Home

Anorexie a bulimie prezentace

Mentální anorexie a mentální bulimie - Digitální učební

 1. Mentální anorexie a mentální bulimie jsou psychické poruchy příjmu potravy. Prezentace seznamuje s charakteristikou těchto poruch a ve formě příběhů i s jejich následky. Součástí materiálu je i pracovní list
 2. Mentální bulimie Typickým věkem počátku mentální bulimie je 17 - 18 let, v dětském věku se vyskytuje zřídka. Mentální bulimie se často vyskytuje po epizodě mentální anorexie. Kritéria poruchy: 1. Neustálé se zabývání jídlem, touha po jídle a přejídání velkými dávkami jídla během krátké doby. 2
 3. B. mentální bulimie- hlavním příznakem jsou opakované záchvaty přejídání a následně vyvolávané zvracení. PPP jsou rozšířeny především v zemích s nadbytkem jídla a jeho snadnou dostupností. V ČR bohužel tohoto onemocnění stále přibývá. Výskyt anorexie je asi 1 případ na 100 díve
 4. Poruchy příjmu potravy (mentální anorexie, mentální bulimie) Typ rizikového chování Mentální anorexie a bulimie představují ve svých projevech mezní polohy jídelního chování od život ohrožujícího omezování příjmu potravy až po přejídání spojené se zvracením nebo jinou nevhodnou kompenzací energetického příjmu

 1. poruchy příjmu potravy, mentální anorexie, mentální bulimie. TITLE People with Eating Disorders: The Progression of the Illness ABSTRACT The Bachelor's thesis deals with the eating disorders, specifically with mental anorexia and mental bulimia. It stresses the course of the illness and th
 2. restriktivní - mentální anorexie (odmítání příjmu potravy), bulimické - mentální bulimie (záchvatovité přejídání a následné zvracení). Při mentální anorexii dívky (občas i chlapci) netrpí ztrátou chuti, ale bojují s chutí a hladem. Nachází potěšení ve schopnosti kontrolovat se, zhubnout
 3. Mentální anorexie (latinsky anorexia nervosa, z řečtiny an - zbavení, nedostatek; orexis - chuť) je duševní nemoc spočívající v odmítání potravy a zkreslené představě o svém těle. Spolu s bulimií se řadí mezi tzv. poruchy příjmu potravy.Lidé trpící mentální anorexii jsou také většinou obětí poruch osobnosti, které se projeví až když jedinec trpí.
 4. nesouhlasím s tím, že se vůbec nedá předejít vzniku mentální anorexie či bulimie, že neexistuje prevence. Na základě mých dlouhodobých zkušeností s pacienty, resp. pacientkami a jejich rodiči a okolím lze konstatovat, že jako jedna z prevencí určitě jsou harmonické rodinné prostředí i okolí, přiměřené projevy lásky (tedy také nikoliv té tzv. opičí.
 5. Již 10 let se mnou žije paní Bulimie. Ahojky všem! Jsem obyčejná holka, je mi 25 a už od svých 15cti let si ničím život bulimíí. Jak to začalo? Na gymplu, domaOtec mě od malička nenáviděl, naši se v té době rozváděli, oba mě mlátili,mamka pila, nikdo si mě nevšímal, jen můj pes. Z ledni Anorexie jako.

