Home

Určování podstatných jmen

Test - Určování kategorií podstatných jmen 1 (10

Kategorie podstatných jmen je učivo, se kterým se potkáte s největší pravděpodobností v 6. třídě na základní škole. U podstatných jmen určujema pád, číslo, rod a vzor. Minimálně už číslo a vzor znáte z nižších ročníků, takže to pro vás bude i částečné opakování Určování podstatných jmen - Určování podstatných jmen - procvičování online, testy, rozsáhlá sbírka příkladů To, že u podstatných jmen určujeme pád, číslo, rod a vzor, je jasná věc. I zde nás však mohou překvapit nějaké ty zapeklité výjimky, na které si právě teď posvítíme. A vezmeme to pěkně od podlahy, tedy přesněji řečeno od pádu

Určování vzorů podstatných jmen 2 13 úloh | Typ cvičení Kvíz / test | Obtížnost 4. třída ZŠ , 5. třída ZŠ , 6. třída ZŠ , 7. třída ZŠ , 8. třída ZŠ Naučíme vás správně určovat vzory u vybraných podstatných jmen Urči pád podstatných jmen (5 cvičení po 10 větách) - 1. cvičení, 2. cvičení, 3. cvičení, 4. cvičení, 5. cvičení; Ručičky - u podtržených slov urči pád; Podstatná jména v obrázcích - urči pád (3 cvičení) Určení pádu podstatných jmen (3 cvičení) Urči pád (6 cvičení) Procvičujeme určování rodu, čísla. Procvičování - doplňování i/y nejen v koncovkách podstatných jmen. Určuj vzory. Určuj vzory 1. Určuj vzory 2. Určuj vzory 3. Vyhledávání podstatných jmen rodu ženského v textu. Určování pádu, čísla, rodu a vzoru. Doplňování koncovek . Procvičujeme mluvnické kategorie u podstatných jmen. Opakuj si :-) ———— Určování pádů podstatných jmen s kontrolou: Určování pádů podstatných jmen: Přiřazování kartiček - určování pádů. Čeština má pouze dvě čísla podstatných jmen, a to jednotné a množné. Žádné pomnožné číslo neexistuje. Rod a vzor. Tyto kategorie už jsou maličko složitější. Při určování rodu nesmíme zapomenout na to, že se pohybujeme v množném čísle, tedy budeme používat ukazovací zájmena ti, ty nebo ta. Nezapomeňte, že.

U podstatných jmen látkových neurčujeme počet. Nemůžeme nabrat z rybníka dvě vody, z mísy tři mouky. Pokud použijeme tato podstatná jména v množném čísle, změní se význam, podstatné jméno pak označuje například druh látky, její balení, ne však látku jako takovou Urči pád podstatných jmen (5 cvičení po 10 větách) - 1. cvičení, 2. cvičení, 3. cvičení, 4. cvičení, 5. cvičení. Ručičky - u podtržených slov urči pád. Podstatná jména v obrázcích - urči pád (3 cvičení) Určení pádu podstatných jmen (3 cvičení) Urči pád (6 cvičení) Procvičujeme určování rodu, čísla. Určování podstatných jmen: znovu: Urči u podst. jmen mluvnické kategorie. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 : ROD: ŽIVOTNOST: ČÍSLO: PÁD : za myší. Podstatná jména Určování podstatných jmen. Při určování pádu se ptáme celou pádovou otázkou. To je důležité především u rozlišování 1. a 4. pádu, které mají část pádové otázky stejnou (co?). Vysvětlení mi pomohlo Vysvětlení mi nepomohlo

Určování podstatných jmen - Procvičování online - Umíme česk

Mluvnické kategorie podstatných jmen - erikahanackova

Test - Určování vzorů podstatných jmen 2 (13

Skloňování. Pro skloňování podstatných jmen existuje 14 vzorů. Přiřazení ke vzorům závisí na rodu a zakončení v nominativu.. U podstatných jmen, kde kmen končí skupinou souhlásek, je vkládáno pohyblivé e mezi poslední dvě souhlásky u pádů s nulovou koncovkou: . zámek (N sg, A sg), zámku (G sg, D sg, V sg, L sg), zámkem (I sg) atd. - vzor hra Podstatná jména jsou už ze své PODSTATY jména dostatečně PODSTATNÁ na to, abychom se jimi zabývali zevrubně. Podíváme se na ně nejen pod lupou, ale i pod rentgenem Podstatná jména jsou slova, která vyjadřují názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. Podstatná jména jsou to slova ohebná - jejich tvar se může měnit (míč, s míčem, míče, o míči.

