Home

Mostní hrncová ložiska

elastomerová ložiska, hrncová ložiska - HELMO

Firma HELMOS byla založena roku 1992 a od svého vzniku se specializuje na dodávku mostních ložisek .Základem nabídky jsou elastomerová ložiska a dále zajišťujeme dodávky hrncových ložisek typ: N, NGa, NGe.K našim službám současně patří zákaznický servis, případně dodání jakýchkoliv výše uvedených ložisek na místo určení.Ložiska se dodávají jako. Mostní ložisko zajišťuje přenos zejména svislých sil z nosné konstrukce mostu do podpěr, tj. opěr, pilířů nebo přímo do základu při zajištění volného průběhu deformací např. vodorovného posunu nebo pootočení. Vynucené deformace jsou způsobeny externími vlivy, jakými jsou např. změna teploty, smršťování a dotvarování betonu, pokles nebo naklonění podpěr Hrncová ložiska MAURER umožňují natočení na základě deformace komorově uzavřeného elastomerového disku z vlastní produkce a s recepturou s nízkým deformačním odporem. Patentované těsnění PTFE plněného uhlíkem s minimálním opotřebením při měnícím se natočení

Mostní ložisko - Wikipedi

Kuličková, kluzná a jehlová Ložiska Praha. Ložiska všech druhů na jednom místě 283 893 495 (Po - Čt: 7:30 - 17 hod, Pá: 7:30 - 16:00) industrial@industrial.c Náš sortiment tvoří především ložiska ZKL-ZVL a dalších předních světových výrobců (např. Ložiska INA, SKF, IKO, FAG, atd.). Jsme autorizovaným distributorem japonsko-francouzké značky NTN-SRN. Jsme dovozci značek CX, ISB a KG jejichž ložiska jsou u nás již etablována a poskytují výborný poměr kvality a ceny Jednořadá radiální kuličková ložiska nabízíme v našem katalogu ve 3 jakostních třídách: 1. Nachi - prémiový japonský výrobce ložisek. Tato špičková made in Japan ložiska zaručují spolehlivost i pro nejnáročnější aplikace. 2. ZKL - český výrobce ložisek zaručuje standardní třídu kvalit DilamoWerk. je nová společnost, která nabízí téměř dvacetileté zkušenosti svých dvou hlavních techniků v oblasti mostních staveb. Naší hlavní specializací jsou elastomerová a hrncová mostní ložiska, dilatační mostní závěry (včetně podpovrchových a kobercových) a ocelové mosty, zajistíme Vám ale i další stavební a odborné technické práce při dopravních.

Máme 165 položek tenkostěnných ložisek značek EZO a Nachi Technické podmínky TP 160 Mostní elastomerová ložiska (2003). -Technické podmínky TP 173 Mostní hrncová ložiska, zásady pro použití (2006) Ložiska musí splnit TKP kap. 1 TKP - Všeobecně a kap.22 - Mostní ložiska. Dále musí splnit požadavky normy ČSN EN 1337 : Stavební ložiska Jednosmerné hrncové ložiská. Viac. Ložiská s kotevnými doskam

Ložiska, ozubená kola a převodové prvky Ložiska h+r+k, s.r.o. (Brno - Komárov) Maloobchodní a internetový prodej ložisek, gufer, klínových řemenů, řetězů a hadic Obsahuje masivní monolitické železobetonové opěry, nosnou konstrukci z mostních předpjatých prefabrikátů a prefabrikované nosníky spřažené monolitickou železobetonovou spřahující deskou, přiblížila technickou specifikaci mostu mluvčí Knajblová s tím, že ložiska budou hrncová a železobetonové mostní římsy. Mostní závěr Freyssinet CIPEC - WOSd Mostní závěr Freyssinet CIPEC - WP Mostní závěr Freyssinet CIPEC - WR Mostní závěr podpovrchový PPD20 Ocelové zábradelní svodidlo ZSODS1/H2 Mostní zábradlí SMP1 Ocelové sloupky pro protihlukové stěny Stavební hrncová ložiska Stavební ložiska - vodící ložiska a konstrukce.