Anorexie: referát - iReferaty

Mentální anorexie je onemocnění patřící mezi poruchy příjmu potravy. K dalším onemocněním z této skupiny patří mentální bulimie nebo záchvatovité (psychogenní) přejídání. Jedná se o vážné psychické onemocnění. Pokud je nemoc rozvinutá, pacient se již nedokáže ovládnout a nelze se vyléčit bez pomoci lékařů Prevence anorexie a bulimie •Správné stravovací návyky již od dětství - neuplácet ani netrestat, pokud se u jídla dítě loudá nebo zcela nevyprázdní talíř. •Nepřejídat se, sportovat, pohyb je přirozenou součástí života •hválit se a být chválen •Prevence spočívá ve správných stravovacích návycích Poruchy příjmu potravy - anorexie, bulimie. 28. 8. 2014 Autor: Dita Kosov Prezentace z přednášky naleznete v příloze. Soubory ke stažení. Anorexie (odvozené z řeckého α (ν) - ((n) -, prefix, který označuje absence) + όρεξη (orexe) = chuť k jídlu) je snížení pocitu chuti k jídlu. Anorexie spočívá v naprostém odporu pacienta k jídlu. Dělá se mu špatně nebo se neustále cítí nehladový. Situace může vést až k podvýživě a k dalším problémům. Bulimie se vyskytuje nejčastěji u žen do 30 let věku. Výskyt nemoci v poslední době poměrně stoupá. Postižení jedinci jsou velmi ambiciózní, obvykle pocházejí z rozvrácených rodin. Příčiny vzniku bulimie. Jako u anorexie, ani u bulimie není známa přesná příčina vzniku nemoci. Jde o kombinaci více faktorů

Mentální anorexie - Wikipedi

 1. Anorexie neboli mentální anorexie (anorexia nervosa) je duševní nemoc, kdy jedinec odmítá potravu a má zkreslené představy o svém těle.Spolu s bulimií se řadí mezi tzv. poruchy příjmu potravy.. Mentální anorexie začíná nejčastěji ve věku mezi 14-18 lety života, ale může se objevit dříve i později.Často začíná jako reakce na nějakou novou životní situaci či.
 2. Anorexie a bulimie se totiž často vrací. Řešení, pokud potřebuje. Naštěstí vždy existuje! Generátorem všech emocí a správce celého těla je mozek. Ten je zodpovědný za vše, co se nám děje. Pokud trpíte anorexií či bulimií, je zapotřebí z hlavy vytahat programy, které ji působí
 3. Bulimie (bulimia nervosa) patří do souboru onemocnění tzv.poruch příjmu potravy, stejně jako anorexie. Projevuje se záchvatovitým přejídáním a snaze tomuto čelit - úmyslným vyzvracením potravy, ale také vyvoláváním průjmů, užíváním projímadel a jiných látek k hubnutí.To vše se snahou, aby postižený netloustl..
 4. Anorexie či mentální anorexie (latinsky anorexia nervosa, z řečtiny an - zbavení, nedostatek; orexis - chuť) je duševní nemoc spočívající v odmítání potravy a zkreslené představě o svém těle. Spolu s bulimií se řadí mezi tzv. poruchy příjmu potravy. Mentální anorexie začíná nejčastěji ve věku mezi 14-18.
 5. Mentální bulimie je onemocnění patřící mezi poruchy příjmu potravy. K dalším onemocněním z této skupiny patří mentální anorexie nebo záchvatovité (psychogenní) přejídání. Jde o vážné psychické onemocnění, což znamená, že je jen omezeně ovlivnitelné vůlí člověka. Pacient se od určitého stádia onemocnění nedokáže ovládat a vyléčit se bez pomoci.
 6. Mentální anorexie je duševní onemocnění, kdy člověk odmítá jakoukoli potravu.. Ve většině případů postihuje ženy, zejména mladé dívky mezi 13. až 20. rokem života. Spouštěčem mentální anorexie může být velmi složitá a nepříjemná životní situace, s níž se dívka musí vypořádat, nebo patologická touha po zhubnutí a dokonalé postavě
 7. Důsledky anorexie. Rozvinutá mentální anorexie se nejviditelněji projevuje na fyzickém těle vychrtlostí. Přidružují se typické psychické změny, především deprese, člověk se izoluje, uzavírá se před druhými a vykazuje tendence vnitřního nutkavého jednání umřít. Může skutečně zemřít, a to i hlady