Určování vzorů podstatných jmen, Mgr. M. Vintrov Rody podstatných jmen v němčině. Stejně jako čeština má i němčina klasické tři rody podstatných jmen a rod nulový. Německá slova však mají často jiný rod, než který jim přísluší v češtině. Pro správné skloňování podstatných jmen a dobré zvládnutí jazyka je nezbytné naučit se, které slovíčko je kterého. Klikni na modrou šipku v okýnku a vyber správné písmeno. Stiskni pak KONTROLA Vzory skloňování podstatných jmen Vzor určujeme podle rodu a zakončení našeho slova v prvním pádu. Pomáháme si dalšími pády, které bezpečně známe a porovnáme se vzorem. Pozor na některé výjimky (například dítě: rod střední, vzor kuře vs. děti: rod ženský, vzor kosti) Střední rod . Jednotné číslo

Skloňování podstatných jmen. Přehled skloňování - podstatná jména. Skloňování podstatných jmen rodu středního. Přehledná tabulka vzorů pro střední rod. Skloňování vzorů středního rodu - tabulka. Skloňování jednotlivých vzorů: MĚSTO, MOŘE, KUŘE, STAVENÍ Vzor moře nebo kuře? - malá nápověda, jak na to na www.mojecestina.c co bychom mĚli vĚdĚt o podstatnÝch jmÉnech rod podstatnÝch jmen . o snĚhurce - procviČujeme urČovÁnÍ pÁdŮ podstatnÝch jmen procviČujeme urČovÁnÍ pÁdŮ podstatnÝch jmen . urČovÁnÍ podstatnÝch jmen - rod, ČÍslo, pÁ Určování rodů -obrázky. Určování rodů - slova 1. Určování rodů - test (kaminet) Určování - číslo jednotné, množné . Urči - číslo jednotné, množné . Pád podst. jmen - slova. Pád, číslo, rod - určování podst. jmen. Rody podstatných jmen. Pád podst. jmen - slova ve větách. Urči - pád podst.jmen (ručičky Určování vzorů podstatných jmen; Druhy podstatných jmen. Rozlišování podstatných jmen pomnožných, hromadných a látkových, konkrétních a abstraktních, obecných a vlastních. Podstatná jména. Podstatná jména označují názvy osob (Ivan, babička, dít. Vzory podstatných jmen Podstatná jména rodu mužského mají tyto vzory: pán hrad muž stroj předseda soudce. Přehledná tabulka - vzory rodu mužského. Pravopisná cvičení s kontrolou Podstatná jména rodu ženského mají tyto vzory

Podstatná jména - rod, číslo, pád, vzor :: PROCVIČOVÁNÍ

Podstatná jména - pád, číslo, rod a vzor - procvičování

 1. Pád podstatných jmen 1. Přehled pádových otázek. 1. pád - Kdo, co? 2. pád - Bez koho, čeho? 3. pád - Ke komu, čemu? 4. pád - Vidím koho, co? 5. pád - oslovujeme, voláme. 6. pád - O kom, o čem? 7. pád - S kým, s čím? k tabuli pod sešitem na stůl do.
 2. ujte. Správné řešení se označuje kolíčkem (na každém kolečku tak budou 3 kolíčky) , v případě zala
 3. Český jazyk. Pro 1. ročník Pro 2. ročník Pro 3. ročník Pro 4. ročník Pro 5. ročník Tematicky.
 4. a) 1. cvičení - doplníme chybějící písmena, u podstatných jmen určíme pád b) 2. cvičení - doplníme podstatné jméno ve správném tvaru, určíme jeho pád c) 3. cvičení - doplníme chybějící písmena, určujeme pád podstatných jmen d) 4. cvičení - názvy zvířat píšeme v 1. pádě množného čísla e) 5. cvičení - podstatná jména píšeme v 1. pádě.
 5. Jedná se o pracovní list z českého jazyka s těmito úkoly: práce s textem, čtení, přepis, doplňování správných písmen (velká písmena, párové souhlásky, i/y po měkkých, tvrdých a obojetných souhláskách, ě/je, vzory podstatných jmen, shoda přísudku s podmětem), hledání kořene slova, slova příbuzná, určování.