Stavební ložiska hrncová - Cirmo

Mostní ložiska a dilatační závěry HOLD mosty, s

Mostní ložiska - Jan Vladař, HELMOS Hrncová ložiska jsou určena na uložení mostů v průmyslových objektech. Podle typů dovolují uložení pevné, všesměrně kluzné,a jednosměrně kluzné ve vodorovné rovině a omezeným všesměrným naklopením. Při malé hmotnosti a malé konstrukční výšce dokonale vyhovují. Ložiska jsou hrncová, zhotovená firmou REISNER-WOLFF ENGINEERING GmbH, Wels, Rakousko. Pevné ložisko je na chomutovské opěře, na pilíři a na chebské opěře jsou ložiska pohyblivá. Dolní úložné desky ložisek jsou kotveny trny do úložných bloků na úložných prazích Hrncová mostní ložiska TETRON CD Hrncová ložiska Tetron CD® jsou vyvíjena společností Freyssinet od roku 1960. Jsou navržena tak, aby umožnila nebo naopak blokovala posuny mezi dvěma konstrukcemi a přenášela vzniklé reakce. Ložiska zcela splňují všechny aktuální mezinárodní normy. Chcete sa opýtať na niečo k tejto ponuke

I/19 Ronov nad Sázavou, most ev

Základní informace. Výroba mostních ložisek EUROFLEX® - elastomerová ložiska, RW® - hrncová a kluzná ložiska, vodící a pevná přídržná ložiska, válcová a přímková naklápěcí ložiska, RW® - kalotová ložiska, modulární ložiska pro průmysl hotových dílů a dále i dilatačních závěrů EUROFLEX® - matracové závěry, EUROFLEX® - podpovrchové závěry M. Elastomerová ložiska pro výškové, nízké a mostní stavby. 2 dodavatelé. Hostní ložiska. 1 dodatatel. Hrncová ložiska. 1 dodatatel. Hybridní ložiska Čtyři hrncová mostní ložiska, uložená mezi sloupy a vazníky, umožňují pouze radiální pohyb a střechu tak stabilizují v prostoru vůči betonové hale. Prostor mezi vazníky a táhly je využit pro kruhové mosty a pohyblivé lávky divadelní technologie, která tvoří s konstrukcí střechy integrální celek

Mostní ložiska dle rady EN 1337 Mostní ložisko jako součást nosné konstrukce spojuje hlavní nosnou konstrukci se spodní stavbou. Přenáší podporové tlaky svislé i vodorovné do spodní stavby, umožňuje pootočení, popř. posun hlavní nosné konstrukce v jednom nebo ve všech směrech, vyvozen ložiska mohou umožnit prokluz v jednom nebo více směrech včetně natočení v podpoře. Podle návrhu jsou hrncová ložiska kompromisem mezi základovou deskou, která tlumí rázy absorpcí, pístem, který je veden ve směru, ve kterém je zabráněno pohybu, a kluznou deskou

Elastomerová ložiska pro výškové, nízké a mostní stavby,Hrncová ložiska,Kalotová ložiska,Kluzná a tvářecí ložiska pro stavby,Kluzná ložiska RW PRIMO - příslušenství mostů s.r.o., v likvidaci | dodavatel.c Na původní spodní stavbě byly zhotoveny nové úložné prahy, ložiskové bloky a osazena hrncová mostní ložiska. Na pevné skruži byly vybetonována nosná desková konstrukce ze železobetonu, která se opatřila hydroizolačním souvrstvím. Dále se zhotovily závěrné zdi a křídla, zasypaly přechodové oblasti, osadily se.