Anorexie: příznaky, léčba (mentální anorexie) - Vitalion

 1. Mentální anorexie a bulimie u dětí Poruchy příjmu potravy jsou typickou poruchou období dospívání, počátek mentální ano-rexie bývá často kolem čtrnáctého roku věku. Příznaky anorexie však byly zaznamenány už i u dětí mladších 10 let. U rozvinuté poruchy v útlém věku je nutné vždy počítat s možnými.
 2. imální váhou vzhledem k věku a výšce, BMI (Body Mass Index) klesne pod 17,5. Nízkou hmotnost si nemocný způsobuje sám - odmítáním jídla, cvičením, zvracením či užíváním projímadel
 3. Mentální anorexie a bulimie jsou primární psychiatrická onemocnění, vedoucí k psychosociálnímu selhávání a často i invalidizaci. Onemocnění je provázeno těžkými zdravotními komplikacemi, které mohou být i smrtelné. Na jejich vzniku se podílí biologické, psychologické i sociální faktory. Mentální anorexieje charakterizována cíleným udržováním nízké váhy.
 4. Stačí být ženou a riziko mentální anorexie je desetkrát vyšší. Jen čtyři až deset procent všech nemocných s poruchami příjmu potravy jsou muži. Poměrně vzácný výskyt anorexie a bulimie u mužů vedl některé autory k předpokladu, že tito muži mají sklon k homosexualitě nebo že mají jinak narušený sexuální život
Steven Bratman

Příběhy ze života Anorexie, bulimie, přejídán

anorexie se časem rozvine mentální bulimie (Krch, 1999). Vedle mentální anorexie a mentální bulimie existují i jiné, méně známé poruchy příjmu potravy: 1. Záchvatovité přejídání - opakované záchvaty konzumace přemrštěného množství jídla, kterým nepředcházel mnohdy ani pocit hladu, ale bez následujícího. Mentální anorexie a bulimie Poruchy příjmu potravy jako cena za štíhlost Poruchy příjmu potravy - mentální anorexie a bulimie - patří mezi nejčastější onemocnění mladých žen. Působí dlouhodobé obtíže nejen postiženým, ale i jejich rodinám, přátelům a zaměstnavatelům ANOREXIE x BULIMIE. Anorexie spočívá v naprostém odporu pacienta k jídlu. Intenzivní strach z přírůstku hmotnosti navzdory podváze. Bulimie je neustálé zabývání se jídlem, neodolatelná touha po jídle a epizody přejídání. Snaha zmírnit vliv jídla na váhu zvracením, přechodnými hladovkami či projímadly

ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí

Anorexie či mentální anorexie (latinsky anorexia nervosa, z řečtiny an - zbavení, nedostatek; orexis - chuť) je duševní nemoc spočívající v odmítání potravy a zkreslené představě o svém těle. Spolu s bulimií se řadí mezi tzv. poruchy příjmu potravy.. Mentální anorexie začíná nejčastěji ve věku mezi 14-18 lety života, ale může se objevit dříve i později Váš dojem, že anorexie nebo bulimie je problémem výhradně ctižádostivých modelek, může být vražedný. Stačí, abyste ho přehlédli u své dcery a může být hodně zle. Rovnou vám prozradíme, že mýtus o tom, že se na ně nedá zemřít, rozhodně neplatí

Prezentace by měly sloužit jako zdroj informací ale také inspirace a motivace. Stránka je otevřená - vítáme další příspěvky! Pokud máte zájem spolupodílet se na rozšíření těchto stránek, pošlete nám, ANOREXIE A BULIMIE - Mrízová Katarína - 3r. BIOCH UP Olomouc (2007 Anorexie a bulimie prezentace. Anotace: Mentální anorexie a mentální bulimie jsou psychické poruchy příjmu potravy.Prezentace seznamuje s charakteristikou těchto poruch a ve formě příběhů i s jejich následky Mentální anorexie a bulimie, choroby příjmu potravy Mentální anorexie a bulimie patří v poslední době mezi nejčastější a současně i nejnebezpečnější. Časté purgativní jevy u mentální bulimie jsou stejné jako u mentální anorexie, tedy vyvolávání zvracení, hladovění, užívání laxativ, diuretik, klystýrů či nadměrné cvičení. Příznaky mentální bulimie mohou být velmi podobné projevům záchvatovitého přejídání či purgativního typu mentální anorexie