Podstatná jmén

 1. Určování pádů - pracovní list 1 • Autor: Miroslava Hrstková • Březen 2012 • 4. ročník • Český jazyk Zapiš pádovou otázku a urči pád podstatných jmen z textu. Pádová otázka Pád Na noze Pro chůzi Pochyb Mumiím Lidí Náhražk
 2. Vzory podstatných jmen - rod střední Skladem (> 3) Pomůcka pro děti k procvičování určování vzoru podstatných jmen (rod střední
 3. Skloňování podstatných jmen (1 odpověď) Považujete zavedení povinné školní docházky před 235 lety za mimořádný čin M. T., i když to byl jen první krůček? (7 odpovědí) Jak jste spokojeni s elektronickou žákovskou knížkou? (6 odpovědí) Jak se říká cestě z Mekky do Mediny? (4 odpovědi
Tabulka Vzory podstatných jmen - Skloňování rod mužský A4

Pomnožná podstatná jména - Moje čeština - Čeština na

 1. Vzory podstatných jmen rodu středního . Rod podstatných jmen. Vzor žena - pády . Najdi podstatná jména rodu ženského Určování vzorů (obrázky) Puzzle - určování vzorů Určování vzorů ( i předseda a soudce) Poznáš vzor? Úvod Česky jazyk 3. roční
 2. a) 1. cvičení - doplníme chybějící písmena, u podstatných jmen určíme pád b) 2. cvičení - doplníme podstatné jméno ve správném tvaru, určíme jeho pád c) 3. cvičení - doplníme chybějící písmena, určujeme pád podstatných jmen d) 4. cvičení - názvy zvířat píšeme v 1. pádě množného čísla e) 5. cvičení - podstatná jména píšeme v 1. pádě množného.
 3. Rod podstatných jmen Rody a vzory podstatných jmen Určování pádů podstatných jmen Určování mluvnických kategorií podstatných jmen Doplňování koncovek podstatných jmen Mgr. Ladislava Zdražilová Vytvořeno 19.10.2012 v Bruntál
 4. Určování vzorů podstatných jmen Určování vzorů Abychom správně určili vzor, potřebujeme znát rod podst. jména, podobu v prvním a druhém pádě a v případě mužského rodu i jeho životnost
 5. Kartičky k procvičování určování mluvnických kategorií u podstatných jmen. Součástí je i 1 sada podložek - Podstatná jména - podložky. K sebekontrole je určena barevná strana
 6. Urči druhy podstatných jmen. Všechno se zpřeházelo. Odpově
 7. kou se opalují na pláži a já s Honzíkem stavíme nádherné hrady z písku. Každé ráno sbíráme na pláži mušle a škeble, které chceme přivézt Tobě.