TNI 73 6270 (736270) A Mostní ložiska = ČSN EN 1337-5 (736270) A Stavební ložiska. Část 5, Hrncová ložiska = Structural bearings. Part 5, Pot bearings Vydáno: (2005) Možnosti vyhledávání . Historie vyhledávání. 3842353R-íkp1 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO Z .TlŽ DO 2.5MtAjsanosmBmS pohyblivé. Dilatační podložky, závěry dilatačních spár a mostní závěry §5a: 09_04_01_a revize leden_2020 : Konstrukční ložiska mostní elastomerová §5a: Archiv TZÚS 09_04_02_a - Zrušen: Ano: EN 1337-3: Konstrukční ložiska mostní hrncová §5a: 09_04_03_a.pdf : Vybavení komunikací a) výrobky pro vodorovné dopravní značení

Produkty - Elastomerová ložiska, Hrncová ložiska - vše pro

 1. Mostní vybavení. Ložiska. Mostní konstrukce je uložena na hrncová ve standardním uspořádání. Na pilíři č.2 jsou ložiska pevná a na ostatních pilířích ložiska podélně a všesměrně posuvná. Izolace. Izolace na nosné konstrukci je navržena ve dvou úrovních. Aby bylo vyloučeno prosakování vody pracovními spárami.
 2. Pro tento most dodává společnost Freyssinet hrncová ložiska, která jsou vyráběna ve výrobně v Polsku. I na tomto objektu budou použity mostní hřebenové závěry Freyssinet standardního typu WP 950 a WP 1000. Závě
 3. Stavby mostní. Technická hlediska. normy. ČSN EN 1337-5 (736270) A Stavební ložiska. Část 5, Hrncová ložiska = Structural bearings. Part 5, Pot bearings Vydáno: (2005) ČSN EN 1337-6 (736270) A Stavební ložiska. Část 6, Vahadlová ložiska = Structural bearings. Part 6, Rocker.

Jsou použita mostní hrncová ložiska a povrchové lamelové dilatační závěry. Římsy na mostě jsou monolitické, z bílého cementu. Deska nosné konstrukce je opatřena hydroizolací z natavovaných pásů z modifikovaného asfaltu na kotevně impregnační nátěr, pod římsami na pečetící vrstvu 7362 Stavby mostní Hrncová ložiska Katalogové číslo: 74617. ČSN EN 1337-5ČSN EN 1337-5 Předmětem ČSN EN 1337- 5 pro stavební ložiska jsou požadavky na navrhování a výrobu hrncových ložisek. Tato část má 10 kapitol a 8 příloh (z toho 2 informativní) a příl. Na tomto mostě není navrženo žádné externí předpětí. Pro tento most dodává společnost Freyssinet hrncová ložiska, která jsou vyráběna ve výrobně v Polsku. I na tomto objektu budou použity mostní hřebenové závěry Freyssinet standardního typu WP 950 a WP 1000. Obr. 7 Mostní ložisko pro most SO 223 ve výrobně. Závě Nové prvky jsou: plastový zámkovaný kryt odvodňovací spáry mezi díly mostní konstrukce včetně výměny odvodnění, lamelové dilatační závěry a nová hrncová ložiska na opěrách. Ocelová konstrukce byla otryskána a zřízena nová protikorozní ochrana

O společnosti - Cirmo

 1. Jan Vladař - HELMOS - elastomerová ložiska, hrncová ložiska, mostní ložiska, servis Olomou
 2. Ložiska: Na pilířích 1 - 4 byla osazena hrncová ložiska, pevné ložisko na pilíři 3. Na pilíři 5 a krajních opěrách byla osazena ocelolitinová válcová ložiska. Na mostní konstrukci se nacházela i sdělovací a zabezpečovací zařízení, veřejné osvětlení, vedení nízkého napětí, radarové odražeče, plavební.
 3. ULOŽENí MOSTÙ, MOSTNí ZÁVÉRY 1.6 KOMBINOVANÁ LOŽISKA Hrncová ložiska Kombinovaná fožiska Elastomerová ložiska nevyhovují pro velká rozpëtí a tedy pro velké tlaky a posuny. Pro tyto piípady se navrhují ložiska s elastomerovou vložkou, uzavienou . Tlaky od zatížení se v elastomeru rozdëlují rovnomërnë jako o hrnc
 4. a) elastomerová ložiska - 25 let, b) hrncová ložiska - 30 let, c) kalotová a cylindrická ložiska - 50 let, d) vahadlová ložiska - 50 let, e) válcová ložiska - 50 let, f) (pevná) vodící ložiska - 50 let. Uvedená životnost platí za předpokladu údržby v souladu s Předpisem pro údržbu a opravu mostu