Bulimie je dokonce rozšířenější poruchou než anorexie, ta je však kvůli svým tragickým důsledkům více ve veřejném povědomí. Bulimičky se ale nepřejídají úmyslně. Snaží se jídlu naopak vyhýbat, a tak ho schovávají, vyhazují, znehodnocují čisticími prostředky, snaží se mít doma prázdnou lednici PORUCHY PŘÍJMU JÍDLA (F50) Přijímání potravy je základní podmínkou pro udržení tělesného a psychického zdraví, tedy i zachování života. Nedostatek energie a živin může být příčinou řady závažných poruch a nemocí. Proto jakákoliv porucha v oblasti příjmu jídla může navodit řadu negativních důsledků Anorexie a bulimie se v dnešní době dotýká čím dál tím větší a mladší skupin dětí, než tomu bylo dříve. Staršák všech rodičů nezasahuje jen do životů dívek, ale i mladých mužů. Už v neděli se můžete podívat na jeden vysilující příběh o dívce, která anorexii propadla pohlaví, vést ke vzniku poruchy příjmu potravy, konkrétněji mentální bulimie þi anorexie. Ženská populace je více náchylná na spoleþenské uplatnění, ať už se to týká školního kolektivu þi zaměstnání Bulimie se může často vyskytnou spolu s anorexií. Jako anorexie je to především mentální onemocnění. Lidí trpící bulimií mají nízké sebevědomí a sklon k perfekcionizmu, trpí depresemi a nedostatkem soustředění. Bulimie má podobné následky jako anorexie

Anorexie a bulimie Abeceda Zdrav

19 celebrit, které přiznaly anorexii nebo bulimii - Dáma

Anorexie a bulímie (mentální anorexie a bulímie] 1 404: 10.07.2007: 9 921×. Centrum pro poruchy příjmu potravy. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, Praha 2 . Poruchy příjmu potravy patří mezi dlouhodobá a závažná onemocnění, která však lze úspěšně léčit anorexie, mentální bulimie a záchvatovité přejídání. Vedle těchto základních typů souasně existovaly i další nespecifické a atypické poruchy, které odborníci pojmenovali a definovali teprve nedávno. Jedná se především o orthorexii, bigorexii a drunkorexii Anorexie a bulímie sa nezbavíte zo dňa na deň. Závažnosť týchto diagnóz spočíva v tom, že nestačí, keď sa naučíte normálne stravovať, alebo dosiahnete primeranú hmotnosť - úspech bude pravdepodobne iba krátkobodý. Porucha príjmu potravy totiž prekrýva hlbšie emočné problémy, a tie sa riešia v psychoterapii

Mentální anorexie Moje zdrav

V prípadech mentální anorexie jde predevším o extrémní omezování príjmu potravy, u mentální bulimie o extrémní prejídání spojené s vulí vyvolávaným zvracením Príciny poruch príjmu potravy predstavují vzájemnou interakci biologických, psychologických, rodinných a sociokulturních faktoru Ahoj.Mne je 14.Taky jsem nejedla, protože jsem chtěla být hubenější.Mamka mi v tom hodně pomohla.Nenutila mě,ale upravily jsme stravu.Koupila mi jiné potraviny, vaří mi zvlášť,a radi,co jíst, abych Hubla a nebyla nemocná.Muj mozek to hodně pomalu přijímá,i když jsem věděla, že dělám chybu,a protože jsem dlouho nejedla skoro nic, žaludek zlobí,nechce trávit.Musim. Mezi nejznámější poruchy příjmu potravy patří mentální anorexie, mentální bulimie a psychogenní přejídání. O mentální anorexii mluvíme tehdy, dojde-li k úmyslnému snížení váhy o více než 10 %, BMI (body mass index) je nižší než 17,5 a dojde-li u dívky vlivem ztráty tělesného tuku k vymizení menstruace