Číslo podstatných jmen - podstatná jména pomnožná, látková

2. Určete čísla u podstatných jmen; 3. Určete rod u podstatných jmen; 4. Určete vzor u podstatných jmen; 5. Určete pád u podstatných jmen; 6. Uveďte podstatná jména ve správném tvaru; 7. Určete rod u podstatných jmen; 8. Určete vzor u podstatných jmen; 9. Určete pád u podstatných jmen (napsat jen číslo!) 10. Určete. Pády podstatných jmen - testy: Pády podstatných jmen - test: Opakovací cvičení s kontrolou: Pády podstatných jmen: Slovesa - vše o slovesech: Urči osobu, číslo, čas u sloves: Basket - určování sloves: Procvičování abecedy : Učivo 2. ročníku: Tvrdé a měkké souhlásky: Doplňovací cvičení : Doplň u/ú/ Ta se často užívá u podstatných jmen cizího původu (např. das Auto - die Autos). Někdy zůstává při tvoření množného čísla tvar podstatného jména stejný a změní se pouze člen (např.: das Fenster - die Fenster) Sada obsahuje cvičení na určování vzoru podstatných jmen. Na každé kartičce je 10 slov a úkolem je určit vzor, podle kterého se dané slovo skloňuje. Tato odpověď se označí kolíčkem a po otočení kartičky si děti zkontrolují správnou odpově

720 kartiček k procvičování určování mluvnických kategorií u podstatných jmen.Součástí je i 1 sada podložek - Podstatná jména - podložky.K sebekontrole je určena barevná strana Vzory podstatných jmen určování vzorů podstatných jmen ID: 101230 Language: Czech School subject: Český jazyk Grade/level: 1.stup. Tabulka Vzory podstatných jmen středního rodu je určena do hodin českého jazyka pro žáky 4. - 9. roč. základní školy. Výrobek zpracovává problematiku skloňování podstatných jmen středního rodu - jejich přiřazení ke vzorům (město, moře, kuře, stavení), výjimky při skloňování (např. variantní přípony, dvojtvary) a pravopis 3. Zásobník podstatných jmen v 1. pádě, která budou žáci přikládat ke správným vzorům (vzory jsou červené). 4. Zásobník podstatných jmen v různých pádech, která budou sloužit k určování mluvnických kategorií (rod, číslo, pád a vzor) při práci na tabuli nebo pro samostatnou práci

U podstatných jmen rozlišujeme trojí rod: mužský, ženský a střední. U podstatných jmen rodu mužského rozlišujeme další mluvnický význam: životnost a neživotnost. Při určování životnosti jsou rozhodující tvary 1.,2. a 4. pádu čísla jednotného. U jmen životných platí Skloňování podstatných jmen - VZORY . Určování slovních druhů a mluvnických kategorií podstatných jmen a sloves. Videa a práce s pracovními listy. 150,00 K č do košíku. Opakování učiva ze 3. ročníku na začátek školního roku. Zvonky - určování vzoru podstatných jmen. 26. 12. 2012 | autor: MZ 6608 0 1. Určete vzor podstatných jmen rodu středního a podle návodu políčka správně vybarvěte. Pracovní list pro školáky si vytiskněte z přiloženého souboru. Přílohy. Zvonky - vzory podstatných jmen (524 kB Definice přídavných jmen - přídavná jména vyjadřují vlastnosti podstatných jmen nebo je blíže určují. Jsou ohebná, skloňují se. Shodují se s podstatným jménem v rodě ( životnosti), čísle a pádě. Ptáme se na ně: jaký?který?čí? Určujeme u nich pád, číslo, rod, životnost ( druh a vzor)

Tabulka Vzory podstatných jmen ženského rodu je určena do hodin českého jazyka pro žáky 4.- 9. roč. základní školy. Pomocí moderní grafiky zpracovává problematiku skloňování podstatných jmen ženského rodu. Výrobek poskytuje žákům a učitelům přehledné skloňování vzorů ženského rodu (žena, růže, píseň, kost), ale i informace o dvojtvarech, výjimkách apod Pracovní list č. 17 - český jazyk 4. ročník Jméno:_____ Tvarosloví - Mluvnické kategorie podstatných jmen souhrn 1. Z textu vypiš podstatná jména do tabulky a urči u nich rod, životnost, číslo a pád. Do naší třídy zaal chodit nový žák. Přisthoval se z Ostravy