Ložiska SKF a ložiska Praha INDUSTRIAL C

 1. Nosná konstrukce mostu byla uložena na hrncová ložiska. Nosnou konstrukci tvoří pět předpjatých nosníků se spřaženou železobetonovou deskou. Spojitost je zabezpečena pomocí dodatečných kabelů spojitosti. Na obou koncích mostu jsou osazeny povrchové mostní závěry. Izolační souvrství je celoplošné s pečetící vrstvou
 2. pilí ř, mostní op ěry, hrncová ložiska, mostní římsy, mostní záv ěry, asfaltový beton, svodidla, zábradlí Abstract This diploma thesis deals with the development of constructive technology project od local road in Ž ďár nad Sázavou. Specifically, there is a solution prestressed reinforce
 3. výrobnou OK Třebestovice, mostní hrncová ložiska. Ložiska jsou dodávána nejen pro již zmíněnou konstrukci, ale také pro další dva mostní objekty. V celkovém úhrnu se jedná o 100 hrncových ložisek. FREYSSINET C
 4. Nosná konstrukce je na opěrách uložená na hrncová ložiska. Na koncích nosné konstrukce jsou navrženy ocelové mostní závěry s jednoduchým těsněním spáry. DOKUMENTACE. Pro nosnou konstrukci bylo nutné zpracování realizační dokumentace. Pro analýzu vnitřních sil, modální a stabilitní analýzu byl vytvořen.
 5. Stavební ložiska a závěry dilatačních spár a čepy pro konstrukční spoje a) V pozemních a inženýrských stavbách, ve kterých selhání vyvolá mezní stav únosnosti nebo použitelnosti b) V ostatních pozemních a inženýrských stavbách 09.04.03.a Konstrukþní ložiska mostní hrncová 2
 6. Ložiska jsou hrncová, mostní závěry jsou vodotěsné lamelové, odvodňovací systém uzavřený nerezový, na obou římsách mostu jsou umístěny protihlukové stěny s horní částí z průhledného plastu. Založení spodní stavby, opěr i pilíře, je původní, plošné
Stavební ložiska kalotová

Úvodní strana Ložiskárna s

osazení NOK na hrncová ložiska (pevné na šatovské opěře) izolace mostovky stříkanou izolací položení antivibračních rohoží pod štěrkové lože zřízení náspu na znojemské straně zřízení železničního svršku Rozpětí nové NK: 49,95 + 59,94 + 59,94 + 49,95 m Stavební výška: konstantní 5,62 7362 Stavby mostní - strana 2. Hrncová ložiska Katalogové číslo: 74617. ČSN EN 1337-5ČSN EN 1337-5 Předmětem ČSN EN 1337- 5 pro stavební ložiska jsou požadavky na navrhování a výrobu hrncových ložisek. Tato část má 10 kapitol a 8 příloh (z toho 2 informativní) a příl. Stavební ložiska a závěry dilatačních spár a čepy pro konstrukční spoje a) V pozemních a inženýrských stavbách, ve kterých selhání vyvolá mezní stav únosnosti nebo použitelnosti b) V ostatních pozemních a inženýrských stavbách 09.04.03.a Konstrukční ložiska mostní hrncová 2 mostnÍ zÁvĚr - pŘechodovÁ deska dl. 9,0 m - ochra nÝ zÁsyp - zÁsyp za opĚrou - zÁsyp kladu - - hrncovÁ loŽiska - uloŽenÍ posuvnÉ 35000 35000 4.00 % 4.00 % 1500 49000 70000 49000 1500 10000 25000 14000 14000 42000 14000 14000 25000 10000 3250 10750 1900 4500 3450 900 1 00 1500 s.r. +180.000 +192.983 +199.372 +202.872 +206.957 +179. Ložiská Valivé ložiská - radiálne a axiálne ložiská - guličkové, valčekové, kuželíkové, ihlové, súdkové - presné vretenové ložiská, ložiská pre guličkové skrutky - upínacie ložiskové jednotky, ložiskové domce - vodiace kladky - príslušenstvo: upínacie púzdra, KM matice, valivé telieska Klzné ložiská - Sférické klzné ložiská - Koncové očká.