Provozovatelem serveru zdrave.cz je DIAMANTAN investment s.r.o., se sídlem Na Harfě 935/5c, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČ: 03494349, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 232692 tuková tkáň se může zmenšit až o 97 % patologie: hladovění, podvýživa, otylost, obezita, mentální anorexie a bulimie VITAMÍNY. účastní se (bio)chemických reakcí v organismu, nejčastěji jako kofaktory enzym anorexie, bulimie, záchvatovité přejídání. poruchy v příjmu potravy barbora2havlikova@gmail.com. Úvod > Webová prezentace byla spuštěna. Webová prezentace byla spuštěna. 20.03.2014 12:05. Dnes byla spuštěna naše nová webová prezentace Typická prezentace bulimie nervosa je to přítomnost opakujících se epizod přejídání, spojených s pocitem ztráty kontroly nad příjmem potravy. Epizody přejídání obvykle začínají po pokusech nebo vnějších tlacích, jak zhubnout. Tenhle chování To je obvykle doprovázeno pocity nízké sebeúcty nebo deprese, které spouští nové epizody záchvatů jiskření, které. Autor knihy: Hana Papežová, Téma/žánr: mentální anorexie - mentální bulimie - záchvatovité přejídání, Počet stran: 608, Cena: 632 Kč, Rok vydání.

Poruchy příjmu potravy - anorexie, bulimie

 1. Portaro - Webový katalog knihovny. Dokument je momentálně ve zpracování Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročník
 2. Poradna - Anorexie a bulimie. Připravujeme pro Vás znovuotevření poradny. Chcete-li se zapojit do odpovědí a zviditelnit se, kontaktujte nás zde. Komerční prezentace. Výběr správného kartáčku a ústní sprchy může zlepšit váš celkový 12.11.2020
 3. K dispozici je rovněž powerinternetová prezentace, dodala Kamila Tkáčová. (Pozn. redakce: Příběh studentky, která na vlastní kůži poznala, co obnáší mentální anorexie, přineseme v Opavském a hlučínském Regionu 2. ledna 2008.
 4. Závislost na jídle v užším slova smyslu je nekontrolovatelná touha jíst s následkem nadměrného příjmu kalorií (v širším slova smyslu se do této skupiny poruch zařazuje i mentální anorexie a bulimie). Objektem závislosti není jídlo jako takové, ale chování, které s příjmem potravy souvisí (i když tato porucha se.
 5. Anorexie je onemocnění, které přichází pomalu a nenápadně, její průběh je vleklý a léčba dlouhá a velmi složitá. Jedná se o jednu z poruch příjmu potravy, kdy se nemocný člověk neustále snaží mít kontrolu nad svým jídelníčkem a tělesnou hmotností, kterou se zároveň snaží neustále snižovat.Onemocnět mohou jak ženy, tak muži, nejčastěji v období kolem.
 6. Mentální anorexie začíná obvykle ve věku 13 - 20 let, mentální bulimie mezi 16 - 25 lety. Úspěšnost léčby poruch příjmu potravy je relativně vysoká, přesto je úmrtnost u mentální anorexie 2 - 8 % a u mentální bulimie 0 - 2 %
 7. Žák chápe význam slov obezita, mentální anorexie, bulimie, podvýživa. Uvědomí si důležitost dodržování zdravé výživy. Speciální vzdělávací potřeby - zdravotní postižení - LMP Klíþová slova Obezita, mentální anorexie, bulimie, podvýživa Druh uþebního materiálu Pracovní list Druh interaktivity Kombinac

Poté následuje šesti minutové video na téma anorexie, bulimie (odkaz na video viz. Přílohy - 1. hodina). Učitel diskutuje s žáky o právě shlédnutém videu. 15 min. Učitel zahajuje výklad pomocí prezentace v PowerPointu. Během prezentace pokládá žákům otázky a diskutuje s nimi Mentální bulimie patří k poruchám příjmu potravy a vyznačuje se záchvatovitým přejídáním, které je střídané snahami čelit přibrání na váze. K tomu slouží různé postupy, jako je úmyslné vyvolávání zvracení, průjmů, užívání anorektik (látek na snižování chuti do jídla), látek sloužících k hubnutí.