"Počítadlo" mluvnické kategorie podstatných jmen

Jsme jedinečná aplikace zaměřená na výuku vyjmenovaných slov, určování pádů podstatných jmen, pravidel pro psaní ú/ů, psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Látku nejen otestuje, ale i vysvětlí a naučí. A to vše za dohledu našich maňásků. Vyzkoušet zdarm Mluvnické kategorie podstatných jmen v češtině. U podstatných jmen se určuje . rod, číslo, pád, vzor.; Podstatné jméno může být rodu mužského (latinsky maskulinum), ženského (latinsky femininum) a rodu středního (latinsky neutrum). Rod mužský má šest vzorů, rod ženský čtyři vzory a rod střední také čtyři vzory Tato sada obsahuje cvičení na určování vzoru podstatných jmen. Na každé kartičcce je 10 slov a úkolem je určit vzor, podle kterého se dané slovo skloňuje. tato odpověď se označí kolíčkem příslušné barvy a po otočení kartičky si děti mohou zkontrolovat správnou odpověď

Výuková tabulka. Naučná tabule skloňování vzorů podstatných jmen je tvořena v návaznosti na předchozí didaktickou pomůcku SLOVNÍ DRUHY I - ohebné. Před vlastním přehledem vzorů je definice podstatných jmen a vzoru a také humorně ilustrovaný přehled pádových otázek 4. pád Domino určování pádů podstatných jmen, varianta I Domino určování pádů podstatných jmen, varianta J. drápy král. 3. pád dvou jedlí léto. 3. pád králi hřiby. 4. pád létu psi. 3. pád hřiby kašel. 3. pád psům paty. 2. pád kašli lesy. 6. pád pat kos. 3. pád lesích orli. 7. pád kosovi přítel. 7. pád orly. Rod podstatných jmen. STARTER Vydáno dne 26.06.2008 Každé podstatné jméno má svůj rod. U nás v češtině máme rod mužský TEN, ženský TA a střední TO. Španělština má ale rody pouze dva, a to mužský a ženský Množné číslo podstatných jmen Nejedná-li se o nějaké výrazně cizí slovo (takové, které si zachovává vlastní skloňování), jako např. das Tempus - die Tempora , der Pater - die Patres , der Papyrus - die Papyri , o kterých teprve bude řeč, tvoří se množné číslo podstatných jmen pomocí pěti koncovek

Podstatná jména - rod, číslo, pád, vzor (skloňování

Vzory podstatných jmen/ Skloňování vzorů podstatných jmen rodu mužského . Karty s přehledem učiva. Formát A4, křídový karton lakovaný Karty jsou na tvrdém papíru oboustranně potištěné a opatřené lakovou úpravou odolnou proti ušpinění a oděru Určení pádu podstatných jmen (3 cvičení) Urči pád (6 cvičení) Procvičujeme určování rodu, čísla, pádů. Utvoř správné dvojice s Křemílkem a Vochomůrkou (3 cvičení po 4 dvojicích) - 1. cvičení, 2. cvičení, 3. cvičení. Určujeme rod, číslo, pád (10 slovních spojení) Skloňování podstatných jmen Nacvičujeme skloňování podstatných jmen v množném čísle. Nacvičujeme skloňování přídavných jmen. Nácvik skloňování zájmen. (Vidím ji., Vidím naší skříň) Nácvik určování vzorů podstatných jmen. Postup při práci se skloňováním: Nejprve skloňujeme a trénujeme jen slova a věty jednoho vzoru Určování pádů podstatných jmen. Oboustranné kartičky sloužící k určení pádu podstatného jména. Jedna strana kartičky obsahuje větu se zvýrazněným slovem k určení pádu, druhá pak odpověď včetně otázky, jak se na pád určovaného slova zeptat

