekanka ucinky.
 • Fyzioterapie praha 2.
 • André previn.
 • Evropske zmije.
 • Www tzmt cz.
 • Velikost gestacniho vacku v 6tt.
 • Dystrofie sítnice.