Video: Anorexie - Wikipedi

Charakteristika mentální bulimie. Pro bulimii jsou příznačné střídavé záchvaty přejídání (většinou i vysoce kalorickou stravou) a zvracení, které si nemocní vyvolají sami právě z důvodu pocitu viny.. Postihuje jedince s normální váhou nebo i silnější, kteří touží po štíhle vypadající postavě a především dívky v pubertálním věku, ale také ženy a. Mentální anorexie a bulimie (Úvod do problematiky modulu. Bio-psycho- sociální faktory, rizikové faktory, genetická predispozice, epidemiologie, průběh a prognóza onemocnění, biologické faktory) Terapie dle diagnóz (Motivační terapie, ambulantní psychologická léčba včetně rodinné terapie Anorexie a bulimie Psychiatrie Linda 7.6.2017 Dobrý den, mám problém, který řeším již třetím rokem, někdy je to lepší stav, jindy horší, již 10tel trpím anorexii, 2 poslední roky bulimii plus deset let projimadla

Bulimie: příznaky, léčba (mentální bulimie) - Vitalion

Prostor pro publikaci didaktických textů a praktických materiálů podporujících moderní trendy ve vzdělávání Poruchy příjmu potravy - mentální anorexie. Anotace . Žáci se v průběhu prezentace seznámí s vážnou problematikou mentální anorexie. Učí se o příčinách, rizikových faktorech. Léčbě a prevenci. Autor. Mgr. Martina Jaborová. Jazyk. Český jazyk. Datum vytvoření . 14.1. 2012. Očekávaný výstu Bulimie obr.1 obr.2 obr.4 obr.3 obr.5 obr.6 Anorexie chorobné hubnutí trpí strachem z jídla chudokrevnost dehydratace podvýživa ztráta menstruace a neplodnost smrt Poruchy příjmu potravy obr.7 obr Výskyt anorexie je uváděn 0,3 - 0,8 % rizikové populace (životní prevalence u žen až 4 %), výskyt bulimie 1,5 - 4,5 % rizikové populace. I když úspěšnost léčby poruch příjmu potravy je relativně vysoká, mohou mít tyto poruchy velmi závažné důsledky pro život nemocného Rozšíření mentální anorexie v České republice je podobné jako v zemích západní Evropy, kde postihuje přibližně jednu dívku ze dvou set (0,5 - 0,8 %). Podle posledních studií trpěly anorexií někdy v životě až 4,5 % žen. Určité příznaky mentální anorexie se mohou vyskytnout až u 6 % dívek na konci puberty.

Na první pohled ale vypadá normálně a může být dokonce při těle. Přesto všechny potřebné látky a živiny z jídla vyzvrací, aniž by si toho někdo všiml. O to je to zákeřnější. Mentální anorexie i bulimie patří mezi smrtelné diagnózy, na kterou umírají i šestnáctiletá děvčata - Podvýživa klientů -> minimální počet (bulimie, anorexie) Malnutrice a podvýživa v sociálních a zdravotnických službách Anorexie - Prevence podvýživy -> společenská místnost - Personál se stravuje společně s klient Anorexie a bulimie. Právě teď si můžete povídat s MUDr. Hanou Papežovou, CSc., odbornicí na anorexii a bulímii z Psychiatrické kliniky VFN. Chat na téma Anorexie a bulimie proběhl 12. června 2004 má být - štíhlá, úspěšná, milovaná ⇒ mentální anorexie. 11 Ženy, které trpí anorexií jsou: - ctižádostivé, energické - velmi cvičí a jsou aktivní, - je to projev hledání identity, - mají problematický vztah k matce, - jídlo si drobí Materiál je určen pro žáky učebního oboru kuchař-číšník. Žák se seznámí se základními směry ve výživě a s tím, co to je nedostatečná a nevyvážená výživa a jejími druhy a dozví se základní informace o obezitě