Určování podstatných jmen - PRO ŠKOLÁK

Skloňování podstatných jmen . Přehled skloňování - podstatná jména . Skloňování podstatných jmen rodu středního. Přehledná tabulka vzor 2 cvičení na práci s textem - vyhledávání a určování rodu středního . Urči rod,číslo, pád, vzor 3 testy k určení vzoru podstatných jmen rodu středního - vybírej z nabídky. Pravopisná cvičení - doplňování koncovek (5 cvičení) 5 různých cvičení k procvičení vzorů rodu středního - pěkné. 2 cvičení na práci s textem - vyhledávání a určování rodu středního. Urči rod,číslo, pád, vzo SLOVNÍ DRUHY - určování, 1. stupe KONCOVKY PODSTATNÝCH JMEN - doplňování, můžeš si navolit vzory, které chceš procvičit. TVARY PODSTATNÝCH JMEN 1. TVARY PODSTATNÝCH JMEN 2. TVARY PODSTATNÝCH JMEN 3. TVARY PODSTATNÝCH JMEN 4. PODSTATNÁ JMÉNA - rukama, nohama tento týden nás čekají vzory podstatných jmen rodu mužského PÁN a HRAD. vzor PÁN - VYSVĚTLVKY. Ke vzoru PÁN budou patřit všechna podstatná jména rodu mužského ŽIVOTNÉHO, která mají v 2. pádě koncovku -A - pán bez pána, takže např. pes bez psa, čáp bez čápa, lev bez lva, Pavel bez Pavla, tatínek bez tatínka, atd Pád podstatných jmen 2. Přehled pádových otázek. 1. pád - Kdo, co? 2. pád - Bez koho, čeho? 3. pád - Ke komu, čemu? 4. pád - Vidím koho, co? 5. pád - oslovujeme, voláme. 6. pád - O kom, o čem? 7. pád - S kým, s čím? pod lavicemi z paměti o láskách.

Vědomostní testy online. Angličtina, čeština, němčina, matematika, filmy, seriály, knihy, historie a jiné, zábavné i poučné Od podstatných jmen rodu ženského se tvoří přídavná jména přivlastňovací příponami:-in (matčin kabát), -ina (matčina košile), -ino (matčino auto) Skloňování přídavných jmen tvrdých; Přídavná jména mění své koncovky podle rodu, čísla a pádu Manipulační didaktická pomůcka DiPo ® - podstatná jména (vzory, rody, pády) je zaměřena na procvičování kategorií podstatných jmen. DiPo ® - podstatná jména (vzory, rody, pády) je moderní didaktická pomůcka, která splňuje požadavky učitelů na moderní pojetí vyučování na základních školách a plní funkci cvičebnice Určování vzorů podstatných jmen: Z CD učitel vytiskne tabulku s názvy vzorů podstatných jmen (může ji zalaminovat, ale nemusí) Poté řekne dětem, ať si vyberou všechny kartičky s podstatnými jmény a naskládají je k příslušným vzorům. Jakmile mají všechny děti hotovo, provede se kontrola Tvarosloví - Pád podstatných jmen 1. Urči správně pád podstatných jmen. podstatné jméno pád podstatné jméno pád v košíku 6. k penězům 3. pod mostem 7. děti! 5. o princích 6. do Brna 2. k Honzovi 3. na lavici 6. bez vajec 2. před domem 7. na talíři 6. babičko! 5. v kuchyni 6. na provázku 6. 2

Dumy.cz - sdílejme společně. Aktivity a DVPP pro MŠ a ZŠ v dnešní Covid době Nyní je ta správná doba pro zajištění DVPP a aktivit ITveSkole.cz.Nyní si můžete vybrat ty nejžádanější termíny, propojit DVPP a aktivity s ICT vybavením a tvorbou výstupů šablon

Podstatná jména: pády - Procvičování online - Umíme česk

Moje čeština - určování vzoru. Moje čeština - vzory podstatných jmen. K ZAKOUPENÍ: SADA - vzory podstatných jmen. pásy se vzory podstatných jmen. karty - vzory podstatných jmen. tvoříme se vzory - obrázky vzorů s koncovkami do sešitu. pexeso - vzory, rod střední. domino - vzory, rod střední. pexeso - vzory, rod žensk Používáte nepodporovaný prohlížeč. Pokud chcete vidět všechny materiály, které pro vás různí autoři připravili, použijte prosím Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge nebo Safari Očekávaný výstup: užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves žák od učitele obdrží sadu k řešení určování mluvnických kategorií u podstatných jmen, ve které je pracovní list se zadanými větami jednoduchými a rozstříhané kartičky, které nabízí jednotlivá správná řešení žák si pečlivě přečte. Přídavná jména latinsky Adjektiva vyjadřují vlastnosti podstatných jmen. Druhy: tvrdá; měkká; přivlastňovací; U přídavných jmen určujeme: Rod: mužský ( nový dům ) ženský ( pěkná dívka ) střední ( červené jablko ) Číslo: jednotné ( nový dům ) množné ( nové domy ) Pád: Stejně jako u podstatných jmen. kdo.