Pro zvětšení plavebního profilu na parametry TEN-T s požadovanou výškou sedm metrů probíhala v průřezu Valy nad Labem - Mělice výstavba nové trasy silniční spojnice III/32219 Mostní výrobky. Mostní ložiska - Hrncová ložiska - Kulová ložiska - Elastomerová ložiska - Disková ložiska - ILM ložiska - Taktovací posuvná ložiska - Speciální ložiska. Ochrana proti seizmickým vlivům - ochrana proti seismicidě - Hydraulické tlumič Primecore s.r.o. Dělnická 213/12 170 00 Praha 7 - Holešovice IČO: 06262856, DIČ: CZ0626285 Čtyři hrncová mostní ložiska, uložená mezi čtyřmi vetknutými sloupy a vazníky, umožňují pouze radiální pohyb a střechu tak stabilizují v prostoru vůči betonové konstrukci. Parametry a tvar konstrukce byly také ovlivněny profesemi, které byly ve střeše umístěny, např. vzduchotechnikou, akustikou, ale zejména. Firma vyrábí kromě konstrukcí pro mostní stavitelství také mostní ložiska, a to jak ocelová, která se používala v minulosti, tak i ta novodobá hrncová a elastomerová ložiska. Do tohoto vývoje jsme investovali spoustu prostředků a doufáme v jejich brzkou návratnost

Jednořadá radiální kuličková ložiska Korbel - ložiska

Ložiska - mostní hrncová ložiska pro výpo čtové síly až -18,5MN - kus ů 48 (levý) + 46 (pravý) - s úpravou proti bludným proud ům - dodána na stavbu v 8 mi etapách v dob ě od 02/2010 až do 09/201 Mostní konstrukce je letmo montována po jednotlivých vahadlech. Příčný řez tvoří komorová konstrukce o výšce 3,0 m. Most je uložen na klasická hrncová ložiska. Nadložiskové bloky jsou vytvářeny z vysokopevnostního pěchovaného epoxybetonu Mostní list mostu pozemní komunikace Ev. Ložiska hrncová kruhová. Římsy betonové monolitické. Popis skupin polí Po čet polí: Sv ětlost šikmá: Kolmá: Konstr.výška: Rozp ětí: Druh stat.p ůsobení: m m m m 1 40,8 40,8 1,9 42 Trám prostý. Proto jsou hrncová ložiska na opěrách a přilehlých pilířích definitivní ložiska. Segmenty jsou z výrobny na stavbu dopravovány po ose. Výška komůrky je 3 m, což je 1/20,3 vnitřního největší- Přestože mostní technologie ani je-jich detaily nebyly dodnes vždy konstru Mostní ložiska Nabídka ložiskových těles DAVAZ, spol. s r.o. je dlouholetým dodavatelem ložiskových těles tureckého výrobce, firmy HCB. Jejich ložisková tělesa SNH 500 úspěšně alternují ložisková tělesa SKF, řadu.. Mostní ložiska. Přeskočit na firmy. Firmy v kategorii Mostní ložiska