Mentální anorexie je psychická nemoc příjmu potravy. Typické je odmítání vlastní tělesné hmotnosti vyšší než minimální.. Mentální anorexie Anorexie, bulimie, přejídán . Anorexie neboli mentální anorexie (anorexia nervosa) je duševní nemoc , kdy jedinec odmítá potravu a má zkreslené představy o svém těle Poruchy příjmu potravy Bc. Lenka Štěpánová Výchovný poradce Gymnázium U Mlýna 69 897 23 Vrahovic Bulimie jsou záchvaty přejídání, při nichž jedinec během velmi krátké doby sní velké množství jídla a vzápětí se ho snaží zbavit zvracením (pomocí projímadel, prstu) nemá zásadní vliv na tělesnou hmotnost (proto je obtížnější její rozpoznání •Bulimie a anorexie jsou dvě samostatné jednotky •Je psychickou poruchou •Obvykle po sérii neúspěšných pokusů o diety •Nejčastěji u žen do let věku •Výskyt stoupá •Postižení velmi ambiciózní, obvykle pocházejí Prezentace aplikace PowerPoin anorexie, bulimie, hubnutí,poruchy příjmu potravy. Úvod > Webová prezentace byla spuštěna. Webová prezentace byla spuštěna. 14.11.2015 15:17 Dnes byla spuštěna naše nová webová prezentace. V tomto článku popište, proč jste spustili novou prezentaci a co přinese návštěvníkům. Uveďte jaké máte cíle s projektem a co.

PPP patří mezi nejčastější a nejzávažnější problémy dospívajících dívek a mladých žen Kolem 6% děvčat vykazuje koncem puberty některé anorektické příznaky Výskyt anorexie je uváděn 0,3-0,8% rizikové populace (životní prevalence u žen až 4%) Výskyt bulimie 1,5 - 4,5% rizikové populace Závažné důsledky pro. Anorexie a bulimie. Tetování . Psychický teror. Volný čas pubescenta. U dívek převládá četla románů Prezentace aplikace PowerPoint Last modified by: michaela repova.

Mentální anorexie, její příznaky a léčba Sanatorium

Jak předcházet anorexii a bulimii? - Aleš Kalin

Bulimie, příznaky, léčba a její následky Monika Plocov

Mentální bulimie. Typickým věkem počátku mentální bulimie je 17 -18 let, v dětském věku se vyskytuje zřídka. Mentální bulimie se často vyskytuje po epizodě mentální anorexie. Kritéria poruchy: 1. Neustálé se zabývání jídlem, touha po jídle a přejídání velkými dávkami jídla během krátké doby. 2 Úvod » Anorexie a Bulimie » Anorexie-Příběhy ze života Anorexie-Příběhy ze života 2. 3. 2007 Bulimie - básnička Bulimie - básnička Slunečnice Tak holky přišla jsem se tak trochu pochlubit - už jsem se přestala bát - skoro půl roku - za pár dní tomu tak skutečně bude jsem nezvracela 4) ANOREXIE A BULIMIE - 2 vyučovací hodiny - zdravé sebevědomí, každý je originál - klasifikace PPP, příčiny, následky, léčba - zdravý životní styl. 5) ŠKODLIVOST KOUŘENÍ, DROG - 2 vyučovací hodina - vliv nikotinu na lidský organismus-marihuana a její účinky - závislosti - zdravý životní sty

Mentální anorexie, poruchy příjmu potrav

BULIMIE - ve zkratce to znamená chorobné přežírání, obezita. MENTÁLNÍ BULIMIE - závislost na jídle. Člověk je schopný zkonzumovat neskutečné množství jídla a následně na to si vyvolat umělé zvracení, aby nepřibíral na váze. Lidem postihnutých bulimií může prasknout žaludek Prezentace; Cizí jazyky ⇩ Na rozdíl od mentální anorexie a bulimie nemusí být na člověku vidět fyzické strádání, u orthorexie dochází spíše ke strádání psychickému a duševní nevyrovnanosti. To, že člověk trpí orthorexií se dá nejlépe určit podle toho, jak moc zdravé stravování ovlivňuje jeho život a. Mentální anorexie - zjednodušeně přeloženo nedostatek chuti k jídlu vyvolaný duševním stavem - je odmítání potravy v rozsahu ohrožujícím zdraví, eventuálně i život.. Za zmínku stojí latinské synonymum termínu - anorexia nervosa. Je to nervosa s drastickým dopadem. Mezi mýty s ní spojené patří namátkou představy, že u anorexie jde.