Podstatna jmena karticky k procvicovani urcovani

Určování podstatných jmen

 1. Procvičujeme určování rodu, čísla, pádů. Utvoř správné dvojice s Křemílkem a Vochomůrkou (3 cvičení po 4 dvojicích) - 1. cvičení, 2. cvičení, 3. cvičení. Určujeme rod, číslo, pád (10 slovních spojení) Skloňování podstatných jmen. Přehled skloňování - podstatná jména. Skloňování podstatných jmen rodu.
 2. Nástěnný výukový obraz - Skloňování vzorů podstatných jmen rodu mužského - Přehledná tabulka skloňování vzorů podstatných jmen rodu mužského včetně určování životnosti s příklady
 3. VZORY PODSTATNÝCH JMEN. Souhrnné opakování pro žáky 4. ročníku ZŠ. vytvořeno v 2. pololetí školního roku 2010/2011. ověřeno ve třídě IV. A. Anotace Určování vzorů podstatných jmen zábavnou formou- Hra Autor Martina Preclíková Jazyk Čeština Očekávaný výstup Upevnění učiva a rozšíření slovní zásob
 4. Materiál slouží k procvičování určování pádů podstatných jmen s možností samostatné kontroly. Klíčová slova pády podstatných jmen , pádové otázk
 5. Potřebují si vaše děti procvičit pravopis podstatných jmen? Nabídněte jim zábavnou cvičebnici plnou aktivit, úkolů, křížovek a doplňovaček. Látka je řazena do kapitol podle jednotlivých vzorů. Děti mohou pracovat samostatně podle svého tempa a pot
 6. opakování- význam slov, vyhledávání vlastních slov, slova opačného a stejného významu, příbuzná slova- určování kořenu slov, předpon. a příponových částí, párové souhlásky, slovní druhy, doplňování y, ý/ i, í. Skloňování podstatných jmen, určování mluvnických kategorií- rod, číslo, pád a vzor. str.
 7. Určování pádu u podstatných jmen . Znáte jaké máme pády u podstatných jmen a jak se určují? Procvičit znalosti si můžete v tomto dokumentu. 4 kredity Určování rodu a vzoru u podstatných jmen . Tento dokument vysvětluje jaké jsou rody a vzory u podstatných jmen a jak je správně určit a používat..

Určování slovních druhů a mluvnických kategorií podstatných jmen a sloves. Cena 150,00 Kč. Přidat do košíku. Balíček učiva slouží k procvičování určování slovních druhů ve větách. Děti pracují s pracovními listy, které jsou jim ve videu představeny, učivo vysvětleno a zároveň po vypracování vše. Vzory podstatných jmen Soubor: VY_32_INOVACE_05C_Ur.odt, 22,6 KB: Datum: 05.03.2013: Autor: Mgr. Iveta Urbanová: Anotace: Žák správně třídí slovní druhy a tvoří spisovné tvary slov. Pracovní list slouží k procvičování vzorů podstatných jmen a pravopisu v koncovkách podstatných jmen pomŮcka - pŘestoŽe vzor matČin je pro pŘÍdavnÁ jmÉna rodu ŽenskÉho, mŮŽeme si jÍm pomoci i pŘi urČovÁnÍ koncovky pŘÍdavnÝch jmen muŽskÝch. Vzor OTCŮV končí na obojetnou souhlásku -V , kdežto u vzoru MATČIN vyslovujeme na konci [ -N ] nebo [ -Ň ] , určení -i/-y je pro nás tedy jednodušší Urči pád u podstatných jmen. Ukázka úlohy Velké okno 1. pád 2. pád 3. pád 4. pád 5. pád 6. pád 7. pád by v ateliéru 1. pád 2. pád 3. pád 4. pád 5. pád 6. pád 7. pád měl mít každý malíř 1. pád 2. pád 3. pád 4. pád 5. pád 6. pád 7. pád