ENCYKLOPEDIE MOSTŮ -- KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

Hrncová ložiska musí mít základní vybavení: Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty pozemních komunikací TP 262 Mostní ložiska Vzorové listy staveb pozemních komunikací, VL 4 - Mosty Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky Nařízení vlády č. 163. Kolejnice, mostní konstrukce, posuny, přetvoření, prostorová síť, vyrovnání jsou hrncová ložiska pohyblivá. Konstrukce železničního svršku je tvořena kolejnicí S49 a betonovými pražci v průběžném kolejovém loži. Na stranách mostu jsou kovové sloupky a v nic Topics: předpjatý beton, mostní konstrukce, dodatečné předpínání, pevná skruž, piloty, mostní pilíř, mostní opěry, hrncová ložiska, mostní římsy. 9) Výroba - mostní ložiska (elastomerová a hrncová) 10) Výroba a montáž - silniční a mostní záchytné systémy pro vozidla 11) Výroba - portály dopravního značen Na podpěrách a opěrách jsou osazena hrncová ložiska Maurer&Söhne. Nosnou konstrukci tvoří monolitický dvoutrám z omezeně předpjatého betonu o 12 polích rozpětí 35,0 + 8 x 42,0 + 40,0 + 34,0 + 25,0 m. ­Celková délka NK je 471,70 m

Dilamowerk - mosty, mostní závěry a ložiska

Mostní hrncová ložiska (zásady pro použití) 2005: Pragoprojekt: TP 174: Zásady pro používání dopravních majáčků: 2004: Silniční vývoj: TP 175: Stanovení životnosti betonových konstrukcí objektů PK: 2005: SVÚO Mostní ložiska - Jan Vladař, HELMOS Hrncová ložiska . Hrncová ložiska jsou určena na uložení mostů v průmyslových objektech. Podle typů dovolují uložení pevné, všesměrně kluzné,a jednosměrně kluzné ve vodorovné rovině a omezeným všesměrným naklopením. Při malé hmotnosti a malé konstrukční výšce. Mostní objekt 204 tvoří dvoutrámová konstrukce z předpjatého betonu, která kopíruje vedení nivelety silnice I/21. Pětipolová nosná konstrukcece s rozpětím polí 18,0+3x23,0+18,0 m je uložena na hrncová ložiska. Spodní stavbu tvoří masivní opěry hlubinně založené přes základové pasy s rovnoběžnými, zavěšenými. V důsledku velkých svislých reakcí jsou kluzná ložiska navržena jako hrncová. Montáž mostu byla původně předpokládána pomocí výsunu v rámci kompletní uzavírky dálnice D3, s předmontáží mimo vlastní mostní otvor

CtyFi hrncová mostní ložiska, uložená mezi sloupy a vazníky, umožñují pouze radiální pohyb, a strechu tak stabilizují v prostoru vúöi betonové hale. PO návrhu koncepce Yešení jsme s odborným týmem EXCONu v dobé od bFezna do listopadu 2002 zpracovali všechny stupnë projektové dokumentace ocelové konstrukce. Statick Design of the continues bridge structure. Zobrazit/ otevřít Posudek-Vedouci prace-47417.pdf (422.0Kb MOSTNÍ HRNCOVÁ LOŽISKA A ZÁVĚRY D48 RYBÍ - MIMOÚROVŇOVÉ KŘÍŽENÍ RYCHALTICE OK Třebestovice vyrábí pro stavbu dálnice v úseku D48 Rybí - mimoúrovňové křížení Rychaltice 48 mostních hrncových ložisek a závěrů. V předpokladu je dodávka dalších 64 ložisek pro následné stavební objekty Mostní ložiska Všesměrné Jednosměrné Pohyblivé Gumová desková Elastomerová Hrncová Kalotová 25 Mostní závěry Lamelové Flexibilní 26 Obsah Opakování Pojmy Mostní svršek a mostovka, mostní vybavení Zásady navrhování Příklady Trámové mosty Plnostěnné Ocelobetonové Příhradové Rámové most Mostní dílo roku 2014. Publikováno: 18.4.2016, Aktualizováno: 27.4.2016 14:39 Rubrika: Mosty. Součástí mezinárodního sympozia MOSTY 2016, které se bude konat ve dnech 21. - 22. dubna 2016 v hotelu Voroněž v Brně, je soutěž o Mostní dílo roku 2014. Do soutěže mohly být přihlášeny mosty, které byly uvedeny do provozu v.