Mezi nejznámější poruchy příjmu potravy patří mentální anorexie, mentální bulimie a psychogenní přejídání. O mentální anorexii mluvíme tehdy, dojde- li k úmyslnému snížení váhy o více než 10%, BMI (body mass index) je nižší než 17,5 a dojde-li u dívky vlivem ztráty tělesného tuku k vymizení menstruace Kdo dnes není na sociální síti, jako by nebyl. Pro některé se staly příjemným zpestřením a možností být v kontaktu s lidmi, které jsme dříve znali. Sociální sítě umožňují zůstat ve spojení s lidmi z různých koutů světa. Jsou ovšem lidé, kteří kouzlu sociální sítě propadli, a čas na život v reálném světě jim nezbývá. Závislost na sociálních. PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY Lucie Zormanov

Bulimie Moje zdrav

Poruchy příjmu potravy - mentální anorexie a bulimie, typické i atypické formy, příznaky, psychologické aspekty, struktura léčby. Suicidalita u dětí a mladistvých, rizikové faktory. Psychoterapie - základní současné směry a techniky, individuální, skupinová a rodinná psychoterapie, specifika u dětí a adolescentů Příčiny mentální anorexie - sociální a kulturní faktory - ideál krásy, média - biologické faktory - změny v pubertě, formování postavy - životní události - narážky na vzhled, vztahy v rodině, sexuální zneužívání - rodinné a genetické faktory - dědičnost, vyšší post matky než otc

anorexie za číná nej čast ěji ve v ěku t řinácti až osmnácti let, mentální bulimie obvykle mezi patnáctým až p ětadvacátým rokem v ěku. PPP pat ří mezi nej čast ější problémy dospívajících dívek a mladých žen (pom ěr ženy : muži bývá uvád ěn 8-15 : 1). Kolem 6% d ěvčat vykazuje koncem pubert Bulimie nervosa je závažná a život ohrožující psychiatrická nemoc. Toto onemocnění se nejčastěji objevuje mezi mladou populací. Předpokládá se, že bulimie postihuje 1 až téměř 5% lidí na světě. Tento předpoklad se jen odhaduje, nakolik bulimie se stejně jako jiné poruchy příjmu potravy zatajují. Toto onemocnění častěji postihuje ženy než muže (v poměru 9.

Ewo, Halino, Ilono, podívejte na tu krásu: Dalších 10
 • Fedex cup 2017.
 • European society of cardiology.
 • Cz shadow 2 bazar.
 • Co jíst po zvracení z alkoholu.
 • Luxusní pyžama pánská.
 • Tvorba loga v corel draw.
 • Nitro scooters smart 1000.
 • Ruský pravoslavný kříž.
 • Sleziník routička.
 • Postel bílá 90x200.
 • Zhoršení akné po menstruaci.
 • Sestra v akci muzikal delka.
 • Trolejový sběrač.
 • Pagani production numbers.
 • Kypr kyrenia pocasi.
 • Pochoutky na halloween.
 • Přesné počasí brno bystrc.
 • Prohlášení souseda se stavbou vzor.
 • Red robin bird.
 • Prodám vrata do haly.
 • Přesah valbové střechy.
 • Jak zhubnout 10 kg muži.
 • Česká fotbalová reprezentace vstupenky.
 • Goldfingers vstup.
 • Ověření domény.
 • Náplast na kuří oka diskuze.
 • Jak kombinovat barvy v kuchyni.
 • Mapa motol.
 • Hilton marsa alam.
 • Regresní terapie třebíč.
 • Weber sloupkový beton rychletuhnoucí cz940.
 • Koronární oběh fyziologie.
 • Výlov rybníka 2017.
 • Modré dlouhé šaty.
 • Gruffalinka.
 • Seřízení triedru.
 • Krev v moči u feny.
 • Nik collection photoshop download.
 • Auto do 100000 kč.
 • Zelená moč a stolice.
 • Vrabec domácí.