Obsah karty je zpravidla zmenšeným provedením nástěnných výukových obrazů a slouží také k připomínání přehledu učiva mimo třídu. Přehled vzorů podstatných jmen v tabulce s pomůckou k určování. Přehledná tabulka skloňování vzorů podstatných jmen rodu mužského včetně určování životnosti s příklady.. Přehled vzorů podstatných jmen v tabulce s pomůckou k určování. Přehledná tabulka skloňování vzorů podstatných jmen rodu mužského včetně určování životnosti s příklady. Oboustranně potištěná karta na tvrdém papíru, opatřená lakovou úpravou odolnou proti ušpinění a oděru , slouží k připomínání přeh.. E book Jak na vzory podstatných jmen si zde můžete stáhnout. Dítě se hravě, zábavně a online naučí, jak určit vzory podstatných jmen. Pán, hrad, muž, stroj. Dělá to vám a vašemu dítěti problém? Už nebude. Na spoustě cvičení a her se naučíte, jak podstatné jméno zařadit ke správnému vzoru a jaké i v něm napsat

Podstatná jména: Určování vzoru - Moje čeština - ČeštinaSLOVNÍ DRUHY OHEBNÉČeský jazyk Slovní druhy 1 - Ohebné slovní druhy - LogicoPodstatná jména - pád, číslo, rod a vzor - procvičováníVzory podstatných jmen pro mužský rod (přehled) - Moje

ČESKÝ JAZYK - 4. ROČNÍK: 1. pololetí: 2. pololetí: Věta jednoduchá, druhy vět - souvětí Vzory podstatných jmen - rod střední: Slova mnohoznačná, opa čná, souznačná, Podstatná jména rodu středníh Cvičení rod: rod: rod : 1 - 2 - 3 mužský : ženský : střední : dům : sešit : pero : krokodýl : disketa : počítač : úloha : kalendář : auto : labuť : pe Určování směru nahoru, dolů, vpravo, vlevo Andrej Babiš 20. 2. 2020 Audity byly mediální hit, že jo. To mi asi každý potvrdíte a taky to potvrdí všichni novináři, komentátoři, šéfredaktoři a každý, kdo dělá v médiích. Největší téma

 • Přetržené klíště u kočky.
 • Jarní prázdniny rakousko 2018.
 • Cukr výroba.
 • Jak zhubnout tehotenske bricho.
 • Alicante v dubnu.
 • Přenos tepla sáláním.
 • Doba odpočinku po pracovní cestě.
 • Yamaha fzs 600 fazer doplnky.
 • Dětské postele kika.
 • Romo registrace.
 • Činitel činitel součin.
 • Sushi miomi olomouc.
 • Přetáčení na bříško jen na jednu stranu.
 • Rozvodovy remen skoda octavia 2.
 • Grinch recenze.
 • Videohry na kazety prodej.
 • Avion prerov.
 • Armada spasy jidlo.
 • Muškát vonný množení.
 • Omega hodinky zlaté.
 • Rok 1939 v datech.
 • Prodej bytu doksy.
 • Batoh kočka.
 • Joomla začínáme.
 • Fraxiparine 0 4.
 • Stavba svépomocí nad 150m2 2018.
 • Klučičí účesy 2019.
 • Yoyo whip.
 • Vietnam pas.
 • Rozbity teplomer.
 • Příběh santa clause.
 • Krajinářská fotografie učíme se používat fotoaparát i.
 • Beauforta skala.
 • Zablokovana stranka.
 • Mma zápasy video.
 • Tekutý rozjasňovač dm.
 • Letní tričko pro psa.
 • Wewalka pizza.
 • Orphan black s01e04.
 • Směnárny praha.
 • Big ramy.