I/21 Velká Hleďsebe | EDIKT aMostní ložisko - Wikiwand

Na opěrách a na krajních pilířích jsou instalována hrncová ložiska, na ostatních pilířích je mostovka připojena k pilířům klouby. Výška pilířů je proměnná v rozsahu od 10 až do 31 m podle úrovně terénu pod mostem, pilíře nad obloukem mají výšku do 17 m na ložiska jsou hrncová. Mostní závěry jsou kobercového typu. 15 16 14 13 Obr. 9 a) Příčný řez pylonem, b,c) pylon a závěsy Fig. 9 a) Pylon elevation, b,c) pylon and stays Obr. 10 Přístupový viadukt - typické pole: a) podélný řez, b) příčný řez Fig. 10 Approach viaduct - typical span uložena hrncová ložiska, kterými se zatížení přenáší do opěr. Zeminu uzavírají rovnoběžně dilatované křidla, které mají šířku 0,500m a jsou provedeny z železobetonu třídy C 30/37. Přechodová oblast je zasypána štěrkem frakce 0/32 a zhutněna PS 100 %. Prostor za opěrou je oddrénován drenážním potrubím Šířka nosné konstrukce je 7,60 m, vyložení konzol je 1,55 m. Výškově je nosná konstrukce v zakružovacím oblouku R=1600 m, vrchol oblouku je ve středu nosné konstrukce. Na opěrách jsou navrženy hrncová ložiska. / 2+2 ks Ing. Vladimír Suchánek, Ph.D EN 1337-4 zavedena v ČSN EN 1337-4 (73 6270) Stavební ložiska - Část 4: Válcová ložiska. EN 1337-5 zavedena v ČSN EN 1337-5 (73 6270) Stavební ložiska - Část 5: Hrncová ložiska. EN 1337-6 zavedena v ČSN EN 1337-6 (73 6270) Stavební ložiska - Část 6: Vahadlová ložiska

 • Mince rakousko uhersko ceník.
 • Marvel one shot agent carter online cz.
 • Samsung cloud drive.
 • Činitel činitel součin.
 • Foxteriér hladkosrstý.
 • Hrnek se jménem martin.
 • Povodňová mapa 1997.
 • Závěsný organizér na oblečení.
 • Mastitida koza.
 • Golf bez zelene karty.
 • Hudební rozhledy náklad.
 • Pepsi limeta.
 • Citáty o uzdravení.
 • Přechodová lišta schodová.
 • O2 videotéka podmínky.
 • Candida dieta recepty.
 • Sony cybershot dsc hx60 raw.
 • Zabezpečení domu.
 • Přimda bazén.
 • Stolní hry.
 • Antonov 225 cena.
 • Orsay.
 • Pnutí břicha v těhotenství.
 • Tvarohove susenky recept.
 • Brno motýli.
 • Oprava tištěného spoje.
 • Kvalitní fotoaparát pro začátečníky.
 • Www lidl sk vianoce.
 • Co dělat při zneužití platební karty.
 • Dobry den spanelsky.
 • Fiat 128 sport l.
 • První řád.
 • Prodám vrata do haly.
 • Cena očkování proti chřipce 2017.
 • Jak udělat bramborovou kaší.
 • Yukon kanada.
 • Svářečka tig set.
 • Jak se stát patologem.
 • Stalinismus definice.
 • Egyptská kultura.
 • Převodovka bazar.